Fotky - Společnost na rozcestí

Budeme sledovat tendence v naší společnosti, které nejsou optimistické. Zdravý rozum a svědomí má přednost před sobectvím a hloupostí. Kritika má upozorňovat na nebezpečí pro náš vývoj a podněcovat vůli k hledání řešení problémů.

Otevřená skupina (volný vstup pro všechny návštěvníky)
Otevřené přispívání (kdokoliv může příspívat do skupiny)

Rybník....

Co to je?
1 komentář

Prékerka.
1 komentář

Zažádat o členství ve skupině

Návštěvy uživatelů

Moderátor skupiny

Členové skupiny