Nástěnka - Energetický poradce, platíme méně

Zajímáme se o naše výdaje a kontrolujeme zda nejsou zbytečně přemrštěné

Otevřená skupina (volný vstup pro všechny návštěvníky)
Otevřené přispívání (kdokoliv může příspívat do skupiny)

Váš příspěvek
Zažádat o členství ve skupině

Návštěvy uživatelů

Moderátor skupiny

Členové skupiny

Skupina Energetický poradce, platíme méně nemá zatím žádné členy.