Pravda o toxoplazmóze

Těhotenství

Parazita Toxoplasma gondii zařazujeme v rámci zoologického systému mezi parazitické prvoky, do skupiny kokcidií. Zástupci této početné skupiny parazitů žijí uvnitř buněk hostitele.

Toxoplasma gondii má velmi komplikovaný vývoj a k dokončení vývoje potřebuje více hostitelů. Nejčastěji se setkáváme s původcem toxoplazmózy ve formě cyst s klidovými stádii T. gondii v různých tkáních hostitelů. V těchto cystách se T. gondii pomalu množí a zůstává infekční dlouhou dobu. Její vývoj pokračuje, když je tkáň s cystami pozřena dalším hostitelem.Pokud pozře tkáň s cystami T. gondii kočka nebo jiná kočkovitá šelma, vytvářejí se v jejich střevních buňkách kulovitá stádia, tzv. oocysty, které po vývoji ve střevě kočky odcházejí trusem do vnějšího prostředí. Kočka je v rámci vývoje T. gondii označována jako definitivní hostitel.
Přestože kočka vylučuje oocysty T. gondii trusem pouze několik dní, počet oocyst, které odcházejí trusem je značný a pohybuje se v desítkách miliónů. Oocysty T. gondii prodělávají ve vnějším prostředí několikadenní proces zrání, tzv. sporulaci, po které se stávají infekční pro další hostitele. Oocysty T. gondii odolávají podmínkám vnějšího prostředí a dlouho zůstávají infekční pro všechny teplokrevné obratlovce, kteří se nakazí pozřením těchto oocyst. V jejich organismu se uvolňují z oocyst drobná rohlíčkovitá stádia, která se nejprve rychle pomnožují a namnožená stádia jsou krví roznesena do různých orgánů a tkání, kde z nich vznikají již zmíněné tkáňové cysty. V těchto cystách dochází k dalšímu pomalému množení a kolem cyst se formuje tenká stěna cysty. Šíření toxoplazmózy je také možné bez tvorby oocyst ve střevě kočky. Pokud pozře tkáň s cystami T. gondii jiný teplokrevný obratlovec než kočka, dochází v jeho střevě k uvolnění stádií z cyst a po dalším pomnožení mimo střevo se vytvářejí nové cysty v orgánech. U těchto hostitelů nedochází k tvorbě oocyst ve střeních sliznici a označujeme je jako mezihostitele.

Dalším možným způsobem nákazy je infekce plodu přes placentu. K tomuto přenosu dochází v počátečním stádium infekce tkáňovými cystami nebo oocystami, kdy se stádia T. gondii nacházejí v krvi a pronikají přes placentu a napadají plod v děloze.

Jakým způsobem se člověk nakazí toxoplazmózou ?

