Záruka na skryté vady u auta a možnost proplacení

13.06.19

Dobrý den,

koupily jsme si s přítelem Škodu Octavii 3, rok výroby 2014 u autorizovaného prodejce v Ústí nad Labem. Dozvěděli jsme se, že Škoda Plus v Ústí je pouze zprostředkovatel a auto je napsané na nějakého pána, auto tam stálo asi rok. Auto jsme si prohlédli, projeli se v něm a koupili ho. Asi za 3 dny byl problém se startováním, nechali jsme auto napíchnout na diagnostiku, kde nám ukázalo skrytou vadu. Do prodejny jsme volali s tím, že máme půl roku záruku na skryté vady a jestli nám to proplatí.

Oznámili nám, že s tím nemají nic společného, že auto bylo pána, kontakt nám na něj dát již nechtějí. Poprosili jsme, zda se pána zeptají, jestli nám jeho kontakt dát mohou, po několika telefonátech jsme se dozvěděli že s ním ani nevolali a pán o ničem neví. Auto jsme odvezli do nejbližšího servisu v místě bydliště, a oprava nakonec vyjde asi na 20 000-,. Kontakt na bývalého majitele stálé nemáme a ani schůzku sním nám nedojednají.

Jak máme dále postupovat? Máme nárok na nějakou opravu?

Děkuji

Mgr. Petr Novák
28.06.19

Vážená paní,

pro posouzení Vašeho případu, případně nalezení vymahatelného nároku, by bylo třeba doložit podklady, ze kterých by plynuly skutečnosti prokazující existenci Vašeho nároku. V obecné rovině Vám mohu sdělit, že v případě existence skryté vady, tj. vady automobilu, jež Vám nebyla známa při koupi vozidla a nebyla uvedena v kupní smlouvě, Vám patrně přísluší práva z vadného plnění. Zákon rozlišuje pro uplatnění práv z vadného plnění u movitých věcí dvojí lhůty – jednak šestiměsíční, obecnou, a jednak dvouletou, speciální, pro vady skryté dle ustanovení § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník).

Pro uplatnění práv z vadného plnění je nezbytné vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co byla vada zjištěna. Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je zda byla vada podstatným či pouhým nepodstatným porušením smlouvy. Zákonná úprava občanského zákoníku pak přiznává kupujícím práva z vadného plnění uvedená v ustanoveních § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.

Pro zjištění kontaktu na skutečného prodejce by záleželo na mnoha vedlejších okolnostech, zejména na znění kupní, resp. zprostředkovatelské smlouvy. Bez znalosti jejich obsahu lze pouze stěží dále dovozovat Vaše práva či případné povinnosti.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz