Nástěnka - Porodní asistentka - Kroměříž

Skupina založená registrovanou porodní asistentkou k diskuzi na jakékoliv téma ohledně těhotenství, porodu, šestinedělí....

Otevřená skupina (volný vstup pro všechny návštěvníky)
Omezené přispívání (pouze členové mohou do skupiny přispívat)

Váš příspěvek
Zažádat o členství ve skupině

Návštěvy uživatelů

Moderátor skupiny

Členové skupiny