Podmínky prodeje:

Zaslání poštou, cena prodávaného zboží bude navýšena o poštovné. Úhrada dle dohody s kupujícím.