Porodní dům U čápa je ohrožen

Ostatní
  • Vera Pavelkova
  • 19.10.03

Vážení přátelé přirozeného porodu, ráda bych Vás touto cestou požádala o podporu porodního domu U čápa. První porodní dům v České republice, porodní dům U čápa je ohrožen. V roce 2002, díky podpoře Městské části Praha 11, získalo občanské sdružení Centrum aktivního porodu do výhodného pronájmu objekt bývalé mateřské školky v Hrabákově ulici v Praze 4 na Roztylech.

Během prvního roku pronájmu se podařilo rekonstruovat první patro části objektu, kde vzniklo vzdělávací centrum os CAP. To již více jak půl roku poskytuje své služby.

Od počátku projektu bylo jasné, že pro financování porodního domu, bude třeba, alespoň po nějakou dobu, hledat netradiční finanční zdroje pro financování provozu, pokud nebudeme chtít projekt pojmout jako nadstandardní péči. Což rozhodně nechceme.

Odůvodnění: ? Projekt je zaměřen na podporu a obranu všeho zdravého, co na porodním procesu je. ? Porodní dům je určen všem těhotným ženám, ale pouze zdravým rodičkám, u nichž lze předpokládat, že porod bude probíhat bez komplikací. ? Jeho předmětem není řešení žádné krizové situace, nezabývá se složitými sociálními jevy, středem pozornosti nejsou opuštěné ani týrané děti. ? Projekt prosazuje právo žen na výběr místa porodu, způsobu porodu a poskytovatele péče během porodu. ? Hlavními poskytovateli péče jsou porodní asistentky. ? Zdravotní pojišťovny navazují s porodními asistentkami smlouvy jen neochotně a na výrazně limitovaný počet kódů.

Z výše uvedeného vyplývá, že máme minimální šanci získat finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Ministerstva zdravotnictví či zdravotních pojišťoven. Ani od velké části nadací peníze získat nemůžeme právě pro odlišné zaměření porodního domu a těchto nadací.

Tento fakt byl již od počátku projektu důvodem pro záměr pronajmout pro porodní dům větší budovu, jejíž část by byla využita pro vzdělávací centrum porodního domu a pro porodní část jako takovou, a ve zbytku budovy by rozvíjeli činnost spříznění podnájemníci. Ti by na vlastní náklady zrekonstruovali prostory, které by užívali, obohatili by svou činností nabídku porodního domu a zároveň by pomohli zajistit provoz budovy.

Nájemní smlouva, kterou os CAP uzavřelo s MČ Praha 11, předjímá možnost uzavření podnájemních smluv. Předjímá, ale nezaručuje. Tak se stalo, že os CAP získalo od MČ Praha 11 povolení k uzavření prvních tří podnájemních smluv. V květnu však došlo k náhlé změně názoru Rady MČ Prahy 11 a uzavření podnájemních smluv s dalšími podnájemníky Rada nechce povolit. Tento krok ale znamená značné omezení příjmů, které by os CAP využilo k zaplacení nájemného a provozních nákladů budovy. Jinými slovy ? vrátilo by je Městské části Praha 11.

Pokud se nepodaří uzavřít dohodu s Radou MČ Prahy 11 a navázat podnájemní smlouvy s dalšími podnájemníky, je pravděpodobné, že os CAP bude muset objekt v Hrabákově ulici opustit. To by znamenalo, činnost porodního domu bude pozastavena do doby, kdy by se podařilo občanskému sdružení nalézt jiný vhodný objekt.

Obracíme se proto na Vás, příznivce přirozeného porodu a zastánce práva žen zvolit si místo a způsob porodu, zda byste nám pomohli svým písemným vyjádřením Radu MČ Praha 11 přesvědčit o důležitosti projektu ?Porodní dům U čápa?. Pokud se rozhodnete porodní dům ?U čápa? tímto způsobem podpořit, adresujte, prosím, své vyjádření Radě MČ Praha 11, Ocelíkova ul. 149 00 Praha 11 - Jižní Město, nebo využijte diskusního fóra na webové stránce Prahy 11 www.praha11.cz.

Mají?li ženy, které si přejí přivést miminko na svět v porodnici, možnost výběru i špičkově vybavené porodnice a nemusí-li za takovou péči bojovat, proč by za své přání měly bojovat ty ženy, které cítí, že špičkově vybavenou porodnici ke svému porodu nepotřebují a místo špičkového technického vybavení potřebují soukromí, rodinu po ruce, klid a pohodu, ať se miminko rozhodne přijít na svět kdykoli?

PR članek

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek

Reklama


Reklama