2002 - dítě Kůň

Ostatní

DÍTĚ NAROZENÉ VE ZNAMENÍ VODNÍHO KONĚ 13.02.2002 01.02.2003 předchozí zrozenec 06.02.1942 05.02.1943 budoucí zrozenec 10.02.2062 29.01.2063 Je divoké a plné života. Vášnivě miluje život a je přizpůsobivé a optimistické. Rádo dělá všechno rychle a nové věci se učí snadno. Mnoho dětí ve znamení Koně se rodí jako leváci. Pokud takové dítě ?narazí?, má sklon k neposlušnosti, vzpurnosti a umíněnosti, ale rozhodně to není žádný ukňouranec a uplakánek. Tento živý a bujný človíček je neskonale šťasten, když může být venku. Potřebuje se vyřádit, je třeba ho zaměstnat spoustou cvičení a poskytnout mu svobodu a nezávislost jinak si ji zařídí samo a po svém.

I když se bude sebevíc toulat a nebude chybět u žádné rošťárny, vždycky si najde cestu domů, když se podává jídlo. Má nepokojnou duši, dychtící po poznání, a nutkavou potřebu neustále něco dělat. Brzy začíná chodit a mluvit a bouří se proti přílišným omezením. Je srdečné, něžné a milující, otevřeně projevuje city, ale příliš mnoho mazlení nemá rádo. Když ho budete chtít sešněrovat různými příkazy, zákazy a náročnými pracovními rozvrhy, uteče vám. Je schopno se rozhodovat okamžitě.
Dítě ve znamení Koně je třeba usměrnit a vést k disciplíně, aby se naučilo ovládat svůj těkavý temperament a impulzivní způsoby. Nutnost sebeovládání realistický Kůň pochopí a přijme v okamžiku, kdy zjistí, že jiné cesty není.
Zcela nepochybně se tento malý ukvapený človíček dostane do nesčetných nepříjemností a malérů, ale nečeká, že ho budete z jeho potíží dostávat. Je schopen se nebezpečí vyvarovat sám. I když problémy přímo nevyhledává, nedá se snadno zastrašit a své bitvy si chce vybojovat sám.
V každém případě zářivá osobnost malého Koně náležitě oživí každou domácnost.

KŮŇ VE SPOJENÍ S VODOU - 2002
Srdečný a elegantní Kůň s vynikajícím obchodním postřehem, ale mimořádně zahleděný do svého vlastního blahobytu, společenského postavení a pohodlí. Je velice přizpůsobivý a bez mrknutí oka ochotně akceptuje jakékoli změny.
Tento kočovný typ Koně bývá nepokojnější než všechny ostatní typy Koní. Vášnivě miluje cestování a všechny sporty. Nenechá prostě pod svýma nohama růst žádnou trávu.
Mívá také ve zvyku měnit často názory a nálady. Nabere náhle zcela jiný kurs a nijak se neobtěžuje nějakým vysvětlováním. Jeho myšlení a jednání je vedeno ojedinělými výbuchy smělé, ale inspirující aktivity.
Má vynikající smysl pro humor a když chce, umí být velice zábavným společníkem. Pohotový, bystrý, inteligentní, rád se pestře obléká, je schopen mluvit s kýmkoliv o čemkoliv. Stejně tak se ale dokáže chovat jako snob, je domýšlivý, vrtkavý a nestálý. Zároveň může prokazovat politováníhodný nedostatek taktu a ohleduplnosti vůči ostatním. Kůň s prvkem Vody by se měl učit větší obětavosti a schopnosti rozvažovat a plánovat.

KŮŇ VE ZNAMENÍ BERANA 21.3.-19.4.
Jak vidíme na první pohled, tato kombinace má příliš mnoho aktivního ohně. Člověk ve spojení Berana a Koně je neustále ve střehu. Kůň může naučit Berana běhat s půvabem a elegancí a přesvědčit ho, aby tak často nepoužíval rohů. Tento vtipný, temperamentní a kurážný člověk s vervou a elánem má tendenci brát na sebe příliš mnoho úkolů a je pak přepracovaný. Vyjadřuje se brilantně, ale často zbrkle a neuváženě. Je nebojácný, ale trpělivý, překotně se vrhá do nových a nových činností. Nemá však dost vytrvalosti, aby je pak také dokončil.

KŮŇ VE ZNAMENÍ BÝKA 20.4.-20.5.
V tomto případě může být obvyklá stálost Býka a jeho záliba v přesnosti a pravidelnosti zpestřena duhovými náladami nádherného Koně, hýřícího všemi barvami. Obě znamení se svědomitě snaží věnovat příslušnou pozornost zajištění svých vlastních potřeb a nikdy jim v tom nezabrání přílišná úzkostlivost, výčitky svědomí nebo hluboké sebezpytování. Člověk zrozený v této kombinaci má silně vyvinutý smysl pro bezpečí, klidnou rozhodnost a odhodlání. Je to ?rychlejší? Býk nebo ?pomalejší? Kůň, ale v každém případě živá, energická a soudná osobnost, která uznává rozumné argumenty.

KŮŇ VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ 21.5.-21.6.
Vznětlivá, velice nestálá a rozporuplná kombinace. Záliba Blíženců v chameleonských změnách spolu se sklonem Koně k neustálému pohybu zde dosahují nejvyšší možné míry. Kůň ve znamení Blíženců je schopen bleskově rychlých reflexů. S takovým důvtipem a bystrostí se nemůže ani na okamžik nudit. Řítí se krkolomnou rychlostí, obsáhne rozsáhlé oblasti, ale nikdy nejde hlouběji, zůstává na povrchu. Snadno se zaslepeně poblázní a stejně rychle ztrácí zájem. Tato kombinace je ztělesněním Merkuru.

KŮŇ VE ZNAMENÍ RAKA 22.6.-21.7.
Aktivní, ale chladně soustředěná, sebejistá osobnost. Přes jemné způsoby, díky kterým se svým okolím dobře vychází, je Kůň ve znamení Raka obrazem nesčetných nálad a vrtochů. Člověk v této kombinaci není tak obětavý jako Rak ve spojení s jinými znameními, ale pokud jde o vkus, stále preferuje, ať již on či ona, ty správné hodnoty - je to člověk elegantní, slušný a má milující povahu. Přítomnost Koně způsobuje, že je otevřenější, nemá takový sklon brát život příliš vážně. Rak nebude tak závislý, protože Kůň ví, kdy, kde a co má nechat být. Výsledkem je charakter s uhlazenou řečí a způsoby a ?bezpečnostním ventilem?, který jej chrání, aby se do něčeho příliš angažoval.

KŮŇ VE ZNAMENÍ LVA 22.7.-21.8.
Osobnost s takovou radostnou a zářivě optimistickou dispozicí nemívá ani stín pochybností. Idealisticky ambiciózní, vášnivě nadšený a opravdový. Kůň ve znamení Lva se vrhá vpřed sice optimisticky, ale zato sporadicky. Je impulzivní, miluje velká gesta. Potřebuje mnoho emocionálních ventilů, aby mohl uvolnit přebytky zadržené energie. Velkomyslný, štědrý, veselý a rozpustilý Kůň ve znamení Lva je expresívní, výřečný a miluje neustálý pohyb.

KŮŇ VE ZNAMENÍ PANNY 22.8.-22.9.
Panna zbavuje Koně nevypočitatelnosti a tlumí jeho vášnivost. Jeho pohyby a jednání jsou lépe promyšlené a vyzkoušené. I když jsou reflexy Koně ve znamení Panny pomalejší, protože nemá tak prudkou a bouřlivou povahu, přesto je tento člověk bystrý a ostražitý a pohotově reaguje. Znamení Panny může Koni odnímat část jeho ohně. Je to však výsledek pro něj užitečný a prospěšný, protože poskytuje úrodnou půdu, v níž může růst a vzkvétat člověk mnohem odpovědnější, než je u Koně obvyklé.

KŮŇ VE ZNAMENÍ VAH 23.9.-22.10.
Znamení Vah je ve spojení s rychlým a věčně mladým Koněm ještě veselejší, šťastnější a optimističtější a vyznačuje se dobrosrdečným a laskavým humorem. Člověk v této kombinaci není tak egocentrický, lépe vychází s ostatními. Ačkoli je Kůň ve znamení Vah nerozhodný a kolísavý v záležitostech jiných, vlastní věci řeší s pronikavou inteligencí a ostrým ?čichem? a lstivostí. Přes svou nevypočitatelnost a zdánlivou neuváženost a povrchnost může být velice schopným tvůrcem či producentem, protože perfektně ví, kde lze sebrat smetanu.

KŮŇ VE ZNAMENÍ ŠTÍRA 23.10.-21.11. Štír se vyznačuje stálostí, která může Koně přimět, aby své síly využíval strategicky. Je to Kůň, který postrádá nenucenost, nedbalou eleganci a radostnou spontánnost jiných Koní; nicméně i když může být vážný, nemusí být ještě smutný a zachmuřený. Stále odolává tomu, aby se dal připoutat ke každodenním domácím pracem a povinnostem. Rozhodně není zvlášť otevřený a upřímný; vzhledem k mysterióznímu jednání Štíra může být přes svou tajnůstkářskou povahu obratný a průbojný. Pokud je pevně rozhodnut pro:,–(it svou, dá se s ním těžko diskutovat.

KŮŇ VE ZNAMENÍ STŘELCE 22.11.-21.12.
Osobnost, která miluje život v horečném tempu. V těle nemá ani jediný unavený sval, je odvážný a troufalý a v neustálém pohybu. Znamení Střelce může být v tomto případě pro Koně rozvracející a ničivé - příliš mnoho rychlosti, ducha a vtipu bez dostatečné vytrvalosti a stálosti. Člověk s touto kombinací příliš spoléhá na svou intuici, často se z něho stává neurotik, protože si všeho bere víc, než je schopen unést. Sport, pohyb a veškerá fyzická cvičení jsou ideálním ventilem pro vypuštění nashromážděných tlaků. Kůň ve znamení Střelce nejen mluví, ale také jedná pouze podle vlastního přesvědčení.

KŮŇ VE ZNAMENÍ KOZOROHA 22.12.-20.1.
Nejvítanějším přínosem Kozoroha v této kombinaci je důslednost a zá:,–(ovost. Díky tomu je tento Kůň stálejší a spolehlivější. Obě znamení pohánějí člověka k neustálé činnosti. Je vnímavý, umí naslouchat, ale zdroje svých informací si pečlivě ověřuje. Neustále sleduje vlastní prospěch, když loví v jemných odstínech a náznacích, které ostatní vydávají. Kůň ve znamení Kozoroha není tak bezstarostný a lehkovážný jako kombinace jiných znamení. Pevné rozhodnosti a rezolutnosti Kozoroha propůjčuje Kůň rychlost a graciéznost, půvab a šarm. Přesně ví, čemu dát přednost, a tak je schopen dosáhnout mnoho.

KŮŇ VE ZNAMENÍ VODNÁŘE 21.1.-19.2.
Nadšená osobnost, rozmarná a vrtošivá, se zálibou v cestování; mívá vždy sbalená zavazadla a je připravená vyrazit, ať již na skutečnou, či imaginární cestu. Kůň ve znamení Vodnáře žije napůl v přítomnosti a druhou polovinou v zářivé budoucnosti svých magických snů. Jediná věc, kterou se nikdy nezabývá, je stinná minulost. Optimistický, veselý, bezstarostný a elegantní, doslova překypuje láskou k životu a činorodosti. Pravdymilovný Kůň a Uranem ovládaný Vodnář dělají vše pro to, aby udržovali tělo i mysl svěží.

KŮŇ VE ZNAMENÍ RYB 20.2.-20.3.
Galantní, elegantní a vznešený člověk, jemnější, vnímavější vůči náladám jiných. Trpělivost, snášenlivost, a shovívavost Ryb zde uklidňuje neustálou Koňovu pohyblivost a přehnané manýry. Když se pouští do nějaké činnosti, dokáže udržet stejnoměrný krok. Tento zcela konvenční tvor se nevyznačuje ani vznětlivou a ukvapenou uspěchaností Koně, ani sklonem apoléhat příliš na hlas svého srdce, jak to činívají Ryby. Představuje rafinovanou směs rychlosti a citlivosti; není ani příliš rychlý, ani příliš pomalý, ani příliš tvrdý, ani příliš sentimentální.

ČERPÁNO z knihy Theodora Lau, Velká kniha čínských horoskopů

NABÍZÍM VŠEM ZDARMA - Pokud vás zajímá jak se partneři narození v určitém znamení čínského horoskopu hodí k sobě, jak se budou snášet sourozenci nebo zda se snesete s kolegyní v práci, napište mi datum narození a pohlaví první posuzované osoby a datum narození a pohlaví druhé posuzované osoby a jejich vztah (partneři, kolegové, sourozenci a pod.). Formulář najdete na adrese www.volny.cz/reiki_poul nebo údaje pošlete na adresu stefinka@atlas.cz

PŘÍKLAD žena 12.3.1962, muž 27.7.1966 - manželé
Odpověď : MUŽ KŮŇ + ŽENA TYGR
Mezi těmito znameními existuje duch souznění. Spojuje je stejně nadšený a temperamentní náhled na život. Kůň je uchvácen její veselou a živou osobností a pro ni jsou velice atraktivní jeho vitální a sebevědomé způsoby chování. Oba jsou aktivní, půvabní a přátelští k lidem. Kůň dokáže zajistit přísun peněz a jeho tygřice je maximálně spokojená; je vynikající a okouzlující hostitelkou. Protože sdílejí stejnou filozofii, tíhnou také ke stejným cílům. V tomto manželství mohou dosáhnout hlubokého vzájemného porozumění.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek