na přehled Encyklopedie

Sociální dávky 2020: Na co máte nárok?

Sociální dávky pomáhají lidem a rodinám zvládnout těžké a finančně náročné životní situace - nejčastěji dávky spojené s péčí o narozené dítě, dále důchody, pěstounská péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením, či pomoc v hmoutné nouzi. Při splnění příslušných podmínek máte nárok na dávky, stačí podat žádost na Úřadě práce a přidat potřebná potvrzení.

Sociální dávky se vyřizují na Úřadě práce, který spadá pod vaše trvalé bydliště. Kde je ten váš, snadno zjistíte na internetových stránkách.

Na Českou správu sociálního zabezpečení se obracejí pouze OSVČ při žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, zaměstnaným těhotným ženám ji vyřizuje zaměstnavatel. Mateřská není klasická sociální dávka, vyplácí se jakožto nemocenská (tzn. jste si ji platili nebo vám ji platil zaměstnavatel).

V encyklopedii eMimino.cz najdete všechny potřebné formuláře k podání žádosti o sociálních dávek.

Mám nárok na sociální dávky?

Vždy podáváte žádost o konkrétní sociální dávku. Například na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče, bez ohledu na příjem nebo životní situaci. U většiny dávek ale úředníky potřebují ke schválení další informace - zejména doklady o příjmu domácnosti.

Zda máte nárok na konkrétní sociální dávku, rozhoduje často takzvané životní minimum. Co to znamená? Oficiální tabulky Ministerstva práce a sociálních věcí určují, kolik Kč minimálně potřebujete k pokrytí základních nákladů na stravu a osobních potřeb.

Například pár s narozeným dítětem má podle tabulky určené životní minimum 7 710 Kč, jejich příjem je 20 tisíc Kč. Protože 2,7 krát 7710 je menší než 20 tisíc, mají nárok například na porodné nebo přídavek na dítě.

Jaké je vaše životní minimum?

Sociální dávky pro maminky/rodiče


  • porodné - pokud je jejich příjem nižší než 2,7násobek životního minima
  • rodičovský příspěvek - má na něj nárok matka/otec a to 220 tisíc Kč na jedno dítě, vyplácí se měsíčně (například 22 měsíců na rodičovské znamená 10 tisíc Kč měsíčně)
  • peněžitá pomoc v mateřství - takzvaná mateřská se vyplácí 28 týdnů ženám, které pracovaly alespoň 270 dní v posledních dvou letech

Dávky v hmotné nouzi (pomoc v hmotné nouzi)


Jednorázové sociální dávky


Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Sociální dávky 2020: Na co máte nárok?"?