Adopce v dospělosti

 • Fotoalbum (0)
 • Sledovat e-mailem
 • Přidat k oblíbeným
 • Zapnout podpisy
 • Hledání v tématu
Anonymní
19.10.21 08:51

Adopce v dospělosti

Dobrý den,

v první řadě prosím o zanechání anonymu, chodí sem plno známých a tuto informaci nechci veřejně troubit do světa. Jako dítě jsem žila v normální rodině. V pubertě mi umřela máma a můj táta, mi musel říct, že nejsem jeho. Můj biologický otec nás opustil když mi byl cca 1 rok. Máma si poté našla mého „tátu“ a tajilo se mi, že to není můj biologický táta. Máma se dohodla s mým biologickým otcem, že se mi nechá její příjmení a on nebude muset platit alimenty. Celé moje dětství se o mě nezajímal, byl v cizině, neboť byl celosvětově hledaný za své trestné činy. Poté máma zemřela a vše jsem se dozvěděla. Můj nevlastní táta musel zažádat o pěstounskou péči, neboť adopce nebyla možná. Nevím proč, asi proto, protože je důležitý souhlas biologického otce. Byla jsem tedy v pěstounské péči až do svých 18 let. V průběhu těch let se můj pravý otec objevil a jevil o mě zájem, já nikoliv. Teď řešíme s mým nevlastním tátou, že bychom zažádali o adopci, kvůli dědictví. Jasně, mohl by mě do závětě napsat, ale rádi bychom tu adopci. A tak má otázka zní, jestli je to vůbec možné. Je k tomu potřeba souhlas biologického otce nebo stačí zajít na příslušný úřad a řešit to i bez něj? Nejsme se jisti, jestli byl pravý otec zbaven otcovských práv.

Děkuji předem za rady.

 • Citovat
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
12620
19.10.21 09:08

Nevím jak to je, ale když o tebe vlastní otec celé roky nejevil zájem, neplatil alimenty atd, tak by to asi mohlo jít. Asi by bylo nejlepší se zeptat právníka, ten ti poradí, pomůže. Držím palce.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
19.10.21 09:11

@arinecka Mám to v plánu, zatím to zkouším tu, jestli tu není náhodou někdo, kdo si prošel tím samým, nebo se vyzná v zákonech. Já tomu popravdě prd rozumím. :) Děkuji.

 • Citovat
 • Nahlásit
12620
19.10.21 09:20
@Anonymní píše:
@arinecka Mám to v plánu, zatím to zkouším tu, jestli tu není náhodou někdo, kdo si prošel tím samým, nebo se vyzná v zákonech. Já tomu popravdě prd rozumím. :) Děkuji.

Tohle jsem našla

Dle § 846 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který je účinný od 1.1.2014, je možné osvojit i zletilou osobu. Při osvojení zletilého se už nezkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy osvojované osoby, ale osvojení nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Zákoník přitom rozlišuje dva typy tohoto osvojení:

 • osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého
 • osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého


Co se týče prvního typu osvojení, zletilého lze takto osvojit, jestliže:
a) přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem
b) v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý
c) osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti
d) osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela
Protože pro Vaši situaci svědčí situace c) a d), tento typ osvojení je možný. Tento typ osvojení však zahrnuje negativní podmínku, a to tu, že osvojení nesmí být v žádném případě v rozporu s odůvodněným zájmem pokrevního rodiče osvojence. Zákon nestanovuje, co lze považovat za odůvodněný zájem pokrevního rodiče, proto je nutné ponechat posouzení splnění této podmínky výhradně na rozhodnutí soudu. Co se týče vzniku příbuzenského poměru, ten vzniká nejen mezi osvojencem a osvojitelem, ale i mezi osvojencem a dalšími členy rodiny osvojitele. To znamená, že Váš manžel by se stal otcem Vašeho syna se všemi právy a povinnostmi a přešla by na něj i vyživovací povinnost vůči synovi. Vyživovací povinnost biologického otce by osvojením zanikla.
Druhý typ osvojení lze realizovat z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud je to přínosné pro osvojitele a osvojence navzájem nebo v odůvodněných případech alespoň pro jednoho z nich. Důležitou podmínkou v tomto případě je, že osvojení není na újmu důležitých zájmů potomků osvojitele nebo potomků osvojovaného. Pokud Váš manžel ani Váš syn nemají žádné potomky, pak tomuto typu osvojení nic nebrání. Významným rozdílem oproti prvnímu typu osvojení je také skutečnost, že osvojený a jeho potomci nevstupují do žádného příbuzenského ani majetkového poměru a osvojenec a jeho potomci nepozbývají práva ve vlastní rodině. V tomto případě by se Váš manžel nestal synovým zákonným otcem a neměl by vůči synovi ani vyživovací povinnost – ta by zůstala jeho biologickému otci.
Pro oba typy osvojení je pak společné pravidlo, že osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců společně s osvojitelovými dětmi a jeho manželem/manželkou. Může však dědit pouze v první dědické třídě, ostatní pravidla pro dědění se na něj nevztahují. U obou typů osvojení je většině případů zapotřebí také souhlas rodičů osvojovaného. Podle § 818 a 819 nového občanského zákoníku tento souhlas není zapotřebí pouze tehdy, jestliže:
a) byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení
b) rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout
c) rodič se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani po vynaložení potřebné pečlivosti
d) rodič zjevně nemá o dítě zájem – nezájem o dítě je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného zájmu
Souhlas dává rodič písemným prohlášením u soudu, k návrhu na osvojení tedy není nutné přiložit písemný souhlas synova biologického otce.
Osvojení zletilé osoby nemá vliv na její příjmení. Osvojenec však může připojit osvojitelovo příjmení ke svému, pokud k tomu dá osvojitel souhlas. Samotná změna příjmení však není důvodem pro to, aby biologický otec Vašeho syna vydědil.
Pokud se Váš manžel pro některý typ osvojení rozhodne, návrh na osvojení je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě trvalého bydliště osvojovaného (Vašeho syna). K návrhu je nutné přiložit souhlas osvojovaného, bez tohoto souhlasu soud návrh odmítne. Vzory takového návrhu najde Váš manžel k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci advokát.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
35310
19.10.21 10:06
@Anonymní píše:
Dobrý den,

v první řadě prosím o zanechání anonymu, chodí sem plno známých a tuto informaci nechci veřejně troubit do světa. Jako dítě jsem žila v normální rodině. V pubertě mi umřela máma a můj táta, mi musel říct, že nejsem jeho. Můj biologický otec nás opustil když mi byl cca 1 rok. Máma si poté našla mého „tátu“ a tajilo se mi, že to není můj biologický táta. Máma se dohodla s mým biologickým otcem, že se mi nechá její příjmení a on nebude muset platit alimenty. Celé moje dětství se o mě nezajímal, byl v cizině, neboť byl celosvětově hledaný za své trestné činy. Poté máma zemřela a vše jsem se dozvěděla. Můj nevlastní táta musel zažádat o pěstounskou péči, neboť adopce nebyla možná. Nevím proč, asi proto, protože je důležitý souhlas biologického otce. Byla jsem tedy v pěstounské péči až do svých 18 let. V průběhu těch let se můj pravý otec objevil a jevil o mě zájem, já nikoliv. Teď řešíme s mým nevlastním tátou, že bychom zažádali o adopci, kvůli dědictví. Jasně, mohl by mě do závětě napsat, ale rádi bychom tu adopci. A tak má otázka zní, jestli je to vůbec možné. Je k tomu potřeba souhlas biologického otce nebo stačí zajít na příslušný úřad a řešit to i bez něj? Nejsme se jisti, jestli byl pravý otec zbaven otcovských práv.

Děkuji předem za rady.

Musí rozhodnout soud. Ale logicky se mi tvůj případ jeví jako jasná ukázal situace, kdy by měl osvojení dospělého celkem bez potíží schválit.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4171
19.10.21 10:48

Nevím, opravdu nevím, ale podle selského rozumu, pokud jsi plnoletá, což zjevně jsi, rozhoduješ si o těchto věcech sama… ale asi bych se zeptala spíš na příslušném úřadě, než na emiminu…
spíš by mě zajímalo, pokud se mohu zeptat, jak jsi tu informaci vstřebala? samozřejmě respektuji, pokud o tom nechceš mluvit, tato diskuze je na jiné téma :hug:

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
19.10.21 11:39

@azaleila No, že by to bylo úplně snadný to se říct nedá, protože to všechno přišlo najednou. Zemřela máma, do týdne jsem se dozvěděla tuto skutečnost, pak soudy, nová náhradní „maminka“ atd.. Bylo toho na mě moc ale zvládla jsem to. No nebo spíš… zvládli. :) Nevlastního tátu stále beru jako tátu a normálně mu i tati říkám. Jak se říká: Nezáleží na tom, kdo tě stvoří, ale na to, kdo tě vychová.

 • Citovat
 • Nahlásit
4171
19.10.21 11:59
@Anonymní píše:
@azaleila No, že by to bylo úplně snadný to se říct nedá, protože to všechno přišlo najednou. Zemřela máma, do týdne jsem se dozvěděla tuto skutečnost, pak soudy, nová náhradní „maminka“ atd.. Bylo toho na mě moc ale zvládla jsem to. No nebo spíš… zvládli. :) Nevlastního tátu stále beru jako tátu a normálně mu i tati říkám. Jak se říká: Nezáleží na tom, kdo tě stvoří, ale na to, kdo tě vychová.

s tím souhlasím…
jsi silná a statečná, moc přeju ať vše dopadne tak, jak si přejete :srdce: :hug:

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5534
19.10.21 12:01

Zakladatelko, je to možné. Podejte si žádost k soudu

Podává se u okresního soudu dle bydliště zletilého, a podle zákona o soudních poplatcích by to mělo být osvobozeno od soudních poplatků, takže by vás to ani nemělo nic stát. Podává se to na návrh toho, kdo chce zletilého osvojit a k návrhu musí být připojen souhlas zletilého.

Stačí na papír naformulovat že „Já XY, nar.,… bytem,… souhlasím s výše uvedeným návrhem na osvojení mé osoby panem XYZ.“ A podpis

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
19.10.21 13:49

Zrovna jsme to resili a mame hotovo :-) bio nejevil zajem vic jak 30let a stejne u soudu byt musel… zkoumali, zda neni nejak movity-pokud by byl, bylo by to v rozporu. Jelikoz nema nic, tak dal jen souhlas u soudu a vse klaplo :-) poslali jsme zadost k soudu, neplatilo se nic.

 • Citovat
 • Nahlásit
Anonymní
19.10.21 14:28
@Anonymní píše:
Zrovna jsme to resili a mame hotovo :-) bio nejevil zajem vic jak 30let a stejne u soudu byt musel… zkoumali, zda neni nejak movity-pokud by byl, bylo by to v rozporu. Jelikoz nema nic, tak dal jen souhlas u soudu a vse klaplo :-) poslali jsme zadost k soudu, neplatilo se nic.

Toho se právě obávám. Ten biologický otec by u soudu buď dělal problémy, nebo by se tam vůbec nedostavil.

 • Citovat
 • Nahlásit
1109
19.10.21 14:28

Bez souhlasu to nepůjde bych řekla.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4171
19.10.21 16:14
@meduzka23 píše:
Bez souhlasu to nepůjde bych řekla.

proč myslíš? já si říkám, že je přeci plnoletá… ale fakt to beru jen podle rozumu, žádné info k tomu nemám…

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4171
19.10.21 16:15
@Akinee píše:
Zakladatelko, je to možné. Podejte si žádost k soudu

Podává se u okresního soudu dle bydliště zletilého, a podle zákona o soudních poplatcích by to mělo být osvobozeno od soudních poplatků, takže by vás to ani nemělo nic stát. Podává se to na návrh toho, kdo chce zletilého osvojit a k návrhu musí být připojen souhlas zletilého.

Stačí na papír naformulovat že „Já XY, nar.,… bytem,… souhlasím s výše uvedeným návrhem na osvojení mé osoby panem XYZ.“ A podpis

jaký je rozdíl mezi adopcí a osvojením?

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
5534
19.10.21 19:10
@meduzka23 píše:
Bez souhlasu to nepůjde bych řekla.

Jde. Můj manžel adoptoval syna v dospělosti a jeho biologický otec o tom ani neví. Soudkyně mi říkala, že oni ho o tom nevyrozumí. Všechno proběhlo bez něho. Ale záleží na soudu, jak to vyhodnotí.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat