Zjištění těhotenství ve zkušební době

06.02.20

Dobrý den,

pracovala jsem 2013-2019 do 8 měsíce ve firmě, která bohužel v ČR byla ukončena a tak jsem byla propuštěna dohodou, kde jsem měla řádně vyplacené odstupné. Hned v měsíci září téhož roku jsem se již hned registrovala na pracovním úřadě. nic mi vyplaceno nebylo z důvodu odstupného, ale neměla jsem práci, raději jsem se hned registrovala. Do nového zaměstnání jsem podepsala smlouvu na hpp od 1.11 2019 a dostala jsem zkušební dobu na 6 měsíců. Má zkušební doba končí, tedy pokud se nemýlím, až na konci dubna 2020. Nyní jsem zjistila těhotenství. Jsem v 5tt.
Prosím o radu a pomoc, mám nárok na mateřskou vůbec a mám v práci vůbec říct můj stav? Nevím, zda to ututlám až do konce dubna.
S přítelem nejsme svoji, bydlíme v podnájmu a tak už začínám mít strach o finance.

Prosím o radu

Děkuji moc

Mgr. Eva Grünwaldová, Mgr. Jitka Došlová
13.02.20

Dobrý den,

píšete nám o své situaci, kdy jste v 5. týdnu těhotenství a do konce dubna jste ve zkušební době. Ptáte se nás, zda vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství a zda máte své těhotenství v zaměstnání již teď oznamovat.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. K tomu musí splňovat druhou, specifickou podmínku – být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Tato podmínka nemusí být splněna jen u jednoho zaměstnavatele. V období dvou let lze sčítat dny z různých pojištění (zaměstnání).
Vzhledem k tomu, že jste byla u předchozího zaměstnavatele zaměstnána tak dlouho a pak jste měla jen krátkou pauzu před nástupem do dalšího zaměstnání, je vysoce pravděpodobné, že nárok na tuto dávku máte.

Nemáte žádnou povinnost oznamovat zaměstnavateli už teď, že jste těhotná.
Protože jste stále ve zkušební době, může s vámi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ze dne na den. Z tohoto důvodu by bylo pro vás bezpečnější nechat si zatím informaci o těhotenství pro sebe.

Výjimkou je, pokud žena vykonává práci, která je těhotným ženám zakázaná, protože tím může ohrozit svoje zdraví nebo zdraví dítěte.

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:

- které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.);
- pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).
Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci.

Pokud žádné z prací, které těhotné ženy vykonávat nesmějí, nevykonáváte, můžete s oznámením těhotenství počkat až po uplynutí zkušební doby.

Přejeme vám klidné těhotenství a ať se vám daří v zaměstnání.

Mgr. Eva Grünwaldová a Mgr. Jitka Došlová
Poradna Na počátku
Na počátku, o. p. s., Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno
tel: 774440821
email: poradna@napocatku.cz