Cyklovýlet

Budeč je obec v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Žije zde 183 obyvatel.
Historie
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1377.
Ve druhé polovině 19. století byla u obce těžena železná ruda magnetit. V 50. letech 20. století zde probíhal průzkum ložiska, ukončený roku 1961 výpočtem zásob, těžba nebyla zahájena. Zbytky byly zcela zahlazeny do roku 1970.
V letech 1997–2010 působil jako starosta František Fabík, od roku 2010 tuto funkci vykonává Ing. Jiří Chalupa.
Pamětihodnosti • Boží muka • Kaple P. Marie Sněžné z roku 2008 (původní stavba z 19. století byla zbořena) na návsi obce
Osobnosti • Josef Sobotka (1836–1906), advokát a politik, starosta Telče, zemský poslanec

KŘÍŽ
GPS : 49.5387067N, 15.9105150E

RYBNÍK PLAČEK
GPS : 49.5410947N, 15.9073469E

KŘÍŽ
GPS : 49.5538264N, 15.9030753E

KŘÍŽ
GPS : 49.5356936N, 15.8942033E

KŘÍŽ
GPS : 49.5371447N, 15.9057039E

Česká Mez, historicky též Čechomez nebo Čehomez, je malá vesnice, katastrální území o rozloze 0,37 km2 a část obce Sázava v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se na moravské straně historické zemské hranice Čech a Moravy asi 1 km na jihovýchod od Sázavy. V roce 2009 zde bylo evidováno 22 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 40 obyvatel. Česká Mez byla původně částí obce Matějova.
Historický přehled Česká Mez, dříve zvaná též Čechomez, lidově označovaná jako Babín, vznikla roku 1616 a až do roku 1980 náležela vždy k Matějovu. Na mapách císařských otisků stabilního katastru má samostatný katastr, který však zahrnoval pouze část současného katastru; zbytek náležel ke katastru Matějova. Později byly oba katastry sloučeny do nového k. ú. Matějov-Česká Mez. K obnovení samostatného katastru došlo rozhodnutím ONV Žďár nad Sázavou č.j. 293/60 k 1. červenci 1960. K obci Sázava byla Česká Mez připojena k 1. červenci 1980.

NEUBAURŮ RYBNÍK (ČESKÁ MEZ)
GPS : 49.5513553N, 15.8815472E

KŘÍŽ (ČESKÁ MEZ)
GPS : 49.5488753N, 15.8739311E

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (ČESKÁ MEZ)
GPS : 49.5488972N, 15.8738408E

VASIBAURŮV RYBNÍK (ČESKÁ MEZ)
GPS : 49.5517331N, 15.8678825E

KŘÍŽ (ČESKÁ MEZ)
GPS : 49.5462864N, 15.8682161E

Matějov je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Žije zde 202 obyvatel. Leží v CHKO Žďárské vrchy, 800 metrů od historické česko-moravské hranice, na moravské straně.
Historie
První písemná zmínka pochází z roku 1366. V roce 1892 místní založili sbor dobrovolných hasičů.
Obec Matějov v roce 2008 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, konkrétně získala ocenění modrý diplom, tj. diplom za vzorné vedení obecní knihovny.
Pamětihodnosti • Matějovský rybník – čítá 68,9 ha, je významnou přírodní rezervací, vede okolo něj naučná stezka Babín • Boží muka z roku 1759 stojí při silnici na Nové Veselí. • Nachází se zde několik křížů – Chlubnů (1819), Flesarů kříž (1820), Blažíčků (1828), Řezníků (1887), Pavlíčků (1895), • Polákova lípa • Pomník padlým z roku 1924 stojí u kaple Navštívení Panny Marie. • Původně dřevěná bývalá rychta v roce 1891 vyhořela. • Kaple Navštívení Panny Marie byla postavena v letech1907–1908 v novobarokním styl s barokními vitrážemi. Vysvěcení proběhlo v roce 1910

RYBNÍK VELKÝ BABÍN (MATĚJOV)
Rybník o rozloze 11,7 ha je součástí Babínské přírodní rezervace. V rašeliništích v jeho blízkém okolí pramení řeka Oslava. Pro výskyt velkého počtu vodních ptáků a dalších živočišných a rostlinných druhů, patří mezi vzácné přírodní lokality.
Je zařazen do seznamu NATURA 2000.
GPS : 49.5434342N, 15.8977136E

TURISTICKÝ PRAMEN ŘEKY OSLAVY (MATĚJOV)
Pěkně upravený pramen s lavičkou se nachází u rybníka Velký Babín, kousek od naučné stezky Babín. Jedná se pouze o turistický pramen řeky Oslavy, ten skutečný se nachází v lese severozápadním směrem.
GPS : 49.5447022N, 15.9008794E

RAŠELINIŠTĚ BABÍNSKÝ RYBNÍK (MATĚJOV)
Oblast je díky fragmentům rašeliniště evropsky významnou lokalitou, jedná se o jedno ze dvou míst výskytu vážky jasnoskvrnné v CHKO Žďárské vrchy. Rašelina pod hrází rybníka Babín byla vytěžena v letech 1958-70. Mezi nejvýznamnější rostliny patří puchýřka útlá, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá a vrbina kytkokvětá. Z živočichů se zde vyskytují např. skokan krátkonohý, rosnička zelená, užovka obojková nebo čolek obecný.
GPS : 49.5447811N, 15.8989889E

SMÍRČÍ KÁMEN (MATĚJOV)
GPS : 49.5389556N, 15.8646833E

KŘÍŽ (MATĚJOV)
GPS : 49.5311956N, 15.8617267E

KŘÍŽ (MATĚJOV)
GPS : 49.5294119N, 15.8627472E

POMNÍK OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY (MATĚJOV)
GPS : 49.5285486N, 15.8623461E

POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (MATĚJOV)
GPS : 49.5285158N, 15.8624161E

KAPLE NAVÝŠENÍ PANNY MARIE (MATĚJOV)
Zbudována v letech 1907-08. Stavbu provedl na základě svých plánů stavitel Josef Křelina ze Zámku Žďáru. Výzdoba kaple a ostatní zařízení byly dokončeny až v r. 1910, v témže roce byla kaple vysvěcena.
GPS : 49.5284308N, 15.8622294E

KŘÍŽ (MATĚJOV)
GPS : 49.5272681N, 15.8580461E

KŘÍŽ (MATĚJOV)
GPS : 49.5266139N, 15.8637350E

BOŽÍ MUKA (MATĚJOV)
GPS : 49.5283669N, 15.8660739E

MATĚJOVSKÝ RYBNÍK (MATĚJOV)
Krásný rybník se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Je napájen řekou Oslavou. Hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva. Do roku 1970 se zde těžila rašelina.
GPS : 49.5378047N, 15.8831067E

PUMPA U MATĚJOVSKÉHO RYBNÍKA (MATĚJOV)
Funkční pumpa s konzumovatelnou vodou na břehu Matějovského rybníka, hned u konce silnice.
GPS : 49.5354789N, 15.8850281E

Průměrné hodnocení 0.0 bodů.
odesílám...

Váš příspěvek

Odesílám...
Velikost písma:
26020
18.5.21 16:49

Teda, vy jedete :mrgreen: :mavam: :palec:

  • Zmínit
  • Nahlásit
169
19.5.21 19:09

@Jančakecalka Díky bohu, že aspoň můžeme na kola či výlety. ;) Aspoň, že to nám ještě nezakázali.

  • Zmínit
  • Nahlásit