Poradna pro těhotné ženy a maminky v tísni

Na dotazy odpovídají sociální pracovnice Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Eva Grünwaldová z organizace Na počátku, která funguje od roku 1994.
Organizace pomáhá chránit a rozvíjet lidský život prostřednictvím podpory těhotných žen a matek s dětmi v tíživé životní situaci.
Provozuje Poradnu Na počátku v Brně a dva azylové domy v Kraji Vysočina.
www.napocatku.cz