P. S. T. M. - 83 - TETA MONTESSORI

Snažení
  • Missorka
  • 20.11.05

Zdá se to asi jako dvě století, ale i já jsem kdysi bývala posluchačkou pedagogické fakulty a i já jsem se zajímala o alternativní školství... Mnogo let tomu nazad... Na žádost spřátelených duší se pokusím oprášit svoje staré poznámky a sepsat polonaučný deníček nějakou srandu si dáme zase příště... Moje poznámky kurzívou jsou jen pro odlehčení složitějšího textu (na MD je někdy všechno složité...) a rozhodně nemají vyjadřovat neúctu k paní doktorce, jejíž pedagogika je mi převelice sympatická... Hezký týden všem Peta, Vojta a Valuška

Maria Montessori

(1870 — 1952)

Italská lékařka Maria Montessori se začala ihned po studiu zabývat problémy výchovy a vzdělávání dětí. Dospěla k překvapivému zjištění - dítě se naučí chodit, mluvit, manipulovat s předměty skrze svou vlastní tvořivost - nikoli proto, že ho to dospělí učí. (Uklidňující zejména pro ty, kteří mají neustálý vlezlý pocit, že se svým dětem dostatečně nevěnují…) Na základě toho vypracovala autorka tzv. Metodu Montessori, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.

Vzdělávací systém Montessori vychází z potřeb malého dítěte, učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Je výsledkem dlouholetého hledání a ověřování metod vzdělávání malých dětí v předškolních zařízeních a školách, ale také v rodině. Rodiče upozorňuje na závažnost jejich poslání, připomíná, že láskyplným a nerepresivním přístupem k dítěti mohou kladně ovlivnit život celé společnosti i budoucnosti lidstva. (To se jí lehce napíše, ale někdy se to docela těžko dodržuje, když řvou oba současně, tak já se opravdu SNAŽÍM o láskyplný přístup, ale stejně nevím, jestli by mě paní doktorka pochválila…)

Základy ve zkratce:

  • Dospělý nemá žádné právo dítě formovat a manipulovat, zaměřuje se na vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí. (Tak to sedí, jsem matkou teprve necelých 17 měsíců, ale za tu dobu jsem si už našla víc záporných povahových rysů než před tím za celý život…)(Tak to sedí, jsem matkou teprve necelých 17 měsíců, ale za tu dobu jsem si už našla víc záporných povahových rysů než před tím za celý život…)
  • Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte.
  • Senzitivní fáze jsou zvláštní vnímavosti k získávání určitých schopností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci tak jednoduše nenaučí, jako v odpovídající citlivé fázi.(Tohle je jedna věc, která mě na tom systému poněkud děsí - neustálý strach, že bych prošvihla nějakou tu senzitivní fázi…)(Tohle je jedna věc, která mě na tom systému poněkud děsí - neustálý strach, že bych prošvihla nějakou tu senzitivní fázi…)
  • Polarita pozornosti je maximální koncentrace na určitou práci. Pokud je dítě takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času, aby práci samo dokončilo. (Včera jsem to poněkud pokazila, jelikož jsem Vojtu nenechala vylít z vany VŠECHNU vodu a tak nebyla dokončena jeho práce - přeměna koupelny ve vodní nádrž.)(Včera jsem to poněkud pokazila, jelikož jsem Vojtu nenechala vylít z vany VŠECHNU vodu a tak nebyla dokončena jeho práce - přeměna koupelny ve vodní nádrž.)
  • Preferuje se volná nebo svobodná práce, protože dítě si může zvolit:

coco = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat, co se chce učit a o čem chce získat další informace

kdekde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat

kdykdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho polarita pozornosti; každé dítě je na určitou věc „naladěno" v jinou dobu

s kýms kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

Svoboda dítěte je samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie. To znamená, že pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Pokud chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá - samo se svobodně rozhodne - je jeho povinností dodržet daná pravidla. K sebedisciplíně vedou učitelky děti již od mateřské školy . Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.

  • S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty. Při této metodě se probouzí u dětí smysl pro vlastní důstojnost a vede je k odmítání pochvaly. Jejich pocit sebeodpovědnosti, sebedůvěry a rovnocennosti pak snižuje pojem chvály. (Vojta je na pochvale závislý, ne nadarmo je to rak, pokud ho náhodou rychle nechválíme, zatleská si sám… Poslední, co ho Zdeněk naučil, že vztyčuje oba palce a vykřikuje JEDNIČKA, JEDNIČKA, což zejména v situaci, kdy z židličky rozhází po kuchyni skoro celou večeři nesu dost těžce…)(Vojta je na pochvale závislý, ne nadarmo je to rak, pokud ho náhodou rychle nechválíme, zatleská si sám… Poslední, co ho Zdeněk naučil, že vztyčuje oba palce a vykřikuje JEDNIČKA, JEDNIČKA, což zejména v situaci, kdy z židličky rozhází po kuchyni skoro celou večeři nesu dost těžce…)

A jak by to mělo vypadat v Montessori mateřské škole?

Třídu tvoří děti ve věku od 3 do 6 let. Děti se učí jedno od druhého a navzájem se inspirují. Mladší děti pozorují starší, a mají tak možnost podívat se dopředu a vidět, co následuje. Starší děti mají příležitost upevnit své vědomosti tím, že se o ně podělí s mladšími dětmi.

Děti se navzájem ovlivňují a učí se přebírat odpovědnost za sebe a za druhé. Učí se toleranci a respektu. Jsou ve styku s dětmi různého věku a různých schopností, respektují jejich činnost i pracovní prostor. Neustále se rozvíjí komunikace mezi dětmi a dětmi a dospělými.
Prostředí třídy je rozděleno na „koutky" podle oblastí - praktický život a výtvarný koutek, smyslový materiál, jazykový, matematický, zeměpisný, hudební a přírodovědný koutek, místo k odpočinku a relaxaci, pohodlné křesílko s knihovnou, skutečná malá kuchyňská linka s miminkem, živé zvířátko v teráriu…

Nábytek a pomůcky jsou přizpůsobeny fyzickým rozměrům dětí. Obrázky a plakáty na stěnách jsou umístěny ve výšce očí dítěte.

Je kladen důraz na jednoduchost, čistotu a upravenost prostředí. U dětí je tímto rozvíjen vztah ke krásnu. Není jim cizí ani pořádek, protože mají vrozenou potřebu vědět, kam věci patří. Tuto potřebu dětí v MŠ zajišťuje nábytek, který je bez dvířek a každá pomůcka má své stálé místo.

Pomůcka je zde pouze v jednom provedení, což vede děti k rozvoji tolerance a trpělivosti - čekají, až kamarád práci dokončí.

Děti mají k materiálům volný přístup, mohou si vybrat, co se jim líbí, a pracovat tak dlouho, dokud materiál vzbuzuje jejich zájem. Když práci ukončí, vrátí věci na místo, kam patří.

Pomůcky musí být smysluplné, musí být připraveny tak, aby dítě mohlo využívat své smysly - děti se zajímají o tvary, struktury povrchu, souvislosti, zvuky, vůně, chutě… Zařízení třídy Montessori jim umožňuje pohybovat, dotýkat se, manipulovat s předměty a zkoumat je. Poskytuje jim svobodu vybrat si vlastní práci bez zbytečného zásahu dospělého.Toto prostředí je učí pracovat nezávisle podle vlastní iniciativy, která podněcuje soustředění a sebedisciplínu. *(Pomůcky můžete okouknout tady, nenechte se odradit cenami, kvalitní věci určitě něco stojí a zas na druhou stranu, spoustu věcí se dá udělat doma, že Albi?:-) *

Závěrem poznámka - existuje Asociace Montessori International (AMI), která vychoovává, sdružuje a hlavně certifikuje učitele a dohlíží na kvalitu Montessori výuky, MŠ v České republice většinou využívají jen prvky Montessori, což je něco jiného než celý systém…

Pár odkazů pro inspiraci:

Čerpala jsem hlavně odtud a taky z poznámek z VŠ - zdravím paní doktorku Jedličkovou… ;-)

Montessori systém v MŠ

Diskuse o Montessori pedagogice v MŠ

International Montessori School of Prague

Mateřská škola Montessori, Praha 4

Montessori na Moravě

Knížky Marie Montessori: Objevování dítěte a Tajuplné dětství

* *

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
Albi01
Zasloužilá kecalka 538 příspěvků 20.11.05 22:27

Péťo, díky díky díky, jsi úžasná:-)
Poznámky kurzívou jsou boží:-)
 A+A

 
Albi01
Zasloužilá kecalka 538 příspěvků 20.11.05 22:34

Prosím, prosím, kdyby tu náhodou byl někdo, kdo má zkušenost s Montessori školkou v Praze (nejlépe Černý most, pokud už nefunguje jen ZŠ), písněte:-)
Případně nechodíte někdo na Palmovku do Plaváčkovské přípravky? Moc by mě to zajímalo.
Děkuju moc,
Albi + Anika

 
Missorka  21.11.05 08:11

MOJE DCERA PŘIBRALA ZA TÝDEN 250G!!!!

NECHÁPU!!! POŘÁD JSEM JÍ PŘEVAŽOVALA!!! :-)

ŠŤASTNÁ PETA

 
bolero
Zasloužilá kecalka 738 příspěvků 21.11.05 08:34

Peto, gratuluju, no vidíš, ono to půjde!!!!!
M.

 
Albi01
Zasloužilá kecalka 538 příspěvků 21.11.05 08:35

Nejlepší zpráva!!! Super super!
Gratulace Tobě i Val:-)
 A+A

 
elda
Ukecaná baba ;) 1670 příspěvků 21.11.05 08:39

missorko, cos jí slíbila? ;-))))) nebo došlo k výhružkám?

elda

 
KatkaN
Ukecaná baba ;) 1076 příspěvků 21.11.05 08:39

Val je ohromná šikula!!!! Moc gratulujeme k suprovýmu přírůstku.

Katka a spol.

 
Gabule
Závislačka 3302 příspěvků 21.11.05 08:47

Peťko,

vidíš vidíš…stačí ji trochu pomluvit v deníčku a je to :-))

Jste šikulky a uvidíš že jednou bude jako správá ženská ještě držet dietky :-))

G.

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 21.11.05 09:34

Ahoj,
deníček si přečtu odpolko hezky v klidu.

Albi, hele, jak tak pořád marodíte, já už jsem asi nemocná, ale já bych to dala do souvisosti se zubama. Suchej vzduch a zuby. Vlastně od holek z chatu jsem se doslechla, že kašel a rýma bez zjevné příčiny a bez nálezu u dr dost často může souviset se zubama u takových prcků.

Abych podpořila teorii nemocná = rostou zuby, napíšu, že marodíme. Máme nějakou nemoc aftozu nebo jak to nazval, zánět pusy, nateklý dásně, který krvácí a z toho zánětu ten pach. Cervenej krk (zarudlej). Na CRP naštěstí nic, takže bez ATB, udělal výtěr. Mažem fialkou a výplach šalvějí. A ta souvislost? Ano, hádáte správně, máme venku dolní levej špičák. Ať mi někdo tvrdí, že to spolu nesouvisí, když Bára marodí jedině tehdy, když jí rostou zuby. Sakra. Ještě 7 zubů, to je 7nemocí? Doufam, že teď jich vyleze aspoň víc najednou. Jo a horečky u naší nemoci trvají 4-5dní! Hustý. Jsem z noci totálně grogy, vyřízená ,nevyspalá. Nepomohlo ani lehnout na zem. Jen zavřu oči, je vzhůru:( Takže zubům zdar:(

Jinak Peťo, moc gratuluju k přibývání! Super zprávička:)

Zatím pa bez dalších reakcí

Gabča a „páchnoucí zubatka“:) Bára

 
Albi01
Zasloužilá kecalka 538 příspěvků 21.11.05 10:00

Gabčo na tom určitě neco je, protože Anice posledně vylezla horní dvojka. Teď myslim leze druhá. Vzhledem k tomu že dolní jedničky obě děsně prorýmila, tak je to jasný.
Rýmu bych vůbec neřešila. Ale když má teď strašlivej kašel. A v podstatě už měsíc:-( Jinak je celkem v pohodě, takže mě to až tak nedrásá. Horší je, že s ní takhle nemůžu mezi děti:-( A bejt pořád doma zavřená je na palici!
No ale to znáš:-)
To je fajn, že nemá Barča ATB. Snad to rychle zvládnete a bude po problémech. Páni to má ale docela dost zubů, co? Neni zas o tolik starší než Anika. My jsme pořád na třech:-)

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 21.11.05 10:10

Albi,
jsme jen o něco málo než o 2 měsíce starší:) a máme venku 13…utěšuju se, už „jen“ 7 zubů, 7× krát horčky a nemocná a je to za náma:))) Blbá útěcha, ale musim to brát z lepší stránky:)
Jinak máš recht, jsem doma od soboty a je to děs! Pro obě…vytáhla jsem do patra kočár a odpoledne do něj B dam oblečenou pod otevřený okno

 
Albi01
Zasloužilá kecalka 538 příspěvků 21.11.05 10:52

Gabčo, to mam trochu výhodu, protože Anika nemá teplotu, takže na prochajdu chodíme. I trénovat. Venku se jí líp dejchá. Doma, jak leze, musí mít docela vytopeno a to na dejchání neni nic moc. Takže domácí ponorku ještě nema. Zatim:-)

 
asha
Nadpozemská drbna 29565 příspěvků 21.11.05 20:27

Ahojky…
nezvladam cist, skoro ani psat…ale PREZILA JSEM nejvetsi migrenu v zivote (vypada to, ze se mi zhorsujou, to samy jsem psala po ty posledni pred mesicem a neco:(
Jsem total groggy, od vcera odpoledne…jezsteze je tatka na nemocensky. Za celej den jsem nebyla schopna jit ani na zachod, fakt uzasny…nastesti jsem byla tak dehydrovana z noci, kdy jsem tam stravila 10 hodin, ze mi to problemy nedelalo…
No ani nevim, proc sem o tom pisu, ale ja jsem fakt rada ze ziju, mela jsem vselijaky myslenky, zvlast kdyz se mi ze zoufalstvi povedlo zkombinovat dva leky, ktery si zatracene nesedly… bleeee…zitra napisu veselejs.

L hotovka&M zlaticko nejvetsi, skakal po mne jenom trosku:))

 
HanaZana
Závislačka 2793 příspěvků 21.11.05 20:42

No vidíš,Péťo,to je supeeeeeeeeee­eeeer.To bylo nad slunce jasný,že přestanou prdíky a ona se s prominutím rozežere:o ))).
Za chvíli nás předeženete,teď pro změnu nechce jíst naše holčička.Achjo,ty děti nám dávaj,co?

Pa Hanka a spící princezny

 
Missorka  22.11.05 13:19

Hmmmm, tak se už dva dny pokouším napsat komentář a nějak se mi to nevede. Vojťula chrní, Val je pod kolotočem, že by šance? Poslední dva dny nějak odmítá být položená a beze mě, docela zabíračka - nechápu, jak jsem mohla takhle fungovat tři měsíce??? To byla asi nějaká jiná ženská… ;-)

ASHO - gratuluju k přežití migrény, jsou to prostě svině svinutý, nesnáším to a jsem ráda, že byl Martin doma a mohl ti píchnout, jinak je to fakt skoro na sebevraždu… Myslela jsem, že máš nějaký nový léky?

Jinak mně je už čzyři dny tak nějak blbě, kdyby to nebylo téměř nemožný a brzo, tak bych se fakt děsila, že jsem těhotná (takhle se děsím taky, ale ubíjím to racionálnem…). Při vstupu do kuchyně je mi na nic, žaludek jak na vodě, podrážděná jsem jak prase… Včera jsem držela pitňák a to byl nejjednosuší pitnej den za celej můj život, protože se mi dělalo zle byť jen při pomylšení na jídlo, udělat k Vojtovi kuskus k obědu považuju za nadlidskej výkon, ale zvládla jsem to. Doufám, že je to něco jako PMS, ale uklidním se až koncem měsíce.

Na autě máme letní gumy a nějak se nestíhá tam dát zimní, takže trčíme doma, protože na letních se mi jet nechce… A asi mi tady z toho hrábne, dneska jsme měli jet za KATCHOU a káčatama a musela jsem to strašně nerada zrušit. No vypadá to, že gumy se přehodí ve čtvrtek, tak to už snad vydržím.

A ve čtvrtek taky přijdede Albi, hlídat Valušku, abych mohla s Vojtou plavat a při tý příležitosti obtiskáme dětem hnátičky do sádřičky a pak to necháme odlejt a vypálit babičkám pod stromeček, bude to bezva, už aby to bylo.

Z pod kolotoče klid - takový štěstí snad ani nemůžu mít, nebo že by? Jdu tam mrknout…

Peta

P.S.:
ROZHOVOR
Vojta: pepe
já: jak se říká?
Vojta: dáš? :-))))

 
Missorka  22.11.05 13:27

USNULAAAAAAAA­AAAAAAAAAAAAA­AA

BOŽE, TY SPÍCÍ DĚTI JSOU TAK SLADKÝÝÝÝÝÝ

PETA

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 22.11.05 13:50

Ahoj,
Peťo, ještě jednou gratulace k pitňáku:) a jen držím palce, aby to nebylo tím nemožnem:) Sázela bych na ten hnusnej PMS…a řádně si užij klídku:)

Asho, migréna mě mrzí, co ti dři, zjistili něco?

U nás je husto. Noc byla pekelnější než včera, opět s horečkama. Aft se nám na rtu udělal hned vedle původního novej a pod rtem něco nového. Do toho ty zuby…mam proslintaný všechny hadry, Bára bodýčka. Dneska ráno reakce na to, že jdem spolu na WC (kor když marodí, tak si to nemůžu ani dovolit nejít s ní), byla, že spustila, tak jsem šla sama…výsledek? Během 2minut, co jsem byla na WC, ječela a zeblila komplet mojí postel vč dek, prostěradla, polštářů, svýho oblečení a potahu na postel. Hnout se bez dítěte nemožný. Teď spí a já obědvám. Chtěla jsm si udělat těstoviny s kuřecím, žampiony a zeleninou a napadlo mě to zapéct. Dobrý, kdyby tam nebyla okurka (slaátkovka i normál). I rajčata bych oželela:) Jo a s Nivou.
Já měla včera půst. Na pitňák pořád se necejtim, slíbila jsem si, že do konce roku to zkoušet ani nebudu. A mám dole další kilo. Doufam, že to vydrží.

Venku to vypadá nic moc, ale i tak bych ráda vypadla. No nic. Peťo, je mi jasný, jak ti je…no doufám, že Káčata ve čt vyjdou (gumy je nutné přezout:))), užijte si to tam:) a ne, že nám Val sbalí Vítka!:)))

Tak aztím papa

GaB

 
Missorka  22.11.05 13:53

Gabčo,

drž se, už to snad musí přejít!!!

Ve čtvrtek ještě nebudou káčata, ale večer teprve ty gumy, ale pak to nějak doženeme!

Myslím na tebe, jsi holka statečná, bude to fajn.

Peta

 
Budulinek
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 22.11.05 14:22

Ahojte holky,

včera jsem se sem vůbec nedostala. Měla jsem celkem náročný den. Ráno s Kubíkem do školičky - byl karneval. Docela sranda. Při představování masek mělo dítko něco předvest. Kubík krásně tancuje kalamajku. Ruce si připlácne na prsa a usilovně sebou vrtí. A ve školičce NIC, NIC, NIC. Potom jsem s ním letěla domů, napakal se, vyspinkal a zpátky do školičky. Zjistila jsem, že je tam cvičení maminek s hlídáním dětí. Takže Kubula měl premiéru v hlídání cizí tetou. Byla jsem připravená na jekot a ono nééé. Prý byl hoďnoučký a nazvaly ho „zlatým dítětem“ . No nevím, asi by u nás měly chvilku bydlet.
A spaní v noci se nám totálně pokazilo. Vrátili jsme se o několik měsíců zpět. Mlíčkujeme 2X za noc. Dneska jsem s ním byla na očkování a doktorka se tomu jenom zasmála. Prý to nemám řešit. Ještě jsem se ptala na fontanelu. V roce měl 2×2, ale prý se zmenšuje. A po vášnivých diskuzích tady na emimču jsem se ještě jednou zeptala na předkožku. Ukazovala mi doporučení WHO a tam je do roka nešahat a potom občas nanásilně pokusit se přetáhnout. Do 4let se postupně uvolňuje a neřeší se to. Takže jsemse zase uklidnila. A to očkování co má být v 15m máme odloženo zatím na neurčito.

Asho, mě je tě tak líto. Bože zase migréna. To není vůbec spravedlivé. Jak může být ženská s malým dítětem nemocná nebo mít dokonce migrénu?? Je te svět normální??

Peto, 250g - huráááá. A zimní gumy - bléééé - taky nemáme přezuto. Jsou ti chlapy normální? Všechno řešit nejlépe pět minut po dvanácté. Marek slíbil, že dneska bude přezuto. Sem zvědavá.

Gabi, pusu marodkovi. Na afty zabírá vitamín B. Aspoň mě. Taky na ně trpím. Zvyšuje imunitu. Zkus se poptat doktora. Bude lít. Posílám energii a pevné nervy.

Musím jít přebalit nebo tu umřu smradem.

Radka a Kubík

 
asha
Nadpozemská drbna 29565 příspěvků 22.11.05 14:56

Ahojky:)
Uz je mi trochu lip…ale vcera jsem mela predstavu, ze budu uplne ok a ono ne. No zajdu si zas pro prasky a jeste to proberu s neurolozkou, ale nic se tim nenadela. Na dlouhodobou lecbu to neni, musela bych ji mit aspon dvakrat za mesic, coz nekdy mam, ale nekdy taky ne. A pak chceme to mimino… takze musim vydrzet.

Zatim jsem nestihla ani precist denicek, jsem ostuda:( Ale vsimla jsem si, ze Valusa mela megaprirustek, to je parada!!! Moc gratulujem, jen tak dal!:)

Maty ted trpi nechutenstvim, sni od vseho sotva pulku, par dni ani to ne…takze jsem zvedava, co ta jeho dieta udela s vahou, zda se mi, ze zhubnul.
Ale jinak se lepsi, vcera se na nej byla podivat dr., tady byla spoust, co vam budu povidat, a ja vypadala, jako kdybych tyden v kuse chlastala, ani jsem se pomalu neudrzela na nohou. Nastesti mame hodnou pani dr., takze „socani nepsidou“:)))

Jenom by mne zajimalo, jestli na mne leze ta angina taky, nebo mam normalne krk znicenej z toho zvraceni. Vcera mne od toho bolely celisti a celej oblicej, jak kdyby me nekdo zmlatil, docela mi to prislo zabavny:))
Jo a nemate nekdo recept, jak zastavit uporny zvraceni? (omlouvam se, snad se nikomu neudela spatne)

Tatka byl vcera u dr, ma asi anginu a antibiotika, byla to jedna z tech dr. co je predepisujou jenom od pohledu, docela mne to nadzvedlo. Ale bere je a snad zaberou.

Hm, tak koukam, ze pisu zas nevesele. Nic moc veselyho mne nenapada. Jo a ty zimni gumy…no budem je muset nakonec koupit, nemam radost.

Gabco, teda to je sila, chudak Bara. Zuby jsou previt, ale uz jenom par a bude pokoj. Jinak na zachod taky nechodim sama… Matymu chybi petky a jsem na to zvedava. Taky mam pocit, ze jak bral ty antibiotika, tak mu trochu zezloutly:(

Radko, vidis, Kubik je sikula:) Cizi tety taky maji neco do sebe;) To mlikovani v noci…ono to nebude vecne. Ja jsem ted zas zkusila Matymu dat prso a on uz nevedel, co s nim!!! Docela mne to prekvapilo. Je odstavenej tri mesice a pod triko mi leze furt. Asi uz za jinym ucelem haha:))
Fakt ma fontanelu 2*2? Je dobre, ze se zmensuje, jednou zaroste vsem:) Jen me trochu prekvapil ten rozmer, doufam, ze te tim neznervoznim!:)

Peto nestras! Ze bys tak rychle potvrdila to nepatrny procento otehotneni s teliskem?:)))) No delam si srandu, protoze je mi jasny, ze mimi nebude, doufam, ze mne nezabijes:)))) Ale Valuska uz je hodnoucka, pribira, Vojta je uz velkej kluk…:))))))

L&M chrnici

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 22.11.05 16:17

Ahojky holky!
Deníček jsem jen tak zběžně prolítla, máme to teď trochu rozlítané. Včera tu byli naši, hlídat, byla jsem u zubařky. Předělávala 2 plomby, 19.12. jdu na další dvě a v lednu ještě jedna. Nechávám si dělat bílé a nějaký lepší materiál takže to jsou mé vánoční dárky. Naštěstí mi dává vždy injekci a fakt nic nebolí kromě pantů :o) Včera teda když injekce odezněla, musela jsem slupnout jeden růžový bonbonek.

Asho, upřímě tě lituju, migréna je svinstvo největší. Já jsem měla tu zvracecí jen v dospívání, teď se mi projevuje nějakým rozhozeným viděním, na ulici nejsem schopná vůbec fungovat, sotva dojít domů, odemykám už po hmatu. Brácha na to trpí, absolvoval všemožná vyšetření a léčbu, ale efekt téměř žádný. Na to zvracení prý pomáhá studená cola po lžičkách.

Radko, fontanela by měla zarůst do 18 měsíců takže má Kubík času dost. Kamarádky dcera ji měla zarostlou až ve dvou letech, doktorka to sledovala, ale problém to nebyl. Větší problém snad je, když zaroste moc brzy. Jinak Vítek stále pije 2× v noci mlíko, jednou kolem 11 tak pak teprve chodím spát no a pak holt jednou vstávám. Zvykla jsem si, do školního věku to snad trvat nebude ;o) Pindíka jsme měli zkoušet nenásilně přetahovat už od 6 měsíců, ale stejně to nešlo vůbec. Teď od roku se to zlepšuje, ale kouká mu sotva hlavička :o))) Času dost.

Gábinko, u vás je to teda fičák! Chudinka Bára :o( A ty samozřejmě taky ;o) U nás se kakání snad stabilizovalo, ale jestli se něco vyklubalo nebo aspoň začlo klubat, nemám šanci zjistit.

Péťo, jsem zvědavá, kdy nám to vyjde. Nejpozději v půlce příštího týdne odhaduju, že budeme opět infekční… Ráda bych se konečně mýlila… Koukej toho svýho chlapa znásilnit, ať vymění ta kola! Dneska tu bylo ráno husto, Míša nechtěla do školky a tatínek jí to samozřejmě sežral i s navijákem :o/ Tak abychom tu nehnili tak jsme jeli s kamarádkama na Anděla, byli jsme v tom parku co je na Carefourem. Zima jak v Rusku, ale jenom maminkám. Frajerky jsme neměly čepice :o)
Nechci tě znejistit, ale když jste překonali kojení tak proč ne tělísko… ;o) Blbě vtipkuju, já vím :o)

Víťák tu chodí se sluchátkem v puse, to se bude taťka divit až ho strčí oslizlé do ucha a nebude fungovat ;o)) Mějte se dobře, nemoci a jiné neduhy pryč!!!

Katka

 
Budulinek
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 23.11.05 11:06

Ahojky,

Kubík vytuh. Ani na oběd si nepočkal. Snad se neprobudí za 20minut hlady. Holky, já jsem Marka neviděla už od pátku. Teda viděla, ale jenom ráno, když odchází do práce. Jeho ségra si koupila byt a on ji tam všechno spravuje. Odpady, zazdívá dveře, natahuje omítku a podobně. Dneska prý naposledy, to říkal v neděli taky!!! Ale dostal bojový úkol - koupit v Hypernově plíny. Minule se na to vakašlal a teď jsem už dělala bububu. Pomalu nemám Kubíka do čeho přebalit, auto má on a do kočáru balík nenarvu. A jeď s kočárem, navlečeným, tudíž protivným Kubou někam pro plíny.

Asho, fakt měl fontanelu v roce 2×2. Přísahám bačko, že nekecám.

Holky, můžete mi napsat jak probíhá migréna? Já vůbec nemám představu a proto s vámi necítím tak jak bych asi měla. To u toho zvracíte? Jako z bolesti? To musí být fakt síla.

Radka a Kubík

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 23.11.05 11:30

Radko můžu tě uklidnit, že my ji máme taky celkem velkou a přijde mi, že se nezmenšuje. Podle dr nezáleží jen na té fontanele smaotné, ale celkově i na tom, jak roste hlavička a teprv obojí se hodnotí.

 
bolero
Zasloužilá kecalka 738 příspěvků 23.11.05 11:48

Ahojky holky omlouvám se, nemám přečtené komentáře a nestíhám.

Od pondělka bojujeme s Markétky mrzutostí a protivností, má pořád teplotu mezi 37 a 38. Prožezávají se jí stoličky.

Dneska jsem byla celé dopoledne u holiče, shodila jsem na zimu háro a mám asi poprvé ve svém životě krátké vlasy, navíc s fialovým melírem.

Ale je mi fajn.
Markéta a dneska 14-ti měsíční Markétka

 
asha
Nadpozemská drbna 29565 příspěvků 23.11.05 11:55

Ahoj:)

No Maty mel fontanelu 2×2, kdyz se narodil, pak naposled ve trech mesicich, v pul roce 1×1, v roce na spicku prstu, v roce a pul zaslou. Netusila jsem, ze se to muze az tak lisit.

Jinak migrena je u kazdyho jina, u me zacne bolet hlava a to se muze zvrhnout…ale jak to poznat, ze jo…kdyz nevezmu prasek hned, je pozde, kdyz jo, taky to muze bejt obyc bolehlav. No pak to zacne silne pulzovat, a to tak, ze chvilema stojim v klece na hlave, pak je mi zima, vadi mi svetlo, hluk a pak mi zacne bejt zle. A to uz letim zvracet… v nedeli to bylo od 5 odpo do 3 rano, kazdou hodinu tak 3×-4×. Do toho porad pulzuje ta hlava, po zvraceni se to malinko zlepsi, pak se to zhorsuje a letim… Naposled jsem se probudila v 5 rano a dostala do sebe trochu sladky vody, ta sladka chut to trochu vylepsi. No a v 8 rano se prihnali ty dva marodi, jako ze se vstava, bylo to na vrazdu…ale jednoduse jsem nevstala, neslo to…

Dneska jsem byla u dr., dala mi neco na zastaveni zvraceni, no doufam, ze to hned tak potrebovat nebudu. Porad nejsem uplne ok, ale uz funguju:)) Je to takova uleva! Akorat bych se potrebovala vyspat uaaa.

Omlouvam se za ten nechutnej popis;)

L&M (vybalujici nakup..uz sundal i obal z caje a vyhodil ho, tenhle vek je fakt uzasnej:)

 
asha
Nadpozemská drbna 29565 příspěvků 23.11.05 11:57

No ja se picnu, sotva jsem velkyho maroda zahnala do postele, uz mi pise z loznice po Skypu, abych mu prinesla sluchatka!!!! To je zvrhlost… jsme od sebe asi 5 metru:))

 
Missorka  23.11.05 12:00

FOTO!!!!

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 23.11.05 12:18

Market, BOMBA! Moc moc moc ti to sluší!

 
bolero
Zasloužilá kecalka 738 příspěvků 23.11.05 12:26

Gábi, díky, Jirka asi nadšenej nebdue, takhle krátký vlasy jsem s ním ještě nikdy neměla.

Ale nechám se od něho odpoledne pořádně vyfotit i s bleskem, ten autoportrét bez blesku stojí za prd!!!

M.

 
asha
Nadpozemská drbna 29565 příspěvků 23.11.05 12:33

Market, nejak mi doslo, kde asi uvidim tu fotku, ale nejsem pritel:))) Tak prosim prosim…:)
 L.

 
Budulinek
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 23.11.05 12:39

Ascho, díky za ten popis. Tak to je fakt maso. Netušila jsem, že je to taková síla. Kolikrát jsem slyšela: „Mám migrénu.“ teď už vím, že to je blbost a je to „pouze“ bolehlav.

Tak si připoměla. Včera jsem koupila 10rohlíků a Kubík vza patlík s něma a dostak úkol odnést je do kuchyně. Já jsem uklízela chodbu a když jsem se šla podívat seděl v obýváku na zemi a všem rohlíkům ožral konce:-)))). Marek se ráno pěkně divil cože mu to dávám na snídani. Pobavil.

Markét, jdu kouknout. Peto, to se rozjíždí s těmi krátkými vlasy, že?

Radka

 
Budulinek
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 23.11.05 12:41

Já taky potřebuju být přítel:-)))

 
bolero
Zasloužilá kecalka 738 příspěvků 23.11.05 12:44

Tak už jste holky přítelkyně!!!

M.

 
Missorka  23.11.05 12:44

Nepruuuuď!!! :-)

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 23.11.05 12:57

kdo tu ještě není ostříhanej? A já se musim nechat zastřihnout…nebo že bych okopčila market?:)

 
Budulinek
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 23.11.05 13:14

Markét, to je perfektní, bombáááá. Moc se mi to líbí.

Radka

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 23.11.05 13:23

Ahoj,
tak se mi Víťánek vyspinkal do růžova, teda co to plácám, do HNĚDA!!! A to komplet celá postýlka včetně mantinelů :-O Ne, nehrabal se v tom rukama, jen to TROCHU prosáklo mezi nohama přes punčocháče a jak rejdil zadkem po postýlce… Právě párám mantinel a pak tu hrůzu pračka vypere. Omlouvám se za téma v čase oběda…

Radko, radši se neptej jak vypadá migréna!

Markéto, taky prosím prosím o přítele!

Gábinko, já teda ostříhaná nejsem a ani to neplánuju. Akorát si nechám zastřihnout tak zdravotně konce, možná trochu prostřihnout, ale žádné dramatické změny. Místo melíru dám o odstín světlejší přeliv a hotovo. To jsou teda jen plány, zbývá objednat se ke kadeřnici a ukecat babičku, aby se vydala do Prahy potěšit se s pravnoučkem.

Péťo, co se týče vlasů, jsem za jedno s tvým chlapem - nejvíc ses mi líbila na fotce od moře s dlouhými blond vlasy ;o)

Zatím páček!

Katka

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 23.11.05 13:53

Katko, já měla prosáknuto hnědě v pondělí, včrea a dnes poblito - samo vše moje postel a celé příslušenství­..haha, mámu mám ráda a tak jí všechno zlikviduju:)

Jinak jsem celkem naštvaná. Volala jsem dr. Báře se totiž afty rozlejzaj víc a víc. Vlastně se zlepšilo jen to, že nemá vysoké horečky, ale tak kolem 37,5-38,5 (max39). A mi řekl, že víc zkrátka udělat nemůže, že to musí přejít, že mi prostě nemůže dát prášek, aby jí to zmizeo do druhého dne. A e mam přijet až zítra, že tím spíš, že j tak malá, nemůže nic. No já to chápu, s aftama mam svojí zkušenost a manžovu. Ale mě se zkrátka nezdá v pořádku, že to má od soboty a místo, aby se to lepšilo, tak se stěhují z místa na místo a nejen to, ale z původního jednoho až dvou na rtu vp ondělí má ještě něco pod rtem zvenku a pak celej předek jazyka bílej a to přes dnešní noc, dneska! A přijde mi, že se to slejvá. No tak to se mi normální nezdá. A prej jaký má dásně. No fialový! A neukáže. No fakt to nechápu. Nakonec teda budu asi za půl hodiny volat znova, zavolaj na výsledky výtěru z krku a uvidí se. Tak nevim, jestli se modlit, aby tam něco bylo. Dnes snědla půl skleničky oběda (sotva půl), vypila jednou čtvrtlitr mlíka, kterej okamžitě vyzvracela a nemá v sobě ani čtvrtlitr čehokoliv jiného. Nechce pít. Bojim se dehydratace. Má hodně málo počůranou plenu i po noci a to jí obvykle máme k prasknutí. Jediné pozitivum je, že nemá ty 40tky:( To jsem zvědavá, jestli v tom krku něco má a jak se to vyvine, ale mě se to nelíbí. Prostě si myslim, že 3 den léčby by se to nemělo rozhodně rozlejzat a takovým způsobem už vůbec.

Tak jsem se tu vyblila, omlouvám se, ale zas se koukám vracím ke starému známemu stěžování si. Ale tohle se fakt nedá

Jako na potvoru si taky moje tělo zrovna teď, když B marodí, řeklo, chci dovolenou a sabotuje všechno. Kupodivu až na pokus o cvičení, který konávám v podvečer - 15minut.

Tak zatím

 
asha
Nadpozemská drbna 29565 příspěvků 23.11.05 13:56

Market, dobryyyyy!!!! Jsem zvedava, co na to ten tvuj:)
Ale myslim, ze ti to slusi fakt vic ted:) Moje kadernice by rekla, ze uz nejsi tuctova mamina:))
No ja se budu taky objednavat, nejak mi to dorostlo. Vubec nejsem zvykla chodit pravidelne…

 
Budulinek
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 23.11.05 15:18

Ahojky, musím na chvíli vypnout:-)). Pomalu mi dochází síly. Kubík spát nebude a nebude. Je unavený, protivný, ale spinkat nece. Jen co ho položím do postýlky ožívá a urputně si hraje. Pustila jsem mu jeho oblíbené písničky a usínal u nich v sedě, jak jsem ho položila - řev tygra bengálského. A navíc s ním musím sedět doma, protože mi přivezou ten člun pro Marka. Původně to mělo být dopolko, teď jsem tam volala a prý přijedou do pěti. Jsem se zase vyblila a jdu zase fungovat. Mládě si hraje v postýlce. Ještě neřve, ale jak dlouho??

Páá Radka

 
Euka2
Závislačka 3624 příspěvků 23.11.05 15:36

Ahojky Peťko,

až teď se dostávám k tomu přečíst si něco o tetě Montessori. díky moc. Já právě chtěla dát Adámka do školy na P4, což jsem měla cca před barákem. Jenže paní ředitelka mě hned odradila…je pravda, přišla jsem už po termínu, kdy se vydávaly přihlášky…no matka zapomětlivka, ale ta ředitelka na mě hned, že a) jestli k nim chodíme do jakési předškoličky…necho­dili jsme a za b)kdy je Adámek narozený…v pro­sinci, takže hned usoudila, že nás asi nevezmou ad a a b…tak jsem si hned o Montessori udělala svůj názor a hlavně na paní ředitelku, že taeda tam bych svýho chlapečka nikdy nedala. Toť ccelé.

Gratuluju k přibrání Valušky. Musím letět. Beru je už neklidná. Místo, aby spala déle, tak spí cca 45 min. a pak nemá být hotová…a její milující matka s ní.

papa VABE

 
Gabule
Závislačka 3302 příspěvků 23.11.05 16:24

Ahojky,

měla jsem tu stolaře na předsíň a vypadá to skvěle!!Nechali jsme si dělat komodu,šatnu,zrca­dlo…ještě to není komplet..musí dorazit zatahovací dveře.

Malý je super,je s ním sranda.Nemocný není-ťuk,ťuk.

Holkám z migrénama přeji ať se to spraví,já na to netrpím,ale věřím že to musí být záhul.

Manža dorazil z práce,tak papa G.

 
Albi01
Zasloužilá kecalka 538 příspěvků 23.11.05 19:44

Ahojky holky:-)
Anik si čte, tak můžu chvíli písat:-)

U nás se pořád kašle, ale má to zlepšující se tendenci. Myslím je to fakt suchým a teplým vzduchem neb od chvíle, kdy jí otevírám okno na noc, je jí daleko líp.
Jinak už ujde docela velkej kus a i mění směr. Je to hrozně roztomilý:-)))
Taky už řiká krom táta a deda taky teta a bába, bojkot mámy stále trvá:-)

Leni, páni, to je soda! Já měla migrénu dvakrát v životě, když jsem byla těhu. Nebylo to myslim tak zlý jak popisuješ ty, to už si neumim představit vůbec!!! Klukům ať je taky líp!

Markét, já jsem taky hrozně zvědavá, jak ti to sluší! Můžu taky zaždat o přítele?:-)
jinak s tim souvisí, že já se dostanu do našeho emimi alba a můžu dát i foto. Akorát nejde vkládat koment:-( jde mi to přez oblíbený.

Katcho, páni, to muselo bejt labúžo to po Vítkovi uklízet, což?:-) Já čekám, kdy nám přistavěj popelnici pro nebezpečný odpad:-)

Péťo, u nás gumy zimní, zachránila nás Standova cesta na Vysočinu. Tam by si bez nich teď netrouf… Doufám, že zejtra bude dobrý počasí!

Gabčo, to je teda síla, doufám, že aftiky zmizej!!!

Zdravím všechny!!!
A+A

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 24.11.05 08:51

Ahoj,
Zatím jen rychloinfo, až B usne, napíšu víc.
Máme ATB, pusu plnou aftů a dásně nateklý tak, že nám pomalu přestávaj bejt vidět zuby. Nejíme, přestáváme pít, jsme bez vysokých horeček. Další ko se koná v úterý.

akže pište pište, ať mam co číst:)

G

 
evelina1
Kecalka 406 příspěvků 24.11.05 11:12

Ahoj holky,
teda pěkně se to tady rozjelo. Tak já nejdřív začnu co je nového u nás. V pondělí jsme byli na tom očkování Trivivac, tak budu čekat příští týden, jestli se dostaví nějaká ta reakce, snad ne. Adula je zdravej a v pohodě. Miluje večerníčka, úplně mu zářej oči a pořád mu mává. JInak taky trochu kecá, ale tak nejoblíbenější je asi máma, pak dědí, táta , nána, bobe- to je bobek, a bobo-tak to zas bonbon. Ještě hrozně rád cokoliv dává a to vždycky řekne na a dokonce i ze spaní mi takle občas dá dudlíka. Je to péro a fakt je s ním sranda, užívám si to o 106 a hlídací babičky taky.
Konečně jsem ostuda koupila ty zimní botky, jsou moc hezký vyšší a krásně teploučký.
Doma nic moc nestíhám, potřebuju domýt okna, ale jaksi nálada a chuť nejsou.
Holky už plašej s pečením cukroví, já si dávám načas a to se vším.
Příští týden v sobotu máme takovou firemní oslavu, docela se těším, v pátek jsem si to už vyzkoušela, jak to bude Ada snášet, tím , že ještě v noci a večer kojím, ale byl v pohodě, Kája mu dal cucnout šťávičky a chrupal dál. Já jsem dorazila asi kolem půl třetí a bomba.

Missorka - jsem moc ráda, že Val přibírá, je to super, teď už to bude určitě jenom lepší, moc zdravím a posílám pusinky

Gábinka - je to mě mrzí, že má Barča aftíky, mě se občas udělá a je to hodně nepříjemný,chudinka malá, hlavně aby se jí to brzy zahojilo ATB určitě zaberou a bude v pohodě, tak foukám na dálku bebí

Leni - teda tvůj popis migrény je odstrašující, ale máš pravdu, moje mamča, když trpěla na migrény, tak to u ni probíhalo stejně jak u tebe i s tím zvacením, její švagrová ji pak z Německa přivezla nějaký prášky a ty fakt zabíraly hned, tak hlavně ať je ti už dobře a klukům taky

Katcha - no už dlouho se mi nestalo, aby se Ada tak posral, že by to měl jinde než v plíně, naposled asi minulý týden a to byla nálož, hlavně, že to šlo sundat a vyprat

Albi - kašlík určitě přejde, já si taky myslím, že ten suchej vytopenej vzduch tomu nepřidá u Adi je to stejný, tu zvlhčovačku se chystám koupit asi už měsíc myslím, že to sem psala Gabule, že ji má a byla i za suprovou cenu, to žvatlání je kouzelný viď , pusinu Anice

Budulínek - mě Adula spí už jen jednou denně a je fakt, že spíš v kočárku, když je hnusně, tak usne i doma, ale jak to přetáhnem, tak to máme stejný jako vy ne a ne usnout, ale u mě je to obráceně, kolikrát bych to zabalila, ale bohužel Adula má jinej názor

Markét - tvůj nový účes bych taky ráda viděla, můžu poprosit o přítele, díky moc, mě se osobně krátký vlasy moc líběj, hlavně takovej ten rozcuch, ale jsem srab, teď zrovna si je nechávám dost narůst,až mě to chytne tak to třeba taky shodím, zdravíme Markétku a posíláme velkou pusu

Tady už začínaj plašit s vánoční výzdobou jak jste na tom vy. Já ve stavu nic mě nebaví, snad mě to chytne.
Tak se mějte krásně a pište.
Evel+Adámek

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 24.11.05 12:13

Ahoj,

Gabčo, v tom výtěru něco Báře našli, že dostala ATB? Tak hlavně ať rychle zaberou a může zas jíst a pít.

Evel, kdy by měl náladu na mytí oken? Teda ta co máme nová plastová tak už nemyju s odporem, ty ostatní nám SNAD příští rok vymění ;o) Myla jsem je všechny někdy v říjnu (?) takže mám splněno, jen na ně s Míšou nalepíme nějaké ty WC obrázky.

Albi, taky jsme museli koupit zvlhčovač vzduchu, máme ten nejlevnější na studenou páru (ultrzvukový) a naprosto splňuje svůj účel.

Radko, tak přivezli opravdu člun? Aspoň máš dárek pro manžela z krku :o) Já jsem tady bez inspirace, největší radost má z těch nesmyslů do počítače jenže tomu nerozumím a navíc to nepodporuju. Mě stačí, když počítač funguje…

Markéto, co říkal manžel na nový účes??? Mě se to líbí, ale sama bych do toho nešla, jsem holt konzerva.

Asho, občas taky komunikujeme přes internet na vzdálenost klidně 2 metry. To jsem si jistá, že si to přečte a třeba i něco uvízne v hlavě, ale když na něj mluvím tak leckdy sice reaguje, ale netuší na co :oS

Děti si dnes zase hráli na psa (Vítek je pes, ale už ho Míša nevodí na vodítku) no a Víťa se nějak netrefil do dveří a tak má na hlavě obtisknuté futro :o/ S pečení mudu muset chtěj-nechtěj začít dnes. Na Mikuláše půjdeme do školky a mají napsáno, že pokud možno přinést trochu cukroví. Tak snad večer zadělám na perníčky a o víkendu upeču ať to aspoň trošku změkne. Když to nechám na balkoně tak snad jo a dětičky si nevylámou tesáčky ;o) Ještě jsem loni dělala takové placičky z ovesných vloček a to bylo moc dobré a i docela jednoduché. Jen mi dělá problém to nepřipálit. Dneska to zas trochu odnesla žemlovka… Holt musím vypínat počítač… A to dneska nám přijdou zapojit kabelovku, na 3 měsíce zdarma, myslí si, že nás nalákají. To sice ne, ale přes vánoce to bude prima a za tu dobu toho budu mít až dost.
Jdu se věnovat té mojí kebulce nateklé zevnitř i zvenku.

Katka

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 24.11.05 13:53

katko,výtěr byl negativní, ale dostala je na pokrytí toho zánětu, co má na dásních. V pondělí je měla jen nateklé a ted už hodně moc, je to horší a horší, takže jí je radši dal. Jak si myslím, žese ATB nemaj dávat pokaždý a hned, tak myslim, že to snad zabere a doufám v to…s aftama to je horší, má je už i vzadu na jazyku směrem do krku a čím dál větší:(

Jinak Vítek pes, jo?:))) No chudák:)

Albi, my jsme kupovali taky obyčejnou levnou ultrazvukovou zvlhčovačku a je to OK. Zas budem muset začít, protože se topí a je to vždycky horší…

 
evelina1
Kecalka 406 příspěvků 24.11.05 15:46

Ahoj Gábinko,
teda Barunky je mi moc líto.Ptala jsem se v práci mamin od dětí a známá mi poradila abys ji potírala ty aftíky odvarem ze šalvěje, silnějším. Tím absolutně nic nezkazíš, je to nezávadný, jsou to bylinky a je fakt, že já ji občas piju, protože je to skvělá dezinfekce ústní dutiny a je bezva i při bolestech v krku angíně atd.Fakt nic špatnýho naopak. Já si ji pěstuju na zahrádce, takže pohoda, ty bys ji mohla sehnat v nějaký Herbě nebo tak. No uvidíš, jak budeš chtít. Každopádně ať Barče zaberou ATB a má chudinka klid.
Pá zdravíme Evel

 
evelina1
Kecalka 406 příspěvků 24.11.05 15:51

Jo ještě něco, většinou se zalejvají 2 čajové lžičky čtvrt litrem přev.vody a nechá se tak 8-10 min vylouhovat, pak se buď kloktá nebo se tím potírají vřídky v puse.Určitě by se jí po tom ulevilo a dál by se nešířily.
 E.

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 24.11.05 16:39

Evel, díky za ip. Dr nám radil odvar z šalvějového čaje na ty dásně, snad to zabere i na aftíky. Doufam…už to má asi i v krku, chraptí a řve:(

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »

Reklama


Reklama