Zpět přehled všech poraden

Poradna pro těhotné ženy a maminky v tísni

Odpovídá: Mgr. Eva Grünwaldová, Mgr. Jitka Došlová

Na dotazy odpovídají sociální pracovnice Mgr. Jitka Došlová a Mgr. Eva Grünwaldová z organizace Na počátku, která funguje od roku 1994.
Organizace pomáhá chránit a rozvíjet lidský život prostřednictvím podpory těhotných žen a matek s dětmi v tíživé životní situaci.
Provozuje Poradnu Na počátku v Brně a dva azylové domy v Kraji Vysočina.
 www.napocatku.cz

Zeptejte se v poradně

Nově zodpovězené otázky v poradně