výpočet náhrad za nemoc z povolání

12.03.20

Dobrý den,

tento týden mi bylo rozhodnutím kliniky pracovního lékařství uznána nemoc z povolání. Jedná se o syndrom karpálního tunelu na obou rukou. V současné době jsem uznán pracovně neschopným a pobírám nemocenskou. Příští týden se mám vrátit do zaměstnání a pravděpodobně se dohodnu se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu ztráty schopnosti vykonávat současné zaměstnání následkem nemoci z povolání. Jelikož pracuji jako dřevorubec a můj plat se odvíjel od výkonových norem, pobíral jsem každý měsíc dost rozdílnou výplatu. Rád bych se zeptal, z jakého období před nástupem na nemocenskou se vypočítávají jednotlivé náhrady? Jedná se mi zejména o případnou budoucí rentu a také dorovnání mzdy v době pracovní neschopnosti. Případné proplacení nevyčerpané nemocenské. Také by mne zajímalo, zda mi bude náležet náhrada za celou nevyčerpanou dovolenou z minulého roku (25 dnů), případně i poměrná část dovolené z tohoto roku. V pracovní neschopnosti jsem od poloviny roku 2019 a uznán práce schopným budu pravděpodobně v měsíci březnu 2020.

Děkuji za odpověď

Mgr. Petr Novák
25.03.20

Zaměstnavatel při náhradě mzdy a při náhradě za ztrátu na výdělku operuje s pojmem „průměrný výdělek“. Ten se stanoví z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci v rozhodném období (tj. předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby v rozhodném období. Před samotným nástupem na nemocenskou se tedy bude jednat o předcházející 3 měsíce. Proplacení nevyčerpané nemocenské české právo nezná. Po dobu prvních 14 dnů platí „nemocenské“ zaměstnavatel, od 15. dne pak stát. Náhrada za nevyčerpanou dovolenou z minulého roku Vám samozřejmě náleží, měla by vám být proplacena spolu v poslední výplatě, popřípadě se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na jiném způsobu (například ihned při skočení). Vzhledem k tomu, že vaše DPN souvisí s pracovním úrazem, dovolená za letošní rok by se Vám krátit neměla a měl byste mít nárok na poměrnou část z ní.
Otázka výše budoucí renty (náhradu za ztrátu na výdělku) bude vycházet ze stejného principu průměrného výdělku, jak již bylo uvedeno výše. Máte nárok na takovou mzdu, jakou jste dostával před pracovní neschopností. Pokud tedy již nebudete moci dosahovat takových výdělků, je zaměstnavatel povinen vám doplatit částku, která je rozdílem mezi průměrným výdělkem před pracovní neschopností a výší současného výdělku.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz