2001 - dítě Had

Ostatní

DÍTĚ NAROZENÉ VE ZNAMENÍ KOVOVÉHO HADA 25.01.2001 12.02.2002 předchozí zrozenec ? 28.01.1941 ? 15.02.1942 budoucí zrozenec ? 22.01.2061 ? 09.02.2062 Dítě narozené ve znamení Hada je složitá osobnost. Klidné, bystré, pohotové a inteligentní, vážné povahy se sklonem k individualismu. Vzhledem k tomu, že je to typ, který se neustále něčím znepokojuje a trápí, vytváří si vážný a melancholický pohled na život. Je velice pečlivé a horlivě se věnuje učení, ve škole je pilné, a proto bývá miláčkem učitelů. Ale abychom ho nepřechválili, na druhé straně si je ?Hadí? dítě velice dobře vědomo své přitažlivosti. Může být náladové a neposlušné, temperamentní i pomstychtivé, když se mu nevyhoví.

Ačkoli je svou povahou tajnůstkářské a přemýšlivé, je schopno se samo ukáznit. Rozhodne se snadno co chce, a při stanovování svých cílů je velice praktické. Neplýtvá energií na dosažení nemožného. Neúnavně se soustředí na úkol a pracuje na něm tak dlouho, až ho zvládne.
Kromě své přirozené učenlivosti a vysokého IQ má toto dítě především schopnost řídit se svým vlastním rozumem. Neruší jiné a do ničeho se jim neplete a samo je také nejraději, když si ostatní hledí svého. Je opatrné, pečlivé a pozorné, ví co má dělat a jak se má chovat, aby se vyhnulo problémům. Nebývá příliš otevřené, ale vytváří dlouhá a trvalá přátelství.
Jako schopný a až úzkostlivě pečlivý plánovač vyniká jako vůdce ostatních, protože svých schopností využívá moudře, poctivě a čestně. Ostatní děti ho vyhledávají a podporují. Pro své jednání však může mít i postranní motivy. Bývá tak soustředěné a zaujaté myšlenkou být první, že někdy zanedbává pořadí důležitosti jednotlivých kroků.
Vzhledem ke svému talentu a přirozeným schopnostem je velice oblíbeným a vyhledávaným společníkem; na druhé straně je však pro svou oblíbenost také předmětem žárlivosti a zlých pomluv. Musí se naučit žít s kritikou a nést rizika spojená s tím, že patří mezi elitu.
Jeho rezervovaná a diskrétní povaha mu umožňuje skrývat bolest. Pokud v sobě chová vůči někomu nevraživost a zaujatost, zůstává v něm velice dlouho. Často mu lidé nerozumějí nebo ho chápou nesprávně, protože buď nechce, anebo neumí před lidmi své postoje příliš vysvětlovat. Při komunikaci s ostatními dochází někdy ke zkratům.
Ať se v životě stane cokoli, dítě se znamením Hada se vždy bude umět o sebe postarat a bude připraveno pustit se do pořádné práce. Přesně ví, jak v životě využívat lidí a situací ke svému prospěchu. Nic ho nezadrží; osudem je určeno k proslulosti, slávě a štěstí.

HAD VE SPOJENÍ S KOVEM - 2001
Tento typ Hada je obdařen chladným a inteligentním myšlením a mocnou silou vůle. Jako člověk s jemným rozlišovacím smyslem má neomylný cit pro odhad příležitostí. Někdy se jeví jako pletichářský a intrikánský samotář. Rád se pohybuje rychle a tiše. Vybuduje si pevné postavení dříve, než máte možnost ho zastavit. Kov v kombinaci s jeho nativním znamením podtrhuje jeho touhu po přepychu a luxusu, požitcích a zábavě - je rozkošnický, smyslný, miluje život na úrovni. Honbě za bohatstvím a mocí se může i zcela oddat. Má jasné představy a vidí daleko do budoucnosti; je prozíravý a vždy usiluje o všechno, co je nejlepší.
Had v kombinaci s prvkem Kovu je neskutečně tajnůstkářský, nejnepolapitel­nější, ale i nejdogmatičtější. V důsledku toho často podezírá jiné ze skrytých úmyslů - někdy až paranoicky.
Přes schopnost získat si a mít moc je v jeho charakteru určitý rys závislosti; neustále se snaží předčít ostatní, ať již čestným, nebo i nepříliš rovným způsobem. Přijmout porážku nebo neúspěch je pro něj velice těžké.
Dychtí po majetku, je panovačný a někdy velmi nesdílný. Své životní plány si stanoví velmi brzy a na svých záměrech pevně lpí. Dokáže být velkorysý a štědrý a dobře spolupracovat s ostatními, ale vždy jen do určité míry a s příslovečnou opatrností.

HAD VE ZNAMENÍ BERANA 21.3.-19.4. Člověk promyšlených a upřímných postojů. Kritizuje rázně, ale s citem. Svou záměrnou urážlivou nevšímavostí nebo naopak tvrdou kritikou dokáže ?nižší bytost? přimět k poslušnosti. Had je moudrý a pod ochrannými křídly Berana velice expanzivní, má však liberální názory. Využívá inteligence při všem, co dělá. V této lstivé kombinaci se rodí i lidé, kteří se umějí pro:,–(it a dosáhnout svého. V takovém člověku jsou šťastně spojeny schopnosti plánovat a realizovat.

HAD VE ZNAMENÍ BÝKA 20.4.-20.5.
Všechny nás může překonat v pevnosti a vytrvalosti. Had ve znamení Býka je osobnost, která stojí oběma nohama pevně na zemi. Obě znamení se řídí heslem, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, takže člověk zrozený v této kombinaci slunečního a měsíčního znamení je zvláště opatrný a pečlivý ve finančních záležitostech, nehazarduje a nerad riskuje. Nikdy ho netrápí pochyby ani strach. Věří ve vlastní schopnosti a neúnavně a vytrvale kráčí vstříc svému osudu. Je zvláště vnímavý vůči hudbě a umění vůbec. Málokdy lituje něčeho, co udělá. Had ve znamení Býka přesně ví, co je třeba kdy učinit.

HAD VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ 21.5.-21.6.
Charakteristicky nespoutaný a přitom jistý a duševně vyrovnaný. Had v kombinaci s Blíženci zasahuje rychle a přesně. Je velmi šaramantní, ve své důstojnosti a vznešenosti záhadný, nikdy neprozradí své pravé motivy. Had ve znamení Blíženců je zvláště okouzlující pro osoby opačného pohlaví. Člověk zrozený v této kombinaci se nikdy nedá vyprovokovat do té míry, že by ztratil celkovou kontrolu. Nicméně může být Had ve znamení Blíženců typem hazardéra, který dohání věci až na ostří nože, jako by si chtěl ověřit svůj vlastní úsudek a reflexy. Není však důvod k poplachu, protože Had je dostatečně citlivý, aby dokázal vyrovnat těkavé, rozmarné a nestálé jednání Blíženců.

HAD VE ZNAMENÍ RAKA 22.6.-21.7.
Tato osobnost se vyznačuje záhadnou a velice okouzlující povahou, připomínající matně se jiskřící odraz Měsíce na klidné vodní hladině. Hledá něco stálého a trvalého, slávu, věhlas a dobré materiální zabezpečení, v čemž mu však brání kvality Hada a plachá povaha Raka. Chce mít kolem sebe rodinu a hodně dalších lidí, i když na něm třeba parazitují a využívají ho. Dítě Měsíce vyžaduje lásku a ochranu, kdežto Hadova ?polovina tohoto člověka? je podezíravá, neustále ve střehu, v otázce případného neúspěchu až paranoidní. V zá:,–(ě by mohl být velice úspěšný, ale může být vůbec zcela šťasten, když je jeho vnitřní život tak komplikovaný ?

HAD VE ZNAMENÍ LVA 22.7.-21.8. Život Hada ve znamení Lva je předurčen k úspěchu i tragédii, protože člověk v této kombinaci je mimořádně divoký a vášnivý, zá:,–(ně odmítá hrát druhé housle. Je zářným příkladem půvabu, šarmu a inteligence. K tomu, aby mohl rozvíjet své schopnosti a dobré vlastnosti, potřebuje hodně lásky a pochopení. Někdy má sklon chovat se zhýčkaně, sobecky a domýšlivě, a když se mu věnuje příliš mnoho pozornosti nebo se mu moc často ustupuje, je nafoukaný a ješitný. Jeho srdečnost a upřímnost se projeví jen tehdy, když může vést poklidný život, který mu dovoluje nemyslet na sebe a pomáhat jiným.

HAD VE ZNAMENÍ PANNY 22.8.-22.9.
Smysl pro detail a záliba Panny v dokonalé organizaci ve spojení s Hadovou schopností skrývat své city a tajně manévrovat vytváří z této osobnosti uzavřeného, rezervovaného, ale extrémně dobře informovaného člověka. Jako teoretický pracovník v odborném výzkumu, krajně oddaný a plně orientovaný na svou práci, se dokáže k vytčenému cíli doslova připoutat a pracuje tak dlouho, dokud úkol úspěšně nedokončí. Zatímco zbytek lidstva zabředává do různých problémů všedního života, člověk ve znamení Hada a Panny se zdá být vůči běžným útrapám, únavě a slzám zcela imunní. Dokáže totiž ve svém myšlení zablokovat všechno, co ho ruší. Vady, slabiny a nedostatky ? Vůbec žádné, pokud nepovažujete za nedostatek být tak autokratický, chladný, střízlivě věcný a necitelně zdatný a schopný, jako je on.

HAD VE ZNAMENÍ VAH 23.9.-22.10.
Dráždivá, provokativní a svůdná kombinace. Jako člověk, s nímž se snadno navazuje vztah a lehce jedná, má dokonale vytříbený vkus. Je svůdně okouzlující a přitažlivý, skutečně velice sympatický. Může to být nevyzpytatelný myslitel, který se však snaží vyjadřovat a seberealizovat konvenčnějšími způsoby. Na to, jak je Had nezlomný a trpělivý, člověk v této kombinaci někdy trochu kolísá a váhá. Svou jemností, bystrou inteligencí a vtipem dokáže okouzlit lidi a získat si jejich přízeň. Má sklon k zábavám a tělesným rozkoším a velice mu záleží na popularitě i na tom, aby mohl jednat nezávisle.

HAD VE ZNAMENÍ ŠTÍRA 23.10.-21.11.
Skeptická, velmi skeptická kombinace. Had ve znamení Štíra se vyznačuje velkými hlubokými emocemi a chytrou taktikou. Své city maskuje přepjatostí a pruderností a díky tomu je tajemný a nevyzpytatelný. Ambiciózní, usilující o úspěch, nasává do sebe znalosti a vědomosti jako houba a je přeborníkem na vysvětlování i těch nejjemnějších náznaků. Cokoli probudí jeho zvědavost, sleduje bez ohledu na vynaložené úsilí. Zcela samostatný, ukázněný a mimořádně tajnůstkářský - není ochoten jen tak pro nic za nic něco vysvětlovat. Skutečně se velice málo stará o plané řeči. Ale pozor, není radno ho brát na lehkou váhu. Na celém světě nenajdete většího fanatika, než je Had ve znamení Štíra, který byl vystaven posměchu a pohrdání !

HAD VE ZNAMENÍ STŘELCE 22.11.-21.12.
V tomto případě je Had bezstarostnější, veselejší a uvolněnější, s kultivovaným nádechem nenucené nonšalance. Elegantní, oblečený podle módy, vzdělaný a temperamentní; má také menší smysl pro povinnost, protože Střelec miluje volnost a svobodu. Muže ani ženu v této kombinaci nenajdete u ponku nebo pracovního stolu. Na to jsou příliš velká ?klasa? a kromě toho mají obě znamení vznešenější cíle a ideály; milují úspěch, uznání a potlesk - i když každé z nich jiným způsobem. Had je neústupný, houževnatý a opatrný a umí čekat na svou příležitost. Naproti tomu Střelec kuje železo, dokud je žhavé, razí si cestu vpřed velmi energicky. Výsledkem tohoto spojení, ať je to muž či žena, je člověk moudrý, ale nespoutaný a nevázaný.

HAD VE ZNAMENÍ KOZOROHA 22.12.-20.1.
Chytrý, duchaplný, nade vše povznesený a rezervovaný Had ve znamení Kozoroha je opravdu jako skála. Protože žádné z obou znamení není příliš extrovertní, jdou vášnivé city tohoto člověka velice hluboko. S pozoruhodnou vytrvalostí a trpělivostí pronásleduje své nepřátele. Dychtivě se učí a své velkolepé představy realizuje pečlivým plánováním a tvrdou, houževnatou pílí. Téměř nikdy se nemýlí.

HAD VE ZNAMENÍ VODNÁŘE 21.1.-19.2.
V přítomnosti otevřeného, bezstarostného a jiskrného Vodnáře není tento Had tolik lstivý a zákeřný. Tento člověk je veselejší a zářivější a nehloubá tolik nad okolnostmi, které nemůže změnit. Své chování usměrňuje podle potřeby a situace a na život pohlíží optimisticky. Ke všemu má klidný a nenucený přístup, i když někdy bývá nevyrovnaný, náladový a podivínský. Pokud nemá možnost včas ventilovat přebytečné napětí, snadno podléhá nervovým otřesům. Pod vlivem Hada může být žárlivý, a když je rozčilen a vyveden z míry, stáhne se do sebe. V zá:,–(ě je však všude dobře přijímán, protože má přímo telepatickou schopnost přenášet svá přání, aniž by se nějak záměrně snažil ovlivňovat jiné.

HAD VE ZNAMENÍ RYB 20.2.-20.3.
Had ve znamení ryb dobře skrývá svou moudrost a psychické schopnosti. Může být někdy neúspěšný a zasněný, ale vždy dělá na veřejnost dobrý dojem. Had je silný, prudký, citově založený, vznětlivý, kdežto Ryby jsou naopak hluboké, tiché a nemluvné. Člověk této povahy je snadno zranitelný tvrdými, necitelnými gesty, chová v sobě lásku a přátelství s bezmeznými a nevyzpytatelnými emocemi. Znamení Ryb zde kompenzuje Hadovu tvrdou, necitelnou a bezohlednou rozhodnost a odhodlanost. Ryby jsou soucitné a ve spojení s Vodou podléhají surrealistickým snům a brilantním postřehům.

ČERPÁNO z knihy Theodora Lau, Velká kniha čínských horoskopů

NABÍZÍM VŠEM ZDARMA - Pokud vás zajímá jak se partneři narození v určitém znamení čínského horoskopu hodí k sobě, jak se budou snášet sourozenci nebo zda se snesete s kolegyní v práci, napište mi datum narození a pohlaví první posuzované osoby a datum narození a pohlaví druhé posuzované osoby a jejich vztah (partneři, kolegové, sourozenci a pod.). Formulář najdete na adrese www.volny.cz/reiki_poul nebo údaje pošlete na adresu stefinka@atlas.cz

PŘÍKLAD žena 12.3.1962, muž 27.7.1966 - manželé
Odpověď : MUŽ KŮŇ + ŽENA TYGR
Mezi těmito znameními existuje duch souznění. Spojuje je stejně nadšený a temperamentní náhled na život. Kůň je uchvácen její veselou a živou osobností a pro ni jsou velice atraktivní jeho vitální a sebevědomé způsoby chování. Oba jsou aktivní, půvabní a přátelští k lidem. Kůň dokáže zajistit přísun peněz a jeho tygřice je maximálně spokojená; je vynikající a okouzlující hostitelkou. Protože sdílejí stejnou filozofii, tíhnou také ke stejným cílům. V tomto manželství mohou dosáhnout hlubokého vzájemného porozumění.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek