Zakázané práce v těhotenství

28.4.21 20:19

zakázané práce v těhotenství

Ahoj jdu si pro radu třeba některá natom byla podobně pracuji ve slévárně na kontrole doktor mi napsal papír na přeřazení na jinou práci důvod napsal práce s břemeny nad 5kg v práci jsem odevzdala čekala na vyjádření a po 2 dnech mi řekli že mě přeřazovat nebudou že nemají důvod že kusy co dělám tak nemají 5kg to je pravda ale za den v práci mám 700 až 1000kg což si myslím že je dost pro těhotnou, ale nato mi řekl že to je jen součet. Já už nevím co dál jak mám postupovat?

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
28.4.21 20:22

Já si myslím že by si takovou práci vykonávat neměla…

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
28.4.21 20:25

@dominikapepino to si právě také myslím volala jsem si i na inspektorát práce a tam mi řekli že je to práce kterou nemám dělat, ale jak si to mám vyhádat 🤨

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
2993
28.4.21 20:25

@Paavliinkaa Obrať se na inspektorát práce, oni ti poradí.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
2993
28.4.21 20:26
@Paavliinkaa píše:
@dominikapepino to si právě také myslím volala jsem si i na inspektorát práce a tam mi řekli že je to práce kterou nemám dělat, ale jak si to mám vyhádat 🤨
Řekni šéfovi, že jsi položila dotaz na inspektorátu práce a co ti řekli. Ještě rád tě přeřadí jinam.
 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
28.4.21 20:28

@dominikapepino to si právě také myslím volala jsem si i na inspektorát práce a tam mi řekli že je to práce kterou nemám dělat, ale jak si to mám vyhádat 🤨 @Murka já jsem mu řekla že jsem si zjišťovala informace na inspektorátu a řekli mi že je to nezajímá že tu práci můžu dělat

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
14586
28.4.21 20:30

@Paavliinkaa Podej u zamestnavatele pisemne zadost o prerazeni. Pisemne ti musi zduvodnit, proc to nejde. Kdyz nezduvodni, museji te preradit.
Chces-li jit do sporu, pak muzes pisemne zamitnuti poslat jako podnet na Inspektorat prace. No ale nebude se ti pak lehce vracet zpet :?

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
199
28.4.21 20:32

Projeďte si na internetu vyhlášku o zakázaných prací pro těhotné, myslím si, že je tam limit zvlášť na jednorázový břemeno a i na pravidelný a ten je podstatně nižší, třeba se do toho vejdete. Myslím si, že i v případě přeřazení na práci s menší mzdou máte nárok na doplacení rozdílu, kdysi jsem si to zjišťovala, ale už je to pár let a mohlo se to změnit.
Jinak to je teda šéf za všechny prachy :roll: když vidím ten přístup, připravila bych se dopředu na vše na co máte nárok, ať máte čím argumentovat.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
199
28.4.21 20:34

A jak píše @cecetka - všechny žádosti řešit ofíko písemně, protože co si řeknete mezi sebou se dá popřít a zaměstnavatel by to mohl udělat v případě podání stížnosti výš

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
28.4.21 20:47

@cecetka Já jsem podala papír od doktora a když mi dneska zaměstnavatel řekl že mi to zamítl tak jsem mu řekla že to chci písemně do téhle práce se po mateřské vracet nebudu takže mi to je celkem jedno. Jen mě štve jak se chovají žádná vstřícnost

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
1643
28.4.21 21:11

Podle vyhlášky je zakázaná práce, kde to v součtu přesahuje 2000 kg :-( Ale třeba se najdete i v jiném bodě
https://ppropo.mpsv.cz/…180_2015.pdf

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
76221
28.4.21 21:40

@Paavliinkaa No, ani 5kg ani 700-1000kg za směnu nepatří mezi těhotným zakázané prace, takže z tohoto hlediska je zaměstnavatel v právu. Ale slevarna by nemusela projit na nebezpečné latky nebo na teplotu, zkus to timhle smerem, ale zas az tak ten provoz neznam.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
23832
29.4.21 05:54
@Paavliinkaa píše:
@dominikapepino to si právě také myslím volala jsem si i na inspektorát práce a tam mi řekli že je to práce kterou nemám dělat, ale jak si to mám vyhádat 🤨 @Murka já jsem mu řekla že jsem si zjišťovala informace na inspektorátu a řekli mi že je to nezajímá že tu práci můžu dělat

Napis zadost o prerazeni pisemne. A sdel sefovi, ze jestli to nehodla resit, obratis se na inspektorat prace s pisemnym oznamenim poruseni zakoniku prace. A udelej to.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
14586
29.4.21 06:16

Přehled - najdeš se tam?

Pro těhotné ženy jsou zakázány následující práce:

Manipulace s břemeny

 • při občasné ruční manipulaci nad 10 kg
 • při časté ruční manipulaci nad 5 kg,
 • při práci vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg
 • směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene nad 2000 kg za průměrnou směnu, při nichž je minutový přípustný energetický výdej nad 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej max 3,4 MJ,
 • pro manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla větší než 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,

Pracovní prostředí
rizikové tj. zařazené podle Zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví do kategorií 2R, 3 a 4 s výjímkou:
prací zařazených pro faktor pracovního prostředí – psychická zátěž – práce v noční době,
prací pro faktor pracovního prostředí práce s biologickými činiteli pokud lze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu, a
prací, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,
spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
spojené s tlakem na břicho,
při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
při nichž by mohly být vystaveny rázům,
spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,

Chemické látky
spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
klasifikovaným jako mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami H334 nebo H317,
spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu,
při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky,
spojené s expozicí viru zarděnek, jinému biologickému činiteli skupin 2 až 4 zařazené jako rizikové nebo původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné zaměstnankyně prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané práci v úvahu
Další zakázané práce
při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi,
při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší,
na zařízeních vysokého elektrického napětí,
při ošetřování zvířat vyžadujících zvláštní péči podle jiného právního předpisu upravujícího stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči,
související s chovem zvířat podle jiného právního předpisu upravujícího způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat a při porážení zvířat na jatkách,
vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
těžební v podzemí.
Těhotným zaměstnankyním je zakázáno pracovat na pracovištích, kde

je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,
je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,
obyvatelstvo jiným právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před účinky neionizujícího záření,
podle hodnocení zdravotních rizik zaměstnavatelem expozice chemickým látkám nebo směsím nebo biologickým činitelům skupin 2 až 4 může ohrozit jejich zdraví nebo zdraví plodu.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
75
29.4.21 08:20

Jak někdo může schválit takovouhle vyhlášku? No jasně, píšou a schvalujou to chlapi…
jako manipulace s břemeny 2000 kg za směnu?? To je snad výsměch.

Zakladatelko, dle té vyhlášky asi opravdu na přeřazení nárok nemáš. Já bych to řešila neschopenkou. Přijdeš o peníze, ale nepřijdeš o miminko.
Ale je to hnus teda…

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat