Abeceda těhotenství - Písmeno A - část I.

Těhotenství

rejstřík pojmů pro těhotné + AFP test + Alkohol + Amniocentéza + Anémie + Anovulace

AFP test ^^hledat na emiminu^^

V 16. týdnu těhotenství vám na těhotenské poradně sestra odeber krev a odešle ji do specializované laboratoře spolu s údaji o délce těhotenství, vašem věku a vaší aktuální váze.
V laboratoři provedou tzv. sreering vývojových vad.

Bartův test měří hladinu AFP (alfa fetoproteinu), uE3 (estriolu) a hCG (lidského chorionického gonadotropinu). Podle hladin vyšetřovaných hormonů se stanoví, zda riziko vývojových vad je běžné nebo zvýšené.

Pokud test vyjde pozitivně - riziko je zvýšené a žena podstupuje další podrobnější vyšetření (vyšetření krve, plodové vody, ultrazvuk) - většinou ve spolupráci se specializovaným genetickým pracovištěm.

Genetik vyhodnotí provedené testy a zjistí rodinnou anamnézu ze strany otce i matky, jejich rodičů, sourozenců a dětí. Zajímá se o jejich věk, zdravotní stav, v případě úmrtí zjišťuje věk a příčinu smrti, důležité jsou pro něj také informace o potratech a dědičných chorobách. Podle výsledků rozhovoru a krevního testu jsou rodičům navržena další vyšetření - vyšetření krve, plodové vody, placenty, krve plodu, ultrazvuk, atd. většina vyšetření s sebou nese určité procento rizika potratu.

Je jen na rodičích, zda se rozhodnou pro další testy a je také na nich, jak se zachovají v případě, že i další testy prokáží vývojovou vadu.

Je mnoho žen, které mají pozitivní krevní testy a nakonec se ukáže, že pozitivita testů byla falešná.

V některých zemích se z toho důvodu od krevních testů upustilo a vývojové vady se zjišťují přímo pomocí ultrazvuku a v případě vážného podezření na Downův syndrom odběrem plodové vody.

Alkohol ^^hledat na emiminu^^

.

Pokud mluvíme o alkoholu, máme na mysli nápoje, které jsou z největší části směsí ochucené vody a lihu. Alkohol se zdá být méně nebezpečnou látkou než ve skutečnosti je, protože je obecně tolerován, jeho užívání je sice omezeno některými zákonnými úpravami, nicméně je v našich zemích pro většinu populace legálně dostupný.

Alkohol působí na centrální nervový systém, který všeobecně tlumí, přestože díky uvolnění po užití se alkohol považuje za životabudič. Už v malém množství jsou patrné jeho účinky na rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování. Tlumí vnímání bolesti, vysoké koncentrace alkoholu tlumí centra pro dýchání a krevní oběh, což může vést až ke smrti. Obzvlášť nebezpečné jsou proto kombinace s jinými tlumivými látkami. V psychické sféře alkohol odstraňuje zábrany.

Pití matky v průběhu těhotenství může mít mnoho negativních následků, od většího rizika potratu přes nízkou porodní váhu (což znamená, že dítě je oslabené) až po nejvážnější postižení, jímž je fetální alkoholový syndrom (FAS). U dítěte s FAS se kromě charakteristických fyzických rysů a psychického poškození objevuje nejzávažnější projev a to je mentální retardace, která není ovlivnitelná prostředím, léčbou, vzděláváním a je přetrvávajícím problémem. Samozřejmé je, že pití rodičů po narození dítěte jeho zdravému vývoji rozhodně také neprospívá a děti alkoholiků mívají vážné psychické potíže, ať už dědičného charakteru nebo dané špatnou rodinnou situací a výchovou, kdy trpí především nezájmem rodičů a jejich nevyzpytatelností ve výchově.

Pozor na jiné látky, které obsahují alkohol, např. kapky proti kašli

Amniocentéza ^^hledat na emiminu^^

Odběr plodové vodyodborně amniocentéza je metoda k získání plodové vody z plodového vejce.

Vyšetření se neprovádí běžně - lékař je může doporučit pokud je vám více než 37 let ( může znamenat zvýšené riziko Downova syndromu ), pokud vám vyšel pozitivně test krevního séra, máte v rodinné anamnéze nějakou dědičnou chorobu, např. rozštěp páteře nebo Downův syndrom. Jde o odebrání vzorku plodové vody.

Výkon se provádí v lokální anestézii, kdy je přes stěnu břišní do dutiny plodového vejce zavede punkční jehla a nasaje plodová voda (cca 15 až 20 ml).

Aby se snížilo riziko poškození plodu nebo poranění placentu, výkon se provádí pod kontrolou ultrazvuku.
V souvislosti s amniocentézou se hovoří o riziku potratu okolo 1 %.

Důvody k provedení amniocentézy
těhotná starší než 35 let, kdy je zvýšené riziko vrozených vývojových vad plodu, např. Downovy choroby, rozštěpových vad, zejména, když testy na vývojové vady ženu zařadí do rizikové skupiny testy
  • určení pohlaví plodu u některých dědičně přenášených chorob (např. hemofilie se projevuje u mužů, ženy ji přenášejí)
  • určení zralosti plodu podle zralosti plic
  • určení chemického složení plodové vody, ze kterého lze odhalit metabolické poruchy způsobené chybějícími nebo defektními enzymy
  • stanovení obsahu bilirubinu v plodové vodě k posouzení nedostatku kyslíku v krevním oběhu plodu
  • vyšetření chromozomální struktury v odloučených buňkách z povrchu plodu.

Osobní příběh - zde si přečtěte příběh jedné z vás

Anémie ^^hledat na emiminu^^

Mírné či vyšší stádium chudokrevnosti, obvykle spojená s nedostatkem železa. Jídelníček by měl obsahovat potraviny bohaté na železo ( libové hovězí maso, tuňák, špenát, sušené meruňky ), lékař vám může také předepsat tablety obsahující železo.

Anovulace ^^hledat na emiminu^^

Menstruační cyklus označujeme jako ovulační, pokud zraje folikul s tvorbou estrogenů, dojde k ovulaci a folikul se přemění ve žluté tělísko s tvorbou progesteronu a zároveň i estrogenů.
Pokud folikul nepraskne a vajíčko se neuvolní, nevytvoří se žluté tělísko a chybí produkce progesteronu, pak cyklus označujeme za anovulační. Přitom se obvykle dostaví v očekávaném termínu krvácení z dělohy.

I u žen s pravidelným krvácením bývají do roka 1 až 2 cykly anovulační. Častější bývají po nástupu menstruace po pubertě, po porodech, potratech, na sklonku plodného období, při vysilujících onemocněních, při některých hormonálních poruchách a ve stresových situacích.

Některé ženy mají anovulační cykly častěji některé dokonce trvale, a jsou proto neplodné.

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek