snížená mateřská

2923
20.2.07 14:00

snížená mateřská

Minulý měsíc jsem nastoupila na mateřskou, ještě jsem naštěstí měla nárok aspoň na jeden zvýšený rodičovský příspěvek. Nedávno mi řišel vyúčtovací lístek z práce za 8 dní lednové mateřské, byla jsem nemile překvapená, protože to vycházelo dost málo. V loňském roce jsem totiž (já blbá, teď se biju do hlavy :evil: ) vypomáhala dva měsíce v práci a tím pádem se mi snížil průměr pro výpočet mateřské(to jsem samozřejmě loni, rodinnými financemi téměř neposkvrněná :oops: , netušila). Nevíte, prosím, někdo, jestli je možné se se zaměstnavatelem dohodnout, aby mi ty dva měsíce nepočítal?

díky za případné odpovědi

Vrony

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
Napsat příspěvek

Reakce:

2901
20.2.07 14:18

Vrony, jestli jsi v práci vypomáhala na svou původní „předmateřskou“ smlouvu, tak máš asi smůlu:( Já o tomhle taky nevěděla, když jsem šla vypomáhat k nám do práce:( Zřejmě bys musela mít sepsanou novou smlouvu, na dobu té výpomoci myslím). Ale třeba by ti vyšli vstříc a zpětně tu novou smlouvu sepsali… Držím pěsti, jsem zvědavá, co ti napíšou další holky… a taky jak dopadneš. Dej vědět, jo?

Pa, Baghira

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
9868
20.2.07 14:47

Vrony, mám pro tebe aspoň trochu dobrou zprávu - sociálka ti dorovná PPM do výše rodičovského příspěvku, takže nebudeš mít méně než těch 7500 (či kolik je ta nová výše RP…)
Jen musíš zajít na sociálku nebo tam alespoň zavolat, oni to poradí.

lesina

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
2923
21.2.07 15:52

Lesino, Baghiro,

díky, o dorovnání vím, bohužel je pro nás rozdíl mít sedm a půl nebo deste a půl… Psala jsem ještě do poradny Aperia, čekám na odpověď, pak dám určitě vědět sem, kdyby to někomu pomohlo…

Vrony

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
15326
21.2.07 18:52

vrony,
máš SZ.M.

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
2923
27.2.07 12:40

Posílám odpověď z poradny Aperio-jak tomu prosím, vzhledem k mé situaci , rozumíte? Já už mám asi zatemněný mozek před porodem :oops:

vrony

Poradna Aperio
www.aperio.cz

Vaše otázka:
Dobrý den, 24.1. tohoto roku jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, i tak jsem doma se synem, narozeným 5.7.2004. V měsících 12/05 a 1/06 jsem vypomáhala u nás ve škole jako zástup za kolegyni, bohužel jsem nevěděla, že i tento malý přivýdělek se odrazí ve výši PPM(ta mi dokonce nyní vychází nižší než rodičovský příspěvek). Někde jsem četla, že je možné se se zaměstnavatelem domluvit, aby nepřihlížel ke krátkodobému přivýdělku. Je to opravdu tak? A je možné se případně domluvit zpětně?
děkuji za odpověď
V.Sedláčková

Naše odpověď:
Přeji pěkný den, nejprve uvedu související předpisy:

§ 18 odst. 7 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění:

U zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se rozhodné období podle předchozích odstavců zjišťuje namísto ke dni vzniku pracovní neschopnosti ke dni převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější. U poživatele rodičovského příspěvku, který vykonává zaměstnání v rozsahu stanoveném v zákoně o státní sociální podpoře, se při zjištění rozhodného období nepřihlíží k době takového zaměstnání, pokud o to požádá.

§ 30 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění platném do 31.12. 2003:

Vykonává-li rodič výdělečnou činnost uvedenou v § 10 odst. 1 písm. a), má nárok na výplatu rodičovského příspěvku, jen jestliže příjem z této výdělečné činnosti nepřesáhne v kalendářním měsíci po odpočtu daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění 1,5násobek částky na osobní potřeby u tohoto rodiče. Do příjmu podle věty první se započítávají dávky nemocenského pojištění (péče) z této činnosti, a to v kalendářním měsíci, v němž byly plátcem zaúčtovány, a do příjmů se nezapočítává náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

§ 30 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění:

Rodičovský příspěvek náleží, jestliže

 1. dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno jinak; za návštěvu dítěte v jeslích nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě jesle nebo uvedené zařízení navštíví, bez ohledu na délku doby trvání návštěvy,
 1. dítě, které dovršilo 3 let věku, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 1. dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
 1. dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
 1. dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více (§ 9).

§§ 8-9 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:

§ 8

(1) Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví stejným způsobem jako nemocenské od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti s tím, že denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; u zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se zjišťuje ke dni jejího převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější.

(2) Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu.

§ 9

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.

Obecně platí (zároveň i konkrétně k Vaší situaci):

Zákonem č. 453/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo mimo jiné ke změně ustanovení § 30 tohoto zákona. Před 1. lednem 2004 platilo, že vykonává-li rodič výdělečnou činnost, má nárok na rodičovský příspěvek, pokud příjem z této výdělečné činnosti nepřesáhne v kalendářním měsíci po odpočtu daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění 1,5násobek částky na osobní potřeby u tohoto rodiče.

Od 1. ledna 2004 byl rozsah výkonu zaměstnání pro nárok na poskytování rodičovského příspěvku vypuštěn, poživatel rodičovského příspěvku již od 1. ledna 2004 může pracovat bez omezení, poskytování rodičovského příspěvku již není vázáno na výši příjmu z výdělečné činnosti. Možnost požádat o nepřihlížení k výdělku dosaženém při výkonu zaměstnání a současném pobírání rodičovského příspěvku zůstala zachována, tj. zaměstnavatel nebo OSSZ (v závislosti na tom, kdo Vám bude vyplácet peněžitou pomoc v mateřství) jsou povinni Vaší žádosti vyhovět (tento postup vychází z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 4 Ads 41/2006 - 64 ze dne 29.12. 2006, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 29.9. 2005, č.j. 54 Cad 63/2005 - 31).

Tomáš Novotný

--------------------------------------------------------------------------------
Pomohla vám poradna Aperio? Pokud ano, přispějte na finanční odměnu našim právním poradcům - zašlete na číslo 87777 dárcovskou sms ve tvaru

DMS APERIO (DMS mezera APERIO)

Cena jedné DMS je 30 Kč. Poradci dostávají za zodpovězení 1 dotazu 100 - 200 Kč. Děkuj

vrony

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
2923
23.3.07 14:41

KOnec dobrý, všechno dobré- zaměstnavatel mi nakonec vyšel vstříc, mateřská znovu přepočítána!

Vrony

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
234
26.3.07 07:33

teď jsem poslouchala snídani s novou.Mluvila tam nějaká ekonomka, a ta mateřská by měla být : když budem doma 2 roky, tak asi 11 tisíc, když 3 roky tak asi 7500 a 4 roky asi 4 tisíce.Tak to je v pohodě, ne?Doufám že jsem to pochopila správně, poslouchám na půl ucha :)

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Reklama