Na základě znalostí vývoje T. gondii lze odvodit způsoby a cesty infekce. Primární infekce vzniká pozřením infekčních oocyst, které se dostaly do vnějšího prostředí s trusem koček.Vzhledem k chování koček při defekaci dochází nejčastěji k tomuto způsobu nakažení u dětí, které si hrají na místech, kde kočky zahrabávají trus, tj. na pískovištích. Podobně je možno nakazit se při práci na zahradě a konzumací oocystami kontaminované zeleniny a ovoce.
Oocysty T. gondii jsou velmi odolné a při laboratorních testech bylo zjištěno, že jsou schopné vyvolat infekci ještě 4,5 roku při skladování při teplotách nad nulou( prostředí ledničky). Při teplotě -10° C byly oocysty T. gondii infekční po dobu 3 měsíců. Naopak vyšší teploty oocysty ničí, k jejich usmrcení stačí krátkodobé působení teploty nad 60° C. Bylo také zjištěno, že oocysty přežívají tři týdny ve střevě žížal a koprofágních brouků. Jediným opatřením, jak zmenšit riziko nakažení oocystami, je dodržování hygieny při kontaktu s kočkami a zamezení defekace koček na pískovištích a záhonech.
Dalším možným způsobem nakažení je prostřednictvím nepasterizovaného mléka. Tento způsob je velmi ojedinělý, neboť předpokládá akutní pomnožovací fázi infekce toxoplazmózy u laktujícího zvířete (kráva, koza, ovce…). Pouze v průběhu této fázi toxoplazmózy jsou stádia T. gondii vylučována mlékem. Dalším limitujícím faktorem tohoto způsobu nakažení je velká citlivost rychle se dělících stádií T. gondii na kyselé prostředí a na působení pepsinu v žaludku.
Nejčastěji dochází k nakažení člověka toxoplazmózou tkáňovými cystami. Tyto cysty se vyvíjejí v mase popřípadě v jiných tkáních zvířat již týden po infekci. Domácí zvířata se liší vnímavostí k infekci T. gondii a také v počtu a distribuci tkáňových cyst. Nejvíce toxoplazmových cyst se vytváří v mase prasat, ovcí a koz. Méně cyst se vytváří v mase hrabavé drůbeže a králíků a relativně mále se vytvářejí toxoplazmové cysty v mase skotu.
Důležitým faktorem pro šíření T. gondii tkáňovými cystami je jejich schopnost přežívání v mase. Nejvíce pokusů bylo provedeno s toxoplazmovými cystami ve vepřovém mase formou biologických pokusů na laboratorních zvířatech. V řadě z nich bylo prokázáno, že toxoplazmové tkáňové cysty přežívají při teplotě 1 až 4° C po dobu 3 týdnů, při teplotě -7° C celkem 12 dní.a při teplotě -12° C okamžitě hynou. Při vyšších teplotách se prokázalo, že vývojová stádia T. gondii ve vepřovém mase hynou okamžitě při 67 ° C a při 50° C za dobu 6 minut. Z těchto údajů je zřejmé, že standardní tepelné opracování mase spolehlivě usmrcuje stádia T. gondii v mase.
V posledních dvaceti letech byl sledován výskyt toxoplazmových protilátek v krvi domácích i volně žijících zvířat v různých oblastech ČR. Výsledky tohoto průzkumu ukázaly, že nejčastěji se můžeme infikovat nedostatečně tepelně opracovaným masem ovcí, koz a králíků. U více než poloviny jedinců těchto druhů zvířat byly prokázány toxoplazmové protilátky, které nepřímo dokazují přítomnost tkáňových cyst. U prasat se výskyt toxoplazmových protilátek pohyboval od 10 do 31% v závislosti na použité metodě průkazu. U skotu byl výskyt v rozmezí 1 až 4 %. Z volně žijících zvířat byla toxoplazmóza nejčastěji prokazována u srnčí zvěře. V některých lokalitách byly toxoplazmové protilátky zjištěny dokonce u všech vyšetřovaných kusů srnčí zvěře.

Toxoplazmóza člověka

U většiny osob, které jsou infikovány po narození, tzn. po pozření oocyst nebo tkáňových cyst, probíhá toxoplazmóza bez výrazných klinických příznaků. U malého počtu pacientů se projevuje infekce jako horečnaté onemocnění s výraznou únavou a zvětšením mízních uzlin v oblasti krku. Stupeň onemocnění je výrazně ovlivněn stavem imunity nemocného. U pacientů s narušeným imunitním systémem jsou příznaky výraznější a pokud není toxoplazmóza v těchto případech léčena, končí smrtelně.
Závažným onemocněním je vrozená toxoplazmóza, která je následkem získané infekce matky před nebo v průběhu těhotenství. Pravděpodobnost vzniku infekce plodu a závažnosti postižení závisí na období těhotenství, kdy dochází k infekci. U plodů infikovaných v první třetině těhotenství dochází ke spontánním potratům, předčasným porodům,vodna­telnosti hlavy a k poruchám činnosti mozku a zraku u narozených dětí. Postižení je patrné hned po porodu nebo během prvních měsíců života. Při infekci v pozdní fázi těhotenství se neobjevují u dítěte žádné příznaky onemocnění, ale cysty T. gondii přetrvávají v mozku, oku, ve svalech nebo jiných orgánech. Později se infekci může projevit jako onemocnění očí nebo jako onemocnění, které se projevuje změněnou činností mozku.

V poslední době se také hovoří o vlivu toxoplazmózy na psychiku lidí. Podle badatelů z pražské Karlovy univerzity mají lidé infikovaní parazitem T. gondii pomalejší reakce než lidé, kteří se T. gondii nesetkali. Autoři studie srovnávali skupinu lidí s prokázanými protilátkami proti T. gondii s lidmi, kteří nebyli prokazatelně nakaženi. Pokusné osoby sledovaly bílý čtverec na obrazovce počítače. Jejich úkolem bylo stisknout tlačítko v okamžiku, kdy se čtverec objeví. Reakční dobu počítač měřil s přesností na tisícinu sekundy. Výsledek ukázal, že po celou dobu pokusu, trvajícího tři minuty, reagovaly nakažené osoby statisticky významně pomaleji než nenakažené. Zhoršení výkonů bylo výrazné zejména ve druhé a třetí minutě, což by ukazovalo, že nakažené osoby mají zhoršenou schopnost dlouhodobého soustředění. Tato skutečnost se může například projevit na schopnosti řídit auto. Tato úvaha byla nedávno rozvedena nejen v odborné literatuře, ale i rozsáhlém článku v LN pod názvem ?Nebezpečný prvok v mozku nás žene pod kola aut?.

vyňato z článku na www.agroweb.cz

Váš příspěvek
misenka
Echt Kelišová 8602 příspěvků 04.09.03 09:14

Od veterinářů však vím, ze kočka může člověka nakazit jen v 1. roce svého života. později už ne.

Alfinka
Stálice 65 příspěvků 04.09.03 09:50

Ovšem pouze za předpokladu, že se kočka nakazí v prvním roce života ! Na venkově tomu tak většinou je, kočky, které chodí od malička ven a loví, se nakazí již v prvním roce života. Ale pozor! Kočka může žít mnoho let v domácnosti, jednou náhodou uteče, přitom si uloví nakaženou myš a je to! Kočka tak může být infekční i později, ne jen v prvním roce. Nehledě na možnost, že se do domu nebo bytu může zatoulat myš nebo potkan, kterého si kočka uloví a je to stejná situace. Proto se není dobré se spoléhat na to, že zrovna vaše kočka už toxo prodělala.....Pokud ale víte, že nikdy nebyla venku, žije s vámi v bytě a nikdy nelovila (a lovit nebude).....tak je to v klidu.
Alfinka

misenka
Echt Kelišová 8602 příspěvků 04.09.03 10:14

Tak snad můžu být v klidu ( ikdyž člověk nikdy neví), máme totiž 2 kočky doma, a1 z nich je kotě asi půl roční, ale ani jeden z nich nechodí ven, jen jsou v bytu a zatím jsem tam žádnou myšku neviděla, tak snad dobrý. Já se totiž taky toxo bála ale takhle jsi mě trošku uklidnila.
papa
míšenka

schamka
Ukecaná baba ;) 1089 příspěvků 04.09.03 11:46

A co toto? Ku nam na zahradu chodievaju dve macky. Neviem koho su, ale kazdy den im dame potravu pre macky z konzervy, takze su tak trochu aj nase. ;o) Urcite si na zahrade vykonavaju aj velku a malu. Co s tym? Ked som :,-(ila nejake kvety pouzila som gumene rukavice a potom som si umyla ruky. Staci to? Toxoplazmy sa bojim jak cert kriza - chcem mat deti.
 Jana

Alfinka
Stálice 65 příspěvků 04.09.03 13:30

Pokud dodržuješ hygienická pravidla, tedy při práci na zahradě používáš rukavice a po práci se umyješ, mělo by to být v pořádku. Tyto kočky - tulačky již pravděpodobně toxo prodělaly, takže v kontaktu s nimi nemusíš být zvlášť opratrná. Infekční je kočka jen několik dní po dokončení vývoje prvoka. Pokud k vám chodily na zahradu vykonávat potřebu v době, kdy byly infekční (což mohlo být, ale ani nemuselo) zárodky toxoplazmy jsou v půdě a proto pozor hlavně na vypěstovanou zeleninu. Pořádně mýt, nebo ještě lépe povařit, krátký var zárodky ničí ! Ale to platí o veškeré zelenine, i o té, kterou koupíte na trhu nebo v obchodě.

Alfinka
Stálice 65 příspěvků 04.09.03 13:41

Ještě bych měla dodat k těm, kteří mají kočky doma - pozor na krmení koček syrovým masem! Můžete tak nechtěně kočku nakazit a je to, jako by snědla nakaženou myš. Samozřejmě, není to pravidlo, maso nemusí být nakažené, a nákaza není vidět a my lidi si maso vždycky uvaříme, nebo jinak tepelně upravíme, čímž případného prvoka zničíme. Jak je v článku uvedeno, prvoka zabíjí už 60stupnová teplota, což není ani var.

Alfinka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 04.09.03 15:12

Počas gravidity mi bolo testom zistené, že som pred otehotnením prekonala toxoplazmózu. Titer protilátok bol tuším 1:16. Podľa vás to môže ohroziť moje dieťa /som v 7.mes.gr./ ? Doposiaľ literatúra, ktorú som čítala, uvádzala, že nebezpečná je nákaza len počas gravidity.

Alfinka
Stálice 65 příspěvků 04.09.03 16:28

Pokud jste prodělala toxplazmózu před otěhotněním, jste tedy imunní vůči další infekci. Takže můžete být klidná, vaše dítě bude v pořádku. Riziko poškození plodu by bylo v případě, kde došlo k infekci v prvním trimestru.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 04.09.03 17:19

Ďakujem za odpoveď. /Pokiaľ som čakala, od nervozity som zjedla celú čokoládu. Ale už som kľudná a idem si zacvičiť :)/

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 05.09.03 08:01

Ahoj všem,

toxoplazmózu jsem taky prodělala, ležela jsem s tím 1 měsíc na infekčním oddělení, bylo nás tam asi 10 holek s tímto onemocněním - upřímně řečeno bylo to dost těžký! Rvali do nás hromady léků, doslova!! Tato nemoc je poměrně zrádná, má dlouhou inkubační dobu, projevila se tím, že jsem téměř přestala vidět na levé oko. Jak to doktoři zjistili, tak to šlo hodně rychle - okamžitě jsem šupajdila do nemocnice!!! Byla tam příjemná paní doktorka a ta mi vše vysvětlila, říkala, že každá žena, která chce mít děti a zjistí se u ní toxoplazma by se měla přeléčit kombinací určitých léků a pak by už neměla mít problémy s otěhotněním! Tělo si tímto přeléčením získá protilátky - toxoplazma v něm ale zůstává.
U mě se na toxoplazmu přišlo pozdě a proto mi zůstane trvale poškozený zrak v levém oku - měla jsem prý štěstí, že jsem neoslepla trvale!!!!!
Proto si myslím, že toxoplazmóza je pro nás holky hodně nebezpečná. Jak mi řekla ta doktorka je u chlapů onemocnění touto nemocí poměrně vzácné…

Eliška.

Aja99
Kecalka 208 příspěvků 06.09.03 18:33

Ahoj holky,
ráda bych uklidnila všechny těhotné i netěhotné,které se toxoplazmozy „bojí jako čert kříže“..toxoplaz­moza je opravdu nebezpečná pro lidi s poruchami imunity(AIDS, a lidi před či po transplantaci orgánů-dostávají léky potlačující imunitní reakce..) a pro plod vyvíjející se v těle těhotné ženy,nebezpečná je také oční forma .Co se týče těhotných žen je nebezpečná akutní nákaza během těhotenství ,pak opravdu hrozí potrat,předčasný porod anebo vážné poškození plodu..Pokud jsou prokázány „staré protilátky“ (IgG; v krvi je už obvykle nízký titr celkových protilátek),žena je chráněná před nákazou a nemusí se ničeho obávat, pokud těhotná nemá protilátky (toxoplazmozu neprodělala) měla by být krev vyšetřena v každém trimestru,aby se zachytila případná akutní nákaza..(odběry obvykle provádí gynekolog na poradně..).

Takže milé „těhulky“ a „snažilky“,pokud jíte jen dostatečně tepelně upravené maso,při práci na zahrádce a při manipulaci se syrovým masem používáte rukavice, před použitím důkladně omýváte zeleninu a dodržujete základní hygienické návyky při kontaktu se svými „mazlíčky“ (nejen kočičími)-určitě používejte rukavice při čištění kočičích aj.záchodků a misek na žrádlo!-myslím,že se nemusíte obávat toxoplazmy ani jiných „potvůrek“…

Všechny moc zdravím-přeji krásná a zdravá miminka všem těhulkám a brzké „dvě čárky“ všem snažilkám!!
 Andrea

ps:Milé sestřičky,příp. lékaři(ky) z infekčního oddělení,pokud čtete tyto stránky,zajímalo by mě,jak se v praxi řeší situace,kdy se u těhotných prokáže akutní nákaza toxoplazmozou-přeléčí se antibiotiky nebo se doporučí „jiné řešení“? Mohli byste mi napsat nějaké informace o „oční formě“,příp.do­poručit zdroj? Moc děkuji! aja99@centrum.cz

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.01.04 12:11

Už jsem si přečetla snad vše, co jste mohli na toxoplazmu prozradit, ale stále se mi nepodařilo zjistit pár věcí.
Jsem ze zemědělské usedlosti, mám zahradu, psy, kočky, králíky i ovce. Se vším přicházím do styku 2× - 3× denně. Jediné kam nemohou je byt. I tak nevěřím tomu, že by mě mohla toxoplazma nějak obejít.
Psům kupuji syrové maso, králíkům čistím kotce,…
Je mi jasné, že nestačí si jenom mít ruce, protože takové potvůrky se chytají klidně i na oblečení. Protože jsem v 5. měsíci těhotenství a mám za sebou již 2 testy krve: hned na začátku a na vrozené a vývojové vady (17. týden), chtěla bych vědět, jestli se na nich zjišťovala i možnost nakažení toxoplazmou.
Já jsem během posledních 10 let byla asi jenom 2× nachlazená a to jsem vyléčila do 2-3 dnů. Nějaké zvětšení uzlin nebo zpomalení reflexů jsem nepozorovala.
Jediné čím trpím je senná rýma v červnu.

Chtěla bych se vás zeptat, zda je možné, že bych toxoplazmu mohla mít nebo jsem ji mohla prodělat v dětství a mít protilátky.
Rozpoznal by lékař nějaké defekty na ultrazvuku?
Sestřička mě uklidňovala, že se nemusím bát, že dřív se na vesnici také rodily zdravé děti a žádná znalost o toxoplazmě nebyla.
Děkuji za odpověď Dita.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.01.04 16:33

Dito, snad tě uklidním:)

Pokud ti brali krev hned na začátku těhotenství, tedy kolem 10 tt, tak tam určitě dělali i test na toxo. Sestřička by ti to měla potvrdit, divím se, že tě neuklidnila. Test na toxoplazmozu je jednim z prvních testů krve v těhotenství, vedle zjištění HIV atd.

Přeji krásné a zdravé miminko, jsem také 5. měsíci (22tt), přijď někdy k nám do Jarních těhulek do deníčku tady na e-miminu:) Probíráme tam všechno, co nás trápí…

Diny 22tt

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 04.02.04 15:39

Hezký den, nejsem těhotná,ani asi dlouho nebudu, ale chtela bych se zeptat, jak zjistim jestli tu toxoplazmozu nemám.? Jak dlouha je inkubační doba..?Máme doma dvě kočky. .. náhoda je blbec.. diky za odpověď

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.03.04 09:22

Dobrý den, pěkný článek toxoplazmóza x kočky najdete http://www.kocky-online.cz/…ticles.phtml?… . Já mám doma také dvě útulkové kočičky. Nakazením toxoplazmźy od mých čistě bytových kočičáků se nebojím, větší šanci mám se nakazit při práci na zahrádce nebo málo tepelně upraveným masem. Každopádně pro jistotu můžete kočičákům nechat na veterině udělat testy na toxo a při dodržování základních pravidel. Jako je syrové maso nechat důkladně přemrazit, či raději vůbec nekrmit a kočičí záchůdek čistit jen v rukavicích a vždy si umýt ruce ( ještě lepší řešení je přenechat tuto starost manželovi/příteli ) nakazení toxo od vašich miláčků nehrozí. Na toxoplazmózu si můžete nechat udělat také krevní testy.

Andrea24
Kecalka 209 příspěvků 02.03.04 10:16

Podle me je lepsi se toxo nakazit pred tehotenstvim, potom je clovek imunni a v tehotenstvi se nemusi bat pripadneho nakazeni a s nim souvisejicich vaznych rizik, take se v tehotenstvi vyhne testu toxoplazmozy, ktery se musi provadet kazdy mesic. Nemoc jako takova pro netehotnou zenu nic vazneho neznamena, zvysena teplota, natekle uzliny… vetsina ji prodelala uz v detstvi, takze se neni vlastne ceho bat. Ja jsem ted podruhe tehotna a toxo jsem nemela a tak se musim vyhybat kockam, salatum a tepelne neupravenemu masu :-(, radeji bych toxo prodelala a mela bych klid…

Andrea

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 03.03.04 00:15

jsem v 23 tt a toxoplazmozy se bojim asi jako vsechny tehulky, zvlaste po navsteve jedne zname, ktera neji ani zadne mekke sery, recky syr -feta, uzeneho lososa atp.Je skutecne mozne nakazit se i z techto potravin??Vim, ze nebezpecna jsou certsva vejce (napr.v tiramisu, nebo majoneze),ale i syry a ryby??
Prosim o odpoved,
dekuji katka

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 31.03.04 12:40

S manželem začínáme pomalu plánovat mimi, a protože máme doma osmáky degu (hlodavec), tak jsme narazili i na otázky ohledně toxoplazmózy. Zajímá mě zda máte někdo zkušenost nejen s kočkami, ale i s chovem drobných hlodavců během těhotenství. Nejsem alergická, se svými miláčky si denně hraji a při čištění rukavice nepoužívám. Nerada bych ohrozila miminko i sebe, ale nedovedu si představit 9 měsíců se vyhýbat svému zvířectvu. Děkuji za Vaše názory a přeji všem pěkný den bez nemocí.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 02.07.04 09:24

Toxoplazmu vylučuje kočka, ne hlodavci. Od hlodavce se nakazíte leda tak, že ho pozřete za syrova, což nepředpokládám.

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 25.08.04 08:24

Zrovna čekám na výsledky, mám toxoplazmózu, na infekčním vyšetřují krev a pak mi řeknou, jestli děťátko bude postižené. Řeknu Vám, je to hrůza, brečím si zvesela už pěkně dlouho a vůbec si nedovedu představit svou reakci, až doktor vyřkne svůj „ortel“… Máte někdo taky takové zkušenosti? Nevím, jestli jsem se nakazila před nebo v průběhu těhotenství…

Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 16.10.04 03:12

Mame doma papagaje. Je mozne sa nakazit od tychto druhov zvierat? Dakujem

Alwara
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.06.12 13:02
Život s toxkou

Dobrý den, žiju s toxoplazózou už 12 let. Prodělala jsem přeléčení akutní nákazy silnou dávkou antibiotik. Víc jak rok po ukončení přeléčení jsem otěhotněla. Celé těhotenství jsem byla pod dohledem lékařů z infekční kliniky místo obvyklých těhotenských dobrůtek pojídala Rovamycin v koňských dávkách. Holčička je zdravá, ale velmi často stúně. Pediatrička je přesvědčena, že má sníženou imunitu díky tomu, co jsem užívala v těhotenství.
Pokud jde o vlastní život s toxou, není to nic příjemného. Vyvolává dlouhé únavové stavy, bolesti svalů a kloubů ne nepodobných chřipce, ale trvající celé týdny. Člověk únavou doslova omdlévá do postele, je schopen usnout v naprosto nečekaných situacích. Klesá schopnost soustředit se, klesá pracovní výkonnost, velmi se snižuje kvalita společenského života, protože únava je vyčerpávající.Za herodický výkon je pak považováno i vstát z postele a dojít na toaletu.
Vždy dojde k vyšetření krve na vše možné i nemožné a následné přeléčení antobiotiky.( Krev mívám naprosto v pořádku, jen ta toxa…) Na chvíli je pokoj, ale stačí aby děti donesly domů nějakou,,chřipku" a nebo hnisavou rýmu ze školky a ze školy a je zle. Okamžitě toxka vystrčí drápky.Tím pádem je každé banální onemocnění problém, uzdravení trvá déle, je třeba více léků. Náhlý a nebo dlouhodobý stres je také voda na její mlýn. Život s toxkou je náročný pro člověka nakaženého a nevyléčitelného, i pro jeho okolí. Někdo by se tím měl začít zabývat. Většina lidí řeší toxku a těhotenství, ale děti potřebují zdravé a pohodové mámy. A mamka nemocná toxkou taková být nemůže, i kdyby sebevíc chtěla, protože jí to ta potvora,prvok nekalej, prostě nedovolí. Bohužel, většina obvodních lékařů lakonicky řekne:,,To má každej", nebo,,nejste těhotná, tak se to neřeší, to nám nikdo nezaplatí".
Já mám naštěstí chápavého manžela, pracuji na živnostenský list, takže si pracovní dobu řídím sama a mohu si v krizových dnech, kdy je toxka na koni, dát šlofíka klidně na dvě hodiny i v poledne. Normálně do práce jít ale nemohu. byla bych věčně v neschopnosti pro boleti svalů,kloubů a dlouhotrvající únavu.
není to moc povzbudivé čtení, já vím.Ale život s toxkou není žádnej med a mělo by se o tom mluvit. A možná zkusit pro lidi,kterým vylepšuje život jako mě, něco udělat.

JirkaRHminus
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.01.13 02:23
Toxoplazmóza

Uplynulo pár let a o toxoplazmóze se ví zase o něco víc. Podle neoficiálních potvrzení s ní přímo souvisí RH faktor v krvi. Kromně skupin A, B, AB a 0 se ještě rozlišuje RH+ a RH-. RH faktor označuje soubor chromozomů na povrchu červených krvinek. Kro je RH-, tak je nemá, kdo je RH+, tak je má. RH+ jsou skoro všichni afričani a asiati. Faktor RH- je ještě docela dost zastoupen v Evropě. Spekuluje se o tom, že jsou na vině kočky, které jsou přenašeči toxoplazmózy a protože se vyskytovaly nejdříve napřed v Africe a Asii a do Evropy přišly později, tak se tím postupně adaptoval se spožděním i lidský organismus v Evropě. Zdraví lidé s RH- mají rychlejší reakční doby, než lide s RH+. Ale jen do doby, než onemocní.

Zatímco toxoplazmóza nemá na lidi s RH+ takřka žádný vliv, lidé s RH- jsou velmi zpomaleni a mají horší reakční doby, což se projevuje například při řízení (častěji bourají) a mají mnohem horší výkonnost. Je to způsobeno tím, že toxoplazmóza potřebuje ke svému vývoji několik hostitelů a když je v těle myši, snaží se ovlivňovat její mozkové funkce, aby ji zpomalila a zbavila ji strachu, čímž je zaručeno, že ji kočka snáze chytí a sežere. Když je ale toxo v těle člověka, snaží se dělat bohužel totéž i s jeho mozkem.

Musím ale připomenout, že toxoplazmóza je velmi rozšířená - má ji zhruba 30% populace. S tím už se nedá nic dělat a chodit v rukavičkách a snažit se ji vyhýbat celý život je podle mě docela zbytečné. Osvojte si zvýšenou hygienu (hlavně lidé s krevní skupinou RH-) a buďte na sebe opatrní hlavně v těhotenství. Podobných onemocnění a různých parazitů jsou stovky a člověk by nesměl vůbec nic dělat.

Vložit nový komentář