2000 - dítě Drak

Ostatní

DÍTĚ NAROZENÉ VE ZNAMENÍ KOVOVÉHO DRAKA 06.02.2000 24.01.2001 předchozí zrozenec 09.02.1940 27.01.1941 budoucí zrozenec 03.02.2060 21.01.2061 Statečné, odvážné, bujné a živé dítě ve znamení Draka neustále něco vynalézá a zlepšuje. Je prudké, nebojácné a plné života. Nic ho neodradí od jeho optimistického pohledu na svět. Velice brzy si formuje vlastní principy a zá:,(y a jen málokdy potřebuje nebo vyžaduje pomoc. Respektuje starší a je schopno přesně plnit příkazy.

Toto hluboce citově založené dítě má potřebu upoutat svůj vášnivý cit k někomu, kdo se mu zdá hoden jeho oddanosti. Bude mít bezpočet idolů ? své učitele, rodiče nebo kohokoliv, koho si vysoce cení a hluboce váží. Je veselé, chytré, pohodové, nápadité, ale i agresivní a nezávislé. Umí se rychle vzpamatovat a může také zlobit a pošťuchovat, protože je vždy připraveno bojovat za svá práva. Je upřímné a přímé, mělo by dostávat úkoly a nést odpovědnost, aby bylo zaměstnané a mělo pocit, že je užitečné. Nesmí se mu však dovolit tyranizovat a zastrašovat méně průbojné děti. Jeho vůdcovské sklony a nadřazenost je třeba usměrňovat již od ranného mládí.

Dítě ve znamení Draka potřebuje ocenění. Je šťastnější, když cítí, že ho potřebujete, než když ho ?jen? milujete. Snaží se vždy opravdově a vážně a mělo by za to být náležitě pochváleno, neboť pracuje houževnatě a vydává ze sebe maximum, aby vám udělalo radost a získalo si váš respekt. Nikdy mu neubližujte výsměchem, i když dělá něco jednoduchého s takovou důležitostí a vážností, jako by šlo o světobornou věc.

Hrdost a sebeúcta Draka je nezměrná. Všechny jeho ambiciózní sny jsou pro něj reálné a hmatatelné. Emoce dosahují v jeho životě závratných výšek i bezedných hlubin. V případě jakéhokoli neúspěchu ho musíte přesvědčit, že zítra už zase bude svítit slunce. Samo o sobě je až nelítostně kritické. Jakmile zjistí svůj omyl, je zbytečné mu něco vyčítat nebo ho trestat, protože se v první řadě pokárá a potrestá samo a udělá vše pro nápravu a zlepšení.

Pokud je vaše dítě ve znamení Draka, bude chtít nebo dokonce i vyžadovat, abyste se na ně spoléhali, a udělá vše pro to, aby vás nikdy nezklamalo. Toto hrdé a samostatné dítě je silné a vždy věrné svým ideálům. Bylo zrozeno k tomu, aby vedlo a excelovalo.

DRAK VE SPOJENÍ S KOVEM - 2000

Tento typ má ze všech Draků patrně nejsilnější vůli. Čestnost, poctivost a bezúhonnost jsou pro něj prvořadé, nejdůležitější a rozhodující hodnoty, a ačkoli může být bystrý, inteligentní a veselý, otevřený i výmluvný, je zároveň neústupný, tvrdohlavý a kritický.

Bojovný a aktivní člověk ve znamení Draka vyhledává a motivuje lidi své inteligenční úrovně nebo sociálního postavení. S línými a hloupými lidmi nemá trpělivost. Nepoddajný kov ve spojení s jeho přirozeným stálým prvkem Dřevem mu umožňuje také zastrašovat slabší, aby se podřídili jeho vůli. Jinak je to velkolepý a skvělý válečník v nejlepším smyslu slova.

Je fantasticky silný a prudký a celý život se upíná ke svému cíli. Je beznadějné a zbytečné snažit se ho přesvědčit, že některé věci prostě udělat nejdou. Tento typ Draka bude také přímo vášnivý vymítač ďábla, který bude tvrdě bojovat proti jakémukoli zlu, s nímž se v životě setká. Pokud půjde o vlastní přesvědčení, víru a morální hodnoty, může být až fanatický.

Mívá přemrštěné mínění o vlastní důležitosti. Do značné míry také postrádá smysl pro diplomacii; pokud s ním ostatní nesouhlasí nebo se odmítnou podrobit jeho vedení, jde do všeho sám.

Silný Drak s prvkem Kovu se vrhá tam, kam se i andělé bojí vstoupit. Uspěje, protože nepřipouští žádnou jinou možnost. Když útočí, pálí za sebou mosty, takže se nemůže vracet zpět.

DRAK VE ZNAMENÍ BERANA 21.3.-19.4.

Planoucí pochodeň, maják na cestě. Samý ušlechtilý závazek. Jeho výsostným právem je věčný optimismus, požehnaný půvab a nakažlivé veselí. Nicméně tento výjimečně spravedlivý, řádný a počestný člověk může být i panovačný, poznamenán majestátním sebevědomím a lehkomyslnou riskantní odvahou. Takový člověk hraje vabank, do bitvy jde s rozvinutým praporem. Pokud se někdo dotkne jeho královských práv, stává se z něho zvíře, nahánějící hrůzu.

DRAK VE ZNAMENÍ BÝKA 20.4.-20.5.

Stálý jako světlo majáku je tento pozemský Drak, obdařený nebeskou mocí a praktickými cíli. Normální a předvídatelné chování Býka je někdy zastíněno oslnivým leskem Draka. Není záludný a nic nepředstírá. Drak ve znamení Býka je výrazně atraktivní, má však sklon k lhostejnosti a povznesenosti a je poněkud pomalý. Vždy je čestný, otevřený, poctivý a nezaujatý a zaměřuje se na výkony a úspěch; spolehlivý člověk, který investuje čas a energii na správných místech.

DRAK VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ 21.5.-21.6.

Drak ve znamení Blíženců je přímo hurikánem aktivity : rychlý, agilní člověk, který neví, co je to strach. Dokazuje, že heslo ?udělej si sám? může být účinné. Dítě Merkura je energické, divoké a inteligentní. Drak nepostrádá kuráž ani odhodlání k realizaci svých záměrů. Člověk zrozený v této kombinaci může být velice úspěšný, pokud se dokáže soustředit na detaily, které většinou znamení ledabyle ignorují. S Drakovou schopností vést a s uměním Blíženců vycházet s lidmi může mít tato osobnost širokou sféru vlivu.

DRAK VE ZNAMENÍ RAKA 22.6.-21.7.

Tato kombinace představuje spojení citlivého šarmu a vznešené důstojnosti. Drak ve znamení Raka není tak militantní jako jiní Draci, ale má mírné, důstojné chování královské autority. Drak je idealistický, Rak zase zkoumavý a pronikavý. Dojem, který na tento typ člověka můžete udělat, vzniká pomalu, ale je mnohem stálejší. S chladnou měsíční povahou je tento typ Draka méně podrážděný. Přesto, když se projeví jeho nenasytné majetnické sklony Raka, má sílu Draka. Život s ním nebo s ní může být radostný, protože Drak ve znamení Raka je citlivý a tolerantní.

DRAK VE ZNAMENÍ LVA 22.7.-21.8.

Skvělá, vznešená osobnost, která je skutečně přesvědčena o svém právu vládnout. Drak ve znamení Lva je rozený velitel a je neustále v bojovné pohotovosti. Již tak dost bombastickému Drakovi dodává Lev ještě více energie, takže člověk v této kombinaci je mimořádně vzpurný a vzdorovitý a dá se s ním těžko jednat, pokud mu všichni ostatní neustoupí z cesty. Na druhé straně však v sobě nikdy nenosí nevraživost a zášť, a pokud vybuchne, je to jen způsob, jak vybít energii. Člověk narozený v této dvojnásobné kombinaci královských znamení je obdařen přízní osudu, snaží se vždy dodržovat své sliby a je ušlechtilý a kavalírský vůči těm méně šťastným.

DRAK VE ZNAMENÍ PANNY 22.8.-22.9.

Obě přítomná znamení se vyznačují absolutní sebedůvěrou, jsou inteligentní a vzdělaná; Panna je však realističtější a pracovitější. Člověk v této kombinaci má velkou žízeň po vědění a dokonalosti. Musí zářit a oslňovat. Pokud mu někdo oponuje, velice se rozčílí a stává se podrážděným a zlým. Nevzdává se snadno a někdy se nevzdá vůbec. Obě znamení této kombinace mají mnoho skvělých vlastností. Člověk ve znamení Draka a Panny si zaslouží úctu a obdiv pro svou nepochybnou sílu a charakter. Jeho nedostatkem je, že když se rozhodne napravovat špatnost, dělá to s přehnanou, fanatickou horlivostí a nepřiměřenými prostředky. Jde zkrátka na mouchu s kanónem.

DRAK VE ZNAMENÍ VAH 23.9.-22.10.

Charakterní a veselý člověk, který neumí nahánět hrůzu. Je to neútočný typ Draka. Mile se usmívá, je laskavý a mírný, prostě seriózní, upřímná osobnost. Váhy se zde naklánějí směrem k Drakově neodolatelné a podmanivé přitažlivosti, a i když Drak ve znamení Vah má v sobě spoustu hnací síly, není tak spolehlivý jako jiní Draci. Vzhledem k tomu, že obě znamení této kombinace jsou ryzí, upřímné osobnosti, je takový člověk upřímný, bez postranných úmyslů a s minimem zábran.

DRAK VE ZNAMENÍ ŠTÍRA 23.10.-21.11.

Vitální, energický a silný Drak, který nenechává nikoho na pochybách. Je maximálně přímý vůči těm, které má rád, i vůči těm, které rád nemá. Mísí se v něm podmanivá, neúprosná divokost a vášnivost Štíra s úděsnou silou a mocí Draka, nahánějícího hrůzu. Tato kombinace může být pro osobnost člověka, který se v ní narodil, škodlivá, pokud dovolí, aby ho vedla k nadměrným výstřelkům. Obě - sluneční i měsíční - znamení jsou zde zesílena a poskytují nadměrné zásoby síly a panovačné přitažlivosti. Pod vším tímto ničivým šarmem je zcela nepochybně zdravý jako řípa. Ženy v této kombinaci silně připomínající dětskou říkanku, která praví : ?Když je dobrá, je moc a moc dobrá, a když je špatná - je prostě strašná.?

DRAK VE ZNAMENÍ STŘELCE 22.11.-21.12.

Příjemný, bodrý, pokrokový, ale také poněkud tvrdohlavý Drak ve znamení Střelce je šikovný, svědomitý a věrný. Nesnáší klam a podvod. Obě znamení jsou vždy připravena k akci. Suverénní, energický, despotický a netrpělivý Drak ve znamení Střelce se pouští do každé činnosti. Nepochybně má mnoho nejrůznějších zájmů. Svou ostrou a jadrnou řečí lidi často uráží, ale dělá to bez zlého úmyslu nebo nepřátelství a vůbec si neuvědomuje, že by jeho šípy mohly zasáhnout srdce. Jeho pravou cenu poznáte, až vám nabídne pomoc v situaci, kdy pro vás nikdo jiný nehne ani prstem.

DRAK VE ZNAMENÍ KOZOROHA 22.12.-20.1.

Jistota, pevné přesvědčení a rozhodnost Kozoroha s neuhasitelnou touhou božského, suverénního a nebeského Draka. Obě znamení mají výrazné vůdcovské schopnosti. Výsledná osobnost je realistická a sebejistá, dvojnásob tvrdě pracuje. Výjimečně prudký, energický a panovačný člověk, který by mohl silou své vůle přenášet hory. V úsilí o splnění obtížných úkolů nešetří nikoho, sám sebe ze všech nejméně. Drak ve znamení Kozoroha je spíše atletický a svalnatý než intelektuální. Velice miluje své soukromí. Respektujte proto, když se na jeho dveřích objeví nápis ?NERUŠIT? ! Myslí to velice vážně !

DRAK VE ZNAMENÍ VODNÁŘE 21.1.-19.2.

Výsledkem vzájemného působení prvků této kombinace je člověk průzračně čistého charakteru, který vzbuzuje autoritu. Drak ve znamení Vodnáře se neustále zdokonaluje a pracuje na sobě. Oslnivý Drak nenávidí lež a přetvářku, rozmarný a bezstarostný Vodnář se zase vyznamenává uměním jednat s lidmi. Člověk v této kombinaci může být prudký a neortodoxní, ale nikdy krutý, nelidský nebo vypočítavý. Obě znamení jsou smířlivá, umějí odpustit, i když Drak, pokud mu někdo zkříží cestu, je spíše bojovný, kdežto Vodnář naopak tolerantní, snášenlivý a shovívavý.

DRAK VE ZNAMENÍ RYB 20.2.-20.3.

Tento roztomile, přívětivě a laskavě vypadající tvor má nezdolnou sílu vůle. Duch Draka zde dodává jinak ustrašeným a bojácným Rybám ctižádost, úsilí a smysl pro dobrodružnou podnikavost a riskantní podniky. Tento člověk jedná prudce a energicky, ale s příslušnou dávkou sebekázně a zralé úvahy. Ryby mají na Draka příznivý vliv, a i když je tento člověk nešťastný a může vybouchnout a ztratit nervy, zřídka ?jde přes palubu?, jak to dělají Draci výbušnějších a prchlivějších kombinací.

ČERPÁNO z knihy Theodora Lau, Velká kniha čínských horoskopů

NABÍZÍM VŠEM ZDARMA - Pokud vás zajímá jak se partneři narození v určitém znamení čínského horoskopu hodí k sobě, jak se budou snášet sourozenci nebo zda se snesete s kolegyní v práci, napište mi datum narození a pohlaví první posuzované osoby a datum narození a pohlaví druhé posuzované osoby a jejich vztah (partneři, kolegové, sourozenci a pod.). Formulář najdete na adrese www.volny.cz/reiki_poul nebo údaje pošlete na adresu stefinka@atlas.cz

PŘÍKLAD

žena 12.3.1962, muž 27.7.1966 - manželé

Odpověď : MUŽ KŮŇ + ŽENA TYGR

Mezi těmito znameními existuje duch souznění. Spojuje je stejně nadšený a temperamentní náhled na život. Kůň je uchvácen její veselou a živou osobností a pro ni jsou velice atraktivní jeho vitální a sebevědomé způsoby chování. Oba jsou aktivní, půvabní a přátelští k lidem. Kůň dokáže zajistit přísun peněz a jeho tygřice je maximálně spokojená; je vynikající a okouzlující hostitelkou. Protože sdílejí stejnou filozofii, tíhnou také ke stejným cílům. V tomto manželství mohou dosáhnout hlubokého vzájemného porozumění.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek