Syndrom náhlého úmrtí

Tak po dlouhé době jsem se rozhodla věnovat vám tento deníček. Popravdě řečeno SIDS je noční můrou všech nastávajících rodičů. Z tohoto důvodu jsem se rozhohla s vámi podělit o načerpané informace.

Syndrom náhlého úmrtí - SIDS

Syndrom náhlého úmrtí kojenců se označuje běžně zkratkou SIDS, tj. Sudden Infant Death Syndrom - to je náhlá neočekávaná smrt kojence, který těsně před smrtí nejevil žádné závažnější příznaky nemoci.
Přes několik desetiletí odborných diskusí ani dnes úplné shody v tom, jak SIDS přesně definovat, což by bylo velmi důležité pro národní i mezinárodní studie.

Většina odborníků se ale shoduje v tom, že jde o náhlé a neočekávané úmrtí (anglicky sudden and unexpected death) u dítěte do ukončeného prvního roku života, které se objevuje během spánku a jeho příčinu neobjasní ani podrobné vyšetření, včetně pitvy dítěte a všech okolností vlastního úmrtí i předchozího vývoje dítěte.

Pokud se tedy mluví o SIDS, musí být splněny shora uvedené požadavky. K náhlé smrti dochází v postýlce ve spánku a tento syndrom je druhou nejčastější příčinou kojenecké úmrtnosti ve vyspělých zemích (kojenecká úmrtnost je procento dětí zemřelých ukončení prvního roku života z tisíce živě narozených, v České republice se v poslední době pohybuje okolo 3-3.5/1000). V České republice umírá na SIDS ročně několik desítek dětí, v USA ale až 2000!
SIDS se nejčastěji objevuje v prvních čtyřech měsících života, více než 3/4 kojenců umírá na SIDS v tomto období, později riziko SIDS významně klesá. Popisuje se i určitá sezónní závislost- častěji se vyskytuje na podzim, v zimě nebo počátkem jara.

Co je po mnoha letech řady různých národních nebo mezinárodních studií lékařských týmů (pediatrů, epidemiologů, mikrobiologů, patologů, odborníků na metabolické choroby, atd.) známo o příčinách SIDS?

Je třeba bohužel konstatovat, že ani v roce 2005 nikdo není schopen jednoznačně definovat příčiny SIDS. Převládá ovšem názor, že příčin vedoucích k náhlému úmrtí kojenců je celá řada, svou podstatou se často značně od sebe liší, jistě se jedná i o možnou kombinaci různých nepříznivých faktorů.
Uvádíme jen některé diskutované příčiny- podrobným vyšetřením např. byly zjištěny drobnější vrozené anomálie centrálního nervového systému, systému řízení srdeční činnosti, abnormality v látkové přeměně základních živin, častější nakažení kojenců některými bakteriemi nebo viry, poruchy imunity (porucha vlastní obranyschopnosti organismu). Existují i pokusy vysvětlit tendenci k SIDS u jedinců, kteří mají určitý typ genetického vybavení. Důležité jsou studie zjišťující okolnosti SIDS z hlediska psychosociálního zázemí postižené rodiny: SIDS se vyskytuje častěji v rodinách s více dětmi, v neúplné rodině (svobodné matky), v situacích, kdy dítě nemá samostatnou postýlku a sdílí lůžko s matkou, v domácnostech kde členové rodiny kouří.
(nejnovější zprávy z roku 2005 upozorňují, že kouření matek zvyšuje o 100% pravděpodobnost SIDS u jejich dětí!)
V USA se SIDS vyskytuje např. častěji v rodinách Afroameričanů, na druhé straně je SIDS méně častý v asijských státech.

SIDS a poloha dítěte ve spánku: před několika desetiletími někteří dětští lékaři doporučovali děti ke spánku ukládat na bříško, aby se zamezilo vdechnutí potravy při event. zvracení. Jedním z důvodů, který se moc nezdůrazňoval, byl i „nepříznivý kosmetický efekt" polohy na zádech- určitá obava z plochého záhlaví, které se běžně objevuje u dětí v prvních měsících života (ve skutečnosti se tvar hlavy postupně upravuje jakmile se dítě začíná posazovat a chodit). Později se ale ukázalo, že ukládání ke spánku v poloze na bříšku je pro SIDS značně rizikové! Dětí v poloze na bříšku mají hlubší spánek a hůře se budí, je u nich vyšší riziko přehřátí, mají v krvi vyšší hladinu kysličníku uhličitého, atd. Podrobné statistické zhodnocení vztahu polohy ve spánku ukázalo, že riziko SIDS je při ukládání na bříško více než desetinásobné ve srovnání s polohou dítěte spícího na zádech!
Již v roce 1992 doporučila americká společnost dětských lékařů (American Academy of Pediatrics=AAP) aby děti byly ukládány ke spánku v poloze na zádech s cílem snížit riziko SIDS.

V roce 1995 odstartovala pak tato společnost celostátní kampaň propagující polohu na zádech vedenou pod heslem „back to sleep". V jejím rámci byla laická veřejnost informována o SIDS v masmédiích, byly vydány desítky různých letáků a brožur a akce zaměřena na rizikovou populaci v USA, což jsou Afroameričané. Tato kampaň je udávána jako typický úspěch cílené akce vedené odborníky- byla nesmírně úspěšná a doporučení ukládat děti ke spánku na záda vedlo k významnému poklesu případů SIDS! Zajímavé je, že i po mnoha létech AAP upozorňuje, že laická veřejnost není dokonale informována a dané informace je třeba vlastně šířit trvale.
Obavy rodičů, že v poloze na zádech dítě snadněji vdechne zvratky jsou neopodstatněné. Matky se často ptají, zda je možné pokládat kojence ve spánku na bok- to se ale nedoporučuje, tlak na břicho a event. boční části hrudníku rovněž zvyšuje riziko SIDS, tedy jednoznačně se dává přednost poloze na zádech.

SIDS a očkování: odpůrci očkování opakovaně upozorňují na to, že očkování dětí ve 3.měsíci života je zodpovědné za SIDS. V tomto smyslu byla provedena řada studií, z nichž žádná jednoznačně nepotvrdila příčinnou souvislost mezi očkováním kojenců a SIDS, přesto pokračují kontrolované studie testující možný vztah SIDS a časného očkování u nedonošených dětí.

Jak snížit riziko výskytu SIDS:

 • již v těhotenství se vyvarovat kouření a užívání drog
 • od novorozeneckého věku ukládat dítě ke spánku v poloze na zádech
 • dítě spí samo v postýlce, nikoliv v posteli s matkou
 • v místnosti, kde dítě spí zá:,–(ně nekouřit (i pasivní kouření může zvyšovat riziko SIDS a samozřejmě se nesmí v přítomnosti dítěte kouřit ani ve dne!)
 • dítě v postýlce oblékat a přikrývat tak, aby se nepodchladilo, ale nemělo by se ani přehřát. Používat takové lůžkoviny, které snižují riziko, že se dítě může dostat pod přikrývku event. polštář a tak se zamezí volnému přístupu vzduchu
 • v postýlce při spánku žádné hračky, zvláště ne měkké polštářky, prostěradlo vždy založeno pevně pod matrací.
 • žádná plyšová zvířátka, atd.
 • zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem, jejichž sourozenec již dříve zemřel na SIDS, dále pak i dětem předčasně narozeným

Alarmy, monitory, Baby-sense monitory: dlouhá léta se diskutuje užívání tzv. monitorů, které u spícího dítěte signalizují zástavu dýchání nebo srdeční akce. V minulosti se ve vyspělých zemích doporučovaly především u nedonošených dětí. V USA se např. vydá ročně 24 milionů USD za tyto monitory. V roce 2004 ale američtí pediatři došli k závěru, že by se tyto přístroje neměly standardně používat. Předpis domácích monitorů dětskými lékaři by měl být spíše výjimkou a omezen na zvláštní případy (např. významně nedonošené děti- i zde jsou ale určitá omezení, dále když starší sourozenec dítěte zemřel na SIDS). Rozšířené užívání monitorů může dokonce významně stresovat okolí dítěte (falešné alarmy nejsou vzácné!) Pokud se již monitor použije, musí splňovat určité technické podmínky (uchovávat záznam předchozích událostí- dýchání, srdeční akce). Rodiče by měli být informováni, že ani moderní domácí monitor nemohou 100% vyloučit SIDS! Pokud je již monitor doma k dispozici, musí přesto rodiče dodržovat všechna shora uvedená doporučení jak snížit riziko SIDS.

Nadace, rodičovské aktivity: ve světě existuje řada nadací a rodičovských organizací, které často řeší psychosociální problematiku již postižených rodin, kde dítě zemřelo na SIDS. Pomáhají ale i profesionálům, kteří se starají o cizí dítě a v jejich péči zemře dítě na SIDS. Pak rodina, ale i tito profesionálové potřebují pomoc, aby překonali šok ze smrti dítěte a zbytečně si sami nekladli za ni vinu. Tyto organizace také finančně podporují některé studie pátrajícím po příčinách SIDS.

Kde získat další informace: základní informace by měly získat rodiny již v těhotenství, další před propuštěním z porodnice a dále pak především u praktického lékaře pro děti a dorost, který pečuje o Vaše dítě. Pediatři se dnes a denně setkávají s rodiči, kteří si údaje hledají na internetu, uvádíme proto některé webové stránky o SIDS, nejen v češtině, ale i angličtině:

http://www.rodina.cz/…iminka_umrti
http://www.zdrava-rodina.cz/…m498_39.html
http://www.miminka.cz/disp_art2.php?…

Tento článek je stažený a také jsem vám tam přidala i nějaké další adresy kde se kdo dozví víc.
Podle mého čím víc člověk o tom ví tím se toho míň bojí.

Tak žádný strachy.

Achesa a Ferdík 29 tt

Váš příspěvek

Odesílám...
Velikost písma:
3678
18.8.05 11:56

Ahoj, díky za vyčerpávající informace v článku, nikde jsem ještě nečetla takhle všechno pohromadě.. SIDS asi opravdu děsí každou nastávající maminku, ale nejhorší je, že stejně proti tomu není jisté obrany :(

Jarka a Třešnička 15tt

 • Zmínit
 • Nahlásit
832
18.8.05 16:39

Jarko,
SIDS neděsí jenom nastávající maminky, ale i maminky.....
Při čtení článku od Achesy mi naskakovala husí kůže. Představa, že by se mojemu prďolkovi mohlo něco stát, je naprosto příšerná a nepřijatelná. Ten počet úmrtí je děsivý. No ale všechny ty zá:,–(y dodržuji, takže věřím, že se nemusím ničeho bát. *

Holky pište si raději nějaké optimističtější deníčky a zbytečně se nestresujte!
Krásné a klidné těhotenství Vám všem přejí
Piki + Miki 12t3d od Květňátek

 • Zmínit
 • Nahlásit
 • Upravit
2733
18.8.05 17:14

ahoj, souhlasím s Piki, že teda mě jako matku tříměsíčního synka mě to děsí!!! je to příšerná představa… tím spíš, že můj synáček od narození zatvrzele odmítá polohu na zádech, v té prostě neusne, a během dne v kočáru usne právě pouze na břichu. V noci zas jen na boku, to usíná u kojení zamotaný v zavinovačce.
Jen k tomu společnému spaní s matkou - na této stránce je právě deníček o společném spaní a v něm (i jinde jsem to četla), že společné spaní dítěte s matkou právě naopak má riziko snižovat, tak nevím…my v noci první část spíme odděleně, ale pak se prcek budí každou chvíli a prostě už ho druhou část noci až do rána mám u sebe, tak nevím. Taky myslím, že až se ty vaše mimča narodí, uvidíte, že každé je jiné a vyžaduje něco jiného, náš Vítek od narození odmítá například i k chování se polohu v klubíčku, zato miluje a zklidní se, když má právě tlak na hrudníčku a bříšku. Takže samy uvidíte jaké budou vaše děti:-) je to nepříjemné téma, má se o něm mluvit, ale člověk si to nemůže připouštět sic by se z toho mohl zbláznit strachy :-)))
všem přeji pohodové těhotenství, porod a pak ty nejúžasnější dětičky pod sluncem! :-))))
Kristýna + Vítek 3 měsíce

 • Zmínit
 • Nahlásit
741
18.8.05 17:23

já si myslím, že je úplně zbytečný se tady tím zabývat, podle mýho názoru je to uměle nafouknutá bublina, která nahrává výrobcům podložek kontrolující dech.

Bibina

 • Zmínit
 • Nahlásit
23
18.8.05 17:37

Právě se rozhoduji, jestli koupit monitor na hlídání dechu. Názory v mém okolí se různí, na jednu stranu jsou jasní příznivci, na druhou odpůrci. Co myslíte? Pomůže opravdu ten monitor?

 • Zmínit
 • Nahlásit
 • Upravit
Anonymní
18.8.05 19:22

tak moc nafouknutá bublina to není, před pár lety se to stalo paní která se mnou chodila do poradny.Je pravda ale že doma všichni kouřili a dál kouří. Mají ted už asi 5 dětí, Vlasta

 • Nahlásit
Anonymní
18.8.05 19:47

Podle mě je to taktéž nafouknutá bublina, pokud si koupíš tu podložku, budeš se zbytečně stresovat. Nešla bych do toho. Je to ovšem věc názoru. Martina

 • Nahlásit
 • Upravit
104
18.8.05 20:10

Jsem matka předčasně narozeného dítěte.Dcera se narodila 34+0 a ležela měsíc v nemocnici.Na monitoru byla cca 15 dní a za tu dobu monitor pípal několikrát.Když jí ho sebrali, byla jsem dost vyděšená, několik nocí jsem ji kontorlovala, ale byla jsem uklidňována, že každé dítě má těch „hlubokousnutí“ za noc několik a rodiče ani o tom neví.Po týdnu jsem si zvykla a jsem ráda, že jsme ten monitor neměli, protože bych byla vystresovaná dál.
Nedávno byl článek na toto téma na rodině, kde proběhla i velká diskuze.Názor se jako vždy různil, ale osobně bych (pokud nejde o velmi rizikové faktory) monitor nekupovala…P.

 • Zmínit
 • Nahlásit
184
18.8.05 21:50

Rozhodně to bublina není, já monitor mám a jsem naprosto spokojená a klidnější. Doporučuji.

Zdravíčko + Mates 5,5m

 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
19.8.05 00:47

I já, ač nerada musím napsat svůj příspěvek. Babíte se o tom zda tohle je nafouklá bublina. No, jinej názor na to bude mít každá maminka, která ve svém okolí nebo sama něco takového prožila. Maminka klidného zdravého miminka se sice bojí, ale pak má názor nafouklé bubliny.
Napíšu Vám svůj příběh, tedy spíše mé tety a setřenice. Bylo mi tehdy pět let a tetě se narodila holčička Evička, přišla k ní celá rosina, všicni se bavily, obdivovali miminko… Po skončení hostě odjeli a já tam zůstala se starší šestiletou sestřenicí Maruškou, bylo období chřipek, školka nás nečekala. Spali jsme klidně a ráno nás probudil křik. Teta našla Evičku mrtvou, všichni kolem běhaly, volaly sanitku… Evičce už nepomohly. Teta se „zbláznila“, zda se to dá tak říct a znepřátelila si všechny okolo. Uběhlo několik let a má sestřenice Maruška otěhotněla, ona se s náma bavila normálně dál, jen teta prostě zatrpkla a stratila přátele, ale to je jiný příběh. Otěhotněla ve 22 letech, těhotenství bezproblémové, miminko se narodilo ve 36tt, i když trošku předčasně s normální váhou… Byl to chlapeček Mireček, ve druhým měsíci ji potkalo to samé co tetu. Trvalo dlouhých šest let než se dokázala znovu postavit na nohy. Otěhotněla znovu, narodil se znovu chlapeček, tentokrát Jiřík. Narodil se ve 39tt, těhotenství i porod bezproblémový. Tentokrát si koupila monitor, nebýt jeho potkal by ji stejný osud. Jiřík přestal dýchat, následovala zástava srdce. Nakonec ho zachránil hlavně tatínek a lékaři. Dnes je mu rok a půl.
Tím nechci říct aby používal baby monitor každy, v žádném případě, ale taky by se syndrom náhlého úmrtí neměl nazývat nafouklou bublinou. Ještě bych měla podotknout, že teta ani Maruška nikdy nekouřily a umrtí obou miminek přišlo v noci a v zimě.
To je vše. Katka Smolková 12+4tt. Maruško jestli tohle čteš, nezlob se.

 • Nahlásit
 • Upravit
Anonymní
19.8.05 07:40

ahojky, je potřeba o tom mluvit, ale bude lepší když budete psát optimističtější deníčky, je to strašně stresující a maminy by na to neměly myslet, jsou pak nervozni. My chceme ted druhý mimi a když čtu takovýhle deníčky tak se začínám bát a přemýšlím o tom víc než je zdrávo. Těhotenství musí být pohodové stejně tak maminy s malými mimi. Tak se těšim na něco veselješího Zlati

 • Nahlásit
Anonymní
19.8.05 08:26

To, že to není bublina, je zase jenom Tvůj názor!!! Martina+Eliška 2,5roku

 • Nahlásit
 • Upravit
2857
19.8.05 08:37

ahojky

nemyslím si že je tento deníček zbytečný. Je to prostě osvěta. Na světě je spousta věcí, kterých se budeme bát a bojíme ať už za sebe nebo spíš za naše děti. Je dobré o tom psát a je dobré o tom vědět. Z odborných článků vím, že SIDS existuje, že jsou rizikovější skupiny dětí, ale že se to může stát i zcela „nerizikovému“ dítěti… Tento syndrom ale opravdu zapříčiňuje minimum úmrtí… Ale vysvětlete té jedné matce, proč právě to její miminko???? (už nevím přesně jaké je procento )úmrtnosti na SIDS tak nechci mystifikovat)

Vím že je toho fakt spousta - těch obav, ale když si dáme klapky na oči, tak samozřejmě když budeme z té většiny, tak nás nic takového nepotká…

Minulý týden jsem na Rodině četla článek - „dopis mrtvému synovi“ - který napsala maminka asi 18 ti letého kluka, který umřel během dne na meningokoka typu C… Dá se proti tomu očkovat. Ona to nevěděla a podělila se o tuto smutnou zkušenost jen proto, aby varovala ostatní.

Internet vás zahltí informacemi - a zdá se že čím víc informací, tím víc se člověk bojí. Ale je jen na nás zda tyto informace vyhledávat a číst chceme nebo ne.

My monitor máme. Nemáme ho koupený. Jsem z Brna, kde působí Nadace Křižovatka a ta půjčuje monitory Baby Sense za cenu 150 ,–- Kč za měsíc. Půjčíli jsme si ho na rok pak ho vrátíme. Jsem s ním spokojená už proto, že Michal spí ve svém pokojíčku (teda pokud nemá svou noc a není nasádlenej u nás v posteli). Monitor měl i když spal první 4 měsíce s námi v pokoji. Byla jsem neskonale klidnější. I kdybych o syndromu nic nevěděla tak instinkt velí kontrolovat jestli dýchá… což celou noc samozřejmě nemůžu, tak jsem ráda za tohoto pomocníka…

Mějte co nejmíň strachů

Zdraví

Markéta a Michal 6 měsíců a 1 den

 • Zmínit
 • Nahlásit
308
19.8.05 08:48

Ahoj holky,

já jsem monitor u našeho prcka používala od narození do 6 měsíců. Nebýt toho, že jsme si ho naučili do naší velké postele, spával by s monitorem asi dodnes.

Ani jednou se mi nestalo, že by monitor zapípal. Vlastně by se dalo říct, že jsme ho měli zbytečeně, ale já to tak nevidím, byla jsem nějak klidnější, že mám malého pod kontrolou. To falešné pípání jsem za celou dobu nepoznala.

Ahojky Evula a Matýsek 20 m

 • Zmínit
 • Nahlásit
 • Upravit
Anonymní
19.8.05 11:02

Myslim, ze neni spatne, jsou-li maminy informovany, ale ty informace by mely byt podlozene. Hodne jsem si o nahlem kojeneckem umrti cetla, ale ted poprve ctu, ze je nebezpecne mit dite u sebe v posteli.
Mirka

 • Nahlásit
 • Upravit
Anonymní
19.8.05 21:46

HOLKY, NECHCI STRASIT, SAMA MAM DVE MALE DETI. 2,5 A 5 MES. ZNAMYM MEHO MUZE TAKHLE UMREL CHLAPECEK VE VEKU 1,5 LET. DOKTORI JIM V NEMOCNICI REKLI, ZE SE TO MUZE STAT AZ DO 3.LET DITETE. PO PITVE NIC NENASLI. JE TO STRASNE.

DANA

 • Nahlásit
184
19.8.05 23:12

Ano, je to I můj názor, jsem zdravotník a vím o tom své, přesto je to dobrá investice a trvám si na svém, proto monitor preferuji.

Pouze ze začátku jsme ho zapomněli vypínat, když jsme malého brali z postýlky, a tak jsme měli z bytu sirénu, než jsme k němu přiběhli zpět, ale toto mě naopak vždy uklidnilo, jak funguje.

Zdravíčko

 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
20.8.05 02:14

Holky,vy máte fakt dojem, že pokud si popovídáte o všem, co může vaše děti potkat, tak se tomu tak nějak automaticky vyhnete, že jo. Já tohle nechápu. Uvědomte si, že život je prostě strašně nebezpečnej a bohužel i děti umírají,i na nemoce a na úrazy, každou chvilku.
Každej máme nějakou tetu Marušku a nějakýho manželova známýho. Proč o tom furt mluvíme, copak nechápete, že to se prostě nevychytá. A pokud vychytá, tak pozitivním myšlením.
Já mám taky známou, byla to šíleně úzkostná matka, její miminko mělo vždy všechno sterilní, Kvůli SIDS snad půl roku klidně neusnula, pokud chlapec neodříhl, klidně ho držela hodinu.Když mu bylo 11 měsíců, kluk dostal prudký zánět hrtanu, týden ARO, kdy nebylo nic jisté a potom měsíc dětská klinika. Tenkrát jsem myslela, že se zblázní, Kupodivu se nezbláznila, ale vzpamatovala. Přešly jí stihomamy, protože věděla, jak vypadá opravdovej průšvih, konečně byla ve svém mateřství uvolněná a šťastná,tolik happy end.
Přeju všem pohodu u zdravých dětí.Danina.

 • Nahlásit
 • Upravit
Anonymní
20.8.05 04:55

Monitor dechu máme, syn byl předčasně narozený (33. týden). Ta investice není tak veliká - spousta maminek považuje za normální že si na svoje miminko nakoupí „hezké“ oblečky, že mu nakoupí hromadu hraček atd. - a to je normální, a nikdo to za „bublinu“ nebo zbytečnost nepovažuje… no já jsem „zakoupila“ tolik bezpečí, kolik jsem mohla svému dítěti zajistit. A ve srovnání s výdaji za výbavičku (a nakonec i za „pitomosti“ jako hračky) je to fakt maličkost.
Za rok používání jsme měli jeden poplach - nevím jestli planý, protože samozřejmě jsem nezkoumala jestli mimi dýchá, ale popadla jsem ho a zatřásla s ním (což je to, co by udělala sestra na JIPce) - a pak teprve zkoumala co se děje.
K tomu spaní v jedné posteli - v tom článku autorka píše, že „matka zaznamená změny dechu“ - tak to teda haha… pár dětí se zástavou dechu jsem viděla - a rozdíl mezi klidně tiše spícím miminkem a miminkem umírajícím není vůbec žádný. Ta zásatava nastává proto, že mimču nefunguje reflex, aby začalo více dýchat pokud se zvýší obsah oxidu uhličitého v krvi - takže ono se tiše a klidně udusí - a celou dobu u toho vyapdá jen jako když spinká…

Zpět k monitorům - bývám celé dny doma sama - potřebuju na záchod, do sprchy, potřebuju uvařit, setřít podlahu - i tohle byly situace, kdy jsem dala dítě do postýlky a pustila hlídač dechu - a mohla jsem si v klidu umýt hlavu, věděla jsem, že je mimi v bezpečí (v takovém, jaké mu dokážu zajistit). Podobně v noci - první tři noci jsme byli bez monitoru a vůbec jsem se nevyspala - když jsem usnula, budila jsem se hrůzou, že jsem zaspala a mimi neuhlídala…
Toho strachu o děti má člověk spoustu - tak proč si alespoň něco neušetřit? To budu raději mít méně luxusní kočárek nebo neznačkové hadry…
sally

 • Nahlásit
Anonymní
20.8.05 13:27

Sally,
s tebou souhlasim a to velmi. nikdo z nas si nepripusti ze by se to opravdu mohlo stat a vetsine se to take nestane, ale jako uz starsi a tim i vystrasenejsi mamince (37) prvniho ditete mi to proste pomuze spat, nebo si moct napustit vanu ci uvarit obed. za to mi 2500 neprijde velka cena. zvlast kdyz vidim co uz babicky nakoupily zbytecnosti :-).
kacka

 • Nahlásit
Anonymní
25.8.05 11:31

Minulý rok v októbri zo mrelo dieťa mojej sestrenici na SIDS. Malo vtedy 3,5 mesiaca. Ja som teraz v 19tt a som pevne rozhodnuta pre monitor. Nestresujem sa strachom, ani nic podobne - povazujem to za prevenciu, ako znizit riziko. A nechcem si cely zivot vycitat, ze som neobetovala par korun pre zivot svojho dietata. Pretoze moja sesternica si to teraz vycita.
Eugenia

 • Nahlásit
Peter Frišlovič
31.3.10 20:41

môj malý má 2,5roka a v noci nám stále prestáva dýchať nájde sa nejaký odborník ktorý by nám vedel pomôcť

 • Nahlásit
48576
5.4.10 23:34

I když u na tyto stránky nepíšu,musim se také přidat.
Není to žádná bublina a nechápu ty anonymi co to píšou.Dokud se jim to nestane tak asi budou plkat nesmysli a vubec jim to nepřeju,ale než něčem napíšu že je to blbost tak jsi to nejdřív promyslím …

Matyášek přestal dýchat ve spánku když mu bylo 13 dní.Ve spánku a byl naprosto klidné velmi spící miminko.
Bylo to myslím v pul 3 rno a spal na boku.Naštěstí jsem monitor měla.Začla jsem křičet a třás s ním,zalapal po dechu a pak brečel a spal dál.Je plně kojen,já nekuřák,nikdo v rodině nekouřil!Prostě nic nenasvědčovalo tomu že se to stane,ale stalo se.Příčina nezjištěna a od té doby se to už nestalo.
Nevěřte tomu že to je bublina,děje se to kolem nás pořád a jsou věci co ovlivnit nemužem,ale tohle se ovlivnit monitorem dá.

 • Zmínit
 • Nahlásit
48576
5.4.10 23:34

I když u na tyto stránky nepíšu,musim se také přidat.
Není to žádná bublina a nechápu ty anonymi co to píšou.Dokud se jim to nestane tak asi budou plkat nesmysli a vubec jim to nepřeju,ale než něčem napíšu že je to blbost tak jsi to nejdřív promyslím …

Matyášek přestal dýchat ve spánku když mu bylo 13 dní.Ve spánku a byl naprosto klidné velmi spící miminko.
Bylo to myslím v pul 3 rno a spal na boku.Naštěstí jsem monitor měla.Začla jsem křičet a třás s ním,zalapal po dechu a pak brečel a spal dál.Je plně kojen,já nekuřák,nikdo v rodině nekouřil!Prostě nic nenasvědčovalo tomu že se to stane,ale stalo se.Příčina nezjištěna a od té doby se to už nestalo.
Nevěřte tomu že to je bublina,děje se to kolem nás pořád a jsou věci co ovlivnit nemužem,ale tohle se ovlivnit dá a určitě vás v noci zničeho nic neprobudí pozitivní myšlení.

Příspěvek upraven 05.04.10 v 23:41

 • Zmínit
 • Nahlásit
20662
8.4.10 12:53

Musím říct,že taky nechápu,jak někdo může tvrdit,že je to bublina.Buďte rády,že se vám to nestalo a i když se to stává vyjímečně,tak kde máte jistotu,že se to nestane právě vám?Měla jsem bezproblémové těhu,nekuřačka,syn v termínu.V půl roce v noci přestal dýchat,nemít motinor dechu,tak tu dnes můj syn není.V životě by mě nenapadlo,že se to stane právě nám a stalo.Děkuju bohu za to,že jsem si ho koupila a nenechala si namluvit,že to je zbytečnost a že kdysi to nebylo a nikdo neumřel.A pokud si ho koupíte a po roce použivání zjistíte,že to byla „zbytečnost“,tak za to buďte vděčné.Né všechny mají tohle „štěstí“ :nevim:

 • Zmínit
 • Nahlásit
36139
8.4.10 20:24

Deníček je sice 5 let starý,ale poslední příspěvky nové,napíšu taky.

Nemyslím si,že je to nafouknutá bublina.Dřív nebyl internet,pořádně ani televize,taková propojenost s okolním světem,sdělovací prostředky.Když umřelo dítě na SIDS,málokdo se o tom dozvěděl.

Já znám 2 rodiny z okolí,kterým se v 80.letech „udusilo“ během noci dítě..Tenkrát prý nebyla ani taková osvěta,ale pravděpodobně SIDS.

Nechci polemizovat,vím,že doktoři rozlišují SIDS a syndrom respirační tísně.Někdo je pořád toho názoru,že příčinou SIDS je anomálie mozku,ten už nedá příkaz k dýchání ani při včasné resuscitaci.

Je to záhada,ale jsem ráda,že si tu můžu přečíst i příběhy s dobrým koncem.
Monitor není zbytečnost.

 • Zmínit
 • Nahlásit
4181
8.4.10 21:29

Ja myslim, ze ty reci o zbytecne nafoukle bubline atd jsou tu prave proto, ze denicek je 5 let stary. Osveta jde rychle dopredu, ty maminky si to dneska uz mozna taky nemysli.

 • Zmínit
 • Nahlásit
9441
1.8.10 19:49

nafouklá bublina 8-o 8-o 8-o ???? asi špatně chápu, ale desítka dětí ročně jen u nás mi nepřijde zrovna jako nafouklá bublina :wink: . myslím že kdyby se dalo preventivně bojovat třeba proti rakovině prsu, tak polovina z nás nosí monitor na kozenkách :wink: .

já měla a mám monitor u obou dětí, houkal jednou - spíše kvůli zahlcenému nosu, i tak jsem za něj vděčná. hlídá moje dítě když já nemůžu :palec: . a argument, že není 100% ? OK, ale člověk se přece snaží udělat max. . je mi jasné, že autohavárii můžu mít i s dítětem v autosedačce, ale nevykašlu se na to a do autosedačky ho pokaždé upínám , nebo ne :think: ?

 • Zmínit
 • Nahlásit
zuzka236
26.3.12 11:26

Sids

Moje setra zemřela měsíc před porodem.. Lékaři nic nezjistili a oznámili nám to jako syndrom náhlého úmrtí..proč se to stává.?!.

 • Nahlásit
hanak
26.3.12 16:51

Jestli můžu, taky bych se přidala.
Dávné mytologie si SIDS vysvětlovaly tak, že existují bytosti, které odsávají z malých dětí auru, pokud tyto nejsou nějakým způsobem chráněny (týká se to jen již narozených dětí, ne dětí v bříšku). A jejich rada byla, že dítě musí být stále v těsné blízkosti matky, která je zaštiťuje vlastní aurou. Že je velmi špatně, když dítě spí mimo dosah této aury, protože pak je snadným cílem těchto neviditelných predátorů.
Logicky mi z toho vyplývá, že dnešní trend „dítě ve vlastním pokoji hned od narození a elektronická chůvička“ asi není úplně to ono zlaté ořechové - naši předkové měly větší znalosti o hmotném i nehmotném světě, než máme my dnes, naše technická civilizace se silně odklonila od přírody a přestaly jsme jí rozumět. Možná je to škoda, protože jsme se mohli o mnohém poučit.
Kdo chce, nechť věří .. já jsem raději zvolila opatrnost a všechny 3 děti se mnou spaly do cca 3. let v jednom pokoji v postýlce těsně vedle mé. Přeci jen - co kdyby .. ;)

 • Nahlásit
LouLou
26.3.12 18:25

jsem rada, ze to tu nekdo ozivil.Mela jsem monitor dechu, take jsem (krome dlouhodobeho nevyspani a unavy a poporodni deprese navrch:)) mela sileny strach ze SIDS.Pouzivali jsme ho az do roku a pul, falesny poplach nikdy nebyl, snad jen kdyz se dcera odkulila na kraj, kde to asi uplne nesnimalo…Taky si myslim, ze neinvestovat ty 2000, nebo kolik to bylo, a vycitat si nadosmrti, ze jsem mohla zachranit zivot a neudelala to, kdyby se neco stalo…nemusim mit luxusni kocar, ani hadry, ale tahle vec mi za to opravdu stala.A jen at si klidne poctou ostatni i o 7 let pozdeji, takovychto clanku neni nikdy dost.

Příspěvek upraven 26.03.12 v 18:26

 • Nahlásit
37403
26.3.12 20:58

hanak spani v posteli s rodici je jeden z rizikovych faktoru SIDS

 • Zmínit
 • Nahlásit
OtOman
19.6.12 22:39

Samozrejme, ze Nanynka neni nesmysl a samozrejme houka vzdy, kdyz prcka vytahneme z pelisku a zapomeneme monitor vypnout… alespon mame kontrolu.

 • Nahlásit
1304
19.6.12 23:27

@Pudloslava
Hanak píše, že děti spaly v postýlce těsně vedle její postele…
Jinak já třeba také zastávám názor, že chci mít děti u sebe.. cítit, jak dýchají, jestli jsou v noci ok..no a samzřejmě monitor dechu je taky fajn..ne že ne.

 • Zmínit
 • Nahlásit
532
20.6.12 10:47

Ahoj, my monitor taky máme a neumím si představit bez něj fungovat a názory o nafouknuté bublině… že monitory dřív nebyly a taky jsme žili, to je pravda, ale proč máme internet, když jsou noviny, proč pračku, když na valše taky vyperu, proč mobily, když jsou telefonní budky atd.. před sto lety nic z tohoto nebylo, ale žijeme v 21. století, tak se podle toho chováme. k tomu se jedná o zdraví a to je pro mě na prvním místě.
Každý na to má svůj názor, to je jasný a možá těm maminkám bez monitrou trochu závidím, možná nejsou tak vypsychované jako já :lol:
Tento deníček je ale o SIDS a pokud vím, tak otázka, zda tomu jde vůbec nějak zabránit je stále otevřená. Nicméně monitor může zachránit život při dechové apnoe…
A říkat si : „je tak malé procento případů, to mě se netýká“, to už mě život bohužel odnaučil..

 • Zmínit
 • Nahlásit
10901
20.6.12 13:43

Ahoj, v deníčku jsou nejasnosti.
Za prvé když dítě spí s rodiči v jedné posteli, tak dítě vnímá matku a to jak ji bije srdíčko. Tudíž riziko SIDS snižuje. Tak jak dítě v jednoucím autě, kočárku se to nestane, prostě dítě tak hluboce neusne. Proto se to stává jen v postýlce.
A za druhé, je i dokázáno, že děti mají větší riziko tři dny po prvním očkováním, moje dcera zhruba po 4 dnech po očkování nanny „houkala“ a nedýchala. Přitom nekouříme a nic. Spala v postýlce.

 • Zmínit
 • Nahlásit
4541
20.6.12 15:07

@EvaG Evi, na to společné spaní s rodiči jsou různé názory, dokonce v kulturách, kde je spaní s rodiči naprosto běžné, je výskyt SIDsu naprosto minimální, ale na druhou stranu jsou i přesně opačné názory a výzkumy, takže to asi těžko říct… jen jsem chtěla dodat, že i v kočárku se to může stát, i v autě, dokonce i v náručí… tolik jen, co jsem četla.

 • Zmínit
 • Nahlásit
10901
20.6.12 15:11

@fialína No právě, že jsi první kdo by říkal, že se to stává i jinde. 8o Jsou různé názory, určitě, může se stát, že dítě se dostane pod peřinu apod. :mavam:

 • Zmínit
 • Nahlásit
4541
20.6.12 15:13

@EvaG já jsem o tom právě četla v souvislosti s kočárkem i náručí, ale asi jsou to naprosto výjimečné případy a taky už neřeknu, kde jsem to četla…

 • Zmínit
 • Nahlásit
7995
20.6.12 16:09

Mluvit o monitoru dechu jako o bezpeci mi prijde jako pohadka, vzdyt ona nezabrani tomu, aby dite prestalo dychat. A kdyz vzburcuje matku, ktera zacne panikarit a nezachova duchapritomnost, tak je to take jen vec pro efekt…

 • Zmínit
 • Nahlásit
19976
20.6.12 21:45

@ncc1701 podle mě nemůže zachránit dítě před SIDS, ale třeba nám několikrát hlásil a jednou jsem do prcka strčila a on se ani nezačal hýbat, tak jsem s ním jemně zatřepala a on se teprve nadechl, oni někdy děti když jsou maličké zapomenou dýchat, takže podle mě v těchto situacích může přístroj pomoci. U mě to pomohlo hodně, že jsem celou noc klidně spala, nekontrolovala jsem, jestli dýchá, ale zase je fakt, že jsem prcka kolikrát vyndala z postýlky, začala jsem kojit a za chvilku začal pípat monitor :zed:

 • Zmínit
 • Nahlásit
37403
26.6.12 06:36

Kdyz ma nekdo dite vedle sebe v posteli, tak ho stejne nehlida celou noc - jen tech par okamziku, nez sam usne. Podle me je nesmysl myslet si, ze matka zaznamena i ve spanku, ze jeji dite nalepene na ni prestalo dychat. Spim nalepena manzela a taky nevim, co v noci dela.
Zalehnute dite jsem videla na vlastni oci - stalo se to v porodnici, matka nebyla opila, ani zfetovana, jen unavena.
Byl to dost vychovny pohled
Samozrejme nerikam, ze SIDS je nejak enorme casty a kdo nema monitor, zanedbava svoje dite…

 • Zmínit
 • Nahlásit
12127
26.6.12 12:47

Já někde četla, už fakt nevím kde, že spaní s rodiči v posteli vadí kvůli měkké podložce jako polštář a peřina, kde by malé miminko spát nemělo, naopak by mělo mít co nejtvrdší matraci a nic pod hlavou :nevim: Těžko říct kde je pravda. Zatím jsme rozhodnutá monitor nekupovat, ale do porodu ještě času dost, třeba změním názor :pankac:

 • Zmínit
 • Nahlásit
1947
26.6.12 13:26

Ahoj, mám deseti a půl měsíční holčičku a monitor jsem pořídila ještě před jejím narozením. Mým důvodem byl strach ze SIDS, na které umřel můj bratránek. Takhle jsem v noci usínala klidnější. Monitor používám ještě i ted, můžu pak spát lépe a nebudím se, abych se šla přesvědčit, jestli malá dýchá a je v pořádku.
Ale záleží na každé mamince, jak se rozhodne a to že si monitor nepořídí neznamená, že není správná matka. a to ani, když se svým dítětem spí v posteli.
Každá maminka si musí rozhodnout jak jí to vyhovuje nejvíce. :)

 • Zmínit
 • Nahlásit
rozytka
2.12.12 21:19

To je strašný!!! Udělalo se mi úplně špatně… Já tedy monitor mám a nemohla bych bez něj v klidu spát. Takhle vím, že mám holčičku pod kontrolou. Jinak bych snad ani neusnula.

 • Nahlásit
892
3.12.12 14:19

Já jsem monitor dechu používala do 10měsíců malýho. Byla jsem mnohem klidnější. Když miminko přestane dýchat, tak takhle aspoň můžu hned něco dělat a snad ho i zachránit, lepší než najít miminko ráno, bez známek života, to už nemůžete dělat vůbec nic…

 • Zmínit
 • Nahlásit

Všechny deníčky uživatele