Nástěnka - Rozvoj sluchového vnímání - výzkum

Milé maminky, hledám maminky s dětmi, které by byly ochotné účastnit se výzkumu v rámci diplomové práce. V rámci výzkumu nabízím test fonematického uvědomování a pracovní listy pro rozvoj sluchového vnímání pro domácí práci.

Otevřená skupina (volný vstup pro všechny návštěvníky)
Otevřené přispívání (kdokoliv může příspívat do skupiny)

Váš příspěvek
LuckaDP
Nováček 6 příspěvků 12.6.19 16:03

Dobrý den, milé maminky. Jako studentka magisterského studia píšící diplomovou práci se na Vás obracím s prosbou o pomoc s výzkumem.
Ve své práci se budu zabývat možnostmi ROZVOJE SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ – konkrétně fonematického rozlišování (např. rozlišování č/š) u dětí s narušenou komunikační schopností.
Fonematické uvědomování je jednou ze složek, která se posuzuje při zjišťování školní zralosti. Je důležité nejen pro správnou výslovnost a porozumění, ale také pro budoucí čtení a psaní.
Cílem výzkumu je zjistit, na jaké úrovni je fonematické uvědomování u dětí s vadou řeči v předškolním věku a zda dojde ke zlepšení po čase pravidelného procvičování s pomocí materiálu (pracovních listů), který bude sestaven v rámci výzkumu.
HLEDÁM proto maminky s dítětem s narušenou komunikační schopností v předškolním věku, kteří by byli ochotní účastnit se výzkumu. (nejlépe z Brna a blízkého okolí)
NABÍZÍM provedení testu fonematického uvědomování pomocí standardizovaného testu a dále poskytnutí pracovních listů pro nácvik fonematického uvědomování.
Prosím, pokud uvažujete o tom, že se zapojíte, neváhejte mne kontaktovat případně se zeptat na to, co Vás zajímá.

Přeji krásný den, Lucka. :)

Vložit nový příspěvek na zeď
Zažádat o členství ve skupině

Návštěvy uživatelů

Moderátor skupiny

Členové skupiny