Výpověď při nástupu na rodičovskou a agentura

15.04.19

Dobrý den.

Skoro dva roky jsem byla zaměstnaná u agentury. Smlouvu jsem měla na dobu určitou – jeden rok. Poté jsem podepsala dodatek, že smlouva platí na dobu přidělení k výkonu práce u uživatele. V říjnu jsem nastoupila na mateřskou a teď mi z agentury psali, že se tam mám zastavit a podepsat žádost o dočerpání zbývající dovolené a ukončení pracovního poměru. Jen bych se chtěla ujistit, že ten pracovní poměr budu muset po vyčerpání dovolené ukončit nebo jestli tu je reálná možnost pracovní poměr zachovat do konce rodičovské dovolené. Vím, že agentury se snaží všelijak kličkovat, aby se vyhnuli jakékoli komplikaci s „problémovými“ zaměstnanci.

A ještě jeden dotaz…pokud agentura jedná v souladu se zákonem, může mi rozvázat pracovní poměr i v době mateřské dovolené nebo se musí počkat až po jejím skončení?

Předem děkuji za odpověď

Mgr. Petr Novák
08.05.19

Dobrý den,

ve Vašem případě bude velmi záležet na tom, co konkrétně bylo uvedeno v rámci pokynu agentury práce k Vašemu přidělení k jinému zaměstnavateli. Zde musí být stanoveno, na jakou dobu Vás agentura práce přiřazuje k jinému zaměstnavateli. Bohužel bez znalosti veškerých Vašich dokumentů nelze na Váš dotaz odpovědět, neboť momentálně nejsme schopni určit, ve kterém momentě by měl Váš pracovní poměr skončit.

Velmi pravděpodobně však bude nějakým způsobem ujednán na dobu určitou a po uplynutí této doby Váš pracovní poměr skončí bez ohledu na to, zda jste na mateřské dovolené. Samozřejmě i zde platí, že nemusíte podepisovat nic, s čím nebudete souhlasit, proto bych Vám podepsání dokumentu, dle kterého souhlasíte se skončením pracovního poměru, nedoporučoval. Pokud by měl pracovní poměr skončit na základě uplynutí doby určité, žádný Váš podpis by k této skutečnosti třeba nebyl a pracovní poměr by skončil automaticky sám uplynutím dané doby. Stejně tak nemusíte podepisovat žádost o dočerpání zbývající dovolené. Toto právo je výlučně Vaše, pokud ho však nevyužijete, může následně dojít ke krácení dovolené. Zároveň je třeba upozornit na to, že v průběhu čerpání této zbývající dovolené již není zaměstnankyně v ochranné době a nevztahují se pro ni výjimky, za kterých s touto zaměstnankyní nelze ukončit pracovní poměr.

Mgr. Petr Novák, právník, www.vasenaroky.cz