2003 - dítě Ovce

Ostatní

DÍTĚ NAROZENÉ VE ZNAMENÍ VODNÍ OVCE 02.02.2003 20.02.2004 předchozí zrozenec ? 06.02.1943 ? 25.01.1944 budoucí zrozenec ? 30.01.2063 ? 17.02.2064 Jemné a mírné dítě se znamením Ovce je pro rodiče poklad. Rádo se nechává chovat, něžně objímat, je šťastné, když se s ním někdo mazlí a když ho lidé chválí a obskakují, hýčkají a všemožně kazí. Je vnímavé, a miluje vše krásné, má rádo hudbu, poezii; do koupelny mýdlo se sladkou vůní a vůbec všechny drobné ozdůbky, které podněcují jeho jemné smysly. Je velice závislé na ostatních, a pokud to jde, nic nedělá samostatně. Vroucí, snadno zranitelné a poddajné, rádo se podřídí, jen když se o něj pečuje. Bude se držet matčiných sukní, nebo alespoň kamaráda či staré otřepané hadrové panenky.

Nesnáší, aby ho někdo škádlil nebo se mu posmíval. Pokud je ve škole pokáráno a uvedeno do rozpaků, dlouho se tam nechce vrátit. Vyhledává dominantnější děti, které by ho vzaly pod svou ochranu. Ke zlepšení nálady a potlačení stresu potřebuje jako vzpruhu mnoho povzbuzujících slov a projevů sympatií. Jeho bujná představivost a téměř chorobný strach ze všeho mohou způsobit, že skutečně onemocní. Dá se snadno ovlivnit a je citlivé vůči všem nepříznivým vlivům. Když má melancholickou náladu, může do ní svým smutkem a strastmi zatáhnout i vás.
Pokud ho někdo zesměšní nebo odmítne, stahuje se do svého vlastního magického světa, z něhož je těžké jej vylákat zpět. Jídlo a pohodlí pro něj představují lásku a bezpečí. Dítě ve znamení Ovce také nijak nespěchá opustit domov, pokud je obklopeno láskou a péčí. Jakmile se však rozhodne založit si vlastní domácnost, můžete si být jisti, že to provede s dokonalým a vytříbeným vkusem. Miluje elegantní oblečení a má smysl pro pořádek. Ačkoli je někdy nestálé, malicherné a povrchní, může projevit extrémní tvůrčí schopnosti a dokáže být i skromné a trpělivé. Je velice soucitné, pokud jde o starosti jiných lidí, a když někoho miluje, nezná jeho láska, velkorysost a šlechetnost hranic. Pokud se o ně někdy postaráte, vaše city a péči vám oplatí stonásobně. Nikdy se na ně také nemůžete dlouho zlobit, má svoje chyby, ale přece jen je to klenot.
Nebojte se vést ho za ruku nebo mu pomáhat při rozhodování. Nikdy není dostatečně sebejisté a radu nebo schválení rodičů ve všem, co dělá, skutečně potřebuje.
Nesnažte se setřít růžový závoj z jeho očí nebo ho měnit, přetvářet a ukazovat mu tvrdou realitu. Je to zbytečné, protože Ovce vždy bude život a svět vidět růžovými brýlemi.

OVCE VE SPOJENÍ S VODOU - 2003
Tento typ Ovce je pro ostatní mimořádně přitažlivý. Vždy najde kolem sebe tucty takových, kteří o něj budou rádi pečovat, a pokud bude potřebovat pomoc, je schopen sehnat celou armádu.
Ve společnosti je oblíbený, mírný a poddajný, ale v podstatě nepřizpůsobivý. Vyhledává lidi, na které se může plně spolehnout. Prvek Vody ve spojení s jeho základním znamením se u něho projevuje ještě větší smířlivostí. Vždy se pouští cestou nejmenšího odporu. Je citlivý, vnímavý a snadno ovlivnitelný. Raději souhlasí s přáním většiny nebo těch, kdo na něj mají silný vliv. Ze zá:,–(y však tíhne k tomu, na co je zvyklý. Bojí se každé změny ve svém způsobu života a nehoří zrovna touhou po novotách.
Jeho mnohotvárná osobnost mu umožňuje se dobře snést téměř s každým, přesto trpí komplexem mučednictví, a pokud není všechno po jeho, cítí se odvržený a ublížený.

OVCE VE ZNAMENÍ BERANA 21.3.-19.4.
Povolnější a ústupnější Beran je ochoten se podřídit, ale spíše jen tak naoko, aby se neřeklo. Své názory a úmysly si nechává pro sebe, a ačkoli působí vždy mírně, trpělivě a pokorně, dovede velice úporně trvat na svém. Agresivita je v něm pouze utlumena a vystoupí na povrch, jakmile se cítí ohrožen. Celkově je trpělivější než ostatní Berani, dovede se lépe ovládat a neví, co je to úskočnost, faleš a zrada.

OVCE VE ZNAMENÍ BÝKA 20.4.-20.5.
Cílevědomá Ovce, která někdy příliš lpí na minulosti. Rozhodný Býk jasně ví, co chce, což ideálně zbavuje Ovci její váhavosti. Na druhé straně ovšem, jestliže je tvárná a učenlivá Ovce vždy vstřícná jiným návrhům a připomínkám, Ovce ve znamení Býka příliš přístupná není. Výsledkem této kombinace je charakter vyznačující se konstruktivním zdravým rozumem, klidnou schopností přesvědčovat a neomylným smyslem pro krásu. Ovce ve znamení Býka někdy příliš miluje klid, ale umí se horlivě vytrvale angažovat, aby si zahjistila své osobní pohodlí a bezpečí.

OVCE VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ 21.5.-21.6.
Všestranná, přizpůsobivá a tvůrčí kombinace. Dobrý vkus a rafinované způsoby Ovce v kombinaci se vtipem, inteligencí a humorem Blíženců vytvářejí sourodou rovnováhu. Pod vlivem Meruru zde osobnost Ovce ztrácí část své sentimentality a získává os Blíženců lásku, zálibu v činnosti a praktický náhled na život.

OVCE VE ZNAMENÍ RAKA 22.6.-21.7.
Zde nacházíme charakter hluboké úcty, synovské oddanosti a lásky k dětem. Ovce ve znamení Raka je ženská kombinace. V důsledku toho je člověk v této kombinaci snadno zranitelný, dává se na ústup a vůbec bývá ve svých postojích pasívní. Tomuto člověku citlivému na nepohodlí, nedostatek a strádání se může dobře dařit jen v bohatství a manželské harmonii. Přestože ho jeho povrchní zábrany trápí, je člověk v kombinaci Ovce a Raka velice nesobecký a obětavě se věnuje svým domácím povinnostem. Je také patronem umění. Rozhodně není žádný samotář; naopak, potřebuje mít kolem sebe mnoho přátel a členů rodiny, aby se cítil šťasten.

OVCE VE ZNAMENÍ LVA 22.7.-21.8.
Asertivní Lev, který se umí pro:,–(it, vyrovnává plachost a rezervovanost Ovce a činí člověka v této kombinaci neohroženým a bujným. Člověk ve znamení Ovce a Lva je seriózní, poctivý a řádný, vzbuzuje úctu a snaží se nikdy nezklamat důvěru, která je v něj vložena. Není tak pesimistický a kritikou se ho tak snadno nedotknete. Je to typ člověka, který dokáže stát na vlastních nohou a umí si získat uznání, po němž touží. Nezávislá Ovce, posílená vůlí a charakterem Lva, nikdy nepostrádá vroucnost, srdečnost a laskavost.

OVCE VE ZNAMENÍ PANNY 22.8.-22.9.
Ovce je elegantní a jemná, ale poněkud nehospodárná a marnotratná. Panna je spíše zasmušilá a melancholická a při zacházení s penězi mnohem opatrnější. V této kombinaci můžeme najít Ovci, která je šetrná a hospodárná a jedná s chladnou hlavou. Sympatická a milá ovce bude rozhodnější a rezolutnější, pokud se rozvinou kladné vlastnosti obou znamení. Jinak z ní můžeme mít jednu z těch vychytralých a mazaných dušiček, které rády poučují, ale nerady pracují.

OVCE VE ZNAMENÍ VAH 23.9.-22.10.
Ovce ve znamení Vah miluje projevy pozornosti a sympatií. Uznání, pochvalu a přátelství považuje za vůbec nejdůležitější. Tento člověk, ať muž nebo žena, může vyvolávat dojem, že je křehký jak čínský porcelán, ale v jeho osobnosti existuje i určitá tvrdohlavost, neukázněnost a vrozená nezdolnost a houževnatost. Pro svůj jedinečný smysl pro vyváženost a použití barev je uznáván jako autorita v oblasti umění. Ovce ve znamení Vah bývá kultivovaná, má vytříbený vkus. V péči o zevnějšek a oblékání je možná až příliš zhýčkaná. Její velice vnímavá povaha způsobuje, že se zastavuje a odmlčuje na příliš dlouhou dobu a příliš často. V duchu neustále počítá hlasy a neúnavně shromažďuje názory. Pokud nedokáže využít své schopnosti energicky vést ostatní, může skončit jako nerozhodný, váhavý člověk, který jen sedí a vyčkává, jak všechno dopadne.

OVCE VE ZNAMENÍ ŠTÍRA 23.10.-21.11.
Střízlivý, prostý a realistický člověk následkem směsi Vody a Ohně, silný tělesně i duševně, ale nadaný jemností výrazu a kreativitou, tvůrčími schopnostmi. Řídí se vlastní intuicí, ale také názory svých blízkých a nechá se ovlivnit i veřejným míněním - a to přesně v uvedeném pořadí. I když je Ovce ochotná zapojit se třeba i do intrik, vždy jen do té míry, kterou je ochotna za úspěch zaplatit. Tento člověk nerad úmyslně zraňuje nebo uráží jiné a nemá škodolibou radost ze svých vítězství. Štír je v tomto případě pro Ovci dobrým partnerským znamením, protože člověku v této kombinaci zabraňuje lenošit a libovat si v sebelítosti, nutí ho naopak častěji samostatně jednat.

OVCE VE ZNAMENÍ STŘELCE 22.11.-21.12.
Dobromyslná, hloubavá Ovce s plastickým pohledem na přicházející trendy. Přímý a čestný člověk, který se však vyhýbá hrubé práci a nudným detailům. Ovce znamení Střelce ráda prozkoumává nová teritoria i neobvyklé teorie. Tento druh člověka je spíše atletický než citově založený. Umí se zasmát svým chybám a omylům a dobře přijímá konstruktivní kritiku. Je nadán smyslem pro módu a dobrým vkusem a dokáže sebejistě a s dokonalou rovnováhou inovovat a tvořit překvratné styly. Důvěřuje svým vlastním schopnostem a je otevřenější a upřímnější než ostatní typy ovcí.

OVCE VE ZNAMENÍ KOZOROHA 22.12.-20.1.
V tomto případě je nevýrazná, chladná a poddajná ovce pod neustálým vedením Kozoroha. Člověk v této kombinaci tudíž přesněji ví, co chce, nerozpakuje se samostatně rozhodovat. Vzhledem k příznivému osudu a benevolencí, které mu přináší osmé měsíční znamení, je člověk ve znamení Ovce a Kozoroha štědře odměňován za útrapy a strádání, s nimiž se umí vypořádat. Tento typ Ovce zůstává nerad v pozadí, naopak aktivně utváří svůj osud. A ani si příliš nestěžuje.

OVCE VE ZNAMENÍ VODNÁŘE 21.1.-19.2.
Příliš mnoho zdrženlivosti a umírněnosti. Obě znamení jsou přátelská a tolerantní, často se věnují charitativní činnosti. Vodnář milující volnost a svobodu může ?odmítnout? se podvolit, a tak tato mírně vypadající osobnost může být zvědavá a nekonvenční. Dobromyslná a upřímná Ovce se naopak ráda přizpůsobuje, takže člověk v této kombinaci může čerpat z hluboké studnice vědomostí Vodnáře a využívat schopností Ovce hledat smírná řešení. Tento člověk příliš nedbá o svou popularitu. Odříkání je mu cizí, nejraději by měl vždy zábavu, legraci a vzrušení teď hned, a platil až pak. Se schopností Ovce získávat sympatie a soucit nakonec většinou nemusí platit vůbec.

OVCE VE ZNAMENÍ RYB 20.2.-20.3.
Nervózní, přehnaně úzkostlivá, ale přesto rozkošně atraktivní a zábavná. Ovce ve znamení Ryb často získá největší kus koláče. V extrémním případě může být sentimentální a ufňukaná. Člověk v této kombinaci miluje klidné a tiché, idylické, romantické scenérie, okna s barevnými skly, varhanní hudbu a vznosné, do výše se tyčící katedrály. Pevná země je však pro něho mnohem bezpečnějším a šťastnějším místem k životu. Zde může meditovat, protože samota rozvíjí nejlepší stránky jeho charakteru.

ČERPÁNO z knihy Theodora Lau, Velká kniha čínských horoskopů

NABÍZÍM VŠEM ZDARMA - Pokud vás zajímá jak se partneři narození v určitém znamení čínského horoskopu hodí k sobě, jak se budou snášet sourozenci nebo zda se snesete s kolegyní v práci, napište mi datum narození a pohlaví první posuzované osoby a datum narození a pohlaví druhé posuzované osoby a jejich vztah (partneři, kolegové, sourozenci a pod.). Formulář najdete na adrese www.volny.cz/reiki_poul nebo údaje pošlete na adresu stefinka@atlas.cz

PŘÍKLAD žena 12.3.1962, muž 27.7.1966 - manželé
Odpověď : MUŽ KŮŇ + ŽENA TYGR
Mezi těmito znameními existuje duch souznění. Spojuje je stejně nadšený a temperamentní náhled na život. Kůň je uchvácen její veselou a živou osobností a pro ni jsou velice atraktivní jeho vitální a sebevědomé způsoby chování. Oba jsou aktivní, půvabní a přátelští k lidem. Kůň dokáže zajistit přísun peněz a jeho tygřice je maximálně spokojená; je vynikající a okouzlující hostitelkou. Protože sdílejí stejnou filozofii, tíhnou také ke stejným cílům. V tomto manželství mohou dosáhnout hlubokého vzájemného porozumění.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek