Rodičovký příspěvek

Ostatní
  • emimino
  • 12.11.02

Po ukončení základní mateřské dovolené (28 týdnů od nástupu) je rodiči dítěte ukončeno vyplácení Peněžité pomoci v mateřství a je nutné podat žádost o vyplácení sociální dávky Rodičovského příspěvku.

? Jde o dávku, určenou rodiči v době, kdy není výdělečně činný popřípadě je jeho činnost omezena, protože osobně pečuje o malé dítě. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny.? Na tuto dávku má rodič nárok, jestliže osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené.? Rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,1 násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče.
Od 1.10.2001 činí výše rodičovského příspěvku 2 552 korun měsíčně. Pokud je rodičem nezaopatřené dítě (student) starší 15 let je to částka 2 695 korun.? Nárok má rodič, pokud v době péče o dítě nemá v kalendářním měsíci nárok na příjem z výdělečné činnosti, nebo má tento příjem pouze omezený - čistý příjem nesmí přesáhnout výši 1,5 násobku životního minima na osobní potřeby rodiče, tj. 3 480 Kč. Je-li rodič výdělečně činný jako osoba samostatně výdělečně činná, poskytuje se mu rodičovský příspěvek zálohově v těch kalendářních měsících, kdy jeho příjem z uvedené činnosti nepřesáhne stanovenou částku a po uplynutí kalendářního roku se rodičovský příspěvek zúčtuje podle skutečně dosažených příjmů. Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci s výjimkami dále uvedenými. Nárok na dávku také zaniká, pokud má rodič po celý kalendářní měsíc nárok na dávky nemocenského pojištění či pobírá podporu v nezaměstnanosti vyšší než rodičovský příspěvek nebo má příjmy z výdělečné činnosti v zahraničí, a to bez ohledu na jejich výši.? Rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:
a) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči nebo se zaměřením na děti tělesně postižené nebo mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
b) pokud dlouhodobě zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
c) dítě navštěvuje předškolní zdravotnická zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.? Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit okresnímu úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.? Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) zaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku.

Žádost o vyplácení dávky se podává na příslušném formuláři na Sociálním odboru daného Okresního úřadu.

Zdroj: www.mpsv.cz

 Váš příspěvek
 
Adika1
Nováček 7 příspěvků 13.11.02 00:04

A mění se něco, když jsem doma na MD pobírám rodičovský příspěvek a narodí se mi další dítě? Musí se o něcožádat a tak pod.?

 
Šárka
Kecalka 418 příspěvků 13.11.02 10:12

6-8 týdnů před předpokládaným porodem druhého miminka nastoupíš opět základní mateřskou dovolenou - lékař Ti vypíše oznámení pro zaměstnavatele.
Jaký příspěvek budeš pobírat nadále záleží na tom, zda je splněna podmínka trvání nemocenského pojištění po dobu 270 dní (to platí pokud jsi byla před první mateřskou zaměstnaná).
1.
Při splnění této podmínky se při nástupu na MD odevzdá tiskopis od lékaře zaměstnavateli (u velké organizace) nebo Okresní správě sociálního zabezpečení (u malé organizace) a na Okresním úřadě odbor sociální se odhlásí Rodičovský příspěvek na první dítě - dostávat pak budeš Peněžitý příspěvek v mateřsktví (69% denního vyměřovacího základu).
2.
Při nesplnění podmínky odevzdáš tiskopis od lékaře na Okresním úřadě odbor sociální, před narozením miminka budeš pobírat dále Rodičovský příspěvek, po narození miminka druhého zajdeš opět na Okresní úřad a odhlásíš si Rodičovský příspěvek na první dítě a zažádáš si o Rodičovský příspěvek na druhé dítě. Budeš tedy stále pobírat Rodičovský příspěvek, jen se doba vyplácení dávky tímto posune do 4 let věku druhého dítěte.

Doufám, že jsem to napsala srozumitelně. Pokud si nevíš rady, zda splňuješ podmínku trvání nemocenské, pak se obrať na svého zaměstnavatele nebo Okresní správu sociálního zabezpečení.

šárka

 
Anonymní 
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.01.03 11:48

Nevím, jak se počítá 69% denního vyměřovacího základu - co je denní vyměřovací základ a jistě existuje horní hranice příspěvku v mateřství pro rok 2002. Můžete mi to prosím napsat.
Děkuji
 V.

Vložit nový komentář