Měl Filip právo na svůj život?

O životě

Od smrti našeho Filipa uplynuly čtyři měsíce a já si stále kladu řadu otázek. A hledám odpovědi. A některé své otázky i odpovědi bych ráda zaznamenala k zamyšlení i pro ostatní...

Od první chvíle, kdy jsme Filipa našli mrtvého, jsme se zoufale ptali - PROČ? PROČ? PROČ…

Když jsme si přečetli jeho dopis, trochu jsme začali chápat, ale otázka PROČ stále zůstávala. Proč se dospívající kluk cítil tak strašně zle, že to pro něho byl důvod ukončit svůj život?!? CO bylo pro něj tak hrozného a nesnesitelného na tomto světě, že to potlačilo jeden z nejsilnějších lidských pudů - pud sebezáchovy?

V dopise nám psal, že jsme byli všichni skvělí, že jsme báječná rodina… Nezavdali jsme mu i my, jeho nejbližší, důvod k jeho trápení?!?

O moc víc jsme jeho tragický čin pochopili až na pohřbu při posledním rozloučením s naším synem. Tehdy jsem naposledy mohla obejmout jeho studené tělo, naposledy ho pohladit, políbit a pošeptat mu do ucha slova lásky i prosbu za odpuštění všeho, čím jsem mu kdy nechtěně a nevědomě snad i ublížila…
Na konci obřadu, který jsme s manželem a dětmi několik dní s obrovskou bolestí i láskou pro syna připravovali, abychom splnili jeho poslední přání vyslovené v dopisu na rozloučenou, vystoupil neplánovaně a neočekávaně místní kněz… A ten nám tím vlastně prokázal tu službu, že nám dal odpověď na další naše otázky…

Od první chvíle jsme ani na okamžik neuvažovali o tom, že bychom důvod Filipova činu zatajovali. Jedné z dcer (které se asi měsíc před svou smrtí svěřil s tím, že je gay) v dopise napsal, ať to klidně řekne celému světu. A my jsme to brali a bereme jako naše poslání, jako plnění posledních přání našeho syna, že se snažíme a budeme snažit o osvětu, povzbuzení a pomoc těm, kteří se trápí a trpí pro stejný důvod jako náš Filip.

I proto píši tento svůj druhý deníček…

Od začátku jsme přemýšleli, jak Filipův odkaz rozšířit mezi lidi. Když o naší tragédii začala psát média (což jsme nijak neplánovali a ani o tom neuvažovali), pochopili jsme, že i to je způsob, jak o tom dát vědět co největšímu počtu lidí. S novináři jsme spolupracovali minimálně a pouze do té míry, aby se k lidem dostaly pravdivé a objektivní informace i z naší strany. Máme zato, že média (včetně Blesku a podobných) o naší smutné události psala relativně citlivě, objektivně i pravdivě - až na pár nepodstatných údajů, které však neměly zásadní vliv na obsah sdělení.

Začaly se k nám dostávat ohlasy a reakce na celou událost. Já jsem se snažila ze začátku filtrovat to, co k sobě pouštím, protože jsem neměla sílu číst cokoliv záporného. Nechápala jsem, jak někdo, kdo si říká člověk, může pod článek o smrti mladého kluka napsat cokoliv zlého a nenávistného…

V tuto chvíli nemohu říci, že se smrtí syna jsem se smířila a vyrovnala. Ty „zkušenější“ (maminky, co jim zemřelo dítě - z jakékoliv příčiny a v jakémkoliv věku) mi říkají, že se ztrátou dítěte se matka nevyrovná nikdy…

Hodně jsem o všem přemýšlela a přemýšlím. Zažili jsme mnoho zvláštních a z lidského hlediska nevysvětlitelných věcí. Začala jsem více číst - to, co mi doporučili lidé, kteří mi chtějí pomoci. Přečetla jsem řadu knih: Chatrč, Když se zlé věci stávají dobrým lidem, Andělé v mých vlasech, Schody do nebe, Andělské poselství naděje, Život po životě…

Hodně z toho, co jsem četla, mě oslovilo a pomohlo mi pochopit více věcí. Mnoho z přečteného mi bylo velmi blízké, jako bych to psala já nebo někdo o mně a mých prožitcích, pocitech, názorech a myšlenkách.

S odstupem jsem byla schopná si přečíst i negativní komentáře ke smrti našeho syna, k homosexualitě i k celé kauze, co smrt a pohřeb našeho syna rozpoutala. Přečetla jsem si diskuzi i zde na eMiminu o tom, zda je homosexualita ne­moc…

Děkuji všem, kdo mne jakkoliv potěšili a povzbudili, kdo s námi sdílí náš zármutek, naději, bolest i touhu po větší toleranci ve společnosti. Děkuji všem, kdo jsou tolerantní k homosexuálům, respektují a přijímají je s pochopením, povzbuzením i láskou.

A svým způsobem děkuji i těm druhým - těm, co se k celé situaci vyjadřují negativně. Každý má právo na svůj názor a postoj, jen nikdo nemá právo komukoliv ubližovat a odsuzovat ho za jeho danost, soudit, posuzovat a odsuzovat někoho a něco, o čem nemá dostatečné informace a koho nezná.

Všechny tyto komentáře mi ale pomáhají pochopit hloubku Filipovy bolesti a to, co ho k jeho činu dovedlo. Všem těmto lidem byla určena věta pronesená mou sestrou na pohřbu: To kvůli vám a lidem, jako jste vy, se Filip zabil…
Moc bych si přála, abychom všichni vždy dobře vážili svá slova, protože i slovo může mít fatální dopad a ve svém důsledku zabíjet…

Můžeme polemizovat o tom, zda je homosexualita léčitelná nemoc, neléčitelná danost, či dokonce výmysl a rozcapenost mladých lidí, kteří už nevědí co roupama a mají zálibu ve zvrácenostech a hříchu. Můžeme diskutovat o názoru místního faráře, že homosexualita je nemoc srovnatelná s Downovým syndromem a dá se léčit.

V této souvislosti mě oslovil dokument o dětech s Downovým syndromem. Tyto děti církev i lidé věřící hájí, chrání a bojují za jejich právo na život. Proti homosexuálům se otevřeně a ostře vymezují. Když hypoteticky pomyslím, že za nějaký čas bude v rámci těhotenských screeningů možnost zjistit eventuální homosexuální orientaci nenarozeného miminka… Bude potom církev a její přívrženci i tyto děti chránit a volat po jejich právu na život?!? Na jaký život jim dají právo?!?

Můžeme polemizovat o tom, jestli je či není Bůh a jak On to všechno vidí. Můžeme diskutovat nad Biblí a výroky, citáty i úryvky z ní - ale pak bychom měli brát a diskutovat i jiné výroky: Nesuďte, abyste nebyli souzeni; Spíše projde velbloud uchem jehly; Třísku v oku bratra vidíš a trám ve vlastním oku ne; Miluj bližního svého jako sám sebe… A mnoho dalších výroků a citátů by každý křesťan měl vzít za své…

Můžeme diskutovat o tom, jestli se Filipovy dostalo dostatečné podpory v rodině, či zda naopak nebyl tak hýčkán, že neunesl první nesnáz. Můžeme přemýšlet, zjišťovat informace o homosexualitě a polemizovat o tom, jak velká nesnáz, bolest, trápení a tápání je pro mladého člověka uvědomění si a přijetí své menšinové sexuální orientace.

Můžeme polemizovat o tom, zda sebevražda je smrtelný hřích a Filipa čeká peklo či v lepším případě očistec, či je v nebi v náruči Boha… Můžeme Bohu zlořečit, nebo se s pokorou sklonit před jeho vůlí.

A já za sebe bych do všech diskuzí chtěla říci asi toto:
Homosexualita je danost, se kterou se člověk rodí. Nikdo si ji dobrovolně nevybírá - to by udělal leda blázen. Ani náš Filípek si ji nevybral, takový se narodil a nebyla to moje ani jeho vina či volba. Nebylo to výchovou v rodině - proč by potom dalších našich sedm dětí bylo takzvaně normálních. Nebylo to tím, že bych se za své děti dostatečně nemodlila. Nebyl to trest Boží za mé a už vůbec ne jeho hříchy. Bůh (či osud - jak to kdo chce vidět a vnímat) ho takového stvořil a od počátku to tak chtěl, aby byl gay.

Nevím, proč to tak Bůh chtěl, ale vím, že to nebyl Boží omyl. Bůh Filipa miloval a stvořil ho přesně takového, jaký byl: veselý, přátelský, bezprostřední, společenský, upřimný, milý, slušný, šikovný, talentovaný a s homosexuální orientací. Bůh (či osud) má s každým z nás své plány. Někdy je nemusíme chápat…

Mnoho těžkostí a trápení, které nás v životě potkají, si do jisté míry zaviníme sami a mohou nás srazit k zemi. Mnohé bolesti nás naopak můžou dovést k hloubce pochopení Boha (či osudu) a pomoci nám v našem dalším životě.

Já sama jsem si v životě prožila dosti trápení. Můj život se se mnou vždy nemazlil a prožila a přežila jsem mnoho těžkého a bolestného. Mám pocit, že hlavně ten, kdo si sáhne hluboko na dno, je schopen pochopit řadu pro mnohé nepochopitelných a nepřijatelných věcí. Mimo jiné mě můj život naučil jinému pohledu na Boha.

Dříve jsem vnímala Boha jako přísného, trestajícího, kárajícího a soudícího OTCE. Nevím vlastně ani proč - ale v mnohých reakcích vidím, že tento pohled je dosti rozšířený. I pro mne to byl Bůh, ze kterého jsem spíš měla strach, než aby mi víra v tohoto Boha pomáhala. A pak jsem si před mnoha lety sáhla hluboko na dno a prožila (do té doby) největší bolest svého života. A už tenkrát jsem mnohé pochopila…

Pochopila jsem, že mé vnímání Boha bylo úplně špatné, že takhle to naštěstí pro nás lidi u Boha nefunguje. Začala jsem Boha vnímat jako TATÍNKA. Tatínka, který všechny své děti miluje stejně - nejněžněji milující láskou, která je bezvýhradná, odpouštějící a přijímající.

Samozřejmě hned někdo může namítnout, že i tatínek své děti musí kárat a vychovávat… Jistě, ale Bůh - Tatínek to dělá s láskou, protože LÁSKA je nejen prvním a největším ze všech přikázání, ale Bůh sám je Láska…

A jak se podle mne dívá Bůh na homosexuály? Protože vím, že On je takové stvořil a chtěl je takové mít (ač to je názor pro mnohé nepřijatelný), věřím, že jim přeje dobro i lásku. Nechce po nich, aby žili zavrženi, v ústraní, osamoceni, nemilováni, nepřijímáni, nepochopeni. Určitě i jim přeje to, co všem svým dětem - aby zde na zemi prožili život plný lásky a přijetí. Aby mohli milovat a být milováni.

Bůh nechce, aby kvůli tomu, že je takové stvořil, předčasně utíkali zpět do jeho náruče v zoufalství před nepochopením, nepřijetím a zlobou lidí.

Většina homosexuálů, které znám (i náš Filípek byl takový), jsou lidé citliví, milí, laskaví, přátelští, nadaní a talentovaní. Možná je Bůh stvořil a mezi nás heterosexuály na svět poslal proto, abychom se i díky nim naučili být citlivějšími, laskavějšími a tolerantnějšími. Abychom žili v lásce a vážili si lásky a přátelství. Abychom byli více lidmi…

Vím, že našemu Filipovi pozemský život už nic nevrátí. Vím, že on by o život za současného myšlení a postojů církve i některých lidí nestál, protože podle mnohých by neměl právo na život, jaký by chtěl a mohl žít. Vím, že by se těmito názory a postoji mnohých trápil a trpěl. Vím, že já bych ho svou láskou nebyla schopna po celý život ochránit před zlobou, odsuzováním a nepřijetím jiných. Vím, že svou smrtí chtěl nejen ukončit své trápení, ale především otevřít nám i dalším oči a pomoci jiným. Vím, že on už toho o Bohu ví víc než všichni teologové a moralisti světa dohromady. Vím, že on by s námi neměnil, protože jemu už je tak dobře, že je to pro nás nepředstavitelné…

My se s jeho odchodem na druhý břeh musíme naučit žít. Jediné, co pro něj můžeme udělat, je to, že budeme šířit jeho výzvu k lásce a toleranci. Můžeme pomoci jiným, aby se jim lépe žilo a jejich život, i přes jejich odlišnost od většiny, byl pro ně šťastný, krásný a radostný, nebo alespoň přijatelný.

To záleží i na vás…

Hodnotilo 66 lidí. Score 4.3.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek
 
Lithien
Závislačka 4396 příspěvků 10.06.14 00:54

Moc krasne napsany dennicek. :potlesk: Hodne sil a odhodlani do budoucna :kytka: :hug:

 
sara1000
Kelišová 5323 příspěvků 2 inzeráty 10.06.14 03:53

Cetla jsem i prvni denicek a noviny samozrejme take.Jsem rada, zev techto denickach jsem si mihla precist necenzurovana a neprekrucovana fakta primo od „zdroje“.
Filipek musel byt silny clovek, ikdyz udelalco udelal.
Je treba jeho odkaz dale sirit.Nase spolecnost by se mela konecne probudit a hluboce zamyslet.
Vam a cele Vasi rodine prejihodne sil a lasky do budoucna.

 
Bobiše
Ukecaná baba ;) 1681 příspěvků 4 inzeráty 10.06.14 06:44

Krasny denicek. Myslim, ze pres vsechnu bolest Te Buh v mnohem poznani posunul zase o kus cesty k Nemu bliz. Preji hodne sily, Tobe i cele rodine. Lidsky jako matka to zrejme nikdy neprijmes, to se snad ani neda. Ale v tom Bozim pohledu, zameru si Te Buh pritahnul, obdaroval a ty jsi statecna zena. Myslim, ze mas tomuto svetu co rict. Aspon te hrstce, ktera si od Tebe neco precte nebo se s Tebou setka. :hug:

 
Pudloslava
Vesmírná mluvilka 32229 příspěvků 10.06.14 07:38

Hele ja u matek, jimz zemrelo dite, uznavam pravo na zaujaty postoj vuci komukoli, kdo se u toho nachomytl (zpravidla zdravotnici), takze ani necekam, ze na tebe muj prispevek nejak zapusobi. Ale vy jste meli smulu na farare, ne na cirkev. Selhala jedna konkretni osoba.
Cirkev hlasa vuci homosexualum vstricne vztahy, pouze jim nedovoluje provozovat homosexualni sex, protoze je bere v tom ohledu handicapovane - podobne jako kdyby se narodili s nejakou telesnou vadou, ktera by jim „v normalnim sexu“ branila. Jinak jim dovoluje zcela vse a bere je jako zcela plnohodnotne lidi.

Ja jsem praktikujici verici, ktera cirkev casto a s oblibou kritizuje a pokud by slo o me, homosexualni snatky bych vericim umoznila, stejne jako sveceni zen, zruseni celibatu atd atd… nicmene nyni se musim cirkve zastat. Cirkev opravdu nechce homosexualy zlikvidovat. A uvaha o jejich prenatalni likvidaci je fakt usmevna.
(Nabizi se teda otazka, jestli by Filip mel tebou dane pravo na zivot, kdybys u nej prenatalne zjistla DS)

Jeden zastupce cirkve boleste selhal pri projevu krestanske lasky.
Neprislusi nam soudit, ktery z tech dvou pujde do pekla, ja verim, ze zadny z nich. My se muzem pouze modlit.

A v minulem denicku jsem psala, ze bohuzel divnych fararu je vetsi procento, nez divnych lidi v populaci, protoze cirkev odjakziva pritahovala podiviny a filtr celibatu tomu jeste vice napomaha.

Příspěvek upraven 10.06.14 v 07:39

 
phoma
Echt Kelišová 7879 příspěvků 10.06.14 07:55

:srdce: krasný deníček a pravdivý přeji mnoho sil

 
Aneta361
Kecalka 283 příspěvků 10.06.14 08:57

Je smutné že se lidi staví v dnešní době takhle k homosexualitě. Nejhorší je prežit své dítě:(. Držte se

 
verulicek  10.06.14 09:15

Nebyl tu už o Filipovi jeden deníček? něco ve stylu „buďte k sobě lidi tolerantní“? mám pocit že jeho příběh už jsem četla.. :nevim:

 
Katy 7
Kelišová 5167 příspěvků 10.06.14 09:41

Přeji hodně sil při vyrovnávání se ztrátou Filípka :hug:

 
subsomi
Kelišová 6555 příspěvků 12 inzerátů 10.06.14 11:13

Krásně napsáno, je mi Vás líto, ale zároveň Vám moc fandím v poslání do kterého jste se pustila.

A následující věta z deníčku, je tak moc pravdivá
Většina homosexuálů, které znám (i náš Filípek byl takový), jsou lidé citliví, milí, laskaví, přátelští, nadaní a talentovaní.

Příspěvek upraven 10.06.14 v 11:14

 
Talitha
Extra třída :D 13262 příspěvků 10.06.14 11:17

@Pudloslava Souhlasím ve všech bodech.
Myslím, že i člověk v rámci církve může mít vlastní názor na cokoli. Právě proto, že to, co církev prezentuje občas jako Boží slovo, jsou mnohdy jen její výmysly.
A pokud člověk s dobrým úmyslem všechno svěří Bohu samotnému, tak o co jde. Nebude mě nikdy soudit církev samotná přece.

Jsem praktikující věřící, mám tři děti - a všechny vědí, že je budu mít stejně ráda, ať už budou preferovat jakékoli pohlaví, všechny vědí, že za tohle se nechodí do pekla a že se homosexuálům nesmějeme, stejně, jako se nesmějeme někomu, kdo je mentálně postižený, nebo nemá ruku.

Proč si to Filip přebral tak, jak si to přebral a vnímal to takhle fatálně, těžko říct. :nevim:

 
Anonymní  10.06.14 11:17

Tohle me hodne zasahlo, uz proto, ze jsme to meli v rodine podobne.Ale svadet to na farare? Podle me je nase spolecnost vuci homosexualum dost tolerantni.Jsou zeme, kde je to mnohem horsi. Hlavni ulohu ma rodina a vysvetleni, ze na homosexualite neni nic nenormalniho.Me dite melo spoustu kamaradu, nikde se netajilo, ze je jineho zamereni, zadny posmech nikdy nebyl! Je fakt ze nejsme verici, ale vzdy jsem reagovala stylem, at dela to, co uzna za vhodne, jen aby bylo stastne…to je nejduletitejsi…

 
Talitha
Extra třída :D 13262 příspěvků 10.06.14 11:37

On člověk hledá viníky všude možně. Bratr mého muže se zabil ve 20. Nikdo neví proč. Asi byl citlivá duše, asi potřeboval něco víc, třeba ani nevěděl co. Prostě souhra zvláštních okolností.
Chápu, že člověku se trochu uleví, když to hodí na: faráře, církev, netolerantní společnost, na kohokoli.
Ale třeba to přímo ničí vina nebyla - prostě se to stalo. Není to o nic méně bolestivější, je to hrozný, bez debat.
Jen moc nesouhlasím s tou psí hlavou, co se nasazuje církvi.

 
Vermion
Závislačka 3735 příspěvků 10.06.14 12:12

Na jaký život jim dají právo?!?
Tak právo na život jim dají, to ano, ale myslím si, že ne právo na vyjádření své sexuality…protože ta není v souladu s oficiální doktrínou…

A zakladatelko osobně si myslím a nikomu to nepodsouvám…viděla bych základ problému v tom, jak moc dobře si byl Tvůj chlapec vědom a obával se toho, jak bude nebo spíš nebude přijat širokým společenstvím věřících…svých kamarádů, přátel ze sboru, jejich rodinami, znal oficiální postoje církve, ke které patřil, chtěl patřit…

V roce 2003 jsem v Německu na stáži potkala dva mladé chlapce, Poláky, oba homosexuálové…co myslíš, žijí ještě v Polsku?
Odpovím Ti…ani jeden…proč asi…

 
Lomikára
Zasloužilá kecalka 803 příspěvků 10.06.14 12:14

Je mi moc líto vašeho syna a i jeho a vaší bolesti. Chápu potřebu hledat příčinu a viníky, ulehčit si snadným vysvětlením.
Ale faktem je, že po přečtení prvního deníčku bych jednoznačně byla mezi „negativními“ komentáři, pokud by tedy vůbec nějaký komentář vložit šlo.

Potíž podle mě je, že zaměňujete pojmy „společnost“ a katolická církev, resp. farář. A vnímám to tak, že jedním z důvodů je fakt, že jste toho sami byli součástí - píšete, že jste na homofobní kázání chodili a poslouchali ho i přesto, že se silně neslučovalo s životní situací vašeho syna, který to věděl a kázání odmítal. Ale jeho rodina ne. :nevim:

Podle mne je tato společnost jednou z nejtolerantněj­ších k odlišné sexuální orientaci. Jistě, není to ideální, ale to není nikdy a nikde - tím spíš mezi puberťáky. Lehké to často nemají lidé odlišní i z jiných příčin. Ale máme tu svobodu názorů, vyznání i sexuální orientace, každý si může vybrat, co mu libo.
Pokud si ale někdo zvolí jako svou autoritu a duševního vůdce katolickou církev, těžko může čekat, že bude v kostele poslouchat kázání o volné lásce prokládané sóly z Hendrixe. Zvolili jste a život, osud či Bůh, chcete-li, vám ukázal, že špatně…

Proto mi celý humbuk kolem „netolerantní společnosti“, kvůli které se údajně Filip zabil, přišel značně pokrytecký. Nemyslím to nijak ve zlém a vůbec si nemyslím, že máte na tom nějakou vinu. Ale myslím, že je dobré se zdržet podobných veřejných proklamací a řešení bezprostředně po takové tragedii. Chce to odstup.

Příspěvek upraven 10.06.14 v 12:16

 
dendule4
Závislačka 4654 příspěvků 10.06.14 13:01

Já si upřímně nedokážu, ale raději ani nechci představovat, jak se musíte cítit, kdyby se lítost tak dala projevit slovy…já jsem tento deníček pochopila jako potřebu si ulevit, vypsat se ze smutku a zloby, kterou ted cítíte, za Váš názor na netolerantní společnost Vás neodsuzuji, ani se mě to nijak nedotklo…ale doporučila bych Vám pomoc psychologa, ten Vaši situaci asi pochopí víc, jak uživatelky emimina, které(nebo alespon převážná většina z nich) nic takového nezažily

 
jaaaaaana  10.06.14 14:33

Tak hlavne, ze se nasel vinik 8o :roll:

 
Jaajule
Povídálka 44 příspěvků 10.06.14 14:34

Četla jsem i předešlý deníček a to co vás potkalo by se nemělo stávat :zed:
Já sama jsem bysexuální orientace a na základní škole jsem za to byla odsuzována a prošla si spoustou utrpení. Pak jsem si ale našla výborného kamaráda, byl to též homosexuál a byl to nejlepší člověk co jsem zatím za svuj život potkala (bohužel vztahy vymizely po tom co se odstěhoval do zahraničí) ale nikdy opravdu nikdy jsem nepotkala lepšího, milejšho, tak láskyplného člověka jako byl on, jsou to skvělý lidé a doufám, že je svět bude brát brzy za „normální“ a Vám přeji hodně štěstí a lásky do života :hug: :srdce:

 
Pudloslava
Vesmírná mluvilka 32229 příspěvků 10.06.14 14:54

@subsomi ja bych na podobne vyroky byla opatrna, protoze i to jsou predsudky, byt pozitivni. Homosexualove jsou lidi jako vsichni ostatni, nekteri jsou mili, jini protivni, nekteri inteligentni, jini uplne blbi… kdo bude pristupovat k homosexualum jinak, nez k jinym lidem, kdo na ne bude klast vetsi ocekavani nez na jine, nikterak jim neprospeje.
Oni se mozna desne snazi, aby nikdo nemohl rict „znam protivnyho homosexuala“, podobne jako Romove maji obvykle daleko cistejsi deti, nez mam ja, ale proste jsou to lidi. ne nejaci andele.

 
hanak  10.06.14 14:58

Včera jsem si v rámci vnitřního rozjímání vyndala dcery školní bibli (US církevní škola) s tím, že si počtu nějaké staré příběhy ze Starého zákona (ten nový neberu, je už moc upravovaný, změněný pro potřeby církve).. ale no.. kam se hrabe Hitchcock!

  • příkaz Mojžíše s knětem Eleazarem.. Mojžíš se při pohledu na zajatce v poutech (midjánské ženy, děti a muži) rozčílí a zavelí: „Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte pro sebe“.. a země se zbarví doruda, neb k takovému masakru prý vydal rozkaz sám Bůh.


A pokračujeme dále ve Starém zákoně…

  • 31. kapitola knihy Numery Hospodinův rozkaz: „vykonáš za syny Izraele pomstu na Midjáncích a pak budeš připojen ke svému lidu.“ A židovskému vůdci Jozuaemu rozkáže: „Nikoho nenechat vyváznout, vše, co dýchá, vyhubit jako klatě“.
  • starozákonný Hospodin je velmi krutý, pomstychtivý, egoistický.. „Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení.“… a rád taky vyhrožuje „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval“… a „perlička“ Hospodinova v Žalmech: „Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skály“


Dál nečtu. Spisy Hitlera by asi zněly podobně - nic proti. Na bohoslužby do kostela opravdu nechodím a i nadále chodit nebudu.
Moje víra je jiná.. ale s tímhle bohem to skutečně nemá nic společného :think:

Otázka homosexuality a vůbec různých „odlišností“.. homosexualita je napříč celé živočišné říše. Najde se snad u všech živočišných druhů, kteří žijí bez předsudků a zbytečných omezení na této planetě. Nejsme jiní.. lidé jsou přirozenou součástí této planety, jen si rády hrají na něco víc. ALE my nejsme nic víc!! Příroda nás vytvořila takové, jací jsme a z jejího pohledu jsme dokonalí, tzn. včetně homosexuality.
Nemám nic proti lidem „odlišného“ sexuálního zaměření.. protože odlišné jsme to učinili jen my, nesmyslnými normami a pravidly, začali jsme tvrdit, že to, co je normální a přirozené, normální údajně není.
Hloupé, krátkozraké.. jít proti přírodě.. však ona nám to jednoho krásného dne vrátí i s úroky!

K zakladatelce deníčku: maminko, nikdo nemůže pochopit bolest tvého srdce víc, než matka, která také ztratila dítě. Moc bych ti přála nalézt vnitřní klid. Vím, že čas ránu otupí, ale nikdy se zcela nezacelí.
Nevím, jak pomoct, ikdyž bych hrozně moc ráda.. tak aspon na dálku posílám co nejvíc síly a objetí. :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :srdce:

Příspěvek upraven 10.06.14 v 15:13

 
Laura1010
Zasloužilá kecalka 566 příspěvků 10.06.14 15:17

Cetla jsem oba vase denicky, moc me to mrzi, uprimnou soustrast. Zacatkem roku mi umrelo miminko v osmem mesici tehotenstvi a lidi jako vy mi ukazuji, ze muze byt i mnohem hur, obdivuju vas jak to zvladate, je mnohem tezsi ztratit dite ktere s vami zilo.Taky jsem cetla knizku zivot po zivote a chatrc. K tomu bohu, ja nejsem pobozna, ale ani netvrdim ze nic neexistuje, nejaka sila mezi nebem a zemi je, ale porad nechapu kdyby buh existoval tak proc necha umrit nenarozeny miminko na ktery se tesime a jiny zeny co deti hodi do popelnice je maji zive a zdrave..to je to co me nenecha verit, ze me tohle melo neco naucit. Verim, ze duse zemrelych jsou nekde, kde jim je mnohem lip nez tady na zemi a jednou se s nima setkame. Preju vam at je vam lip, at naleznete odpovedi na svoje otazky.Vas syn byl jiste skvely a homosexualita je dnes uplne normalni, snad vas pribeh, pribeh vaseho syna otevre oci lidem, kteri rikaji opak, protoze vsichni jsme jen lidi a kazdy to vnimame co se deje kolem nas. :hug:

Příspěvek upraven 10.06.14 v 15:19

 
misicka38
Zasloužilá kecalka 582 příspěvků 10.06.14 15:24

Některé dámy zde opět nezklamaly…autorka nesvádí vinu na faráře, ale pouze si tím co řekl vlastně uvědomili co vastně syna trápilo, že to není jen farář který měl zrovna řeč u rakve jejího syna, ale spousty dalších a dalších lidí, kteří odsuzují homosexualitu…Mys­lím že tím bylo myšleno že její syn nezvladl se posatvit všem lidem a zakřičet do světa že „není normální“ protože lidi na to neumí reagovat, proto se rozhodl zkončit svůj život.

Jinak v boha jako takového věřím a nevěřím, nejsem křestan, neznám bibli, věřím ale v něco a jestli tomu smím říkat buh, tak proč né.
Filip byl jistě skvělý člověk, možná že měl malinko myslet i na bolest svých blízkých než jen tu svou, možná.
Vy jste silná žena a před vámi já smekám, určitě šiřte to co chtěl váš syn, homosexualita není nemoc, já znám sposty homosexualu a lesbiček a ničím se neliší od „normalních lidí“ možná právě naopak, ke všemu mají blíž, jsou velmi chapající a citliví..

 
Jujunka
Kecalka 223 příspěvků 10.06.14 16:48

Krasny denicek :kytka: Musí být těžké vyrovnat se se ztrátou dítěte, ale věřím, že každý má svůj osud daný.

Můj názor na homosexualitu je takový, že každý je nějaký a nemůže si vybrat.. prostě to tak cítí a nikdo to nemůže změnit a je jen na ostatních, jak se k tomu postaví.. mnoho lidí svou orientaci z tohoto důvodu skrývá a my si ani nedokážeme představit, jak se mnozí z nich díky tomu cítí…s tou církví… nejsem věřící, nicméně prostě nepochopím, jak si někdo může myslet, že je homosexualita nemoc.. Cirkev by se především měla zaměřit na lidi mezi sebou a na zneužívání dětí.. kolikrát jsou to i chlapci.. :cert:

Klobouk dolů předtím, jak jste se s jeho ztrátou poprala..určite je na vás pyšný za to, že se snažíte o splnění jeho posledních přání :srdce:

 
Miška29
Kecalka 139 příspěvků 10.06.14 18:14

Hezky napsané, naprosto souhlasím s vnímáním Boha jako milujícího, odpouštějícího a tudíž neodsuzujícího. A to i u horších provinění než je homosexualita, která je navíc proviněním jen naprosto zdánlivým, lidmi uměle učiněným. Naprosto nelogicky. Ti lidé se s tím narodí, stejně jako se někdo narodí s křivým nosem nebo s šesti prsty nebo s nízkým IQ…Proč a za co to společnost odsuzuje mi není naprosto jasné. Co mi ale také není jasné, je to, proč je to v Bibli…Je tam na jednu stranu nabádání k lásce, jednání s lidmi jako rovný s rovným, špatnost povyšování se nad druhé a naopak ponižování druhých atd., na druhou stranu je tam tohle…Ale těch věcí, které mi do obrazu Boha nesedí je víc, hlavně ve Starém zákoně…Jeden farář to vysvětlil tak, že to platilo dřív, kdy lidé byli bezbožní, zabíjeli se navzájem, zabíjeli zvířata jako oběti…A přesto, že se to nezdá, je dnes v lidech víc pochopení pro lásku než dřív a proto už Nový zákon pojímá Boha jinak…Těžko říct, každopádně láskou, soucitem a pochopením pro druhé nic nezkazíme. Kéž by jí bylo mezi lidmi co nejvíc…A kéž by ji církve dokázali lépe učit praktickými příklady…Teď se chystám číst knížku Nikdy o tom nemluv, už teď tuším, že to bude náročné čtení…Je to právě o tom, jaké hrůzy lidé ve jménu církve konali…Jak jim naprosto uniklo to hlavní a zásadní poselství a lidskost obecně…Jak k tomu dojde a jak je to možné?…

Příspěvek upraven 10.06.14 v 18:16

 
Minki
Zasloužilá kecalka 739 příspěvků 10.06.14 19:35

Hodne sil na prekonani bolesti.

Nicmene je pro mne nepochopitelne proc se k tomuto cinu clovek odhodla pokud za nim stoji rodina :nevim: nejak pro mne neni pochopitelne. Spoluzak je take homosexual a bydli s pritelem na vesnici, kde si lidi vidi do talire a presto se neskryva ve velkem meste a ziji tak nekolik let :nevim:
Tohle je o sile cloveka a ne o zadne vire…holt nekteri maji tu silu bojovat a jsou na dne a jini ten dar vzdaji.
Musi to byt bolestne a tezke. Drzte se…

 
Tiger-lily
Nadpozemská drbna 29695 příspěvků 8 inzerátů 10.06.14 20:07

Hledání viníka a třídního nepřítele, který může za všechno, se stalo naším národním sportem. Na druhou stranu si myslím, že je potřeba se zabývat tím, proč si mladý kluk vzal život.
Co se týká prezentace gayů, myslím, že si moc nepomůžou různými pochody, kde se ukazují spíš jako zmalovaní úchylové. Určitě by neškodilo, kdyby je média ukazovala více jako normální lidi - lidi, kteří mají svoji rodinu, přátele, práci, záliby…

 
Miška29
Kecalka 139 příspěvků 10.06.14 21:31

@Tiger-lily S tím naprosto souhlasím. Já myslím, že ta averze vůči gayům je právě hodně způsobená tím, že se právě hodně zvýrazňuje a přehání ta „jinakost“, co se týče mluvy, chůze apod. A potlačuje se to, že jsou to přece lidé jako všichni ostatní se svými radostmi i starostmi, s rodinou, přáteli atd. Jen ty posměšné vtipy, které z nich dělají zvrhlíky, před kterými se každý muž musí mít na pozoru, vždyť je to směšné. Možná takoví existují, stejně jako jsou otravní a a vlezlí muži heterosexuálové…Ale nedá se to přece brát jako většina. Takže ano, víc bych asi prezentovala jejich normálnost, to, že dokáží mít dlouhodobé vztahy a nestřídají partnery jako ponožky ( další podle mě mýtus…). Znám osobně tři homosexuální páry - jednou muži - skvělí lidé, lékaři, další dva ženy, opět skvělé, vysokoškolsky vzdělané, oba ženské páry mají dvě děti. Žijí plnohodnotný život, jsou pro společnost přínosem, nikomu neubližují. Co třeba natočit dokument o několika takových párech? Určitě by to jejich obraz v očích společnosti zlepšilo.

 
vivus
Povídálka 16 příspěvků 10.06.14 22:24

Musí to být pro Vás strašně těžké…Určitě si pořád kladete otázku PROČ a KDO za to může. Vy a Vaše rodina to ale určitě nejste. Syn Vás miloval, napsal Vám to. Byl to mladý muž. Vím že teď se mi to píše, ale po dlouhém čase to třeba uvidíte z této stránky: Každý z nás v určité životní etapě stojíme na křižovatce a je jen na nás, jak se rozhodneme, je to naše svobodná volba, za kterou si bereme plnou zodpovědnost. Váš syn se rozhodl jít na křižovatce tímto směrem, bylo to pro něj osobně nejlepší řešení a Vy to respektujte, jakkoli to teď nemůžete pochopit a hledáte odpovědi, které prostě nejsou.
Je dobře, že o tom chcete mluvit a bojovat za něj i po smrti, stejně tak by byl určitě i rád, abyste nebyla smutná. Máte velkou rodinu, a to je obrovský dar sám o sobě a ta Vás taky potřebuje :hug: Hodně sil :hug:
Já osobně mám na církev, pámbíčkáře a pámbíčkářky všeho druhu svůj názor, myslím, že každý by měl věřit soukromě, nakazovaná víra je…radši to nebudu komentovat.

 
triada
Kelišová 5963 příspěvků 10.06.14 22:33

Krásně napsané…posílám hodně síly.

 
Paradise
Závislačka 3529 příspěvků 10.06.14 22:57

Bože proč jsou lidi tak zabednění, bohužel při čtení deníčku jsem si v duchu říkala, ze to bude zas mela a nespletla jsem se, chjo.

Chápu proč měla maminka Filípka potřebu napsat tento deníček a každý rozumný čtenář nekonečné diskuse o homosexualitě pochopí též, té zloby, nenávisti a zabedněnosti s nadřazeností se to tam jen hemží, stdjně tak několika fanatiky z řad církve.

Obecně souhlasím s tím, že společnost má obrovský vliv nad tím jak jsou přijímány všelijaké odlišnosti, vzhledu, chování a myšlení.

Vám milá maminko Filípka přeji sílu, budete ji v tomto těžkém boji potřebovat. Filípek se jistě do vašeho života vrátí v jiné podobě, naučil se co mohl a projevil sílu a odvahu, kterou bysme mu mohli vsichni závidět, hodně štěstí. :srdce: :srdce:

 
Anonymní  11.06.14 00:35

Nelíbí se mi, že píšete, jak je společnost odmítavá k homosexuálům… Česká republika patří k jedné z nejtolerantněj­ších zemí a neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se setkal s negativními předsudky, kvůli své odlišné orientaci. (Na střední škole se mi 3 lidé svěřili se svou orientací) Sama jsem ovšem měla rodiče, kteří by moji případnou odlišnou orientaci asi přijali těžce, jelikož jsem musela být vždy dokonalá. Pro homosexuála jsou jiné země jako Nigérie, nebo Irák rozsudkem smrti. Vzpomínejte, jaký jste měla názor na homosexuály před tím, než jste se to o Filípkovi dozvěděla…Já si myslím, že když mladý, krásný, zdravý, inteligentní kluk vidí ve své homosexualitě tak šílenou tragédii, že si je schopen sáhnout na život, tak to není normální a musel být k tomuto pocitu zoufalství někým doveden. To jen Vaše víra je nechápavá a asi bych se také hodně zamýšlela nad tím, jestli to není znamení, že jste zvolili špatně… Jinak přeji hodně síly :mavam:

 
pomenkova
Nadpozemská drbna 26465 příspěvků 11.06.14 03:37

@hanak naprosto presne napsano :potlesk: :potlesk:
Kazdy kdo kdysi do bible leccos napsal, vzdyt by se musela vyvrazdit pulka lidi a uz v bibli jsou popsany homosexualove..
Ti co se ridi porad jenom bibli at nezapomenou,.ze ji psali lidi jako jsme my-zadyn buh ji nevytiskl ;)
Buh je ve stromech, v prirode, buh je proste kazde zvire, kazdy clovek..kdo porad zije jen z bible je podle me nemocny, neumi si predstavit jiny a svobodnejsi zivot a je zavisli na nejake instituci..Ja mam Rada kostely varhany, protoze miluju tuto hudbu, ale neverim zadnemu knezi, verim sama v sebe, mam v zivote pokoru a to mi staci ke stesti..
I Islam je slabi odvarek oproti tomu co jsi tady vypsala z bible ;)..Poror lidi na fanatismuis, at si kazdy veri cemu chce, ale jedno vam musi byt jasne, buh miluje i ateisty, vsechny co stvoril..Podivejte se my jsme ti vyvolenyi z milionu spermii, kazdy ma pravo tady byt a cinit v lasce k druhemu co chce.
Takove ty komentare hale dej si pozor co pises mi jen potvrzuje jak jsou lide porad jeste zaslepeny a opravdu si nesahli ani na dno..
Ja verim hodne, ale verte mi ja nepotrebuju k tomu nekoho kdo mi to buide co nedeli vtloukat do hlavy, ja mam sve desatero, ktere neublizuje-to je podstatne.. ;) ;)
Zakladatelce preji v budoucnu, aby dal bojovala za slova sveho syna a sirila tak toleranci dal :hug: :hug: :hug: :hug: :hug: :srdce: :srdce: :srdce: :srdce:

 
akcilop
Nováček 1 příspěvek 11.06.14 06:15
Filipovo poselství

Oslovilo mě Filipovo poselství, nikoliv čin.

Dovolte mi, abych se krátce představil. Je mi 32 let a pocházím z Poličky. Svoji orientaci jsem si začal uvědomovat v 15 letech. Věřil jsem, že se ještě všechno změní, že vše bude dobré. Sám sobě jsem si orientaci přiznal v roce 2009, ve svých 27 letech. Začal jsem s tím pracovat. Pět let jsem dělal vedoucího doručovatelů tisku, pak v neziskovce, kde jsem byl pověřený vedením organizace. Později jsem pracoval jako jednatel dvou místních organizací. Po smrti mého otce a následně babičky jsem začal víc přemýšlet o svém životě. Na co mi je kariéra před vlastním životem? Nechci žít svoji orientaci jen tím, že ji budu utápět v práci. Když ji mám, chci ji také žít. Aktivně jsem se angažoval v křesťanském prostředí. Ve službě, kterou jsem v tu dobu vykonával, bylo veřejné přihlášení ke své orientaci téměř nereálné. Hned co jsem skončil službu, jsem s vyautováním začal. Dodnes to ode mě ví šest lidí z kostela. Někteří to vzali, přejí mi štěstí, berou mě takového, jaký jsem, většině jsem lhostejný a někdo se mnou nesouhlasí. V roce 2010 jsem se zamiloval a opustil rodiště, odešel jsem 350 km na vzdálené Plzeňsko. Zde jsem začal pracovat ve školství jako asistent pedagoga. Se třídou jsem byl od sedmičky do devítky, a dnes bych je nazval přáteli. Se svým přítelem jsem dodnes.

Jednou o prázdninách mě část třídy pozvala na oslavu narozenin. Neodmítl jsem, bylo mně s nimi vždycky dobře. Už dávno si tykáme. Po půlnoci se mě jeden z těch bývalých žáků přímo optal, že slyšel že jsem gay. Nevěděl jsem jak zareagovat, ale řekl jsem ano. Neodsoudil mě nikdo, jen byli tak zaskočení, že nevěděli co říct. Po chvíli se probral jeden z těch, co zrovna spal, a kluci mu to řekli. Já byl vždycky v době našeho společného fungování ve třídě přesvědčen, že on je na tom stejně jako já. Asi jsem se mu stal vzorem, protože hned na místě se také dokázal veřejně přiznat. Brečel u toho, ale bylo vidět, že se zase o krok posunul. Podstrkovali mu to celé tři roky, on to přehlížel. Mě to vytáčelo, ale tehdy jsem ještě byl nevyautovaný gay a nevěděl jsem, jak ho bránit.

S homofobií, o které píše Filip, jsem se setkal u svého žáka „autisty“. Probírala se II. světová válka, a že Hitler poslal homosexuály do plynu. Můj žák povídal: já bych je tam poslal také. Víte, jak mně bylo? Ten „autista“ na naší oslavě naštěstí nebyl. Pak mě napadlo, že když jsem s ním pracoval, by bylo dobré, aby to věděl právě ode mě. Přes slečnu toho kluka, který se mě na oslavě ptal, jsme pak vysondovali jak se dívá na homosexuály. Reakce nebyla záporná, a tak jsem mu to před dvěma dalšími jeho bývalými spolužáky sdělil. Kluci mi říkali:,,On tě bude mít rád i jako gaye, protože si pro něj hodně udělal.“ Nevěřil jsem jejich tvrzení. Ale zázrak se opravdu v jeho životě stal.

Koncem března jsem svolal setkání kluků té třídy, od Vánoc jsem je neviděl, a bylo mi po nich smutno. Kromě jednoho přišli všichni. Uvědomil jsem si, jak jim na mě záleží. Přišel i ten 16letý gay. Brečel, že nemá s kým probírat svoje problémy. Nabídl jsem se mu, že jej vyslechnu. Přiznal, že už kolikrát chtěl spáchat sebevraždu. „Větší blbost udělat nemůžeš,“ řekl jsem mu, “jsi sice gay, ale jsi povolaný k tomu, abys svůj život prožil takový, jaký je“. Bere mě jako bývalého pedagoga o stupínek výše než svoje spolužáky. Chtěl by od nich slyšet, že ho mají kamarádsky rádi, a že jim na něm záleží. Druhý den po setkání jsem se obrátil na ty, co mi vyjádřili nejvíce podpory a sympatií. Jeden mi slíbil, že mu občas napíše. Druhý mi napsal:,,Neměl jsem žádného gay kamaráda, teď mám dva. Je těžké se s tím vyrovnat, ale pokusím se.“ Jejich snaha může být rozhodující proto, aby neskončil jako Filip. Klukům jsem předložil svědectví maminky z internetu. Ta žena je obdivuhodně silná a zároveň dává signál společnosti, kam až homofobie může dojít. Kluků se postupně budu ptát, jak plní moji naléhavou prosbu. Jako my homosexuálové někdy nechápeme heterosexuály, tak pro ně je také mnohdy složité pochopit nás.

Filip šel na smrt i za mě, tak chápu jeho poselství. Nejdřív mě napadlo,,Novodobý Palach“. Pak mě ranilo to jeho zoufalství kvůli naší společnosti. Jednou při ekumenickém setkání v Poličce mi řekl evangelický kněz:,,Sebevražda člena našeho společenství není důvodem k tomu, abychom ho odsoudili, ale důvodem k tomu, abychom se zamysleli, co jsme jako společenství dělali špatně.“

Filipův odchod je naší vizitkou.

Podporuji iniciativu rodiny k založení Logosu v Hradci Králové, kde bych se rád činně po svém návratu do diecéze angažoval.

MZ

 
Romka723
Stálice 79 příspěvků 11.06.14 13:35

Z tohoto deníčku mám pocit, že si pisatelka potřebuje v sobě „uklidit“ a s prominutím hodit na někoho vinu a tím pádem býti z obliga. Nezlob se, ale deníček mi přišel až zbytečný, protože dle mého je to stále dokola. Věřím, že bolest je veliká a nesnesitelná. Tento deníček mě tak trochu dorazil. Úplně stačil ten první. Je toho moc najednou za tak krátkou dobu a pomalu se v tom začínám ztráce. Promiň…

 
St. Estephe
Závislačka 4644 příspěvků 11.06.14 14:38

Denicek chapu ale muj nazor zustava nemenny. Byl ve veku, kdy se ciny rady bali do velkych slov ale skutecnost byva prostsi. Miloval vas, to zajiste ale zaroven jste mu nejspis dost ublizovali poslouchanim onech pravd z ust farare. Pro nej to bylo prece zivotne dulezite a z vasi strany prislo mlceni. Mohl to vnimat jako tiche odmitani, popirani faktu. Nikdo se nicim neprovinil umyslne ale presto prisla odezva v te nejstrasnejsi podobe. Je mi vas lito, vas vsech.

 
Jitka79
Závislačka 3531 příspěvků 2 inzeráty 11.06.14 21:29

Přeji hodně síly.. je to moc smutné a jako matka si to nedokážu představit. Ano, určitě měl právo na svůj život, ale myslím, že neměl právo si ho brát. Děti jsou v tomto věku opravdu hodně citlivé a on musel být asi hodně nešťastný sám se sebou.
Mám kamaráda gaye. Svoji orientaci potlačoval velmi dlouho, je to otec od rodiny. Bohužel TO prasklo, až měla jeho dcerka sedm let a jeho partnerka se z toho psychicky zhroutila. Nakonec zůstal u rodiny, ale nikdy nebude asi úplně šťastný. Jinak je to velmi příjemný, empatický, milý člověk.
I přesto si nemyslím, že společnost homosexuály a lesbičky nebere, řekla bych, že momentální doba je nejvíc tolerantní, jak kdy byla.. Jen Váš chlapec byl opravdu ve špatném věku, kdy může spáchat sebevraždu i normální dítě, které je třeba ve škole hodně šikanováno-kolikrát o tom čtete.. a rodiče dlouho nic netuší a vyjde to najevo, až už je pozdě.
Co se týče víry. Já nejsem věřící, vyjadřovat se tedy nebudu, ale Vy můžete věřit a doufat, že se spolu někde ještě setkáte.

 
Romka723
Stálice 79 příspěvků 12.06.14 12:44

@Lomikára tak to vidím i já a myslím si, že od @dendule4 je tam dobrá rada a i posouzení. :hug:

 
Jura007
Neúnavná pisatelka 18319 příspěvků 16.06.14 22:45

Jsem docela na rozpacích, jestli můžu sám sebe označit za věřícího; to ať posoudí druzí…
Jen bych připojil poznámku: v křesťanských církvích v Česku je celkem často k vidění jev, který většinová populace - nesprávně - označuje pojmem „katolický Taliban“ (on se totiž týká i nekatolických církví). No a v těchto dvou deníčcích se bohužel píše o jednom z jeho tragických projevů.
Sám jsem se s „Talibanem“ taky setkal, ale ne takto dramaticky. A jako člověk informovaný a vyzbrojený argumenty jsem se dokázal ubránit.

Příspěvek upraven 16.06.14 v 22:51

 
smutná máma
Závislačka 3900 příspěvků 100 inzerátů 17.06.14 12:13

Četla jsem… :hug: :andel: :hug: :andel:

 
druhastranamince
Nováček 2 příspěvky 17.06.14 12:54

Prečo sa zabil? Pretože bol slabý, slabý vyrovnať sa s tým, čo on sám je alebo s danou situáciou. To tak u samovrahov býva. Pretože naozaj na to nemal dôvod. Gayov behá po svete plno, mnohý sa s tým chvália. Možno za tým bolo niečo viac, ako šikana v škole.
Nemyslím si, že niekedy bude možné pomocou tehotenského screeningu určiť či dieťa bude alebo nebude homosexuál, ak by to ale bolo možné, muselo by to byť zistitelné podľa nejakého „nenormálneho“ čiže patologického znaku, to by nahrávalo tomu, že ide o chorobu.

Nesúhlasím s tým že sa človek na 100% rodí s homosexualitov. Áno, niektorí sú „takí“ už od narodenia, niektoré ženy sa stali lezbamy po tom, ako prežili týranie od mužov, alebo následkom podobného zážitku. Existujú ľudia, ktorí zmenili orientáciu počas svojho života, existujú bisexuáli. v Spartskej spoločnosti boli k homosexualite vedení…

Ako sa na homosexuálov pozerá boh? Nijako, neexistuje.

 
zizalka20
Kecalka 347 příspěvků 17.06.14 22:39

Děkuji ti maminko za tenhle krásný dennicek chci ještě říct upřímnou soustrast a hlavně chci říct že mě teda dítě neumrelo ale kkdy nevím co se může stát a hlavně já bych se stim nevirovnala…chci říct možná je to blbý ale asi včera mě právě chytl amok vůči mému nastavajicemu muži a jelikož vím že je proti tomuhle tomu všemu a má takzvané svůj názor ne doslovně neodsuzuje ale prostě nemusí jiné barvy pleti atd. A já ho včera vyrvala že nikdy neví co bude z našim klukem a dala jsem mu přednášku až mi to pak bylo líto protože má každý člověk svůj názor já jsem věřící člověk už od malička sice teď nechodím do kostela ale v boha věřím a taky je to můj tatínek :) chci říct že váš Filip je s ním a vím že je s ním šťastný… Chci poprad a poslat i odeme sylu a odvahu jít dál a žít

 
bamba  21.06.14 13:15

Zvláštní, homosexuálové jsou super lidé. Milí, úpřimní a všem, kteří je odsuzují vzkazuji, že by se s nimi měli blíž seznámit a pak se zamyslet sami nad sebou, jestli se vždy chovají a přemýšlí správně. Ať si říká kdo chce co chce, homosexuálové mají čistou a úpřimnou duši. K jejich smůle spoustou těch dokonalých nepochopenou.Je mi vás puritánů líto.

 
Mariana.cz
Zasloužilá kecalka 606 příspěvků 24.06.14 16:36

Přeji hodně sil :hug: :kytka:

 
Anonymní  18.03.15 21:56

Můžu se zeptat? Nejste příbuzný s Ester Janečkovou?

 
babča8
Ukecaná baba ;) 1629 příspěvků 18.03.15 22:31

Ano, Ester je moje sestra, Filípkova teta.

 
Pudloslava
Vesmírná mluvilka 32229 příspěvků 19.03.15 13:58

@bamba homosexuálové jsou lidi jako vsichni ostatni, nemaji zadne zvlastni dispozice byt milejsimi ci lepsimi. Tato glorifikace jim neprospeje, je to predsudek a kdyz od nich lide budou ocekavat nejakou svatost, tvari v tvar jejich normalnosti budou zklamani a prictou jim to k horsimu.

 
Lada84
Ukecaná baba ;) 1747 příspěvků 19.03.15 14:37

Tento denicek jste vydala v cervnu 2014, ten samy rok, o tri mesice pozdeji, se mi zabil kamarad. Bylo mu 28 let, mel 3 letou holcicku. Po velke hadce se znamymi si lehl na koleje a pockal si..Nikdo z nas to necekal, porad mam stavy, kdy tomu neverim, odmitam verit, hledam ocima. Je to tezky, ale musime se naucit zit dal, ale vetsinou se nam zivot rozdeli na dve pulky..zivot pred..a po. Neni uz takovy bezstarostny smich, ale nesjou uz ani takove slzy…jako kdyz ty extremni emoce neumite prozit, nebo uz nechcete.. :think:

 
lear
Ukecaná baba ;) 1109 příspěvků 31.07.16 18:01

Je mi nesmirne lito, co vas potkalo. Denicek jste psala vice nez dvema lety a mnohe si jiste od te doby zmenilo.
Nicmene podstata Vasich slov zustava a ja bez vyhrad souhlasim. Homosexualita neni zadna ostuda, nic, co by se melo skryvat nekam do temneho kouta, je pro mne pouze varianta normy.

Je mi smutno a zle ze sveta, kde si lide dokazi dat navzajem nenavist a zlobu kvuli tomu, koho ma ten druhy rad. Homosexualita neni jen o sexu, je o lasce uplne stejne jako „heterosexualni“ laska. Kdyz muz uprimne a oddane miluje muze, je to stejne prinosne pro svet, jako kdyz miluje zenu. Laska je pro me binarni, bud je, a nebo neni, a pokud je, jsou veci tak, jak maji byt.
Nikdo by nemel mit pocit, ze kvuli tomu, jaky partner ho (ne)pritahuje, uz na tomto svete nechce byt.

Take jsem byla vychovana ve vire, v netoleranci vuci homosexualum, jinovercum, jinorasam. Dnes - po zkusenostech ze sveta a predevsim se sebou samou - nemam naprosto nic proti snatkum LGBTQ, adopci deti LGBTQ pary nebo jedinci, a pouze bych si prala, aby nebyli spolecnosti karikovani, ostrakizovani ci demonizovani temi, co s touto komunitou maji nulove zkusenosti a „cerpaji z internetu“ (ha!). Aby jim nevnucoval sve predstavy o zivote („nesmite mit deti“, „musite soulozit tim a tim zpusobem“…) nekdo druhy jenom proto, ze je jejich srdce tahne k nekomu, kdo se narodil se stejnym pohlavim.

Je tragicke, ze zijeme ve svete, kde se porad ma nekdo cas starat o to, s kym a jak zije nebo spi nekdo druhy, v kolika letech ma nebo nema deti ci jak sve deti pojmenoval, misto, aby se starali lide predevsim sami o sebe a budovali sve vlastni zivoty smerem k stastnejsim vysinam. A ten knez, o kterem hovorite? Vsadim se s Vami, o co chcete, ze je to ve skutecnosti gay; cim vetsi homofob, tim vetsi gay za zavrenymi dvermi. Ale je snazsi obleci si knezske roucho a projikovat nenavist vuci sobe samemu za neco, co nejsem schopen akceptovat, na druhe, nez sam sobe otevrene celit.

Jeste jednou, je mi Vaseho syna moc lito. Tohle si nikdo nezaslouzi.

Příspěvek upraven 02.08.16 v 16:05

 
Gosi
Kelišová 5433 příspěvků 02.08.16 01:09

Je to smutné, tenhle věk nemá tolik zkušeností a bohužel né každý se něják udrží do doby, kdy nad těmahle vpodstatě drobnostma mávne rukou… ale co mě zaráží je postoj autorky deníčku, píše, že i blesk se o jejich situaci vyjadřoval dost citlivě… ale z pár článků blesku co jsem tehdy přečetla to vyznělo tak, že rodina se bez vědomí faráře, který pohřeb vedl(trochu to teda potvrzuje i tady, že se autorka s rodinou a neuvádí domluvu s kýmkoli) rozhodla udělat z pohřbu duhovou show… a to mi příjde dost nepochopitelné z pozice matky a ještě divnější, pokud to by to opravdu bylo klukovo přání… není mi jasné, když kněze a jeho postoje v téhle otázce znali, proč za ním nezašli se svou představou a buď by se domluvili, že by to v tom duchu vedl, nebo by se domluvili na jiném knězi, bylo nutné udělat z tohohle neštěstí frašku?

 
pe-terka
Extra třída :D 11297 příspěvků 03.08.16 11:17

Je mi moc líto tvé bolesti :hug: Všichni rozumní lidí v dnešní době ví, že dispozice k homosexuálnímu cítění jsou dány především biologicky a daný jedinec s tím vůbec nic nenadělá. Osobně si myslím, že i katolická církev v mnohém pokročila a na homosexuály se nedívá s despektem. Vždyť i papež se jich zastal. Na Filipově pohřbu bohužel selhal neempatický netolerantní jedinec, kteří se najdou všude…Můžu se zeptat - vy jste k němu chodili za Filipova života na nedělní mše? Nemyslím to zle - o Filipově orientaci jste nevěděli…
Osobně proti homosexuálům nic nemám a respektuji je. Ano, jsou senzitivnější, často se uplatňují v uměleckých oblastech a jsou v nich dobří :palec:. Třeba lidem jako Pavel Vítek, Janis Sidovský či Jan Musil vyloženě fandím. Jediné, kdy mě homosexuálové popouzejí, jsou jejich demonstrativní pražské pochody, kdy jsou namaškaření jak šašci a mnozí zbytečně provokují. Myslím, že se takto zbytečně degradují před většinovou společností.
K tomu vnímání Boha. Taky ho vnímám jako laskavého otce, ne nějakého kárajícího despotu. Nepochybně Filipa miloval s celou jeho osobností, stejně tak jako vy, jeho pozemští rodiče. Proč e Filip rozhodl sáhnout si na život, to nevím, ale věřím, že je s ním :kytka:

 
pe-terka
Extra třída :D 11297 příspěvků 03.08.16 11:22

@lear tak pokud vím, tak „nesmíte mít děti“ není z vůle lidí, ale z vůle přírody…Chápu, narážíš na adopce…O tomhle už tu diskuse byla a je to velmi složitý problém, který nemá jednoznačné východisko a řešení… ;)

Příspěvek upraven 03.08.16 v 11:23

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »

Reklama

Všechny deníčky uživatele

Poslední přání syna Filipa


Reklama