Zpět na všechny otázky v kategorii Odborné poradny

Výpověď pro neplacení mzdy

Anonymní se ptá 20.10.18

Dobrý den,

zaměstnavatel nám dluží už dva platy a nyní zavřel naši provozovnu a už ji neotevře. Řekl nám, že buď můžeme ukončit pracovní poměr dohodou a on nám brzy dlužné peníze zaplatí (což se dost bojím, mám pocit, že má zaměstnavatel velké finanční problémy) a nebo máme jít na úřad práce, dlužné peníze nám zaplatí tam a budou je pak vyžadovat po něm.

Já jsem si zjistila, že ještě mužů podat tzv. okamžitou výpověď pro neplacení platů a přijde mi, že tato možnost je pro mě nejvýhodnější. Je to pravda? Nebo co byste doporučoval Vy?

Děkuji

Eva

Mgr. Petr Novák odpovídá 23.10.18

Dobrý den,

v případě, že Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (mzda je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž na ni vzniklo právo), můžete okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pokud tak oprávněně učiníte, přísluší Vám dle odst. 2 výše uvedeného paragrafu od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tedy dva měsíce.

V případě, že Váš zaměstnavatel ruší Vaši provozovnu a nadále Vás již nehodlá zaměstnávat, je možné uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, nebo Vám za určitých okolností může dát výpověď pro nadbytečnost. Zaměstnavatel Vás nemůže nutit k uzavření dohody o skončení pracovního poměru. V případě výpovědi pro nadbytečnost (nebo i dohody o skončení pracovního poměru, která byla prokazatelně uzavřena ze stejného důvodu) Vám vzniká nárok na odstupné. Pokud však nedojde i přes zrušení pobočky ke skončení pracovního poměru, má zaměstnavatel povinnost Vám nadále přidělovat práci dle Vaší pracovní smlouvy, za jejíž vykonání Vám náleží. Pokud tak neučiní, jedná se o překážku v práci na jeho straně a Vám vznikne nárok na náhradu mzdy.

Nárok na uhrazení mzdy, na kterou Vám již vznikl nárok, máte nehledě na to, zda Váš poměr bude pokračovat nebo ne, i v případě, že by pracovní poměr skončil a Vy jste byla zařazena do evidence uchazečů o práci. Možnost uplatnění nároku na dlužnou mzdu skrze Úřad práce skutečně za určitých podmínek existuje, jde však pouze o nástroj, který má zaměstnancům pomoci domoci se jejich nároků. Na jejich výši nemá žádný vliv.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz

Položte vlastní otázku do této poradny nebo si vyberte jinou oblast na úvodní stránce poraden.
O této otázce můžete dále diskutovat v diskusi na eMimino.cz.