Červenčátka 062 - Alergie

Rodičovství

Tak posílám deníček, dlouho jsme hledala pod jakým názvem jsem ho vlastně uložila, ale nakonec jsem ho našla, tak je tady a vypouštím ho do světa.

Alergie je onemocnění vleklé, problematické a zatěžující všechny zúčastněné. Léčení alergie vyžaduje vytrvalost a trpělivost.

Kdy potřebujeme stravu bez kravského mléka a slepičích vajec?
a) K provedení každé diagnostické diety při podezření na nesnášenlivost - alergii s původem v trávicím traktu.
b) K ozdravění alergického poškození kůže

 • každé tzv. senné rýmy
 • revmatického kloubního procesu
 • syndromu kolitidy
  c) Při vzniku pravé nesnášenlivosti produktů z kravského mléka nebo slepičích vajec.
  d) Chceme-li se zbavit zažívacích obtíží při špatné funkci slinivky břišní.

Alergeny střevního traktu:
A) Základní neboli basialergeny
B) Osobní alergeny

 1. ZÁKLADNÍ NEBOLI BASIALERGENY
  U basialergenů jde v západní civilizaci výhradně o kravské mléko a slepičí vejce. Už v roce 1946 označil ROWE kravské mléko jako nejčastější příčinu zánětu tlustého střeva (syndromu kolitidy) a hovořil o trati alergie, vedoucí přes kravské mléko. Sám R. KOCH (praotec léčby chinony) nazýval kyselinu mléčnou a mléčné produkty rušivými faktory v celém tělesném léčebném systému, zejména v obranných reakcích. O několik let později popisuje homeopat H. H. RECKEWEG závislost mezi alergickými kožními projevy na mléko a pylorospasmem, tedy sevřením svěrače žaludku, který brání vstupu potravy do žaludku. Jak F. KOCH, tak i H. H. RECKEWEG, poznávají sice škodlivost kravského mléka, ale ne v souvislosti se zažívacím traktem a obrannými reakcemi. Další lékaři dávají mléku částečnou vinu za jednotlivé choroby, ale všeobecně nevyvozují důsledky striktního vynechání všech těchto produktů - imunogenů. Tak nebylo až doposud možné objasnit vzájemné souvislosti mezi kravským mlékem a alergií. Důležitost kravského mléka a slepičího vejce v procesu alergie se dá vyjádřit následujícím sloganem: „Kravské mléko vede do země alergiků".
  Bez sensibilizace (zcitlivění) proti němu v nejranějším dětství je další výklad přecitlivělosti (alergie) nemyslitelný. K tomu jsou nutné některé výklady o fyziologii zažívacího traktu v prvním roce života a o roli cizí bílkoviny v organismu.
  Již tisíciletí užívají západní národy k výživě kojenců výrobky z kravského mléka jako náhradu za mléko mateřské. Díky nevhodné propagaci se hodně lidí domnívá, že průmyslově vyrobené mléčné výrobky jsou pro kojence lepší, než mléko mateřské. Také snaha upravit kravské mléko pro kojence neznamená žádné zlepšení proti mléku mateřskému, neboť není ničím jiným, než přizpůsobením jeho součástí (uhlohydrátů, tuků) mléku mateřskému. Při tomto procesu se obměňují jednotlivé druhy cukrů, a částečně se připojuje taurin, který vytváří důležitou aminokyselinu pro vývoj mozku a nervů. Taurin je v dostatečném množství obsažen v mateřském mléce, ale není obsažen v mléce kravském!!! Přes veškerou úpravu kravského mléka je v těchto výrobcích prokazatelný lactoglobulin, vlastní alergen.
  Trakce globulinu a albuminu - bílkovin kravského mléka - je velmi malá, tvoří 0,8 % celkového množství, a z toho je podíl lactoglobulinu jen kolem 1,5 %. Vyskytuje se teda jen v nepatrném množství, a nemůže být při normálním dělícím procesu z mléčných výrobků, másla a jogurtů odstraněn. Každý margarín obsahuje rovněž až 2 % kravského mléka. Tzn., že každý produkt z kravského mléka obsahuje imunogen lactoglobulin, odpovědný za alergie.
  V posledních staletích se lidé sensibilisovali nadměrným, a především častým požíváním kravského mléka, a tím i proti lactoglobulinu, a tuto přecitlivělost dále dědili. Tak se stalo, že dnes u tří lidí z deseti se rozvinula manifestní (zřejmá) a u neznámého množství dalších latentní (skrytá) přecitlivělost. Novorozenec získá do vínku od rodičů přecitlivělost na kravské mléko a dostává-li příliš brzy produkty z kravského mléka, vede to ke vzniku enterální (střevní) alergie na lactoglobulin. Také jiná střevní onemocnění mohou být vyvolána dočasnou, tzv. sekundární alergií na kravské mléko (Celiakie, Sprue, infekční enteritida). O které onemocnění se jedná, však musí nakonec rozhodnout lékař.
  V prvních devíti měsících po narození je lidský zažívací trakt obzvláště zranitelný, neboť jednotlivé trávicí systémy nejsou ještě zcela vyzrálé. K nim patří především mukosa - střední epitel, vytvářející hlen, klkový aparát, v jehož kryptách se tvoří imunoglobuliny a slinivka břišní. Až na jedinou výjimku probíhá vývoj těchto orgánů při krmení mateřským mlékem hladce. Lidský organismus je enzymaticky vybaven tak, že trávení mateřského mléka neklade žádné požadavky na enzymatický systém.
  Mateřské mléko je rychle rozloženo a přestavěno na metabolity - takové, které nevyvolávají obranné reakce. Navíc ještě obsahuje imonoglobulin A (IgA), který je důležitý pro obrannyschopnost kojence. Teprve s přibývajícím věkem se totiž vytváří IgA v dostatečném množství ve střevních kryptách.
  Jediná výjimka poruchy trávení při výživě mateřským mlékem je ve zcela ojediněle se vyskytujících případech, a to při výskytu nezralé slinivky břišní. Ta normálně vyzrává v prvních dvanácti měsících života, pokud se tento proces neopozdí. Tato skutečnost je dlouho známá a výrobci moderního mléka pro kojence k tomu přihlížejí.
  Slinivka břišní produkuje např. ferment laktázu, který štěpí mléčný cukr. Jestliže se díky nezralé slinivce břišní produkuje v malém množství, nebo se nevyskytuje vůbec, nemůže z mateřského mléka odbourat dostatečné množství mléčného cukru - vzniká onemocnění, nazývané laktózointolerance (se zvracením a průjmem). Toto onemocnění však není přecitlivělostí na mateřské mléko, nýbrž poruchou odbourávání cukrů z nedostatku vhodného fermentu laktázy.
  Takovému kojenci se musí požívání mateřského mléka zakázat a naordinovat mléko, neobsahující laktózu (např.: Nutrilon 1 Low Lactose, Nutrilon 1 Soya, Nutrilon Pepti MCT a další).
  Naštěstí je laktózointolerance velmi vzácná a pozná se za několik dní při krmení mateřským mlékem. Přecitlivělost na kravské mléko se rozvíjí pomalu. Její příznaky se vyskytují teprve od doby přechodu z mateřského mléka na kravské mléko.
  Nejlepší prevencí před možnou alergií na kravské mléko je kojení. Matka by měla nejméně prvních devět měsíců výlučně kojit a nepodávat žádné výrobky z kravského mléka. Některé ukazatele nás upozorňují, že tato doba je přirozeně zakódována. Kojenec má ve svalovině tváře tukovou zátku - corpus adiposum buccae (F. X. Bichat), která způsobuje, že svalovina úst při sání lépe přiléhá na prsní bradavku. Tuková zátka tváře se přestavuje teprve ve věku jednoho roku.
  Dalším důvodem pro co možná nejdelší kojení je vytváření metabolismu celulózy. Celulóza je polysachorid vyšších rostlin, která se štěpí fermentem slinivky břišní - CELULÁZOU - na menší molekuly glukózy, a teprve potom je dále rozkládána střevními bakteriemi. Moderní strava pro děti požaduje přikrmování ovocnými přesnídávkami. Velká část dětí je toleruje bez střevních obtíží, alespoň v očích dospělých. V ojedinělých případech dojde při přikrmování ovocem v prvních dvanácti měsících života k takovému vyčerpání slinivky břišní, že se pak i v pozdějším období života jednotlivé fermenty vytvářejí jen velmi pomalu, nebo se část z nich vůbec nemůže vytvořit. To má za následek další zdravotní problémy, které nikdo nedává do souvislosti se skutečností, kterou autor uvedl.
  U pacientů s nedostatkem celulázy dochází po požití málo podušené zeleniny a syrového ovoce k průjmům a plynatosti. Pacienti si většinou myslí, že trpí přecitlivělostí na ovocné šťávy. Ve většině případů tomu tak není, protože lépe udušená zelenina nebo vařené ovoce nezpůsobují žádné obtíže. Aby se ušetřila funkce slinivky břišní ve svém celku, naordinuje se těmto pacientům na nějaký čas doplňková strava bez kravského mléka a slepičích vajec. Jakmile slinivka břišní dozraje, vytváří v dostatečné míře ferment CELULÁZU, která zpracuje celulózu v ovoci či zelenině. Proto je prodloužená doba kojení velmi potřebná a žádoucí.
  Jestliže matka nemůže své dítě plně kojit, může začít v každém věku dokrmovat nejdříve plně přizpůsobeným dětským mlékem, a když se za nějakou dobu (týdny nebo měsíce) dříve popsané potíže upraví, může to zkusit s nápojem ze sójových bobů. U dětí ve druhém roce života se mohou podávat již hotové mléčné produkty ze sóji. Potíže, související s lactoglobulinem, se mohou po krátkém čase (týden) tímto opatřením zlepšit nebo zcela vymizet.
  Chorobné kožní projevy však vyžadují vždycky více trpělivosti, a také místní léčbu mastmi (bez kortisonů). Ovocná mléčná kaše se používá v každém případě teprve tehdy, když se u dítěte nevyskytuje reakce na plně přizpůsobené dětské mléko. Ovocné mléčné kaše totiž neobsahují plně přizpůsobené kravské mléko. V případech se slabší přecitlivělostí na kravské mléko se pokoušíme podávat dětem dětské mléko, které obsahuje měně lactoglobulinu. Jsou to produkty zdravé dětské výživy. Tak můžeme léčit pozdní vyzrávání slinivky břišní u kojenců relativně jednoduchými prostředky.
  Všeobecně by děti se střevní přecitlivělostí - obzvláště v prvním roce života - neměly v žádném případě jíst piškoty!!! Stejně tak, jako v nudlích a v různých průmyslově připravených dětských pokrmech je i v piškotech pří:,–(a, obsahující vaječnou bílkovinu a rozpouštědlo nebo tužidlo, vyvolávající alergickou reakci. Náhradou mohou být suchary nebo pyré z banánů. Ideální stravu tvoří také podušená rýže s trochou rozmačkaného banánu či se strouhaným jablkem. Z rýže, prosa a ovesných vloček se také dají připravit dětské kaše pouze se sójovým mlékem (bez přidání mléka kravského).
 1. OSOBNÍ ALERGENY
  Proti každé látce může lidský organismus reagovat alergicky, tedy nesnášenlivostí, to platí především pro mnoho moderních umělých potravinářských produktů.
  U každé alergie musíme uvažovat o možnosti vlivu existující kvasinkové infekce a také o možnosti vlivu rušivého pole, tedy místního zánětu ve střevě, v dutinách, mandlích apod.
  Rušivé pole či kvasinková infekce bývají velmi často primární příčinou alergie. Po jejich odstranění zmizí i alergie na osobní alergen. V mnoha případech nevyvolává alergickou reakci jediná látka, ale vzájemné působení více potravin. Alergeny jsou cukrářské výrobky, prostředky používané při pečení, umělé nápoje, směsi koření, cizokrajné polévky a omáčky, ochucovadla, umělé produkty v sáčku ( např. bramborová kaše nebo hotový guláš) a další.
  Alergii proti osobním imunogenům můžeme odhalit jedině vynecháním základních alergenů - kravského mléka a slepičích vajec. Po odhalení základní alergie můžeme odkrýt také intoleranci (nesnášenlivost) proti dalším alergenům. Vynechání inkriminovaných potravin -osobních alergenů - nevede k jejich odkrytí, nevede k tomu, že bychom bezpečně zjistili příčinu našich problémů.
  V rámci odkrývající diety - diety, která nám pomůže odhalit pachatele našeho onemocnění - musíme z jídelníčku vynechat také vepřové maso, špek a uzeniny. Ty jsou na špici osobních alergenů. Vepřovému masu, sardinkám, sardeli a zaječímu masu se musíme vyhnout také z jiného důvodu.
  Maso těchto zvířat a ryb je obzvláště bohaté na histamin, který představuje samotného nositele alergické reakce. Díky vysokému obsahu histaminu v těchto potravinách může dojít k zesílení alergie, aniž by byl člověk právě na tyto potraviny přecitlivělý.
  V přírodě existuje červené barvivo, které má rovněž alergizující efekt. Jednotliví lidé alergicky reagují na třešně, jahody, červenou papriku, stejně tak jako červenou řepu a jiné zeleniny a ovoce, které červené barvivo obsahují. Způsobuje kožní anebo střevní obtíže. Na rozdíl od umělého červeného barviva, používaného v potravinářství, mění přírodní barvivo svoji charakteristiku při zahřátí. To způsobuje, že část alergiků snáší vařené produkty bez vedlejších příznaků, i když po požití syrového ovoce či zeleniny mají střevní obtíže. Obrácený účinek je však také možný.
  Je třeba se zmínit o glutenové alergii, nazývané celliakie. Gluteny jsou součástí obilného zrna a jsou obsaženy v jemně mleté mouce. Nazýváme je lepkem a obsahuje je především zrno, ze kterého lze péci. Počátek onemocnění celliakií se často datuje do období prvních narozenin, neboť doposud veškerá strava dítěte byla bezglutenová. V tomto čase přichází ke slovu strava z obilnin, které obsahují gluten.
  Víme, že v naší stravě se vyskytuje řada obilnin - žito, pšenice, oves, ječmen. Jestliže dítě nesnáší pšenici a žito, ale oves a ječmen ano, pak nejde o skutečnou celliakii, ale pouze o alergii na specifickou bílkovinu, která se v těchto obilninách vyskytuje. Při alergii na pšenici můžeme problémů jíst pokrmy ze žita a ovsa, a také naopak. Je to důležité proto, že se tím rozšíří možnosti našeho jídelníčku. Trpí-li dítě celliakií, pak je přecitlivělé na gluten, nacházející se ve zmíněných obilninách.
  Další těžko rozlišitelné druhy nesnášenlivosti, tak třeba žvýkačka, obsahuje estery kyseliny benzoové a skořicové, vanilin a perubalsám. Samotný perubalsám je silným alergenem, který se vyskytuje v osvěžujících nápojích typu Coca-Cola, ve sladkých pokrmech a v čokoládě. Nachází se ve vlasové kosmetice (vlasové pomády), v prostředcích k ošetřování vlasů, ve rtěnce a v tabákovém koření. Přecitlivělost na žvýkačku nebo rtěnku může později předurčit i alergizaci na kosmetiku nebo „sladké pokrmy" a naopak. Jak však zjistíme, že původcem je právě peruánský balsám?
  Právě tak, jak zmíněná kyselina benzoová může způsobovat alergii. V přírodě se nachází v brusinkách, borůvkách, malinách, rybízu, ve švestkách, banánech, v hřebíčku a ve skořici.
  Ve větších dávkách se však využívá průmyslově. Benzoaty mají dokonce svá čísla - E 210 je kyselina benzoová. Ta se může využívat v potravinách až do dávky 0,4 % a v kosmetice až do dávky 0,5 %. Vyskytuje se také v lécích a desinfekčních prostředcích.
  Vyšší koncentrace kyseliny benzoové jsou především v rybích výrobcích, v marinádě, aspiku, v majonéze, hotových salátech a v kořeněných omáčkách. Důkaz kyseliny benzoové jako alergenu je důležitý proto, že benzoáty mohou být společným jmenovatelem nesnášenlivosti bobulovitého ovoce a některých druhů jídel.
  Jednodušší obranou proti těmto alergiím je připravit si pří:,–(y sami v domácnosti z přírodních produktů. Velmi častým primárním zdrojem alergií bývá infekce plísňovými houbami ve střevě. Jestliže se domníváme, že výskyt těchto plísní je vzácný, pak se mýlíme.
  Plísňovým houbám se nemůžeme vyhnout, jsou naprosto všude. Zcela přirozeně se vyskytují ve vzduchu, a odtud také vzniká běžná kontaminace potravin. Nacházejí se také v moštu, ve víně, ve farmaceutickém, textilním, kosmetickém průmyslu, v pracích prostředcích, při jakékoliv velkokapacitní výrobě. Nelze tedy se s plísňovou houbou nesetkat. S těmito mikroorganismy se však tělo vypořádá samo. Plísňové houby tedy napadají jen nemocné lidi a nemocné orgány.
  V určitých případech se nadměrně rozmnožují, a pak jsou příčinou zmíněných potíží. Důvodem k nadměrnému rozmnožení plísňových hub v organismu může být např. přílišné hormonální zatížení těla (antikoncepční pilulky), narušení látkové výměny (diabetes), ale také setkání organismu s vysokými koncentracemi rozpouštědel a dalšími chemickými látkami, které organismus i jednotlivé orgány oslabují. Předpokladem pro vyléčení mykotické infekce je v každém případě zdravé střevo s normálním výskytem bakteriálních druhů. V případě plísňové alergie se neobejdeme bez stravy s vynecháním mléčných a vaječných komponent.

Alergik na plísňové houby by se měl vyvarovat následujících jí­del:

 • Každého průmyslově vyrobeného hotového a umělého jídla, jako kašovitým produktům ve formě prášku
 • tekutým produktům z nepůvodních surovin
 • průmyslovým zeleninovým a ovocným šťávám, nektarům, limonádám, čaji ze sáčků
 • bramborové kaši
 • toustům
 • medu, marcipánu, nugátu, ořechům, mandlím
 • exotickým produktům, jako je sójová omáčka
 • pří:,–(ám, jako je kari, paprikové koření, octové esence
 • prostředkům ke zjemnění masa
 • kyselenému zelí, rajskému protlaku, kečupu
 • plísňovým sýrům
 • salámům a šunkovým specialitám

Potrava s minimálním obsahem plísňových hub by však měla tvořit pouze podporu v rámci celkové terapie (léčby nemocných orgánů) a nikdy by neměla být vlastním léčebným opatřením. Zdravý organismus se vyrovná s plísňovou infekcí sám.
Další příznaky alergií mohou být imitovány poruchou látkové výměny, která je způsobena vysokým podílem fosfátů a fosfatidů v potravinách a prostředcích na mytí nádobí. Příznaky, s tímto spojené, bývají často chybně označovány jako alergie. Ostatně již dnes v reklamách můžeme vidět, jak výrobci zdůrazňují nepřítomnost fosfátů ve svých výrobcích. Nejedná se ve skutečnosti o žádnou fosfátovou alergii, neboť při těchto potížích se neobjevuje ani histamin, jakožto nositel alergické reakce, ani známky zánětu, tak, jak je to při skutečné alergii nutné.
Fosfáty jsou jako soli kyseliny fosfotečné komplexně vázány ve fosfolipidech, jako glycerinfosfatid. Do této skupiny patří také cholesterol a kyseliny žlučové, stejně tak jako vitamíny rozpustné v tucích. Při vyšší nabídce fosfátů a fosfatidů v potravě či v prášcích na nádobí a na praní dochází ke kompenzaci uvolněním parathormonu z příštítných tělísek. Při dlouhodobém působení potom dojde ke znatelným změnám v metabolismu vápníku, hořčíku a draslíku.
Např. k počátečním příznakům začínající rachitidy (křivice) patří fosfaturie (obsah fosfátů v moči). To znamená pouze úbytek vápenatých a hořčíkových fosfátů, ale ne zvýšený výdej kyseliny fosforečné.
Protože fosfáty jsou ve formě soli kyseliny fosforečné vázány v důležitých fosfolipidech, dochází při této poruše i k narušení uspořádání fosfolipidů, což se negativně projevuje v buněčném prostředí.
Lipidy se nacházejí v povrchové vrstvě každé buňky, kde vytvářejí lipidovou membránu. Na této membráně se dějí důležité procesy elektrického charakteru. Slouží také k regulaci pronikání jednotlivých molekul z buňky či do buňky. Tento proces se nazývá osmoza. Poruchou elektrické charakteristiky lipidové membrány dochází ke změně dráždivosti buňky, což můžeme vyjádřit jako poruchu vápenatého a hořčíkového hospodářství.
Protože u tzv. „fosfátové alergie" se nejedná vlastně o žádnou alergii, stojí za to se zmínit o příznacích a výskytu fosfátů a fosfatidů v potravě - fosfátová porucha se projevuje většinou koncem předškolního věku a u školních dětí. V silnější formě vyúsťuje v neklid, kašpárkovité chování, snížení koncentrační schopnosti a zvýšení agresivního jednání ve styku s lidmi.
Tyto příznaky jsou závažné pro hodnocení dítěte i pro jeho snesitelnost ve společnosti, a jsou důsledkem poruchy látkové výměny.
Obvykle tedy děti trestáme za to, co jsme jim způsobili sami. Tyto obtíže mohou vyvolat povětšinou následující součásti stravy:

 • pekařské prostředky
 • modifikované škroby
 • pojidla
 • emulgátory, jako třeba E 339, zastoupený coby zahušťovací látka v mléce a v pudinku
 • E 322 lecitin (fosfatid), obsažený v majonézách a hotových omáčkách

Rozhodně bychom se měli vyvarovat všech instantních produktů z kukuřičné mouky, sójových bobů, granulátů, dále maggi, uzených ryb a produktů obarvených červeným barvivem.

Principielně můžeme jíst každé jídlo, pokud kravské mléko nahradíme:

 • ovčím mlékem zředěným až polotučným a jeho následnými produkty (sýrem, jogurtem)
 • kozím mlékem zředěným až polotučným a jeho produkty (sýrem a jogurtem)
 • kobylím mlékem
 • sójovým mlékem

Vaječní bílek nahradíme:

 • křepelčími vejci
 • krůtími vejci
 • nebo místo jednoho slepičího vejce použijeme jedné lžíce sójové mozky, smíchané se dvěma lžícemi vody

Zakázáno:

 • Kravské mléko a jeho produkty: máslo, margarín, sýr, tvaroh, smetana, syrovátka, šlehačka
 • Slepičí vejce a jeho produkty: těstoviny, koláče, dorty, majonéza, piškoty, knedlíky

Dovoleno:

 • ovčí mléko, ovčí sýr, ovčí jogurt
 • kozí mléko, kozí sýr, kozí máslo
 • sójové mléko, sójové kakao, sójové nápoje
 • čaj, káva
 • chleba s marmeládou nebo medem
 • brambory, růže, kukuřice, pohanka, pšeničné výrobky, žitné výrobky, ovesné výrobky, ječná mouka, jáhly, luštěniny
 • maso s výjimkou vepřového a zaječího (pozor šunka je vyrobena z vepřového masa!)
 • zelenina, salátová marináda s olejem
 • moučné výrobky - špagety, nudle, různé taštičky bez slepičích vajec, krupičné nudle
 • strava pro kojence: Milupa, Pregomin, Humana SL, Bebenago, Prosebee

Čerpáno z knihy: Dr. med. Konrad Werthmann - Kuchařka pro alergiky

Oluska a Martínek 10 měsíců + 1 den

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 05.04.06 14:05

Pro přehlednost kopíruju poslední známý
pelotonek červenčátek (13 holčiček a 22 chlapečků):

18.05.05 - Veronika + František 3,60 kg 49 cm - 1977 - Morava
21.05.05 - Lois + Vojtíšek 3,20 kg 51 cm/ 6m: 8,5kg 70cm - 1980 - Havířov
28.05.05 - Adalajda + Ondrášek 3,25 kg 49 cm - 1981 02.06.05 - Andjelka (Jana)+ Emma 4,28 kg 53 cm - 1978 - Praha 03.06.05 - Mirri + Karolínka 3,80 kg 53 cm/ 6m: 9,22 kg 68cm - 1981 - Havlíčkùv Brod 04.06.05 - Oluška + Martínek 3,00 kg 49 cm/ 6m: 7,01kg 68 cm - 1981 - Plzen/Chebsko (Velká Šitboř) 05.06.05 - Meda (Simona) + Julinka 3,31 kg 49cm/ 6m: 7,47 kg 71 cm - 1977- Praha 06.06.05 - Nikkol + Filípek 3,85 kg 52 cm - 1979 - Náchod 07.06.05 - Sylva+Matouš 3,5kg 49cm/ 6m: 7,43 kg 69 cm - 1974 - Č. Budějovice - František 6 08.06.05 - Matty + Natálka 3,00 kg 48 cm - 1973 - Brno - Liduška 10, Veronika 4 09.06.05 - Ellen + Michal 3,50 kg 50 cm/ 6m:7,78kg 69cm - 1977 - Sereď/Bratislava
13.06.05 - Adel + Dominik 3,80 kg 51 cm - 1976 - Brno
15.06.05 - Cadovka (Soňa) + Richard 4,18 kg 52 cm - 1977 - Uh.Hradiště - Vašík 4
16.06.05 - Nikina + Myšák 3,70 kg 53 cm - 1978
18.06.05 - Janab + Daneček 3,18kg 50cm /6m: 8,6kg 67cm - 1968 - Brno
21.06.05 - Katkab+ Lucinka 3,20 kg 50 cm - 1975 - Brno - Honzík 10
22.06.05 - Valli+Martínek 4,15 kg 54 cm/ 6m: 9,3kg 75cm - 1982 -Třebíč
24.06.05 - Lesina + Josefka 4,50 51 cm - 1974 - Ostrava - Adlétka 1
25.06.05 - Jittyy + Davídek 3,85 kg 51 cm/ 6m: 7,26kg 72cm - 1980 - Brno
25.06.05 - Marki + Mareček, 3,34 kg 51 cm /6m: 8,28 kg 70 cm - 1975 -Libčice nad Vltavou
27.06.05 - Petulda + Míša 2,90 kg 49 cm/ 6m: 6,8kg 66 cm - 1978 - Bílina 01.07.05 - Makovka + Tomášek 4,16 kg 52 cm/ 6m: 9,2 kg 74 cm - 1980 - Washington D.C./Olomouc 02.07.05 - Jerrýsek + Simonka 3,80 kg 51 cm/ 6m: 7,76kg 69 cm - 1977 - Brno - Leonka 3 04.07.05 - Petta + Davídek 4,00 kg 54 cm/ 6m: 7,2kg 73cm - 1975 - Zlín 05.07.05 - Dáša + Eliška 3,37 kg 50 cm/ 6m: 7,03kg 65cm - 1974 - Praha 06.07.05 - Kira + Anetka 3,19 kg 48 cm/ 6m: 7,46kg 66cm -1974 - Kladno - syn Adam 8 08.07.05 - Slanka* + Marianka 3,52 kg/ 6m: 7,82kg 66 cm - 1979 - Praha 08.07.05 - Magrátka + Michal 3,25 kg 48 cm - 1977 - Praha 09.07.05 - Radulka + Amálka 3,69 kg 50 cm/ 6m: 6,95kg 68 cm - 1980 - Kladno
10.07.05 - Makča+ Martínek 3,10kg 50cm/ 6m: 8kg 71cm - 1980 - Jince u Příbrami
12.07.05 - Ayra (Jita) + Matyáš 4,72 kg 54 cm/ 6m: 8,370kg 73cm - 1969 - ? - holky 9 a 4
15.07.05 - Paraplíčko + Julinka 2,8 kg 50 cm/ 6m: 6,815kg 67cm - 1976 - Brno
19.07.05 - Radka + Tomášek 3,55 kg 52 cm/ 6m: 8,57kg 70cm - 1975 - Hořovice
20.07.05 - Safira (Monika) +Samuel Matyasz 3,56kg 54 cm/ 6m 7,8kg 70cm - 1969 - Havířov - 3 mazlíci 17, 14 a 9
20.07.05 - Janka + Barunka 3,10kg 50cm/ 6m: 6,4kg 68cm - 1978 Horní Cerekev
12.08.05 - Inge + Honzik 3,78 kg 53 cm/ 6m: 8,5 kg 73 cm - 1979 - Praha

