Reklama

1999 - dítě Králík

Ostatní

DÍTĚ NAROZENÉ VE ZNAMENÍ ZEMNÍHO KRÁLÍKA 17.02.1999 05.02.2000 předchozí zrozenec 20.02.1939 08.02.1940 budoucí zrozenec 20.02.2059 02.02.2060 Dítě narozené v roce vlády Králíka je sladké a má mírnou povahu. Je vyrovnané, poslušné, citlivé a vnímavé k momentálním náladám rodičů. Může avšak nemusí být upovídané, v žádném případě se však nechová výtržnicky, neurvale nebo útočně. Umí klidně sedět a soustředit se na jedinou hračku nebo hru.

Obvykle má lehký spánek a když je nemocné, může s ním být mnoho utrpení. Jinak se však ukázní, poměrům ve škole se snadno přizpůsobuje. Učí se dobře a snadno. Avšak i když jsou jeho způsoby a chování vybrané, neznamená to, že neodmlouvá nebo se nehádá - dělá to však svým typicky mírným a jemným stylem. Rychle postihne všechny stránky podstaty debaty a reaguje velice inteligentně.

Někdy je obtížné pochopit jeho uvažování a činy. Uhlazené a vlídné dítě ve znamení Králíka totiž své skutečné myšlenky a pocity dokonale maskuje a nechává si je pro sebe. Vám řekne jen to, o čem ví, že vás potěší; tím vám vnutí svůj vlastní způsob myšlení, aniž si toho vůbec povšimnete.

Od útlého mládí je schopné se o sebe postarat a ochránit svůj majetek. Velice rychle si dokáže spočítat své šance. Místo aby nějakým pravidlům a příkazům přímo odporovalo, vymyslí si cesty, jak je obejít. Stručně řečeno, tento zdvořilý malý andílek se neustále snaží, aby získal větší a lepší sousto. Výčitky, výtky a plísnění přijímá s vyzývavým až drzým nadhledem nebo s filozofickým nezájmem. Své nezdary odbude pokrčením ramen a trpělivě začne znovu od začátku. Má osobitý styl, jak jednat s lidmi a řešit problémy. Proto je oblíbené a dobře přijímané ve všech kruzích.

KRÁLÍK VE SPOJENÍ SE ZEMÍ - 1999

Vážný, spolehlivý a vytrvalý typ Králíka. Má přesný a konkrétní způsob myšlení a je schopen si všechno předem pečlivě zvážit a spočítat. Nenechá se ovládat city. V očích nadřízených si získává respekt svou vyrovnanou a racionálně uvažující povahou, stejně jako realistickým přístupem k řešení svěřených úkolů.

Prvek Země ho činí stálejším a méně shovívavým, pohodlným a požitkářským, ale poněkud pasívním. Díky introverzní povaze má tendenci uzavírat se do sebe, když se setká s problémy, a předtím, než začne jednat, potřebuje najít vnitřní harmonii. Bez skrupulí používá jakýchkoli dostupných prostředků a umí je moudře využívat.

Člověk narozený v této kombinaci se orientuje na hodnoty materiální a pečuje především o své vlastní blaho. Vůči potřebám jiných je pak necitelný. Je však natolik skromný, že si své nedostatky uvědomuje, a pokud může, snaží se je překonat.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ BERANA 21.3.-19.4.

Domácky založený, ochočený Beran, jemný a ?lepší? člověk klamně působící okouzlujícím klidem. Výsledkem této kombinace je člověk s ocelovými nervy, který je teoreticky vždy ochoten se přizpůsobit, podrobit a sklonit, ale ve skutečnosti to nikdy neudělá. Přímost a otevřenost Berana je zastírána Králíkovými pečlivě volenými slovy. Beran ? příjemnější a vlídnější než většina ostatních ? se vyznačuje pomalejšími způsoby. Můžete od něho očekávat, že bude starostlivý a pečlivý, ovšem pevný, umí se nadchnout, umí však také počkat na vhodný okamžik. Mírumilovný, ale pozorný, opatrný a všímavý Králík ve znamení Berana si je jist, že nakonec bude stejně všechno po jeho.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ BÝKA 20.4.-20.5.

Taktní Býk, který se vyznačuje větší jemností a přemýšlivostí než ostatní Býci. Obě znamení jsou fyzicky i duševně silná, i když Králík má rozhodně pronikavější postřeh a klidnější náturu. Králík ve znamení Býka se nesnaží prosazovat svou vůli u jiných, pokouší se spíše působit svou podmanivou graciézností. Pokud se mu nepodaří zvítězit diplomatickou cestou, stáhne se a zatrpkne. Se širokými rameny Býka se však Králík nemusí vyhýbat tíze velké zodpovědnosti.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ 21.5.-21.6.

Klidně výmluvná, nesmírně přesvědčivá osobnost. Neobvyklé způsoby Blíženců po d vlivem Merkura se zde prolínají s jemností a diskrétností Králíka. Člověk zrozený v této kombinaci je inteligentní a pohotový. Obě znamení se těší natolik přízni osudu, že umějí správně posoudit, jak se bude situace dále vyvíjet. Blíženci v této kombinaci objevují dobré podniky, které stojí za to, zatímco Králík vymýšlí nejšikovnější a nejschůdnější způsob, jak dosáhnout zisku, aniž by bylo třeba investovat příliš mnoho práce.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ RAKA 22.6.-21.7.

Člověk v této kombinaci je váhavý, nejistý a nespolečenský introvert, pro nějž představuje jakákoli změna trauma. Během celého života vytváří jen málo trvalých vztahů a odkrývá svou duši jen několika málo vyvoleným. Rád pečlivě posuzuje situace a problémy z bezpečné vzdálenosti. I když je požehnaně inteligentní a obdařený mimořádnou prozíravostí, má tendenci se věnovat hlavně svým problémům. Vůči potížím ostatních zachovává neutrální postoj. Ačkoliv je sympatický a je na něj spolehnutí, podléhá Králík ve znamení Raka romantickým iluzím a idylickým snům. Měl by se vystříhat přílišné zádumčivosti, hloubání a sebelítosti, když se mu věci nedaří tak, jak by chtěl.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ LVA 22.7.-21.8.

Majestátní Králík s jemnými vůdcovskými schopnostmi, i když v reálném životě poněkud příliš soustředěný na sebe. Má zvláštní osobní kouzlo, dokáže si naklonit na svou stranu masy a při zvládání životních zkoušek mu přeje štěstí. Tato kombinace spojuje agresivitu s chladnou rozvahou. Člověk zrozený ve znamení Lva a Králíka nebude nikdy otevřeně hájit válku. Ví, co udělat pro svou popularitu a umí dělat pravé věci v pravý čas. Obě znamení, sluneční i měsíční, si libují v oddechových činnostech. Tento člověk je schopen tajně se oddávat nedovoleným, nazákonným a drahým zábavám.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ PANNY 22.8.-22.9.

Slušný a poctivý, ale samotářský člověk, který vše, co je třeba udělat, udělá s minimálními zmatky. Oba, jak Panna, tak i Králík, dbají na to, aby byli spořádaní a pečliví. Tento člověk nikdy nikoho úmyslně nenapadá ani nevyhledává spory. Podřizuje se až příliš společenským pravidlům. Předtím, než někoho obviní, musí mít pro svůj klid všechna fakta důkladně prověřena. Králík ve znamení Panny se také rád radí a debatuje, ale mírně a věcně. Rád na sebe bere různé funkce, povinnosti a odpovědnost, pokud se mu to jeví finančně výnosné.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ VAH 23.9.-22.10.

Hravý, nevázaný, ale milý člověk ve znamení Králíka a Vah má čistou a jasnou mysl a u mí ocenit estetickou hodnotu věcí. Jak sluneční, tak i měsíční znamení jsou přímo mistry v obranném posouzení všech pro a proti. Tento člověk se nerad na něco permanentně váže, takže přes svou značnou schopnost vytvářet dobré a sourodé vztahy je velice nedůvěřivý a zdráhavý, když se má dlouhodobě angažovat. Rozhodně nebaží po moci, je rozumný, vyrovnaný a citlivý. Člověk s dobrými způsoby a jednáním, který nikdy neselže, když má projevit dobrý vkus a diskrétnost.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ ŠTÍRA 23.10.-21.11.

Tajnůstkářská, vzdorovitá a umíněná osobnost. Dítě Pluta je hloubavé a mírné, uhlazený vzhled Králíka je vynikající maskou pro silné emoce Štíra. Člověk v této kombinaci se dokáže obdivuhodně ukáznit, ale pokud mu zkřížíte cestu, projeví se jeho podrážděnost a nesmiřitelné srdce. Přesto když je třeba, Králík ví, jak si zachovat svou důstojnost předstíraným souhlasem a podvolí se. Je to eroticky založená povaha pod pláštíkem reputace bez nejmenší poskvrnky. Králík ve znamení Štíra se někdy zmítá mezi vášnivostí Pluta a mírným a tichým intelektem a láskou k harmonii Králíka.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ STŘELCE 22.11.-21.12.

Přelétavý a flirtující Králík, který nebývá mrzutý a ve špatné náladě. Pohybuje se volně a snadno splyne s lidmi všech barev pleti i vyznání, má schopnost pochopit nepochopitelné - nebo se bude alespoň maximálně snažit, aby poznal i názory opozice. Jeho futuristický, hypermoderní náhled na život může být připisován křišťálové ostrosti vidění a předvídavosti obou přítomných znamení. Díky své otevřenosti, jemným a mírným způsobům a vnímavosti se jen vzácně rozruší natolik, aby ztratil svou báječnou vyrovnanost a klidnou mysl. Sen každého diplomata - může být vypočítavý a troufalý jako opice, aniž by činil dojem, že je příliš otevřený a přímočarý. Králíkovi prospívá lehký a optimistický charakter, důvtip a inteligence Střelce, a Střelci se naopak dobře daří s Králíkovou láskou k harmonii, taktnosti a ohleduplnosti.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ KOZOROHA 22.12.-20.1.

Králík ve znamení Kozoroha obvykle mívá v životě štěstí, i když Kozoroh v něm stále probouzí pochybnosti, takže nic nebere samozřejmě. Člověk v této kombinaci ví, jak moudře investovat čas a peníze. Tvárnost a poddajnost Králíka silný a houževnatý Kozoroh zpevňuje, proto bývá tento člověk tvrdší a vášnivě zanícený pro dokonalou, bezvadnou strategii. Názory si netvoří snadno, ani je snadno nemění. Obě znamení mají podobně tichou a klidnou povahu.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ VODNÁŘE 21.1.-19.2.

Člověk narozený pod těmito znameními má optimistickou povahu a je velmi zvídavý. Jen tak snadno se nerozzlobí a neuráží. Projevuje se jako báječný člověk, který díky svému chápání psychiky a charakterů druhých napomáhá vzájemnému porozumění mezi lidmi. Jeho sluneční i měsíční znamení mu dodávají schopnost správně předvídat. Vodnář je v otázkách změn a pokroku příliš liberální. Králík zmírňuje jeho impulzívnost, protože nerad opouští rodinné zázemí a mění zavedené zvyky za nové. Celkem vzato, Králík ve znamení Vodnáře se soustřeďuje více na okolní svět než na svůj vlastní, vnitřní.

KRÁLÍK VE ZNAMENÍ RYB 20.2.-20.3.

Imaginativní a citlivý Králík ve znamení Ryb je obrazem urozenosti, vznešenosti, jemných a krásných způsobů a něžných slov. Tento poetický, na ostatních závislý člověk je umělecky založený, chytrý, obratný a velice náročný. Přes svůj skromný, zdrženlivý a nenáročný vzhled nepostrádá prozíravost a předvídavost ani odvahu a sebedůvěru. Ve skutečnosti může jeho nenápadné chování a nechuť k publicitě zakrývat pozorné a rafinované myšlení a člověka, který je oproti zdání přeci jen sobectější a více dbá o svůj vlastní prospěch a pohodlí. Tvrdě pracuje na tom, aby si zabezpečil existenci a veškeré problémy a konflikty přesunul na druhé. Bezvýrazný a neosobní, svým způsobem sympatický Králík ve znamení Ryb má v sobě určité množství narcisismu.

ČERPÁNO z knihy Theodora Lau, Velká kniha čínských horoskopů

NABÍZÍM VŠEM ZDARMA - Pokud vás zajímá jak se partneři narození v určitém znamení čínského horoskopu hodí k sobě, jak se budou snášet sourozenci nebo zda se snesete s kolegyní v práci, napište mi datum narození a pohlaví první posuzované osoby a datum narození a pohlaví druhé posuzované osoby a jejich vztah (partneři, kolegové, sourozenci a pod.). Formulář najdete na adrese www.volny.cz/reiki_poul nebo údaje pošlete na adresu stefinka@atlas.cz

PŘÍKLAD

žena 12.3.1962, muž 27.7.1966 - manželé

Odpověď : MUŽ KŮŇ + ŽENA TYGR

Mezi těmito znameními existuje duch souznění. Spojuje je stejně nadšený a temperamentní náhled na život. Kůň je uchvácen její veselou a živou osobností a pro ni jsou velice atraktivní jeho vitální a sebevědomé způsoby chování. Oba jsou aktivní, půvabní a přátelští k lidem. Kůň dokáže zajistit přísun peněz a jeho tygřice je maximálně spokojená; je vynikající a okouzlující hostitelkou. Protože sdílejí stejnou filozofii, tíhnou také ke stejným cílům. V tomto manželství mohou dosáhnout hlubokého vzájemného porozumění.


Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek