Zebřičkový deníček Maru - 73.díl

Snažení

Tak jsem se přihlásila, že napíšu deníček za naší velitelku, která si potřebuje oddychnout. No co se dá dělat snad se vám bude alespoň trošku líbit a možná se některá zebra zatoulá do kraje Josefa Lady a kocoura Mikeše.

Hrusice je malá vesnička jihovýchodně od Prahy směrem na Benešov. První dochovaná písemná zmínka o Hrusicích je již z roku 1205. A když jsem tak hledala co vám vlastně napsat (a není toho na internetu tedy málo) narazila jsem na moc pěkný popis Ladova kraje. Je to vlastně podrobný popis jednoho výletu a tak jsem se nakonec rozhodla vám ho zkopírovat a zkrátit. Prostě se mi líbil, byl psán od srdce někým, kdo tenhle kraj miluje a zná.
Tak se hezky posaďte, udělejte si pohodlí a začněte vzpomínat na Příběhy kocoura Mikeše (nejlépe s knížkou v ruce, abyste věděli jak to v těch Hrusicích vlastně vypadá) a na obrázky Josefa Lady. Jdeme totiž na výlet s kocourkem Mikešem, no možná spíš ve stopách kocoura Mikeše (Senohraby - železniční stanice, Hrusice (2,5 km), Cihelna (4,5 km), Myšlín (6,5 km), Struhařov (8,5 km), Klokočná (10,5 km), Mnichovice (13,5 km), Strančice - žel. stanice (17,5 km) )

Výlet lze odstartovat z kteréhokoli nádraží na trati Praha - Benešov - Tábor - České Budějovice a vláčkem dojet do železniční stanice Senohraby. Hned u nádraží v Senohrabech se můžete občerstvit ve dvou restauracích, ale občerstvěte se jen trochu - v Hrusicích vás za třičtvrtě hodiny čeká bezmála povinná návštěva rázovité ladovské restaurace U Sejků. Také se můžete zastavit ve Vinném sklepě Senohraby, umístěném ve dvou nejnižších patrech staleté sýpky v 1 serpentině pod senohrabským nádražím. Z Vinného sklepa již sejdete po schodech dolů k Mnichovce a od bývalé restaurace Na ostrůvku se dáte podle potoka alejí vpravo ke kdysi slavné vile Valencii, kde trávíval hodně času i král komiků Vlasta Burian. Zde zahněte doleva do prudkého kopce mezi vilami a chatami, připomínajícími luxusní nádech této přípražské oblasti soutěžící s Jevanskou enklávou v dobách 1. republiky, projděte Hrušovem a po silničce dále na návrší mezi Mnichovkou a Hrusickým potokem. Po mostě nad dálnicí přicházíte do Hrusic, rodiště malíře Josefa Lady (1887 - 1957), jehož tvorbou všude proniká zdejší středočeská krajina, lesíky, kopečky a rybníčky - svět jeho dětství. Mistrně zachytil jaro, léto, podzim i zimu, přírodní i venkovský život a obyčeje. Neodmyslitelnou součástí mistrových obrázků jsou lidé - ať už je to troubící ponocný za mrazivé noci (toho už v Hrusicích nemají) či účastníci posvícenské rvačky v hospodě, nafoukaní sedláci či promrzlí třesoucí se koledníci.

Při vstupu do Hrusic máte po levé ruce Ladovu vilu (č.p.115), v níž našel sídlo Památník Josefa Lady. Otevřeno je denně kromě pondělí 9-12 hod a 13-16 hod (tel.323 655 204) a návštěva se zasvěceným výkladem, na kterou si rezervujte asi 50 minut, určitě stojí za to a jistě na ni budete dlouho vzpomínat.
O svých životních osudech vypráví Josef Lada v knize Kronika mého života. Jeho malířské dílo je rozsáhlé, vytvořil na 15 000 kreseb, ilustroval na 200 knih, z nichž 40 jich sám napsal. Celosvětově se proslavil jako ilustrátor Haškova Švejka, k vrcholným dílům, která zachycují život na vesnici v průběhu celého roku, patří Měsíce, dále cykly Vánoce a Velikonoce. Malířova dcera, Alena Ladová, napsala knihu Můj táta Josef Lada.

Ladův letní byt byl blíže středu obce v č.p.111; malá místnost za dvěma okny v podkroví byla Ladovou pracovnou v Hrusicích. V Hrusicích vznikla většina Ladových pohádek a příběhů: Buláci a hastrmani, Nezbedné pohádky, O chytré kmotře lišce, Straky na vrbě. Nejznámější z nich jsou ale jistě příběhy O Mikešovi, pojednávající o kocourkovi, který mluvil.

Od čísla 111 zanedlouho přijdete ke kostelu Sv.Václava, který malíř tak zamilovaně zvěčňuje na svých vesnických scenériích. Románský portál má v jednom z nejstarších dochovaných tympanonů zachovalou figurální výzdobu. Při kostele působil v letech 1819-1837 jako farář Vojtěch Vilém, syn buditele Václava Matěje Krameria. Už v r. 1822 tu tento církevní vzdělanec založil školní knihovnu - Hrusice jako sídlo vzdělanosti ale skončily s nuceným zrušením školy, jejíž budova dodnes stojí na návsi (č.p. 32, Josef Lada ji navštěvoval od 1.9.1893 do 30.4.1901).

Když už stojíte před kostelem, věnujte pozornost hezké budově fary (č.p. 43), obejděte ji z levé strany a stanete v malém upraveném parčíku před budovou obecního úřadu (č.p. 142) a před nově odhalenou vzpomínkou obce na jejího nejslavnějšího rodáka - před památníkem s bustou Josefa Lady od akademického sochaře Zdeňka Šejnosta.

V budově obecního úřadu si můžete prohlédnout expozici modelů již zaniklé podoby Hrusic na modelech pana Antonína Jedličky (otevřeno So - Ne 9 - 12 a 13 - 16 hod, jinak po domluvě na telefonu 0204 - 655 326). Tam také uvidíte, jak vypadal dnes již zaniklý domek, v němž se Josef Lada narodil.

Budovu obecního úřadu nechte po levé ruce a projděte kolem farního plotu na obecní parkoviště, u nějž je podrobná informační deska znázorňující vše důležité, co je v obci k vidění. Odtud je jen pár kroků zpět na náves. Na ní najdete jednu z nejznámějších hospod v republice - hospodu U Sejků (č.p. 25), jejíž posvícenskou pranici pan Lada ztvárnil tak krásně a sugestivně, že v dobách mého mládí visela nad většinou výčepů vedle jeho další známé cedulky „Na sekeru nenalejváme“.

Dnes to uvnitř vypadá trochu jinak, ale ze stěn na vás stále koukají repliky slavných Ladových postaviček. Můžete se také občerstvit v Hořejším restaurantu, který je hned přes náves. Cesta vás povede svažitou návsí vpravo dolů kolem vyhlášeného Vávrovic zahradnictví (č.p.3), kolem Bernardtovic truhlářství, kolem Hubínkovic konzumu (č.p.5) až k mostku, kde stával rodný domek Josefa Lady (č.p.15, od roku 1958 zde na nově ybudovaném domku malířovy neteře pamětní deska umístěná péčí Vlastenecko - dobročinné obce baráčníků v Hrusicích, jejímž čestným pantatínkem Josef Lada byl).

Tudy podle pohádky O Mikešovi pronásledoval Marýskův pes Furfák kocourka Nácíčka, když nesl ze Sejkova krámu cikorii babičce. Pod selskou částí vesnice leží u potoka chalupnické Hrusice. První domek vpravo je chaloupka Ševcových, kde se r. 1887 ( pamětní deska ), narodil Ševců Pepík (jímž byl sám malíř Lada), který naučil Mikeše mluvit. Památná „Jedličkojc louže“, kde se Mikeš klouzal v nových botách a zahnal „Vávrojc“ uňafaného psa Karfíka, je dnes už zavezena, bývala proti proudu potoka před čp. 44 a 48. Do ní byl také shozen trakařem Kolodějem nejrozpustilejší kluk vesnice Franta Kuldanů, který byl tak špinavý, že vypadal, jako by kloval s vránami. Vlevo, „Na kopečku“, stála obecní pastouška (dnes čp. 17), kde bydlel slouha a obecní pastýř Bartoloměj s mluvicím kozlem Bobešem. U domku Ševcových byl na dvorečku chlívek, který obýval lidsky mluvící čuník Pašík. Za domkem se táhne doprava Brabcova mez, za níž je zahrada pantáty Mlejnka, kam chodil Ševcú Pepik s Mikešem na hrušky.

Do potoka ústila strouha, přes níž bylo prkno směřující ke sklípku ve stráni. Tudy nesl osudného dne Mikeš babičce krajáč se smetanou, a když nešťastnou náhodou rozbil krajáč, hned si uvědomil, že bude za to bit koštětem, on, takový rozumný kocour, o němž šla pověst, že by mohl být od hodiny v Turkovicích starostou. A Mikeš obul boty, svázal si kabátek do ranečku a vydal se do světa, vydělat si na nový krajáč. Z Hrusic se dal chalupnickou čtvrtí vlevo proti potoku a do kopce vpravo k lesu. Tudy také jel za Štěpánkovic pantátou trakař Koloděj. U ondřejovské silnice (za chvilku k ní dojdete) přistihl Mikeše hajný Vohnoutka a vedl ho do fořtovny na Hlaváčov. Za silnicí se zdvihá Kožený vrch, který se vyskytuje jako kulisa téměř v každém Ladově vyprávění nebo obrázku.

Po stopách kocoura Mikeše se od Ladova domku z Hrusic vydáme přes mostek kolem vodní nádrže (hlavní silnici necháme odbočit vpravo) a přímo rovně do kopce, po sto metrech bude veřejná studna s pumpou a chutnou vodou, památný vzrostlý topol (chráněný strom) a kolem něj pokračujte stále přímo do vrchu. U bílého domku s kovárenským loubím č.p.177 se ještě jednou otočte - právě odtud je nejhezčí pohled na ono známé hrusické panorama, vlevo na horizontu u lesa si všimněte vykukujícího hotelu SEN v konopišťském zámeckém stylu a za dobré viditelnosti ještě více vlevo Blaníku - a pokračujte po polní cestě kolem Šaldovic pole, která po chvíli bude stáčet vpravo dolů mezi chaty až k potoku. Ten přejděte po dřevěném mostku a na lesní cestě se dejte vlevo. Po půlkilometrové chůzi dojdete k lesnímu rybníčku a kousek za ní již narazíte na silnici z Ondřejova do Mnichovic (tam právě se setkal Mikeš s hajným), po níž se dáte vlevo a mezi pastvinami plnými ovcí a kolem bývalé cihelny, dnes statku ing.Vávry dojdete na křižovatku nad hrusickým hřbitovem.

Odtud se Mikeš loučil s domovem a vy máte dvě možnosti. Jsou-li již vaše děti (nebo vlastní nohy) unavené, můžete dojít kolem mnichovického hřbitova dolů k Hubačovskému rybníku a do Mnichovic (kam šel Mikeš na pouť a vrátil se do Hrusic na motocyklu) přímou cestou, rozhodně zajímavější je ale nepříliš náročná zacházka s Mikešem lesní cestou na Myšlín.

Na okraji Myšlína přijdete u dvora k památnému Žižkovu dubu, pod nímž se podle lidové tradice r. 1423 utábořil Jan Žižka a setkal se tu s Petrem z Cimburka. Starý dutý strom je ohražen nízkým plůtkem, za nímž stojí deska s pamětním nápisem. Projdeme dvorem a přetneme silnici z Mnichovic do Třemblatu, střed Myšlína zůstává vlevo, a my se vydáme vzhůru přes pole až se přiblížíme ke Struhařovu. Tady někde potkal Mikeš husopasku Mařenku Kudláčkovou, která postrašila Mikeše četníky, že ho jistě budou hledat. Proto Mikeš vesnice dále obcházel. Za Struhařovem vlevo nad silnicí do Mnichovic se táhnou vysoké meze se šípky. Na jedné pobyl Mikeš s dobrosrdečnými pasáčky u ohníčku. Hoši Mikeše obdarovali a doprovodili ho až k lesu. Také my tam ze Struhařova obloukem vlevo polní cestou dojdeme. Je to Vysoký les (503 m), kudy se i Mikeš prodíral na silnici z Klokočné do Svojetic. Na tuto silnici dojdeme cestou podle lesa.

Na cestě ke Svojeticím zachránil poctivý kocourek babiččinu nůši před zlodějem a další příhody prožíval ve směru na Srbín, do mukařovských lesů, kde se patrně setkal s cikány a byl zachráněn četníky. Někde na cestě do polabské roviny zažil bouřku a byl nalezen cirkusem Kludský, který se stěhoval z Brandýsa.

Druhá polovina knížky líčí Mikešovy osudy u cirkusu a zabývá se pouze málo hrusickou krajinou. Proto u Svojetic opustíme kocourkovu cestu, dáme se vlevo po silnici do Klokočné, odtud po žluté značce do údolí Struhařovského potoka a pod zalesněnými svahy Budíkova upravenou cestou dolů do Mnichovic. Na okraji obce si povšimněte starobylé roubené chalupy (čp. 133).

Mnichovice (moje rodiště :-)) ) leží v kotlině při potoku Mnichovce, obklopené vrchy vysokými okolo 500 m, s lučinatými a lesnatými stráněmi posetými vilami a rekreačními chatami. Mnichovice byly původně uhlířskou o:,–(ou, od sázavských mnichů dostaly kostel sv. Michala. Dnešní nově opravený a v noci osvětlený barokní chrám (1764) s bohatým průčelím chová originální kazatelnu v podobě rozevřené velrybí tlamy, v níž kněz stojí jako Jonáš. Děkanem se tu stal r. 1837 syn buditele V. M. Krameria. V r. 1483 obdržely Mnichovice, tehdy již městečko, od krále Vladislava II. znak s právem dvou výročních trhů. Znak představuje obrněnce v červeném poli s nahým mečem, stojícího na hlavách dvou pštrosů, kteří na zeleném trávníku drží proti sobě v zobácích rozpjatou drátěnou košili.

Mnichovice stíhala řada pohrom, např. morová epidemie r. 1713 si vyžádala za oběť na 60 občanů (připomíná ji morový sloup na náměstí), požár v r. 1631 spálil celé městečko, v r. 1974 se po průtrži mračen protrhl rybník Hubáčov a povodňová vlna smetla řadu chat a vilek a několik lidí utonulo.

Takže pokud už máte procházky s Mikešem plné nohy, dejte se v Mnichovicím pod náměstím vpravo, přejděte přes most a odbočte vlevo - a dojdete k mnichovické železniční zastávce. Ale chcete-li si ještě trochu protáhnout svaly - můžete od mnichovické zastávky pokračovat rovnoběžně se železniční tratí po zelené značce okolo víkendových chat a lesem ke kapli sv. Anny. Byla postavena r. 1883 nad studánkou, která podle pověsti léčí oční neduhy. Odtud je již nedaleko k cíli výletu, na stránčické nádraží.

Tak jste se mi zebry doufám moc neunavili a někdy se snad do Hrusic vydáte. Určitě to stojí za to.

Ryšavka

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
Karla
Zasloužilá kecalka 934 příspěvků 29.08.05 07:26

Téééda, to je pěkně dlouhé:-DDD, Ryšavko jsi moc šikovná. Je to opravdu super!

Jinak všem přeji krásné dobré ránko

Karla

 
Anonymní  29.08.05 07:58

No jo,
trošku jsem se rozepsala. Ale snad vás to neodradí :-))
Hezké ráno všem zebrám.
Ryšavka (13+3tt)

 
Anonymní  29.08.05 08:27

Mooc pekne, skoda ze zadnou Ladovu knizku tady nemam. Uz vim co si necham od rodicu poslat na Vanoce. Zavzpominala jsem si na detstvi, moc diky.
Alia v Maroku

 
Kaitlin
Zasloužilá kecalka 972 příspěvků 29.08.05 08:37

Ahojda zebřule!!!

Zdravim vás všechny po pěkné dovolené :-) Pořádně jsem si to užila, vyžulila se v moři i vylezla na Sněžku a už jsem tu mezi vámi :-)

Ryšavko - musím tě teda moc moc moc pochválit za krásný deníček, opravdu jsem si moc hezky početla :-)

A jak se všechny máte? Maru se mi smskou přiznala, že tu trochu lajdačí, takže jsem neměla šok, že píše někdo jiný… Ale co vy ostatní? Jsou nějaké novinky? Přiznávám se, že asi nebude v mých silách pročíst si poslední tři deníčky…

Zatím páčko, jdu prozkoumat, jak to vypadá tady v práci… áááá, právě jsem se dozvěděla, že se změnila firma, co nám vaří obědy.. :-))))

Kaitlin

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 29.08.05 08:47

Ahoj Zebřičky, přeju hezký nový den. Jak se vám daří?

Lenu

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 29.08.05 08:57

Ahoooj,

jeste jsem denicek necetla, priznam se, ze tahle dlouhy si necham na pozdeji, ted musim do sprchy a pak s manzou na nakupy.
Rysavko - neboj, prelouskam, slibuju :

Kaitlin - vitej zpatky!!!! Uz jsem si rikala, ze se ti asi na te dovolene tak zalibilo, ze se nevratis :)))) Jinak „vyzulila se v mori“ je skvely terminus technikus - asi zahrnu do sve slovni zasoby :) jachacha! Tak ti preju co nejklidnejsi navrat do pracovniho procesu…

Tak zatim papaaaa a ja se ozvu odpoledne.

Marka + koblizek 11+3 tt

 
Karla
Zasloužilá kecalka 934 příspěvků 29.08.05 10:20

Ahoj holčinky,
vůbec nemám čas, makám jak fredka a navíc už je tu kolega:-(( Tak se ozvu hned jak bude volněji nebo až z domu.

Lenu - jak se cítíš, kdy testuješ?

Kaitlin - vítej z dovolené

Karla

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 29.08.05 10:32

Karlo, jsem na tom stejně, mám uzávěrku a mzdy:-(((
Jinak se cítím naprosto normálně a testovat budu začátkem příštího týdne, pokud nedorazí mrcha.
Co ty? Kdy jdeš na tu laparku?

Lenu

 
misenka
Echt Kelišová 8602 příspěvků 29.08.05 10:55

Ahojky holky

tak máme konečně zase léto, hurá, sice jen na týden ale aspoň tak. Tak jaký jste měli víkeník? No my s přítelem si udělali romantický výlet na hrad Bezděz, bylo krásně tak bylo nádherně vidět do okolí. Moc pěkný, No a večer jsme si koupili Sangrii dali si do řepy, ježiš ta je tak dobrá, ještě jsme do ní pořádně nakrájjeli ovoce no ňamka. V neděli jsme jeli na houby, našli jsme asi 3 koše, ale už zase končej růst, byly to spíš jena samý měkký trávový, ale už jsou v mrazáku a hlavy připravený na řízky. No takže to byl takov ý pohodvý víkend.

Rysavko - moc hezky napsaný deníček, jak jsem to četla, úplně jsem viděla ty Ladovy kresby, já je miluju.

Kaithlin - tak doudám že jsi si dovču užila, já ji mám zase před sebou v pátek odjíždím na 14 dní do Itálie tak se těším.

Tak se zebřulky mějte moc hezky a užívejte sluníčka, i když v práci se toho moc neužije, zvlášť když jako já dnes máte úřední den do 17.00 hodin.

Míšenka

 
baruskaII
Zasloužilá kecalka 605 příspěvků 29.08.05 11:03

Ahoj zebřičky,

tak se hlásím z práce.

Ryšavko, moc hezky jsi to sepsala, četla jsem to jedním dechem.

Holky, dneska ráno mě děsně rozčílil revizor v metru. Ráno jsem si u nás v autobuse koupila lístek a chtěla jsem do Prahy i po Praze, ale při kontrole mi revizor řekl, že je to špatný lístek a dal mi pokutu, kterou jsem zatím nezapalatila a v reklamacích mi dali na ní odklad do konce října. Jdu napsat stížnost na provozovatele autobusu, že mi řidič dal špatnou jízdenku.

Bára 20+0

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 29.08.05 12:35

Ahoj holky,

tak se vam jdu „pochlubit“¨. Byla jsem si koupit novou podprsenku, protoze vsechny moje byvale jsou uz male. Predstavte si, ze po odzkouseni nekolika typu a velikosti, jsem se dostala na velikost

80 D!!!!! Pomoc!!! (predtim 75B)!!! A to jsem teprve v 12 tt. Manzel se mi smal, protoze jsem mela opravdu divoky vyraz v ocich, kdyz jsem uvidela to cislovani. A to jsem se jeste dohadovala s prodavackou, ze urcite jen Cecko, ze to bude stacit…
Hned jsem se doma zvazila, ale mam stale svych 57,6 kg. Takze ani deko nahore. :( Brisko zadne… ach jo, ja se snad nedockam.

Manza ma dovolenou, tak jel nakoupit tvarnice do stavebnim a pak zas zmizi do podkrovi makat.

Zatim papa,

Marka

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 29.08.05 12:44

Ahoj zebry,
Moc děkuju za slova chvály. Moc mě to potěšilo.

Víkend jsme měli pěkně náročný - v pátek jsme šli se známými na večeři a pak se jelo k nám. Já jsem s kámoškou nejdřív probírala návrh zahrady co nám dělala, pánové popili… já šla spát asi v jedenáct a můj manža s kamoškou povídali asi do pěti do rána :-)) prostě se potřebovali oba vykecat. No vstávali docela brzo kolem desáté a tak jsme nakonec vyrazili do Reže na steaky a po cestě mi mak ještě kámoška ukazoval keře, které jsem neznala a které připadají v úvahu na naši zahrádku. Domu jsme se dostali asi kolem páté a protože jsem chěla jet ještě večer za mamkou (slavila v neděli narozeniny 55) tak jsem nechala manžu trochu prospat :-)) už to chudák potřeboval. No a v neděli byla ta oslava. To jsem se zase přecpala :-))
Na půdě u mamky jsme si pak našli kolíbku (je ještě po nás) a podařilo se nám ji celou složit, chyběla jen jedna tyčka, která není zas až tak důležitá pro provoz kolébky :-)) Bude potřebovat ještě obrousit a nalakovat a bude jako nová. No zatím jsme ji tam nechali, stejně by to manža teď hned nedělal a zdá se být dost pověrčivý. Moje mamka se ségrou už začali nakupovat nějaké oblečky - manža z nich byl docela vedle :-)) No já teda taky, ale co se dá dělat.

Tak to je ode mě všechno. Dneska mě docela bolí hlava a i se mi motá, v práci mi každý na počkání říká, že jsem hrozně bledá. Asi si dám malou kávu a budu doufat, že se neudělá šoufl, poněvadž ho moc nemusím. Odpol máme schůzi tak se s vámi pro dnešek loučím.

Kaitlin -jsi krásně odpočatá, tak se nenech v práci moc honit aby ti to vydrželo co nejdýl.

Baru - moc ne nerozčiluj, to mimíčkům určitě nedělá dobře. Jsem zvědavá jestli uspěješ. Držím palce.

Marko - já už si páprdu taky musela kupovat a to mě poprsí tedy tolik nevyrostlo - z 75B na 75C/D - no ale i tak si toho manža všimnul a líbí se mu to. Ty chlapi!! Přibrala jsem zatím jen 1,5kg.

Tak na vás všechny prrrrrrrsssss­ssskáááááááám těhu bacila a užívejte sluníčka.

Ryšavka (13+3tt)

 
Rysavka
Ukecaná baba ;) 1473 příspěvků 29.08.05 12:46

Jéé, ta hlava děravá. Ještě jsem vám chtěla povědět, že se mi podařilo vložit na rodinu fotečku svého bříška z minulého týdne. A pro porovnání jsem vložila i bříško manžovo (bohužel je fotka na ležato, tak si musíte otočit monitor:-))). Ještě stále ho má větší než já :-)) (ale to se musí snažit a pořádně ho vystrkovat)
Ryšavka

 
Anonymní  29.08.05 13:47

Ahojda zebrušky,

Ryšavko super deníček, hodně zajímavé počteníčko .-)))

Kaitlin vítám tě zpět z dovolené. Doufám že změna firmy na jídlo bude k lepšímu :-)))

Dnes mám v práci docela fofry, tak nevím kde mi hlava stojí, ale čtu vás.

Lotranda 21+6

 
baruskaII
Zasloužilá kecalka 605 příspěvků 29.08.05 14:46

Ahoj zebřičky,

sleduji, že máte skoro všechny fofry, buď v práci nebo doma, jsem na tom stejně, ale zítra to snad bude lepší.

Abych nezapomněla, už je konečně cítím jak do mě ty moje dvě potvůrky malinkaté kopou. Sice je to jen zatím takové slabé oťukávání, ale myslím, že už je to ono.

Bára (3in1) 20+0

 
Anonymní  29.08.05 15:17

Preju vsem krasny den a super tyden.
Tak jsem se vratila od doktorky a nestiham,tak zitra si vsechno prectu.
Jo jinak jsem byla ve ctvrtek a fokulici maly,no a dneska zase maly,tak jedu jeste ve stredu. No nejspis to vypada,ze u me Clostilbegyt nezabere,tak budem zadat o injekce.Mate s tim nejaka zkusenost?
Mejte se .
Zatim neprihlasena Nothingn
Takze asi IUI nebude :-(

 
zdenca1
Ukecaná baba ;) 1999 příspěvků 29.08.05 17:29

Ahoj zebricky!
RYSAVKA krasny dennicek.....tak po stopach Mikesa by som sa vybrala hned :-) skoda ze to nejde,ale niekedy snad…narocny vikend,ale zahradka bude snad super.
KAITLIN vitaj po dovolenke-zmena kuchyne…ach-jaj tak nech varia chutne!Nie je nic horsie ako zostat v praci hladna :-(
BARUSKA tak jupiiii okopavanie…kras­ne,vsak? :-)
Ja zatial nestimulujem diki poistovni sa mi termin posunul o mesiac takze koniec septembra pojdem na UZV a zaciatok oktobra snad uz pojdem na vec.
Zatial pa nestiham viac :-(

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 29.08.05 18:40

Rysavko - konecne jsem prelouskala tvuj dlouhy denicek :) Uplne jsi me naladila na vylet :) Uzasny. Musim si to vytisknout a nekam zalozit, abych to mohla treba pristi rok pouzit jako pruvodce

Marka

 
Rafuska
Zasloužilá kecalka 693 příspěvků 29.08.05 22:00

Ahoj zebrušky!
já jsem si užila moc fajn víkendík. V sobotu jsme byli, my dva a rodiče na hradu Helfštýně na Hefaistonu, což je setkání kovářů a ukázkami práce i možností je sledovat při práci.Moc se mi tam líbilo. A těch lidí!!! Snad 2× víc než loni.
V neděli jsme byli v ZooLešná, což je kousek do Zlína. Sice pršelo docela zdatně,a le já jsme měla dceru sestřenice Nikolku a to mohly klidně padat tragače a vůbec mi to nevadlo. Mohli jsme se konečně cítit jako rodina.
Rodiče nám sami navrhli, jestli nechceme jít do adopce!!! Málem jsem spadla pod stůl. nečekala jsem to od nich. Já bych šla do toho hned, ale porotože se zkoumají i příjmy, tak to vůbec nená cenu. Musíme počkat.
Dnes jsem skončila s prací a ve čtvrtek jdu na pracák. Trochu je mi z toho smutno, ale to bylo strašné živoření. Doufám, že se na pracáku moc dlouho neohřeju.
RYSAVKO, laťka pro můj deníček je strašně vysoko. Bojím se, že mě vypískáte. moc se ti to povedlo.
BARUSKO, gratuluju k oťukávání. Já bych to také chtěla poznat, ale já jsem strašný stydlín, ani švagrové jsem si na bříško nesáhla.
Krásný večer. Jdu zítra zase plet do lesní školky.
Rafuska

 
Anonymní  29.08.05 23:43

Ahojky zebřičky,

vím vím, dlouho jsem nenapsala:-(a tak to v tuto noční domu doháním.
Ryšavko musím Tě pochválit za krásný deníček a mimochodem sekne Ti to i to bříško:-). Popis je úplně úžasný. Lenu samosebou chválím za deníček taky.
S manžílkem nyní neustále po večerech řešíme takové věci jako: hypotéka střecha, okna atd. Není to jen tak, výrobců je nepřeberné množství a orientovat se v nabídce není zrovna nejsnadnější. Zatím vyhrává střecha Tondach a okna Internorm. Střešní okna asi Velux.
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Každou radu uvítám.
Do banky už jsme dodali „snad“ všechny dokumenty a mělo by to klapnout. Z dluhů už jsme měla i noční můry, ale bez nich to hold nepůjde.
S IUI jsem zatím ve skluzu, protože se mrcha ještě nedostavila. Dnes jsem už 43DC:-(. Už mě to štve, já se snad nedočkám, břicho mám jak balón. A když mě začne popadat depka, tak si vezmu nějaké prospekty k domečku a hned mám lepší náladu.

Lostris: Prosím o opravu na nástěnce. To IUI bude až v září.

Jarčo: Móoc Ti gratuluji ke Štěpánce.

Pá Alex

 
Anonymní  30.08.05 07:12

Dobré ránko zebričky,
už som prelúskala všetky príspevky od piatka, tak viem čo nové.
Ja som mala predĺžený víkend a bolo fajn. V sobotu sme boli s manžom u liečiteľa, lieči rukami - magnet.pôsobením. Takže pol hodinky som ležala a uvažovala nad jeho hókusmi-pókusmi. V čakárni mal dosť ďakovných článkov od bývalých pacientov, ale ja som taký neveriaci Tomáš, takže ak neuvidím výsledky,tak neverím. Mám na vaječníkoch malé centimetrové cystičky, vravel že jeho pôsobením zmiznú, na UTZ sa presvedčím. Ak bude mať pravdu, tak Vám dám vedieť. Celkový dojem bol viac-menej taký „veriť či neveriť“. Ale aspoň som vyskúšala aj liečiteľa.
V nedeľu a pondelok bol na návšteve brat, švagrinka a ich malý 4-ročný synček. JE to poriadný nezbedník, ale móóóc šikovný. Snažia sa o druhé, ale zatiaľ sa nedarí, ale zatiaľ si starosti kvôli tomu nerobia.
MARKA - to je nanič, že je ti ešte stále zle, ale už prechádzaš do druhého trimestra, takže by sa to malo zlepšiť. A tie prsia - viem si predstaviť taký nárast, mám tiež Béčka, takže by som väčšie brala. Chlapom sa páčia veľké prsia, tak si ich užívaj. A málé kafíčko mimískovi určite neublíži.
BARA - tiež by som to tak nenechala a podala sťažnosť. Naštve to, keď je človek poctivec, lístok si kúpi a aj tak dostane pokutu vinou nejakého hlúpeho šoféra.
Zebričky, čítam, že skoro každá buď staviate, alebo prestavujete, že by tu bol nejaký staviteľský boom? My si tiež staviame domček, hrubá stavba už je hotová, len dúfam, že sa tam budeme sťahovať už traja a nie len dvaja.
 janka

 
Anonymní  30.08.05 07:14

Ach jaj, celý príspevok mi skočil na začiatok a už neviem ako ho presunúť dole, tak to nechám tak.
 janka

 
Marka
Ukecaná baba ;) 1817 příspěvků 30.08.05 07:16

Ahoooj,

tak jsem tady dneska brzy, protoze v 9 jdu na kosmetiku a pak odjizdime k mym rodicum (rozhodli jsme se vcera vecer na rychlo) a tak vam chci jen rict, ze nebudu na netu az do patku. V sobotu to ale napravim a budu vas cist, tak piste piste, at mam prehled.

Preju vam krasny zbytek tydne.

Marka + koblizek 11+4tt

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 07:35

Krasne rano zebruchy.
Holciny nevite jak dlouho trva nez pojistovna schvali ty injekce a jak se asi priblizne doplaci?

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 07:37

POKUS CISLO 2: ONO TO ZASE BLBNE A VKLADA SE TO NA ZACATEK :-(

Krasne rano zebruchy.
Holciny nevite jak dlouho trva nez pojistovna schvali ty injekce a jak se asi priblizne doplaci?

 
Anonymní  30.08.05 07:45

Ahoj holky!
Tak se hlásím,ale nevím co napsat:o)
Dneska mě Emča okopává od pěti od rána, ale já jsem ráda, protože včera skoro vůbec.
Noti: třeba se to IUI ještě povede!

Vendelina + Ema 24+6

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 07:47

Vendelina: Koukam,ze mas asi v brisku sportovce :-)
Moc tomu neverim,ale spis,aby se to jednou povedlo (a kdyby to slo co nejdriv,fakt nevim,kde se ty moje deti flakaj) :-)

 
Anonymní  30.08.05 07:52

Rysavko, bříško tvého manžela mě fakt pobavilo!!!!!:o)))­))Výborný nápad:o)))))
Vendelina

 
Anonymní  30.08.05 07:56

No mě to schvalovali 14 DNÍ A DOPLÁCELA JSEM NA Puregon 2500,– Nicméně mám doma ještě osm balení. Asi jim to půjdu prodat. I Pětikilo se hodí,ne?:o)

Vendelina

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 07:58

A u jake jsi pojistovny? Porad si nedovedu predstavit jak to chodi,ti to schvali a jak to uplatnis v lekarne? Jsem uplna dona mimona :-)

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 30.08.05 07:58

Dobré ranko Zebřičky.
Tak to na mě zas trochu padlo, zebřičky měla jste některá po IUI nějaké příznaky už během prvních deseti dnů?

Lenu

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 07:59

Huraaaaaa uz to zase jde.

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 08:00

Lenu: zadny termitaky,hezky je vyzen ven.

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 08:03

Tak jsem se radovala predcasne,uz jsou prispevky zase nahore.

 
Kaitlin
Zasloužilá kecalka 972 příspěvků 30.08.05 08:21

Ahojda zebřule!

Tak jsem zvědavá, kam se stáhne můj příspěvek, když to tak zlobí a některé poslední příspěvky jsou na začátku…

K té naší změně firmy za jinou (co nám vaří). My (zaměstnanci) bojujeme o zlepšení jídel už přes pět let a teprve teď se nám to povedlo. Tak jsem na to zvědavá :-) Tato firma má větší výběr z jídel a včera to jídlo bylo opravdu dobré, obsluha podstatně milejší… :-) (Já se snad začnu ve finále těšit do práce!! :-DDD)

Maru - tak jak? Už seš zpátky z vody? NEutopila ses nám? :-)

Marko - tak se hezky opatruj :-)

Rafusko - tak to je opravdu překvapeníčko, že rodiče sami začali mluvit o adopci :-) Nám se to stává teď, že když se někdo dozví, že se nám nedaří mít děti, tak se zeptá „a už jste uvažovali o adopci?..“ :-))

Nějak se pořád nemůžu rozeběhnout… nechce se mi ráno vstávat a vůbec… :-)

Jo a musim vám říct důležitou informaci. Včera jsem volala na kraj na sociálku, jak to tam s tím „rozdáváním“ dětí postupuje. Tak se to zatím moc nehýbe, ale důležitá informace je - příští rok je reálný!!! :-) No není to úžasné? V podstatě jsem možná už jako těhotná… :-))))

Tak přeju hezký den!
Kaitlin

 
Karla
Zasloužilá kecalka 934 příspěvků 30.08.05 08:34

Dobré ránko zebřičky,
vidím, že tady zase řádill šotek. No snad už se umoudřil. Včera jsem ani nemohla reagovat jednotlivě, protože tu byl pořádný fofr. A i teď Vám píšu na dvakrát. Včera jsem si po slevách koupila inliny (ani nevím jak se to píše) tak to jdu dneska vyzkoušet. Tak doufám, že si nerozbiju hned hlavu:-DDDD

Karla

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 30.08.05 08:57

Zebřičky, budeme muset reagovat jen přes odpovědět, to snad funguje OK, ale nová zpráva jde vždy nahoru, ach jo.

Karlo, to je super, já in-linům úplně propadla. Koupila jsi si i chrániče, já mám aspoň na dlaně, pač kdybych padala tak je zákonitě šoupnu pod sebe:-)))) ale to je asi normální a ani nejsou nepohodlné.

Lenu

 
Anonymní  30.08.05 09:07

Ahoj zebžičky,
včera jsem se nestihla ozvat. Byla jsem ráno na UTZ a když jsem dorazila do práce, tak jsem se nezastavila. Odpoledne jsme měli schůzku s firmou, co nám bude dělat kuchyň v domečku, takže včera to byl nabytý den.

Jinak zebřičky v pátek 2.9.2005 v 11­.30 hod. JDEM NA IUI. Folikul měl včera 16 mm, takže by měl ještě malinko dorůst, dnes mám poslední injekci Menogonu, zítra večer Pregnyl a v pátek už víte.

Jsem překvapená, že to nějak moc neprožívám.Asi jsem po těch injekcích nějaká flegmatická a nic neřeším.

Jinak jsem strávila houbový víkend. Byli jsme v sobotu i v neděli v lese, takže jsem „ukojila“ svůj houbový absťák v hledání hřibů, protože mě to hrozně baví.

Tak hezký den určitě se během dne snad ozvu. Sima

 
baruskaII
Zasloužilá kecalka 605 příspěvků 30.08.05 09:20

Ahoj zebřičky,

Nothingn, nevěš hlavu, ještě není nic ztracené. Žádat by měla tvoje dr. a pak ti buď dát přímo léky nebo recept do lékárny, já v centru dostala přímo léky, ale byl to puregon pen a ten pojišťovna hradí opravdu jen z malé části. Cena doplatku hodně záleží na daném léku, jsou v tom dost velké rozdíly.

Zdenco, tak to je vlastně za chviličku, no to budu muset pořádné držet kopýtka. To je normální, že to u vás pojišťovny tak dlouho schvalují?

Rafusko, já pevně věřím, že nějakou práci, která by ti vyhovovala najdeš. Taky jsem byl jeden čas na pracáku a už bych znovu nešla, je to fakt děsný.

Alex, tak alespoň na to nemusíš myslet, když máte tolik práce kolem domečku. My vloni měnili okna za plastová a postup byl asi takový, že jsme si řekli, jaká by ta okna měla být (propustnost světla, hluková propustnost, počet komor, žaluzie, typ větrání, odvoz starých oken, případné zednické práce atd.) a pak jsme oslovili asi 20 firem z okolí (Praha) a některé dokonce z Moravy a nakonec jsme si vybrali firmu z Karlových Varů a jsem moc spokojená. Vůbec jsem se nestyděla volat obchodním zástupcům i 5× denně, když jsem něčemu nerozuměla. Střecha nás čeká příští rok.

Janko, já říkám, že vyzkoušet se má všechno, tak proč ne léčitel. Znám spoustu holek, kterým třeba správně namíchané bylinky pomohli k mimískům. Nějak jsem to přehlídla, ale jak dlouho se snažíte?

Kaitlin, úplně mi z toho běhá mráz po zádech, že už příští rok budete mít doma to vytoužené adopčátko a nejlepší bude až ještě otěhotníš s dárkyní, to by bylo super, moc bych ti to přála.

Včera mi manžel držel ruku na břiše a taky ho pěkně okopávali ti naši raubíři. Byla to taková rodinná superidilka.

Bára (3in1) 20+1

 
Bosorka
Ukecaná baba ;) 1027 příspěvků 30.08.05 09:34

Ahoj zebřule, tak vidím, že už to zase blbne. Omlouvám se, že poslední dobou moc nepřispívám, ale je toho na mě asi moc - bříško je moooooooc a mooooooc těžké, vleže vypadám jako rypouš sloní - a mám i stejné pohybové schopnosti - a když jdu tak se kolebám jako tučňák. Připadám si tlustá a hnusná - prostě nádherný příklad deprese. Já vím, že to bdue lepší, vždyť za necelých 14 dní bych měla rodit, ale vysvětlete to mým hormonům :-)))) A ještě k tomu se mi rozvádí sestřička - její manžel bere heroin. Jsem z toho hodně špatná, hlavně kvůli Matýskovi, protože jak tohle vysvětlit 5-ti letému klučinovi, který na svém tátovi visí?
Bosorka

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 30.08.05 09:58

Bosorko, bude líp, dávej na sebe pozor a už se těšíme na zprávičku z porodnice.

Lenu

 
Karla
Zasloužilá kecalka 934 příspěvků 30.08.05 10:14

ahojte,
Bosorko - to je mi líto s tou tvojí sestrou, ale pryč od takového chlapa, který bere drogy. Jinak ti přeju pohodový porod a určitě nám dej vědět.

Lenu - já tomu asi taky propadnu. Včera jsem je zkoušela doma, v tom našem pidibytečku a moc jsem se u toho nasmála. Lenu ty už máš těhu příznaky?

Simo - tak v pátek budeme držet všechny kopýtka co máme. Ať má doktor šťastnou ruku:-DDD

Ryšavko - jsi fakt kočka a bříško ti moc sluší

Karla

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 30.08.05 10:19

právě, že nemám:-(((( tak si myslím, že z toho zas nic nebude, no nic, pustíme se do toho znavu, akorát tentokrát jedem na dovču tak IUI nestihnu

Lenu

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 10:39

Simo: v patek budu drzet kopytka. Ten Menogon si pichas sama nebo chodis do centra,k doktorovi?

 
nothingn
Ukecaná baba ;) 1932 příspěvků 30.08.05 10:40

Lenu urcite jsou ty spravny priznaky,hlavne klid.

 
Anonymní  30.08.05 10:44

Lenu - já také žádné těhu příznaky neměla. Prostě jsem měla pocit, že zase přijde nezvaná tetka. Ten pocit jsem pak měla ještě celý pátý týden a bála se aby fakt nepřišla.
Tak ještě nevěš hlavu a připrav si testík. Já testovala 14 den po ovu a už tam slabá druhá čárka byla vidět.

Ryšavka

 
Karla
Zasloužilá kecalka 934 příspěvků 30.08.05 10:54

Lenu - to nevadí že nemáš těhu příznaky, mimísek už tam může být i bez toho. Moc ti to přeju.

Karla

 
Anonymní  30.08.05 11:02

Dnes tie príspevky skáču kam sa im zachce, tak som ani nevedla, či čítať od hora, či zdola??!
Nothing - netráp sa, ber to z tej lepšej stránky, IUI je stále lepšie ako IVF, tiež ho môžete skúšať „donekonečna“, kým IVF je len 3×. A lieky, ktorými sa ti tvoje vaječníky už konečne poriadne zobudia sa tiež nájdu. Takže nebuď smutná.
Bára - o mimi sa snažime už 3 roky, jedno IVF už mám za sebou, v októbri idem na druhé a to už, dúfam, výjde.
Kaitlin - pamätám si tvoje rozprávanie o dárkyni, aké zdĺhavé to všetko máš. Neviem odkiaľ si, ale ja som na 1 IVF bola v Brne (Obilní trh), tiež mi do budúcna, ak sa moje vaječníky nezobudia, núkali možnosť dárkyne a čakacia doba tam bola 1-mesiace. Tak som bola prekvapená tým, čo si prežívaš ty.
A čo sa týka adopčátka, niekedy už nad ním rozmýšlam aj ja. Prečo mám strkať peniaze do zdravotníctva, keĎ ma niekde čaká a potrebuje nejaké dieťatko, ktorému môžem pripraviť krajši život.

janka

 
Lenu
Kecalka 247 příspěvků 30.08.05 11:26

Zebřičky moje zlatý, ještě že vás mám, jste tak hodný, já vám to taky moc přeju, jak těhulkám krásný bříška, tak snažilkám co nejdřív //.
Mám vás moc ráda jsem ráda, že jste.

Lenu

 
zdenca1
Ukecaná baba ;) 1999 příspěvků 30.08.05 12:00

BOSORKO neboj urcite si krasna tehula,to len hormony cvicia s psychikou.Je mi luto sestru a toho maleho tiez,ale radsej „pracky“ prec od takeho manzela,drobec to casom pochopi…A uz sa tesim na „pikosky“ z porodu,drzim pal­ce!

BARUSKAII poistovna to schvalila do mesiaca,len jednoducho nie je schopna preplatit tolko IVF-iek o aky je zaujem v centre.A zial mame len 5 centier na SK a neplodnost sa „rozmaha“ takze preto su take „cakacky“ v centrach :-(Ale mas pravdu nie je to az taka sialena doba da sa preckat,horsie to bude tie dva tyzdne od transferu po test :-)))

KAITLIN tak nech vsetko vyjde a mozes sa tesit z babetiek :-)

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »

Reklama


Reklama