Insolvence a předčasné ukončení

5
1.6.21 19:44

Insolvence předčasné ukončení

Dobrý den, prosím o vysvětlení zejména bodu b) IS. Co to konkrétně znamená? Mohu či nemohu po třech letech při splacení 60% dluhu ukončit insolvenci? Mám v tom zmatek. Někde jsem se dočetla, že ano, někde, že ne. Děkuji za odpovědi.

§ 412a insolvenčního zákona
Splnění oddlužení
(1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže

 1. dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,

b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,

 1. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

(2) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je splněno po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, jestliže dlužník řádně splnil všechny povinnosti stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení.

(3) Pro splnění oddlužení podle odstavce 1 písm. b) a c) postačí, jestliže by požadované míry splacení pohledávek nezajištěných věřitelů bylo dosaženo bez přihlédnutí k podřízeným pohledávkám.

(4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni74), je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

(5) Jestliže bylo dlužníku v jiném insolvenčním řízení po splnění oddlužení podle odstavce 4 pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, může insolvenční soud o splnění oddlužení podle odstavce 4 rozhodnout jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
108
1.6.21 21:01

Nevim, na kolik je to let, ale to neznamena, ze je to splacene, ale jsou dany %splatky ze mzdy a za ty 3 roky musi byt zaplacene min.30% z dluzne castky.Kdyz by bylo vic, tak bude vic.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
108
1.6.21 21:03

Pardon,60%,kdysi bylo 30%.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
8436
2.6.21 06:13

@Kacikk co jsem našel, tak toto je teďka v novele platné od 1.6., ale myslím si, že je to platný až pro nové insolvence, že to neplatí pro uz jedoucí. A jinak je to tak, že stačí za 3 roky splatit aspoň 60% a může se insolvence úspěšně ukončit.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
2356
2.6.21 07:50
@Cenarius píše:
@Kacikk co jsem našel, tak toto je teďka v novele platné od 1.6.,

Ano, s účinností to je tak: „Přechodné ustanovení
Zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.“

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5
2.6.21 12:42

Platí to tedy od 1. 6. 2020?
Známý má exekuci od srpna 2020 a insolvenční správkyně mu řekla, že i kdyby splatil 60% během tří let, tak na ukončení insolvenčního řízení nemá nárok.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
2356
2.6.21 12:52

@Kacikk Platí to od 1.6.2021.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5
2.6.21 13:09

Děkuji za info.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
1
6.6.21 09:01

@Kacikk Zkráceným oddlužením, tedy oddlužením v délce trvání 36 měsíců může projít dlužník, který v 36. měsíci oddlužení zaplatí 60 a více procent svým věřitelům (také platí pro starobní důchodce už v době úpadku a důchodce ve II. a III. stupni invalidního důchodu). Tato forma oddlužení je platná od poslední novelizace insolvenčního zákona v roce 2019 a to u těch případů, kdy byl po 1. 6. 2019 zjištěn úpadek (řízení má fáze: 1. podání návrhu-zahájení řízení, 2. zjištění úpadku-povolení oddlužení, 3. přezkum, 4. schválení oddlužení a další).

Tedy zjednodušeně: pokud jde o oddlužení, kdy byl úpadek zjištěn po 1. 6. 2019 a dlužník splní v 36. měsíci podmínku 60 %, oddlužení v 36. měsíci končí.

Pokud jde o starší oddlužení nebo dlužník nezaplatí v 36. měsíci 60 %, oddlužení bude trvat 5 let nebo do zaplacení 100 %.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat