Výpovědní lhůta a odstupné

20.02.19

Dobrý den,

obracím se na Vás s dotazem ohledně výpovědi. Pracuji u jednoho zaměstnavatele 33 let, s minimem prostojů. Letos se moc nedařilo, byla jsem na operaci karpálů obou rukou a aby toho nebylo málo, tak jsem si v zaměstnání zlomila ruku v zápěstí. V době mé nepřítomnosti najali na mé místo cizince, který tu práci dělá sám (my jsme na té pracovní pozici 2).

Moje práce spočívá v tom, že jsem ošetřovatelka hospodářských zvířat. Naší vedoucí se to zamlouvá pracovat v jednom, tak nás vlastně směřuje k tomu, abychom dali výpoveď, aby tam byla jenom jedna. To by ani tak nevadilo (práci si seženu, z toho obavu nemám), ale vadí mi, že když podám výpoveď, přijdu o odstupné za 33 odpracovaných let u tohoto zaměstnavatele.

Moc Vám děkuji za odpověď a radu.

Mgr. Petr Novák
26.02.19

Dobrý den,

zákoník práce ve svém ustanovení § 67, odst. 1 stanoví, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) - (zrušení, přemístění zaměstnavatele, či nadbytečnost zaměstnance) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši odvíjející se od počtu odpracovaných let u zaměstnavatele - tuto výši lze přitom jednoduše zjistit výpočtem uvedeným v tomtéž ustanovení zákoníku práce. Dále ustanovení § 67, odst 2 zákoníku práce stanoví, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů - (důvodem přitom je taková skutečnost nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice), přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Váš případ nelze posoudit komplexně, neboť nemám k dispozici potřebné podklady, nicméně na základě Vašeho stručného sdělení je možné se na základě výše uvedených důvodů přiznání odstupného se zaměstnavatelem dohodnout či trvat na výpovědi z jeho strany (např. pro uváděnou nadbytečnost či pro nemožnost dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz či nemoc z povolání - k tomuto je však nutné získat lékařský posudek). Podání výpovědi z Vaší strany tak, za předpokladu, že nárok na odstupné skutečně vznikl, nedoporučuji. Vhodná je naopak dohoda či výpověď daná ze strany zaměstnavatele ohledně ukončení pracovního poměru pro nějaký z výše uvedených důvodů (v dohodě musí být důvod jasně uveden).

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz