PILÁK

Žďár nad Sázavou 2 je částí Žďáru nad Sázavou územně shodnou s katastrálním územím Zámek Žďár (německy Saar-Schloß). Zástavba jakož i většina katastru leží na Moravě, ale severní část vodní nádrže Pilská původně náležela k sousedním českým vsím Stržanovu a Polničce. Katastrální území této části Žďáru nad Sázavou je pojmenované podle zdejšího zámku.
Nejstarší písemná zmínka této čtvrti nemající vlastní samosprávu je z roku 1252, kdy byl založen cisterciácký klášter, kdysi rodový klášter českého šlechtického rodu Lichtemburků. Vznikla zde Žďárská kronika, jejímž autorem je Jindřich Řezbář, který je hlavním informátorem o vztazích Lichtemburků v druhé polovině 13. století. Z historických památek se zachoval klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - druhý nejdelší na Moravě (kde by snad mělo být lichtemburské pohřebiště), rozsáhlý klášterní komplex s hospodářskými budovami (Zámku, patřící rodině Kinských), hospodářský dvůr Lyra, klášterní zájezdní hostinec Táferna, barokní morový hřbitov a gotický most přes Stržský potok.
Mimořádně významnou památkou je poutní kostel sv na Zelené hoře Kostel svatého Jana Nepomuckého, zařazený v seznamu UNESCO.
Dnešní zástavba má převládající charakter rodinných domů vystavěných hlavně v letech 1960-1970. V katastru území se nachází rybníky vhodné pro rekreaci a rybolov a také již výše zmíněná vodní nádrž Pilská. Územím prochází silnice I. třídy č. 37.

PILSKÁ NÁDRŽ
Nádrž byla vybudová v letech 1959 - 1962 na řece Sázavě z důvodu zásobování vodou pro strojírenský průmysl ve Žďáru nad Sázavou. Nyní slouží jako rekreační oblast, k rybolovu a jako ochrana před povodněmi. Vodní nádrž prochází historickou hranicí Čech a Moravy.
GPS : 49.5902375N, 15.9271017E

SOUSOŠÍ HRANIČNÍ KÁMEN
Betonové sousoší se sice přímo na historické zemské hranici nenachází, i tak ji ale symbolizuje. Tvoří je orlice hlídající moravské území, lev dohlížející na české území a uprostřed umístěný hraniční kámen. Autorem díla je rodák ze Žďáru nad Sázavou, sochař Michal Olšiak. Veřejnosti bylo odhaleno v roce 2009.
GPS : 49.5913656N, 15.9314900E

POMNÍK ROBERTA KREJČÍHO
Mramorový pomník k uctění památky legionáře a partyzána Roberta Krejčího z Polničky, který zde padl při obraně vlasti.
GPS : 49.5913972N, 15.9309683E

Průměrné hodnocení 0.0 bodů.
odesílám...

Nikdo zatím tuto fotogalerii nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek

Odesílám...