Zpět na všechny otázky v kategorii Odborné poradny

Vázané čtení

idusk se ptá 13.02.15

Dobrý den paní magistro, obracím se na Vás s prosbou o radu.

Moje dcera (7 let) je léčená na psychiatrii a psychologii pro úzkostnou poruchu a histriónskou poruchou osobnosti. Vzhledem k onemocnění má taky potíže soustředit se. Její problém spočívá v tom, že její paní učitelka jí nutí číst tzv. vázaně. Pokud se dcera snaží takto číst má s tím problem a vkládá do slov písmena, která tam nejsou. Pokud má možnost číst „po svém“, tak to znamená, že si slovo velice potichu říká pro sebe a následně slovo bez chyb přečte.

Nevím, zda nemůže problém plynout z případné poruchy učení. Mám dceru dále nabádal k vázanému čtení, nebo mám paní učitelce oponovat?

Paní učitelka ví o dceřině postižení. Testy na poruchy učení ještě nebyly dělány, pouze inteligenční text proveden psychologem. Ve zprávě paní doktorky z psychologie byla inteligence vyhodnocena jako mírně nadprůměrná. Paní učitelka je velice hodná, avšak čerstvý absolvent. Nevím, zda neshledal školu se speciálním pedagogem?

Moc děkuji za odpověď,
S pozdravem
Ida

Mgr. Lenka Osladilová odpovídá 14.02.15

Pěkný den,
děkuji za zajímavý dotaz.
Technik čtení je dnes již několik a máte pravdu, že ne všechny jsou vhodné pro každého. Vaši dcerku osobně neznám, tudíž nemohu vznést jasné stanovisko, jak s ní co nejefektivněji pracovat.
Vázané čtení je velmi dobrá technika např. pro děti, které mají obtíže s dechem - astmatiky nebo má dobré výsledky u dětí s řečovými vadami, např. koktavost. Vzhledem k psychickým obtížím, které Vaše dcerka má by mohla být tudíž vhodnou z hlediska práce s dechem, rytmiky, která je pro děti s obtížemi psychického rázu podpůrná. Jedná se tu však - z mého pohledu - spíše o léčebný efekt, co se týče vlastního čtení mohou být techniky, které budou zřejmě efektivnější.
Pokud paní učitelku zná techniku čtení, která se nazývá Sfumato, tzv. splývavé čtení, mohla by být zajímavou variantou pro nácvik čtení. Jedná se o to, že písmena se zrakem periferně načítají a hlasitě se návazně vyslovují. Vyslovuje se právě na konci již plynule celé slovo, což dle Vašeho popisu by mohlo být pro Vaši dcerku nejbližší.
Berte to samozřejmě jako jednu z možností práce s Vaší dcerkou, technika respektuje neurofyziologické procesy, což není u všech technik čtení samozřejmé. Autorkou techniky je paní doktorka Mária Navrátilová. Více info může najít zde:
http://www.sfumato.cz/
Já sama touto metodou nepracuji, ale dle Vašeho popisu - jak si dcerka čte „po svém“, přijde mi tento způsob pro ni příhodný.
Přeji, ať naleznete tu pravou cestu a čtení je pro dcerku jen radostí!

Lenka Osladilová

speciální pedagožka a terapeutka
www.specialnipedagog.cz

Položte vlastní otázku do této poradny nebo si vyberte jinou oblast na úvodní stránce poraden.
O této otázce můžete dále diskutovat v diskusi na eMimino.cz.