na přehled Encyklopedie

Pohřebné 2020: Jak zařídit a kdo má nárok?

Pohřebné je sociální dávka, kterou mohou čerpat rodiče na pohřeb nezaopatřeného dítěte. Dávka také náleží osobě, která vypravila pohřeb rodičů nezaopatřeného dítěte. Po podání žádosti na Úřad práce se vyplácí jednorázově 5 000 Kč. 

Nárok na pohřebné: Jak podat žádost o pohřebné


U této sociální dávky nerozhoduje výše příjmů. Jedinou podmínkou je, aby žadatel i zemřelá osoba měli trvalý pobyt v České republice (podmínka se nevztahuje na nenarozené dítě).

Žádost o pohřebné se podává na Úřad práce, který spadá k místu trvalého bydliště. O pohřebné žádá zpětně, když už náklady proběhly, nejpozději však do 1 roku ode dne pohřbení.

Co potřebujete k žádosti o pohřebné


  • vyplněnou žádost o pohřebné
  • občanský průkaz žadatele
  • úmrtní list
  • doložené náklady na pohřeb od pohřebního ústavu (faktura za pohřeb, doklad o zaplacení a datu pohřbu apod.)
  • rodný list dítěte v případě úmrtí rodiče (aby se prokázalo, že zemřelý je jeho rodičem) a potvrzení o studiu/zdravotním stavu/neschopnosti se připravovat na povolání/vedení na Úřadu práce

S náklady na pohřeb může pomoci i dávka v hmotné nouzi zvaná mimořádná okamžitá pomoc. Nebo se zeptejte na příspěvek na pohřeb od svého zaměstnavatele.

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek
Jaká informace podle vás chybí v hesle
"Pohřebné 2020: Jak zařídit a kdo má nárok?"?