Co zařídit

Těhotenství
  • emimino
  • 22.06.01

S příchodem nového človíčka má maminka několik povinností, které musí splnit vůči zaměstnavateli a státním orgánům a naopak stát a zaměstnavatel má určité povinnosti vůči maminkám oznámení o nástupu na mateřskou dovolenou, délka mateřské a peněžitý příspěvek v mateřství, rodičovský příspěvek, volba pediatra, volba zdravotní pojišťovny dítěte.

Co máte vědět a zařídit před nástupem na mateřskou dovolenou

Být těhotná je jistě pro každou maminku čas těšení se na miminko a příprav na jeho příchod. Ale kromě nákupů oblečků, hraček a různých pomůcek nesmíme zapomínat také na úřední mašinérii. Vždyť s příchodem nového človíčka má maminka také několik povinností, které musí splnit, aby se na ni naši úředníci nehněvali.

NÁSTUP NA MATEŘSKOU DOVOLENOU

Nástup na mateřskou dovolenou je 8 - 6 týdnů před předpokládaným termínem narození dítěte. Před 8 týdnem je možné být doma pouze na neschopenku, 6. týden je zase nejpozdější termín. Nástup na mateřskou dovolenou vypíše ošetřující gynekolog na formulář Oznámení o nástupu na mateřskou dovolenou, který se odevzdává na personálním oddělení podniku ( ženy podnikatelky přímo na okresní správu sociálního zabezpečení ). Ten již zařídí vše potřebné - oznámení na sociálku a na zdravotní pojišťovnu. Pokud je maminka zaměstnaná u velké organizace ( více jak 25 zaměstnanců ), pak jí mateřskou ( správně peněžitou pomoc v mateřství ) bude vyplácet její zaměstnavatel, u malých organizací mateřskou vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení ( automaticky posílá každý měsíc složenku, ale lze podat písemnou žádost o zasílání dávky na účet ). Zaměstnavatel vyplácí dávku nejpozději v den výplat, správa sociálního zabezpečení pak asi do 23. dne následujícího měsíce. Mateřská se pobírá po dobu zákonem stanovené doby mateřské dovolené, tedy 28 týdnů od jejího nástupu ( u svobodných matek je to 37 týdnů ) a to ve stejné výši jako je nemocenská ( tuto informaci zjistíte na personálním oddělení podniku ).
Po skončení této doby se maminka obrátí na Okresní úřad, odbor sociální se žádostí o rodičovský příspěvek - v současné době činí 2409,– Kč, který bude pobírat do nástupu zpět do práce, nejvýše však do 4 let věku dítěte. Na Okresním úřadě si může dále dát žádost o porodné ( něco málo přes 6000,– Kč ) a o přídavky na dítě.
Pokud se týče povinnosti zaměstnavatele - ten je povinen „držet“ mamince místo do konce následné mateřské dovolené ( do věku 3 let dítěte ) .
Povinností maminky je pouze podat oznámení o čerpání následné mateřské dovolené na personální oddělení, tedy pokud nepůjde do práce do 28. týdnu od nástupu na mateřskou.

DOKLADY, KTERÉ SI MUSÍTE VZÍT DO PORODNICE

Vzhledem k tomu, že rodný list se začíná vyřizovat již v době pobytu maminky v porodnici, je nutné si vzít s sebou některé doklady potřebné k jeho vyhotovení - těhotenskou průkazku, občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny , oddací list u vdaných, rozhodnutí o rozvodu u rozvedených, doklad o určení otcovství a rodný list u svobodných maminek, lístek se jmény dítěte . Podrobný seznam dokladů a lístek na uvedení jména pro miminko dá nastávající mamince ošetřující gynekolog v období posledního trimestru těhotenství.
Narození dítěte oznamuje příslušná porodnice - maminka později dostane poštou rodný list miminka ( tedy alespoň u nás to tak funguje ) - podrobnosti mamince ještě řeknou v porodnici při propouštění domů.

VOLBA PEDIATRA

Po narození miminka zjišťuje porodní asistentka nejen jeho jméno, ale i jméno jeho pediatra a vše zapíše do zprávy o průběhu porodu - kopii dostane maminka spolu s očkovacím průkazem při propuštění domů a další kopii dostane dětský lékař. Po návratu z porodnice musí maminka oznámit zvolenému dětskému lékaři, že je s miminkem doma a ten by ji měl navštívit do 48 hodin. Oznámení provádí také porodnice. Může se stát, že lékař neprovede první návštěvu doma, ale pozve si maminku i s miminkem do ordinace. Další návštěvy bude plánovat dle prospívání miminka.

VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Po obdržení rodného listu musí rodiče přihlásit dítě na zdravotní pojišťovnu - maminky nejčastěji volí tu svoji. Je dobré se ale před přihlášením informovat u pediatra, zda bude zvolenou pojišťovnu akceptovat. Přihláška se podává písemně s přiložením kopie rodného listu. Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte dostane maminka poštou.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek