Otevření školky

2
28.1.20 15:24

Otevření školky

Ahoj holky,
Kamarádka by chtěla v našem městě zřídit hlídání dětí, miniskolku, nebo něco podobného. Máme tu akutní nedostatek míst ve školce a tak by to ostatním maminkám pomohlo. Prosím o jaké koliv informace s tímto tématem spojené. Děkuji

  • Nahlásit
  • Citovat
  • Zmínit
Napsat příspěvek

Reakce:

3329
28.1.20 15:52

Pokud uvažujete o založení mateřské školky, máte dvě možností. Buď ji zakládat jako čistě soukromou mateřskou školku, jejíž právní forma bývá s. r.o. nebo bude jejím zřizovatelem obec či kraj. V tomto článku se zaměříme na první případ, tedy na soukromé mateřské školky.

Odborná způsobilost
Nejprve je třeba zvážit, zda vůbec jako zřizovatel a majitel školky, mohu získat příslušné živnostenské oprávnění.
Děti do tří let věku

Pokud se jedná o dětí do tří let věku, pak se jedná o vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku. V případě vázané živnosti je zapotřebí kromě všeobecných podmínek (18 let, právní způsobilost a trestní bezúhonnost) také odborná způsobilost. A to odborná způsobilost k výkonu povolání:
všeobecné sestry (§ 5 zákona č. 96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče) nebo zdravotnického asistenta (§ 29) nebo ošetřovatele (§ 36) nebo porodní asistentky (§ 6) nebo záchranáře (§ 18),
sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona o sociálních službách (toto řeší § 110 odst. 4 a 6, § 116 odst. 5 a § 117 zákona č. 108/2006, o sociálních službách).
Pokud takové vzdělání nemáte, můžete využít institut odpovědného zástupce.

Individuální péče
Pokud bude školka nabízet i individuální péči. Je třeba uvažovat o volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Volná živnost nevyžaduje žádné vzdělání, stačí splnit jen všeobecné podmínky (viz výše).

Děti od tří let věku
Tuto je možné provádět pod volnou živností Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem živnosti je výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.
Obsahem živností je i výuka jazyků, výuku hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví atd., takže v rámci této živnosti lze nabízet i kroužky a různé zájmové aktivity.

Dotace
Pokud je MŠ čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění a nepodléhá síti Ministerstva školství ČR, nemá nárok na žádné dotace ani příspěvky tohoto ministerstva. V opačném případě se může zajímat o Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání.
Dotace je ale možné získat například z rozpočtu kraje nebo obce. Dále pak z programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry). Pokud je MŠ na venkově je možné usilovat o prostředky z Programu rozvoje venkova - III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Administrativa založení MŠ
Vázaná i volná živnost je tzv. ohlašovací, takže v tomto případě stačí živnost ohlásit, využijete k tomu například Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (ke stažení v sekci Užitečné nástroje). Tento formulář odevzdáte například na Czechpointu.

Vzdělávací program, provozní a školní řád
Výhodou soukromých mateřských školek je, že nemusí dodržovat přesně vzdělávací rámce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědní provozovatelé těchto školek ale bude čerpat z tohoto rámce a přizpůsobí si ji svým potřebám, jak by oni chtěli školku řídit. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je ke stažení na stránkách MŠMT.
Každá školka by také měla mít svůj provozní a školní řád. V provozním rádu se určuje denním režim, tedy kdy děti mají přijít do školky a kdy musí odejít, kdy se podává dopolední a odpolední svačina a oběd, kdy začínají jaké aktivity atp. Zákon č. 14/2005, o předškolním vzdělávání umožňuje zřizovat mateřské školy s celodenním (déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny denně) a internátním provozem (vzdělávání i noční péči). Školní řád pak hodně připomíná stanovy obchodní společnosti, definuje provozovatele, vymezuje proces schválení nástupu dítěte, práva a povinnosti rodičů, chování zaměstnanců, způsob placení školného atd.

Stravování
Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže mateřská školka nemusí mít svoji vlastní kuchyni.

Počet dětí ve třídě
Podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání mateřská školka s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská školka se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školky se přitom naplňuje do počtu 24 dětí. Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.

Hygienické normy
Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Především se řeší uspořádání stavby, vybavení nábytkem, zásobování vodou, úklid, regulace denního světla atp. Pro bližší poznání této problematiky je zapotřebí se detailně seznámit s příslušným zákonem.

Školné
V případě žádných příspěvků od MŠMT musí být školné o něco vyšší než ve „veřejných“ mateřských školkách. Měsíční poplatky se liší dle docházky, bohatosti výuky, počtu dětí atd. Měsíční poplatek za jedno dítě s docházkou pět dnů v týdnu bez speciální výuky cizího jazyka či jiné specifické aktivity se pohybuje od 4 do 7 tisíc korun.

Reference
Pokud se chcete zeptat na zcela konkrétní věc ohledně zřízení mateřské školky, můžete oslovit už fungující školku například z vašeho regionu.

Související zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

  • Nahlásit
  • Citovat
  • Zmínit
2
28.1.20 18:44

Otevření školky

Moc děkuji za informaci dost nám to pomůže. Najde se tu někdo kdo má osobní zkušenost?? Nebo i s nějakým klubem?

  • Nahlásit
  • Citovat
  • Zmínit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Reklama