Intenzívně anglicky od narození?

Ostatní
  • emimino
  • 03.06.02

U vstupních dveří do Aaady je zvonek s anglickým nápisem ?stiskněte tlačítko a zatlačte na dveře?. Většina dětí, které do Aaady chodí, už nápisu rozumí, ale dveře si neotevřou, protože jsou příliš malé, aby na zvonek dosáhly. Aaada je jazyková škola angličtiny, i když v tomto případě by bylo vhodnější použít označení školka, jesle či kojenecký ústav. .

Vzdělávací program Aaady je totiž přizpůsoben dětem do sedmi let s dolní věkovou hranicí neomezenou. Do školy skutečně přicházejí rodiče s dětmi v kojeneckém věku. Výukový systém Aaady je postaven na vědecky doloženém faktu, že schopnost dítěte rozpoznávat a učit se novým zvukům je v prvních měsících jeho života nejintenzivnější a čím dříve se dítě začne jazyk učit, tím přirozeněji si jej osvojí. Výuka takto malých dětí vyžaduje přítomnost rodičů. Nejde však jen o to, aby měl kdo děti houpat na klíně. Výuka v Aaadě je pojata jako činnost, do které se zapojuje celá rodina. ?Naším cílem je vytvořit přirozený systém výuky jazyka tím, že učíme rodiče, jak učit své děti. Rodiče přicházejí do školy společně se svými dětmi z několika důvodů. Všechny texty, které se děti v kurzu učí, ať už to jsou říkanky, písničky nebo pohádky, se učí i jejich rodiče a doma si je pak společně opakují. Další důležitou rolí rodičů je probudit v dětech zájem. Když dítě vidí, že jeho maminka nebo tatínek hraje hry a zpívá spolu s ostatními, získá větší důvěru a nadšení,? vysvětluje zakladatel školy Steve Hildebrand.

K založení školy inspirovala Steva jeho matka Verna Hildebrandová působící na Michiganské univerzitě. Autorka několika publikací týkajících se rodičovství a výchovy dětí v předškolním věku tvrdí, že první tři měsíce života jsou pro rozvoj dítěte nejdůležitější. ?Děti mají více schopností, než si dospělí myslí. Imigranti ve Spojených státech mluví po roce a půl na jazykové úrovni, která odpovídá úrovni amerických dětí mladších šesti let. Co nám zde schází, jsou americké děti. Používáme rodiče, aby hráli roli amerických dětí, aby si hráli jako děti a mysleli jako učitelé,? říká Hildebrand. On sám je takovým dospělým dítětem. Hraje si se svými svěřenci, vymýšlí pro ně písničky, připravuje soutěže a vypráví pohádky. Při komunikaci s dětmi používá mikrofon. ?Je to neocenitelná pomůcka. Dvouleté děti opravdu mluví do mikrofonu, slyší vlastní řeč a zapomenou se stydět,? vypráví s nadšením učitel. Škola je vybavena několika počítačovými učebnami s výukovým softwarem, pojatým jako hra. ?Důležité je, aby se tu děti bavily a aby je neustále něco zajímalo. Počítače a jejich softwarové vybavení přizpůsobené dětem jsou jedny z nejlepších podnětů pro dětský mozek učící se obrovskou rychlostí. Děti chápou najednou mnohem více informací než dospělí a počítače jim mohou poskytnout zážitek stimulující zároveň několik smyslů a tudíž víc informací potřebných k pochopení jazyka,? říká Hildebrand. Vedle počítačů mají děti k dispozici množství různých mluvících hraček, knížek a skládaček.

Škola působí v Praze již čtvrtým rokem. Letos zahájila výuku v nových prostorách v Hloubětíně v blízkosti metra. Budova, ve které sídlí, patří Karlově univerzitě, která projevila zájem s Aaadou spolupracovat. Společným projektem je výzkum mezi dětmi, který má ukázat, že pokud batolata a velmi malé děti slyší cizí jazyk, změní to jejich schopnost poslouchat a reprodukovat zvuky, rytmy a intonace později v životě. Výuka probíhá každý všední den školního roku. Rodiny přicházejí podle zájmu jednou či dvakrát týdně. V létě se pořádají několikadenní jazykové kurzy v přírodě. Více informací získáte na telefonních číslech 02/81864128, 0723535549 nebo na internetové stránce www.aaada.cz.

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek