Nástěnka - Maminky, které porodily mrtvé miminko

Pro vzájemnou podporu. Pro ty, které to potřebují ze sebe vypsat, nebo vypovídat...

Otevřená skupina (volný vstup pro všechny návštěvníky)
Omezené přispívání (pouze členové mohou do skupiny přispívat)

Váš příspěvek
Zažádat o členství ve skupině

Návštěvy uživatelů

Moderátor skupiny

Členové skupiny