Zvýšení platu a výpověď z důvodu reorganizace

02.02.20

Dobrý den,

v současné době jsem v rámci reorganizace firmy obdržela dvouměsíční výpověď, která mi běží od 1. 2. 2020. Jsme malá firma (12 zaměstnanců). Každým rokem se zde všem plošně zvyšuje o nějakou tu položku plat vždy k 1. 1. Podepsat nám to ovšem dával až teď 30.1.2020, avšak datum podpisu je k 31.12.2019. Zajímalo by mě, zda mám v tuto chvíli stále ještě nárok na zvýšení platu, pokud se to tedy běžně týká všech? Pan jednatel mi plat nezvedl s komentářem, že jsem ve výpovědi. Na internetu jsem se dočetla, že se však jedná o diskriminaci a o nerovné zacházení se zaměstnanci. Výpověď by neměla být důvodem k nezvýšení platu, pokud toto není uvedeno ve smlouvě. Totéž mi potvrdil právník Úřadu práce a Inspektorátu práce. Jednatel firmy nakonec „udělal gesto“ a chtěl mi plat navýšit o směšných 200,–Kč (dle infa ostat. zaměstn. by to bylo ale úplně někde jinde, platy zvedal o cca 8%). Odmítla jsem to i s písemným odůvodněním. Nevím však, o jaký se mohu přesně opřít zákon, aby ho to donutilo změnit názor (pokud jsem tedy v právu).

Děkuji za radu.

Mgr. Petr Novák
07.02.20

Dobrý den,

případy, kdy jsou zaměstnanci na stejné pozici a při stejné odměňováni odlišně, jsou diskriminační a není tak dodrženo rovné zacházení. Základním ustanovením je § 16 zákoníku práce, který stanovuje, že „zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.“ Máte tedy nárok na stejnou mzdu jako vaši spolupracovníci, kteří vykonávají stejnou práci, na stejné pozici. Nároku se můžete domáhat u soudu prostřednictvím zápůrčí žaloby, kde se budete domáhat toho, aby bylo upuštěno od nerovného zacházení. Výpověď určitě není důvod pro nerovné zacházení, a tedy i nezvýšení mzdy.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz