Česká pojišťovna

Fotoalbum tématu (0) Sledovat e-mailem Přidat k oblíbeným Zapnout podpisy Hledání v tématu
První příspěvek v tématu
Anonymní
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.09.18 16:08
Česká pojišťovna

Dobrý den, pracuje nebo pracoval někdo pro Českou pojišťovnu? Mám ve smlouvě, že pokud ukončím spolupráci, tak nemůžu pracovat 2 roky v podobném oboru :-(
Neví někdo, jak vysoká je pokuta, pokud to nedodržím? Předem děkuji.

Reakce:
TMana
Ukecaná baba ;) 1146 příspěvků 28.09.18 16:24

Hm, nic překvapujícího, ČS je tragická jak k zákazníkům, tak k zaměstnancům.

eumedon
Extra třída :D 14534 příspěvků 28.09.18 18:35
@Marci 77 píše:
Dobrý den, pracuje nebo pracoval někdo pro Českou pojišťovnu? Mám ve smlouvě, že pokud ukončím spolupráci, tak nemůžu pracovat 2 roky v podobném oboru :-(
Neví někdo, jak vysoká je pokuta, pokud to nedodržím? Předem děkuji.

Tak to musíš být velká šéfová, když máš dokonce konkurenční doložku! Jestlipak máš i zlatý padák?

Co máte ve smlouvě o kompenzaci? V jaké výši? Aspoň ve výši poloviny měsíční mzdy za každý měsíc, kdy se konkurenční doložkou budete řídit?

Jak vysoká je pokuta, to záleží na tom, co máš o pokutě napsáno v té konkurenční doložce. Máš tam o ní něco vůbec?

Zákoník práce

§ 310

(1) Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí konkurenční doložky závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se smluvní strany nedohodly na jiné době splatnosti.

(2) Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

(3) Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance z konkurenční doložky zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1.

(4) Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

(5) Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti; konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

(6) Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně; to platí obdobně pro odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď.

Jestli nemáš smluvní pokutu ve smlouvě, tak to ujednání o smluvní pokutě je dost bezzubé.

https://www.mesec.cz/…ne-zaplatit/

Pravděpodobně je neplatná celá konkurenční doložka, a to proto, že doba, na kterou byl zákaz konkurence sjednán, přesahuje zákonem povolený 1 rok.

https://www.epravo.cz/…-103266.html?mail

http://www.mzdovapraxe.cz/…cni-dolozky/

https://www.epravo.cz/…y-93991.html

2 roky: § 577 ObčZ : Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran; návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost včas.

eumedon
Extra třída :D 14534 příspěvků 29.09.18 09:41

@Marci 77 Tak moment: Ty pracuješ pro Českou pojišťovnu jako zaměstnanec, nebo jako OSVČ (na ŽL)? Je to pracovní smlouva, nebo smlouva o obchodním zastoupení s konkurenční doložkou dle § 2518 ObčZ?

Váš příspěvek
Reklama