Oluska a Martínek 10 měsíců a 1 den

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 05.04.06 14:09

Jéé jsem druhá… ale ještě nemám přečteno. jdu na to a pak písnu něco víc

Dáša a Eliška dnes 9 měsíční

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 05.04.06 14:25

DD - bez to, jako, že jsi první, chtěla jsem aby byl první ten peletonek, když jsem ho nedala do deníčku.. Jinak přeji k 9. měsícům

Oluska a Martínek 10 měsíců a 1 den

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 05.04.06 14:55

Třetííí....... jdu číst, páčko Lois

 
jankaI
Kecalka 268 příspěvků 05.04.06 15:00

ahoj, čtvrtá. a nebo bez Olušky Lois druhá a já třetí?
jdu číst

janka

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 05.04.06 15:12

Vkládám poslední, a dnes jediný, komentáře z minulého deníčku : )

Re: Červenčátka 061 - Co dělat, když se v noci dítko budí…? (Hodnocení: 1)
Od: MirkaV (vysatova@sez­nam.cz) - Středa, 05.04. 2006 - 11:12:06
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Hoj kočky,

copak, copak? Neříkejte, že je u vás lepší počasí než u nás? Tzn. lepší než zataženo : )

Karolka si dává svých „dvacet“ a já ani jíst nejdu a píšu vám, to je sebeobětování, že? No však potřebuji shdit těch 5kg cca : ) Marki, fakt nechceš? Poštovný hradím : )

Marki - koukám, že máte stejné račky jako my. Noviny, letáky, PET lahve - pokud možno plné - u nás je teď favoritem telefoní seznam (zlaté stránky). Jo a rozdrobené sušenky máme taky všude…
Pavouci mi nevadí, já mám paniku z myší. V létě jsem odjela z chalupy, když se objevila v kuchyni… a už jsem tam nejela - no bylo to na konci srpna, no : )

Janko - včera jsem 2× dorazila dom a vždy se tak do 5min spustil megaslejvák… Asi nějaký nový smysl matek : )

Karolce se prořezávají spodní dvojky a druhá dvojka nahoře. Takže už budeme mít 8 zubů : )

Malá anketka, kdo ještě kojí? Já mám zmatek v tom, kdo přestal, přestává… Naše Karolka ještě UM nepoznala. Chabý pokus jí ho vnutit na noc, kolem 5m tuším, nepočítám…

Jdu si asi udělat rýži s kečupem (kdo sleduje VV, ví, o čem mluvím :) )

Mirka

Re: Červenčátka 061 - Co dělat, když se v noci dítko budí…? (Hodnocení: 1)
Od: Oluska - Středa, 05.04. 2006 - 14:01:23
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Ahoj všem..

TAK JSEM POSLALA DENÍČEK…

MirkaV - no nebylo by to špatné se domluvit, kdo bude mít deníček je a škoda zapomněla jsem tam dát nakonec deníčku peletonek, ach jo, ta moje hlava dubova....., tak ho pak hodím na začátek deníčku, aby byl přehled, ale mám vždy nějaký v záloze pro případ, kdyby deníček nebyl :D:D:D

Oluska a Martínek 10 měsíců a 1 den

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 05.04.06 15:38

Ahoj maminky a mimísci :o)

tak mám dočteno, deníček je velice obsáhlý, dlo mi to hodně úsilí jej přečíst do konce, ale povedlo se :))) Olusko mocinky tě chválím, jsi šikulka.

Tak venku máme příšerně, deštivo (dokonce celé dopoledne sněžilo) a teplota kolem 3 stupňů. Chjo to je nespravedlivé, takové jaro po tak dlouhé zimě??? NO nevím, ale pobavila mě hláška syna manželovy sestřenky, která se dnes přišla juknout na malého. Její 12-ti letý syn ji volal (už byla u nás) ze školy jako že sněží a ona jako že ví. On jako že ho „sere bůh“ a ona co bůh??? NO sere mě dostal sračku. Nevidíš ten hnus venku? Tak to jsem byla fakt v šoku, ona už tak ne, prý jí ze školy chodí s takovýma hláškama pořád. No máme se na co těšit, co? Jestli mi Vojtik taky bude chodit s takovými hláškami domů, tak to bude fakt síla :))))

Dnes jsme měli jít na palvání, ale nešli jsme, páč nám měnily plynoměry, tak jsem nevěděla kdy dorazí. Využila jsem toho že přišli docela brzy, tak jsme s Vojtíškem spali 2 a 3/4 hodinky. No hned mám elánu na rozdávání :o) Plavání si vynahradíme v sobotu, kdy půjdemei s manželem na volné plavčo. Byli jsme i minulou SO a bylo moc fajn. Celkově se nám víkend moc povedl. Nejprve to plavčo, pak jsme vzali krosničku a po obědě jsme zajeli na hory si udělat menší vycházku a pak ještě večerní prochajdu s kočárkem po Havířově. V neděli jsme byli u našich na obědě, tak jsme k nim zašli pěšky a pak se zastavili na malé pivečko (já černé) a ještě procházkovali další 3 hodinky. No počasí nám přálo, tak proč toho nevyužít!

Včera jsem byla u zubařky, to už jsem tu psala, že? A pak jsem dokonce stihla zajít do MC a udělat si papírového beránka na špejli do květináče. Odpoledne ještě další 3 hod prochajdu.

Ježkovy oči venku opět sněží, no tak to je fakt už moc :(((((

No nic jdu se věnovat Vojtíškovi, sedí mi tu na stole a vymýšlí vylomeniny.

Tak snad je u vás lepší počasí než tady v Havířově.

Posílám všem pozdrav.

Pa Lois a Vojtíšek (10,5m)

 
Lois
Zasloužilá kecalka 665 příspěvků 05.04.06 15:48

Ahoj Mirko,

tak já se hlásím do klubu ještě kojících mamulek. Snažím se přes den přestávat, ale zatím se nám to moc nedaří, takže kojím ráno, pak dopoledne na spaní a večer. V noci asi 3×, takže stále dost. Kolikrát i přes den je to častější. Vojtimu UM nesedí, nezabírá, tak mu ji nedávám, kaše na večer jsem zrušila, snědl mi tak 5 lžic a pokud už snědl 120ml stejně si vyžádal prso. Tak stále říkám kojit a ž do puberty :)))))

Pááááá Lois

 
Inge
Extra třída :D 10812 příspěvků 05.04.06 18:57

My zatim mame ze lzicky jenom ovoce k svacine a zeleninku k obedu, takze my jeste kojime moooc - 4× - 5× pres den a tak 4× - 5× v noci (ale jeste nam neni ani 8 mesicu).

 
ellen
Kecalka 462 příspěvků 05.04.06 20:40

Ahojky,
musim sa pochvalit, som napisala na druhu stranku do fora mama a ja, ze ci tam nie je niekto zo Serede a dnes sa mi jedna ozvala!! Jupiii, ale nebudem sa velmi tesit dopredu, uvidime ci aj ja teda budem mat nakoniec zrazik :))))))) Potom by som dala aj ja fotky :-D

inak nic nove, mam precitane,ale uz som na vsetko zabudla :(

peknu noc
elen

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 05.04.06 22:00

Ahoj

Lois - moc děkuji, snažila jsem se to co nejvíc stáhnout, ale nějak to nešlo, ale bylo to ještě mnohem delší :D

MirkaV - Já teda ještě taky kojím, ale už moc ne, buď jednou nebo dvakrát za den, jak kdy… Martínkovi to nedělá žádný problém, i když jsem si taky myslela, že přestat kojit bude problém, ale už vím, že to půjde snadno a protože máme ještě dietku, tak zatím kojím a jak přestanem s dietkou, tak asi přestanem i s kojením potom. Zatím ještě nemáme zoubky, tak to ještě jde. Jinak, jak jsem už psala, není špatné se domluvit na tom, kdo napíše další deníček nebo by bylo dobrý se domluvit po jaké době poslat deníček, vždy mám nějaký v záloze :D

Oluska a Martínek 10 měsíců a 1 den

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 05.04.06 22:41

Ahoj červenčátkové maminky,

dnes jsme „oslavili“ Eliščiny 9měsíčniny, ale představovala jsem si teda jarnější počasí. Eliška byla přesto celý den dobře naladěná - furt si „zpívala“ a povídala, objevovala a pomáhala mi dělat pořádek v botách. Ani nevíte kolik místa jsem našla po té co jsem jich pár vyřadila. Jarní úklid mám ráda. Je předzvěstí krásného počasí a to mě to uklízení baví a mám pak pocit jako bych si uklidila i v sobě.

Mirko - já kojím v době od cca 21 hod do 8 ráno a to asi tak 4×. Jinak přes den bych musela Eli k prsu násilím přilepit:-)) Pořád někde hopsá a poskakuje a v klidu nevydrží. Večer bych zase já raději spala, ale to si špuntík na kojení vzpomene vždycky.

Radunko děkuju za zprávu o Velichovkách. Už jsou zaplacené a tak jsem zvědavá jak to bude mamka s taťkou snášet. Když ten jejich pobyt přežijou králíci tak se asi bude líbit i jim. Je to s nima děs běs - někam je dostat - jestli je to dál než 20km tak se nikam nehnou:-((
Ráďo depku pošli do háje. Jsi mladá, krásná, nadějná mamina - tak k čemu je ti depka? A když tak příští týden přijeď do Prahy a my ti ji pomůžeme vyhnat. Co ty na to?

Novým lezcům gratulujeme, Matouškovi také gratulace k první úspěšné jízdě na kole - a že mu to slušelo.

Ellen přeju ať ti vyjde srazík - zrazík:-))

Jdu do hajan, zkusila jsem dát Eli do postýlky, ve které už delší dobu nespala. Měli jsme ji teď v naší posteli, protože se furt budila a to věčné běhání k postýlce jsem už vzdala. Vím, že neděláme dobře a že ji pak budeme těžko znovu učit na postýlku, ale vyspat se aspoň trošku tak jak tomu bylo prvních 6 měsíců…tak uvidím co dnes vyhraje postýlka nebo velká postel.

tak dobrou noc

Dáša a Eliška (9 měsíční)

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 05.04.06 22:42

Oluško zajímavý deníček - DÍKY

Dáša

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 05.04.06 22:47

Oluško, já jsem taky pro termíny a jejich rozebrání : ) Já si třeba beru deníček kolem 5.6. - nejen Karolčiny první narozeniny, ale i svatba - tož budu mít o čem psát : )
A kdy dávat deníčky? No já jsem pro týdenní interval, a třeba právě středy…

Jani - Jerrýsku - pořád se nám tu pletou peletonky, kde jsou i maminy, které fakt nepřispívají, ale to se plete, že ho pokaždé zkopíruje někdo jiny. Nechceš si to vzít na povel : ) Jako že by si ho promázla a pak by se kopíroval jen ten? Tě otravuji, co : ) Ale ty si byla v úpravách vždy tak razantní a nesmlouvavá : ) Navíc, začínají se nám blížit první narozky a já bych se nerada ztrapňovala přáním, když si ho stejně nemá kdo přečíst… Chápete? : )

M.

 
Jerrysek
Kecalka 499 příspěvků 06.04.06 09:03

Ahoj při čtvrtku!

Holky, moc zdravím a hned mám na BRŇANDY dotaz: jdete zítra na srazík? Ať tam nesrazíkuju sama? Chicht!

KatkoB: jak je Lucouškovi? Najdu a dnes napíšu buď na icq nebo sms o těch šalinách, ju?

Oluško: díky za obsáhlý deníček. Sis s tím teda dala práci, co? Jak to stíháš? A jak je prdelce malé? Už je dobrej?

MirkoV: Si to klidně vezmu na starost a promažu to pořádně, neboj! Jak říkám, opětovně se dá dopsat kdokoliv a kdykoliv. Takže jsme se teď spolu domluvily a pokud holky nebudou proti vezmu si peletonky v každým deníčku na starost, jo? Se prosím k tomu nějak vyjádřete, jo?

Lois: Vojtíšek je šikulka na té lavičce, jak si hezky lozí! A pivínko bylo určitě mňam, viď Vojtíku? :-D

Makovko: zdravím opět a tentokrát na Floridu! Užijte si teplíčko a koupáníčko!

Slani: jsem si s Tebou dlouho nepsala, tak taky zdravím tebe i Maňušku!

Radulko: co Amálčino spaní, už je to lepší? A co depka? Už je doufám pryč!

Ostatní červánkové maminky moc zdravím a batolátka samozřejmě taky!

Pá Jerrysek Jana

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 06.04.06 09:32

Zdravím po ránku, teda Oluško, ty sis s tím dala práci, ještě jsem to nepřelouskala do konce, protože mě ten náš diblík nenechá.
Jinak srazík předpokladám, že zítra platí na tu desátou jak psala Matty začátkem týden. Včera se mužovi sesypal počítač, takže mi zabavil notes, ale alspoň se dneska dostanu na net.
U nás vcelku nix nového - Davča lozí, stoupá si u všeho, naučil se odrážet na autíčku, ale to řízení je záhada, takže dojde pokaždé k šuplíkům a včera už si tam úspěsně přivřel prstíky - šikulka.
Dneska vstával moc brzy, tak ted hajinká a já musím vařit, abych mu měla co dát k jídlu.
Zatím se mějte všechny fajn.......
O víkendu má být lepší počasí prý tak jsem zvedavá...........

Jitka a Davča…

 
Matty
Kecalka 442 příspěvků 06.04.06 09:54

ahojky kočeny
tož srazík bude v 10:00 v baby café na Lesné,haškova 4,rezervace na jméno Babirádová,účast katastroficky nutná(potřebuju lidi:-))) )My jdeme i s Verunkou.
Tak včera jsme našli druhý zoubek,v pondělí jsme byly na poradně tak máme 76cm a 8,70kg.Doktorka je s námi spokojená,ale když jsem ji řekla že nelozíme tak se na nás zkoumavě podívala.Taky mě to trochu začíná trápit,v sobotu ukončíme 10 měsíc a malá si občas na ty kolínka staví,ale hned se rozplácne.Jestli nás pošle cvičit…Je sice hodně ukecaná,hodně věcí říká,ale začínám si dělat starosti.Doufám,že na zítřejším srazíku se poučí od ostatních..:-)
Tak zatím páček Matty

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 10:43

Ahoj kočky,

teda to je ale účast… Já prudím, co? No a když tu nestíhám nic přečíst, natož prispět, tak se můžete servat s tím, aby tu bylo snad 100komentářů za den : )

U nás svítí sluníčko, ale jsou asi tak 3stupně… Brrrr, snad se to trošku zvedne, potřebuji do města. O víkendu má být opravdu PRÝ hezky, tak si plánujeme výlet do ZOO v Jihlavě. Uvidíme : )

Jani - nikdo se nevyjádří, bo tu nikdo není : ) Takže ti uděluji moc a jistě dodatečně všechny schválí : )

Jak s těmy termíny? No, nehlaste se všechny : ) Kdo se postará o to, abychom měly příští středu kam psát? Může to být cokoliv, jde fakt jen o to, abchom se „nehledaly“…

Jitko - tak mrňous už brázdí na odrážedle? Přemýšlím, zda Karince taky nekoupit nějaké už teď, chtěla jsem nějaké prímové sehnat k narozkám, ale třeba by si teď už s tím vyhrála… A nestavila by se mi u poliček, stolku atd… Naivní představa : )

Momentálně vede jako hračka nočník. Dopo jsem ji zkusila na něj po:,–(it - bez plíny - no to bylo breku! Slzy jako hrachy. Tak musela dolů a pak si s ní hrála. V jeden moment jsem si myslela, že si ho dá na hlavu… No ale za to by mohl táta, vždy jí ukazuje takové blbinky a ona se snaží to opakovat : ) Ale proč to popisuji, 99,9% tatínků je stejných, že : )

Druhý zoubeček u Matty - gratulujeme : )
S tím lozením, je dobře, že doktorka pozvedla obočí, alespoň se zajímá. Ale těžkou hlavu bych si z toho zatím nedělala. Čerstvá zkušenost. Bratránkova dcerka vůbec nelozila, ale rovnou se začala stavět kolem 1roku a pak rovnou chodit! A to si ani nechtěla sedat a tak… Fakt lenoch : ) Počkej, to bude nečekaný : ) A zítra okoukne vrstevníky a jistě se nad tím „zamyslí“ : ))

M.

 
Matty
Kecalka 442 příspěvků 06.04.06 10:47

Mirko,to je ono,nesedíme,ne­lozíme…:-(
Liduška taky nelozila a rovnou chodila,lozit se naučila až 2měsíce na to u kamošky dle příkladu její dcerky.Ale nevzpomenu si jak to měla se sezením:-O Matty

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 10:51

Fakt to samé byla Kristýnka od bratránka… A teď mají co dělat, aby ji udrželi na místě… : ) To bude dobré. Až jí zítra budou všechno brát, tak se jí to líbit nebude a něco se s tím bude snažit dělat : )

M.

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 10:52

Jo, ještě jim radili, dávat hračky trošku dál od ní, aby se musela snažit k nim dostat… Pokud má hned vše u ruky, tak ji to nenutí snažit se.

M.

 
jittyy
Zasloužilá kecalka 505 příspěvků 06.04.06 11:34

No nerekla bych tomu primo brazdí, ale přejede pokoj, akorát tím že neumí řídit tak si nedojede kam chce, ze začátku ho zkoumal v herničce po plavání a kámoška měla po své holce jedno doma nevyužité, tak jsem to zkusila. Pravdou je, že na to musí mít náladu, jinak dělá že vlastně nic neumí a chce se akorát tulit a nosit. Jestli to stihnu tak zkusim hodit fotku do galerky, ale jinak oblíbené hračky u nás jsou, kyblík s kolíčky na prádlo, pračka, pet flašky a různé šustivé obaly a taky ty kelímky co se vkládají do sebe.....Zatím pa Jitka

 
katkab
Zasloužilá kecalka 748 příspěvků 06.04.06 11:49

Holky zdravím!!!
Srazík zítra, ano zúčastníme se. Jerýsku napiš sms radši kvůli vám těm šalinám. Janib, dondeš?

Lucka má teda trošku rýmu, ale hlavní problém u nás je, že když je nachlazená tak jí pořád zaskakují asi sliny a ona se několikrát za den jakoby dusí. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Dopoledne jsem byla ve škole a volal mi zdeněk,ž e se dusila a pak jí asi pomáhal tak poblila. To je síla.

Jo, včera jsem dávala fotku do galerky a pořád tam není. Prý až to schválí administrátor. Tak nevím. Momentálně nemám sílu nad tím přemýšlet. Zatím pa pa já budu dneska psáti

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 06.04.06 12:19

Ahoj všem…

Jerrysek - jo dala jsem si s ním práci, ale píšu rychle, takže mě to ani nepřijde, deníček vždy píšu po částech, takže to dlouho trvá a malý si dokáže hrát sám na zemi, nebo u mě, takže to docela jde nebo je píšu, vždy v době, když manžel zrovna hlídá… Jinak malý je celkem zdráv, kašlíček má pořád, ale není nějaký závratný, prostě si sem tam pokašle :D

MirkaV - jo, jo, s peletonkem souhlasím, já jsem zkopla jen ten poslední, co jsem našla v minulém deníčku, aby se nemusel hledat, nebylo by třeba špatný ho vládat na konec deníčku, který se pošle… Jinak kdyby se nikdo nehlásil na deníček, tak bych nějaký vytáhla já, mě to fakt neva…

Jinak dnes jsme byli u dr., brala nám krev a udělali jsme hned 10. měsíční kontrolu.. Tak malý má 74 cm (i když jsme byli v nemocnici a tam naměřili 75 cm, tak se malý asi zmenšil :D) a váží 8190 g (něco kolem, ono to tak líto, ale tohle bylo vrchní hranice). Jinak máme pořád kašlík, ale jak jsem psala není nějaký závratný, takže si sem tam pokašle, teplotky už taky nemáme a malý je pořád stejný čipera. Staví se na nožičky, oblejzá, chodí za takovým jezdícím slonem a chodí, když ho držíme za ručičky, ale sám se ještě neodváží. On, jak ví, že si tam může rychle bez bolesti dolézt, tak ho chození nějak nebere, ale chození se mu líbí… :D

Oluska a Martínek 10 měsíců a 2 dny

 
Matty
Kecalka 442 příspěvků 06.04.06 12:35

Katko,tak něco podobného mi děla Verča,když je nachlazená.Ne­zaskakují sliny,ale jak je zahleněná.Veronika když je zahleněná hodně ,,bleje jak amina" i dva tři dny a to jen hleny(kolikrát jsou hustý a ona se tím dáví,jak je nemůže dostat ven).Chce to nějaký kapky,nám nepomáhaly jednu chvíli žádné kromě -te´d mi to vypadlo-s tím břeč´tanem na obale,byla tady o nich několikrát zmínka.Matty

 
katkab
Zasloužilá kecalka 748 příspěvků 06.04.06 13:19

Matty, díkec hned jsem teda zase chytřejší! Já si vzpoměla, že jerýsek radila vincentku ředit s normální vodou a z toho jim dělat mlíko a čaje. Tak ji letím koupit.
Jinak už jsem psala lucouš leze a dneska ráno stála v postýlce. Takže jsem ji teď posunula na úplně nejníž aby nám dítko nepřepadlo.
Včera došla honzíkovi z net obchodu skákací tyč, no to je něco. Jmenuje se to nějak pogo tyč nebo co. Je to docela vtipný. On na tom viděl nějakýho pána co doskákal z Brna do prahy a chce se to taky naučit ha ha. Zatím skáče doma a lucka má z toho záchvaty smíchu.
Zatím pa pa

 
Marki
Zasloužilá kecalka 695 příspěvků 06.04.06 13:31

Oluško, to je celkem dobrý nápad s tím pravidelným deníčkem. Já jsem před 3 týdny začla smolit taky jeden takovej oddychovej. Není to nic odborného, jen takové lehké čtení - fejetonek - tak hrozně obyčejný, že se v něm hodně z nás pozná. Minimálně to poslouží posunout diskusi červenčátek zase o kousek výš v seznamu deníčků ;-) Možná už je na čase ho dokončit, aby nepřestal být aktuální. Tak dám vědět, jak jsem na tom.
Jdu ho dopsat a pak ještě dokončím ten úklid, co jsem tento týden divoce začla :-))))
Páčko, Marki a spící Mareček

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 06.04.06 13:45

Marki - s tím deníčkem to vymyslela MirkaV.. A taky deníček nemusí být jen odborný, já si ráda počtu o všem, jen když já píšu něco neodbornýho, tak skoro nic nenapadá, ale mám jeden neodborný už hodně dlouho rozepsaný… Tak dej vědět a klíďo ho pak můžeš poslat :D

Oluska a Martínek 10 měsíců a 2 dny

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 14:56

Tak tak, má to být hlavně oddechovka. Sem tam odborný : ) Ale především „viditelné místo“ na scházení se - virtuálně : ) Takže Marki si bere příští středu? Tj. 12.4. ?????

12.4. Marki
19.4. ?
26.4. ? ......atd.

Jinak, díky kolektivu od Šulánkovic za inspiraci : )

M.

 
Marki
Zasloužilá kecalka 695 příspěvků 06.04.06 15:01

Klíďo píďo beru :-)
A co ty Radulko? Nevadí, že to pošlu před tvým dlouho avízovaným deníčkem? Já myslím, že v pohodě, že? Doufám, Radu, že už jsi depku rozehnala ;-). Kdyžtak dáme znova srazík a nacpeme se palačinkama :-)))
 M+M

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 06.04.06 16:29

Ahoj holky,
teď mám čerstvě načteno, takže rychle píšu, abych něco nezapomněla :)

Marki - klidně deníček pošli, já pořád čekám na některé míry v 8 měsících :)

Dnes je to trochu lepší - i když naše spaní pořád při starém, vůbec u nás nezabírá samota v ložnici bohužel, ani táta. Pouze jenom máma a její prso. Někdy mi přijde, že sotva usnu, malá se vzbudí. Ale ten krizový den už se naštěstí neopakoval a cítím se líp, díky za podporu :)
Nejhorší je, že se malá vzbudí a vzteká se, nevím opravdu čím to je… takže vždycky kapituluju a dám jí prso.

Dáši gratulujeme k 9. měsícům..
No, takže samozřejmě nevím, co jsem chtěla ještě napsat..

O víkendu má být opravdu hezky, jsem moc zvědavá, už se těším, i když u nás je dnes celkem pěkně, sluníčko svítí…jen ta holka nespí :)))

Jo ještě ten deníček, co mám v záloze, používám tento peletonek :
Peletonek:
21.05.05 - Lois + Vojtíšek 3,20 kg 51 cm/ 6m: 8,5kg 70cm - 1980 - Havířov
28.05.05 - Adalajda + Ondrášek 3,25 kg 49 cm - 1981 - Pardubice 03.06.05 - MirkaV + Karolínka 3,80 kg 53 cm/ 6m: 9,22 kg 68cm - 1981 - Havlíčkův Brod 04.06.05 - Oluška + Martínek 3,00 kg 49 cm/ 6m: 7,01kg 68 cm - 1981 - Plzeň/Chebsko (Velká Šitboř) 05.06.05 - Meda (Simona) + Julinka 3,31 kg 49cm/ 6m: 7,47 kg 71 cm - 1977- Praha 07.06.05 - Sylva+Matouš 3,5kg 49cm/ 6m: 7,43 kg 69 cm - 1974 - Č. Budějovice - František 6 08.06.05 - Matty + Natálka 3,00 kg 48 cm - 1973 - Brno - Liduška 10, Veronika 4 09.06.05 - Ellen + Michal 3,50 kg 50 cm/ 6m:7,78kg 69cm - 1977 - Sereď/Bratislava
15.06.05 - Cadovka (Soňa) + Richard 4,18 kg 52 cm - 1977 - Uh.Hradiště - Vašík 4
18.06.05 - Janab + Daneček 3,18kg 50cm /6m: 8,6kg 67cm - 1968 - Brno
21.06.05 - Katkab+ Lucinka 3,20 kg 50 cm - 1975 - Brno - Honzík 10
22.06.05 - Katkaa + Matýsek, 3,20kg 48cm, /6m: 7900g a 69cm
25.06.05 - Marki + Mareček, 3,34 kg 51 cm /6m: 8,28 kg 70 cm - 1975 -Libčice nad Vltavou
25.06.05 - Jittyy + Davídek 3,85 kg 51 cm/ 6m: 7,26kg 72cm - 1980 - Brno
27.06.05 - Petulda + Míša 2,90 kg 49 cm/ 6m: 6,8kg 66 cm - 1978 - Bílina 01.07.05 - Makovka + Tomášek 4,16 kg 52 cm/ 6m: 9,2 kg 74 cm - 1980 - Washington D.C./Olomouc 02.07.05 - Jerrýsek + Simonka 3,80 kg 51 cm/ 6m: 7,76kg 69 cm - 1977 - Brno - Leonka 3 04.07.05 - Petta + Davídek 4,00 kg 55 cm/ 6m: 7,2kg 73cm - 1975 - Zlín 05.07.05 - Dáša + Eliška 3,37 kg 50 cm/ 6m: 7,03kg 65cm - 1974 - Praha 06.07.05 - Kira + Anetka 3,19 kg 48 cm/ 6m: 7,46kg 66cm -1974 - Kladno - syn Adam 8 08.07.05 - Slanka* + Marianka 3,52 kg, 6m: 7.820g a 66 cm - 1979 - Praha 08.07.05 - Magrátka + Michal 3,25 kg 48 cm - 1977 - Praha 09.07.05 - Radulka + Amálka 3,69 kg 50 cm/ 6m: 6,95kg 68 cm - 1980 - Kladno
10.07.05 - Makča+ Martínek 3,10kg 50cm/ 6m: 8kg 71cm - 1980 - Jince u Příbrami
12.07.05 - Ayra (Jita) + Matyáš 4,72 kg 54 cm/ 6m: 8,370kg 73cm - 1969 - ? - holky 9 a 4
15.07.05 - Paraplíčko + Julinka 2,8 kg 50 cm/ 6m: 6,815kg 67cm - 1976 - Brno
19.07.05 - Radka + Tomášek 3,55 kg 52 cm/ 6m: 8,57kg 70cm - 1975 - Hořovice
20.07.05 - Safira (Monika) +Samuel Matyasz 3,56kg 54 cm/ 6m 7,8kg 70cm - 1969 - Havířov - 3 mazlíci 17, 14 a 9
20.07.05 - Janka + Barunka 3,10kg 50cm/ 6m: 6,4kg 68cm - 1978 - Horní Cerkev
12.08.05 - Inge + Honzik 3,78 kg 53 cm / 6m: 8,5 kg 73 cm - 1979 - Praha

Kiro, Slanko - kde jste??

Petuldo - jak jste spokojení, respektive Mišáček s tím chodítkem - já mám pořád pocit, že to může ujet jakoby dopředu a malá by si natloukla nos - ale strašně ráda bych jí něco podobného koupila…

Radka

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 06.04.06 16:30

Jo ještě jsem chtěla Olusce pochválit denícek, je moc zajímavý a u nás se i hodí.

R.

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 06.04.06 16:32

Jerrýsku - jak vám jde lezení?? Amča je hned tam a hned jinde :)
 R.

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 16:34

A jo, já málem zapomněla, že Radulka pro nás chystá deníček. Moc se těším.

Radu - drž se, jsou to tyrani, ti broučkové… Ale i mě se to vše lépe snáší, když svítí sluníčko, to se mi i lépe vstává : ) Drž se, kočko.

M.

 
DD
Kecalka 337 příspěvků 06.04.06 17:46

Radulko posílám omluvenku za Slanku - nefunguje jim internet snad až asi do pondělka:-(((

Dáša

 
Nikkol
Zasloužilá kecalka 853 příspěvků 06.04.06 18:49

CHOJ CHOOJ…já čítávám pravidelně,ale je to stále o těch samých.Pokud někdo dýl já se snažila vždy deníčky atd táhnout kupředu,ale už mne to jaksi omrzelo když po Vás ani pes neštěkně.To je kde je tato tahleta,ale na jiné které sou z prdelákova ani nevzpomenete.Já už to nadhazovala dříve a moc se to nezlepčilo a vážně mne nebaví něco psát když pak nikdi skoro neraguje nebo jen jedna jedním slovem oproti tomu jinou rozebíráte stále.No nevim,já jak blbec se snažila zařizovat sraz té se nelíbilo to tamté ono uznávám bylo to z ruky když se toho ujala MirkaV,která má starosti se svatbou pár reakcí bylo,ale nic moc.Pak sem to mírně se snažila já popohnat a kničemu a od té doby chodím deníček jenom číst,jelikož mne unavuje to,že se bavíte jen s vyvyvolenými­.Dostali sme krásný dárek k 10.měsíčnímu výročí pa Nikkol a Filípek

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 06.04.06 19:16

Ahoj…

Tak jsem si všimla, že v peletonku chybí Nikkol - se mě zdá, že nedávno reagovala.. Asi by se mělo domluvit, za jakou dobu se někdo vyškrtne z deníčku…

Nikkol - jinak přejeme vše nej k 10. měsícům..

RADULKA - děkuji za pochvalu

Oluska a Martínek 10 měsíců a 2 dny

 
Jerrysek
Kecalka 499 příspěvků 06.04.06 19:23

Nikkolko: tak předně je mi líto, že Tě NĚKDO, opravdu nevím kdo vyškrkl z deníčku, já to nebyla, to vím jistě, ba naopak peletonek předělávám a tebe tam MÁM!!!!!!!
Pokud čteš, tak jistě víš, že jsem Tě postrádala a psala, aby jsi se ozvala!!!! Takže si nemysli, že jsi kdekomu ukradená, já Tě postrádala!!!!!

Jo, a co se týče celorepublikového srazíku, byla jsme pro, několikrát nabízela pomoc při nějakém zoorganizování­........

Oluško: jsi tu kratší dobu, proto určitě nevíš, že než někoho z peletonku odstraníme tak nepřispívá určitě o hodně dýl, než Nikkol, třeba 2, 3 měsíce!!!!

No, nedalo mi to a musela jsem zareagovat!!!

Brňandy,ozvala se mi Adel, dřív sem chodila, teď už nemá net doma, že by se ráda přidala, tak jsem ji pozvala s náma na Lesnou, neva?

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 06.04.06 19:26

Nikkol - omlouvam se ti, ale tebe jsem vyskrtla ja, protoze jsem psala ten denicek a psala jsem ti at doplnis miry a tak, jelikoz nebyla reakce a ja bych to nikdy nedopsala… moc se ti za to omlouvam, ale klidne te tam vpravim. A prave nekdo psal, ze jsi v jinem denicku, tak jsem nevedela.
Jinak gratulace k 10 m, co jste dostali za darecek?

Mirri - fakt mam nekdy psycho - a je to vetsinou jen kvuli tomu, ze jsem malo vyspala no :(. S tim denickem klidne pockam, ale zas aby to bylo nez nam bude rok :))

Radka

 
Jerrysek
Kecalka 499 příspěvků 06.04.06 19:28

Radulko: lozíme jak o život, Simíka to baví, dostane se všude a hlavně za Leonkou

 
Nikkol
Zasloužilá kecalka 853 příspěvků 06.04.06 19:48

Cholky jojo chodívám do ruznat,ale protože tady to bývalo mrtvé a občas někdo písnul jj ruznata mi vyhovují a ty míry až budu mít čas najdu mám pocit,že sem je posílala.Ted už nemám čas malý se hlásí o své.Okoupat,u­ložit atd..o Jerrýs­kovi,že psla kde jsem vím.Nikkol a Fili

 
Oluska
Ukecaná baba ;) 2221 příspěvků 06.04.06 19:49

Jerrysek - no tak to jsem nevěděla, protože Nikkol naposledy reagovala 20.3., což je skoro nedávno, ale už je to snad vyřešeno… A vím, že jsi se právě ty po Nikkol scháněla :D

 
RADULKA
Zasloužilá kecalka 860 příspěvků 06.04.06 19:58

Nikkol - tak mi prosim napis vase miry v 6m, 8m, v kolikatem tt jsi rodila a kolik jsi pribrala. A nezlob se na me, jo?
Moc me to mrzi, pac ja bych si jinak nedovolila nekoho vymazat :)

Radka

 
Matty
Kecalka 442 příspěvků 06.04.06 21:17

Ahoj kočeny,tak jsem tu jen na skok jak se chystáte na srazík!
aA čtu v pelotonku,že nám chybí míry atd. psala jsem to,ale asi to zapadlo,tak kopíruju
RADULKO-RADULKO-my jsme rodily císařem v 39tt(doufám,že jsem to nepopletla),při­brala jsem 12kg(ostatně úplně stejně jako předchozí 2 těhotenství),malá měla 48cm a 3000g.Byly jsme naplánovaný,tudíš v klidu.Relativním:-)
1měsíc -50cm,3800g
2měsíc-58cm,5500g-první úsměvy,povídá­ní,pasení koníčků
3,5měsíce -62cm,6200g-nejvíce nám chutnají ruce,rádi si hrajeme pod hrazdičkou
5měsíc-64cm,6700gna- bříšku se plížíme,držíme hračky oběma rukama,otočení na bříško,náušničky
6měsíc68cm,7200g-otočení na záda,válíme sudy,
7měsíc-říkáme táta,dáda,bába­plazíme se rychlostí blesku
8měsíc -71cm,7770g-říkáme máma,v postýlce se stavíme na kolínka
9měsíc -74cm,8300g-první zub
Nikkol-to mě mrzí,že to tak cítíš,mně taky dloho nikdo neodpovídal,hlavně když jsme byly ještě těhotné.Taky jsem si chvíli řikala,že se na to vyprdnu,když mi nikdo neodpovídá.Ale ono to není tak,že na tebe prdíme,jen občas třeba není co říct atd.Aspoň já to tak beru.I teď někdy napíšu za jeden den tři čtyři komentáře a z toho se týden neozvu i když čtu.Taky jsem pochopila,že tě to tu u červenčátek neba,když jsi psala ke květňátkům.Tak nebuď labuť a usměj se na nás. :-D
Jerrýsku?- kliďo ať Adel dojde,rádi uvidíme,ostatně já pozvala i svou kamarádku ,bydlí na lesné,moc lidí tu nezná-je ze Slovenska a bydlí tu chvíli(asi jak já) a taky jsme se dlouho naviděly a shodnout se s časem je někdy nadlidský úkol,neb jezdí na Slovensko,kupují bydlení tudíž mají i plno vyřizování,tak to snad taky nebude vadit.:-)))
Tak zítra páček,ostatní zdravím a Nikkol -přejeme Filípkovi vše nej k 10měsíčninám:-)
Jestli jsem někoho opomněla s měsíčninama tak omluva,jsem hlava děravá a jsu šťastná,když si pamatuji narozky svých dětí:-))))Ale moč zatím udržím,tak aspoň něco pozitivního do dalšího dne:-)))
 Matty

 
katkab
Zasloužilá kecalka 748 příspěvků 06.04.06 21:35

TAk že by se v nás probudila nějaká hádavá nálada???? Nikol? Možná jo, nejsme taková parta, když to čteš u květňátek, jako že já se tam občas kouknu.
Se srazem celorepublikovým, já jsem Ti to psala, že určitě bude těžký naplánovat to tolika lidem, a že není člověk ten aby se........
Pokud jde o mě, já bych určitě někam jela, třeba o prázdninách, pochybuju o tom, že někdo má na celý dva měsíce naplánovaný výlety.
zatím čau

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 21:36

Na Karolčiny 10měsíčniny jste zapomněly : ))))))

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 21:37

A na můj včerejší svátek!!!!!!!!!­!!!!!!!!

S váma nemluvím (a kdybych věděla, jak se udělá smajlík s vyplazeným jazykem, tak ho tu napíšu :) )

 
MirkaV
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 06.04.06 21:38

Takhle?

:p :p :p

Jsem si zablbla : ))))))

 
Katkaa
Kecalka 404 příspěvků 06.04.06 21:40

Ahoj! Mo c zdravíme:o)

Deníček je dlooouhý, přečetla jsem vždy kousek, ale celkově jsem snad to důležité pochopila, zjistila jsem, že toho hrooosně moc porušuju, ani ne tak já, jako manžel, ten dá Matýskovi všechno co má sám na talíři a to bych se uvztekala… stejně mám pocit, že mu to prostě nevysvětlim, že ta kachna se zelim ani svíčková fakt nejsou pro jeho zažívací ústrojí to pravý..... a Mates mi zrovna nepomáhá, tomu to šmakuje, víc než cokoli jinýho.

Jak je teda možný, že mléčné výrobky z kravského mléka ne, ale jogurty ano?? Dáváme Selské a to je prý v pořádku. Proč tedy tvarohy ne a jogurty ano?? Pořád jsem to nepochopila…

No a že je dovolena káva? Vždyť je to kofein… mám v tom fakt trochu hokej!

Dneska jsem doma opuštěná, tak jsem dokoukala ordinaci a jdu se mrknout do galerky na fotečky:o)) manžel šel do kina na Dobu ledovou 2, to mu tááák závidim!! Šla bych hnedka taky, na popcorn a colu… hmmm, trochu toho nezdravýho:o))

No tak tady popíjim zelený čaj a hlídám Matýskův klidný spánek, dívat se na něj když spí je to nejlepší kino na světě.....

Tak do´brou všem!

Katkaa + Matýsek

 
Janab2
Stálice 66 příspěvků 06.04.06 21:51

Ahojky holky,

říkala jsem si, že se musím ozvat, abych nebyla vymazána.
Nestíhám číst ani psát, dnes jsem jen v rychlosti přelítla vaše komentářky a mám zmatek v tom, která jste co psala.
Takže neadresně:

Kojení - kojím nad ránem mezi 3-4h, ráno 7-8h, večer před spaním po kaši. Přes den jak kdy, spíš na žízeň nebo na uklidnění.

Alergie - kámoščin 4letý chlapeček je hrozně alergický na rybí zápach, minulý týden si s manžou připravovali vlastnoručně uloveného lososa, malého schválně nechali v pokoji a on chudáček otekl i přes zavřené dveře. No hrůza. Doufám, že se Dandovi i vám ostatním všechny alergie vyhnou.

Katkob - Lucinka je šikulka, všechny dovednosti si nechávala najednou. Dan taky ještě kašle, Dr. mi dala nějaký homeopatika na noc a poradila odvar z 1 lžičky majoránky a malé cibule na 1/4l vody, luhovat asi 3min. Zatím to je ve zkušební fázi, nemůžu říct jestli to zabírá nebo ne.
Zítra jdeme, to je jasná věc. Půjdeme z Tomkovýho pěšky, aby se prcek trochu prospal. Doufám, že nebudu utahaná a na srazíku neusnu já.

Proto šupajdím do hajan, v 6h máme budíček.

Ještě musím mrknout do pelotonku, jestli s námi zítra jde taky nějaký chlap nebo Danda bude sám mezi šenskejma. Já si to pořád nějak nemůžu zapamatovat.

Tak maminy, všem vč. našich drobečků klidnou dlouhou noc, nemocným ať se brzy uzdraví a Brňandy pa zítra.

zdraví Janab

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »