Dvě příjmení (bez sňatku)

2146
21.12.20 19:10

Dvě příjmení (bez sňatku)

Ahoj, potřebuju poradit s touto situací, pokud ji někdo zažil. Pakliže si chce člověk přijmout jedno příjmení - netýká se partnera, takže bez svatby - v jakém jsou příjmení pořadí? Vím, že po svatbě je to vyvdané/vyženěné a pak to původní, ale takto? Samozřejmě poradí matrika vím, bohužel to nebude teď hned :mrgreen:

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
4920
21.12.20 19:14

@yocheved

asi úplně nerozumím dotazu :think:

jak pořadí?

Jak si je necháte zapsat taková budou.

Tzn jestli si necháte zapsat Dana Malá Velká tak tomu tak bude.

A jestli Dana Velká Malá – tak to tak bude zapsáno.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
2146
21.12.20 19:17

Když se bude někdo jmenovat Vomáčka a bude si chtít na matrice připojit druhé příjmení - pořadí si zvolí sám nebo na to někal pamatuje zákon a je pořadí dané jím (stejně jako v případě sňatků).

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4920
21.12.20 19:23

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství8a) žadatele,
b) rodné číslo,
c) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
d) jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění. § 76
(1) K žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení musí být přiložen
a) rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství8a),
b) jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),
d) jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
e) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
f) doklad o státním občanství,16)
g) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení.
(2) K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.
(3) Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.
(4) Doklad podle odstavce 2 není třeba předkládat, pokud
a) druhý rodič zemřel; v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list, anebo
b) pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven; v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek, nebo
c) není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

/ pokud vím, zákon nikde neřeší a nestanoví pořadí příjmení, pokud si někdo mění nebo přidává příjmení sám o sobě, tzn mimo svatbu, jen sám /

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4920
21.12.20 19:31

Myslím že je to stejné jako u křestního jména, pokud se někdo si rozhodne připsat ještě jedno, je jen na něm, zda si zvolí Anna Marie nebo nově Marie Anna, myslím že pořadí zákon neřeší a je to na tom, kdo si co zvolí

:think:

žádá se žádostí o změnu jména a asi se tam píše i nějaké zdůvodnění, pokud jde o příjmení, ale určitě zde někdo bude vědět, osobně nevím o tom, že by zákon v případě jednotlivce, tzn mimo manželství jakkoliv řešil pořadí zvolených jmen

Změna jména a příjmení § 72
(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.6)

(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení
a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo
b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24).
Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.
(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
10870
21.12.20 19:37

Dvě příjmení můžeš získat jen sňatkem. Něco jiného je křestní jméno, tam si k původnímu můžeš přidat ještě jedno. U příjmení si ho můžeš pouze změnit, nelze k němu přidat ještě jedno, pouze manželovo.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
916
21.12.20 19:39

@bejbyn ani treba v pripade, ze se nechcete brat, ale chcete mit prave po priteli i to druhe prijmeni?

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
10870
21.12.20 19:44
@Leenvecka píše:
@bejbyn ani treba v pripade, ze se nechcete brat, ale chcete mit prave po priteli i to druhe prijmeni?

No to právě nejde, je jedno, jaký je k tomu důvod. Lze to jen sňatkem, dokonce to nejde ani při registrovaném partnerství homosexuálů. Ti taky musí na matriku změnit si příjmení i s poplatkem na příjmení toho druhého partnera.Ale to si pak nemůžou nechat i svoje aby měli dvě.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
9022
21.12.20 19:44

Dvě příjmení snad lze získat jen sňatkem.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
3080
21.12.20 19:44

@Leenvecka Hele to mi někdo říkal, že se vůbec nesmí, protože se tím můžete vydávat za manžele. Což asi dává smysl, když rodný stav nemusí být uvedený v občance.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
88
21.12.20 19:49
@Serpentini píše:
@Leenvecka Hele to mi někdo říkal, že se vůbec nesmí, protože se tím můžete vydávat za manžele. Což asi dává smysl, když rodný stav nemusí být uvedený v občance.

Smí- kamarádka má nové příjmení podle partnera -nevzali se ale chtěli mít i s dítětem stejne příjmení takže evidentně to jde..

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
3080
21.12.20 19:51

@NicknackEK Aha, poznamenávám si, díky ;)

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
10870
21.12.20 19:55
@Serpentini píše:
@Leenvecka Hele to mi někdo říkal, že se vůbec nesmí, protože se tím můžete vydávat za manžele. Což asi dává smysl, když rodný stav nemusí být uvedený v občance.

Změnit ho lze, Sára Saudková si ho taky změnila, i když se Saudkem st. nebyli manželé. Ale ta žádost o změnu jména či příjmení musí být zdůvodněna, je jen na pracovnici matriky, zda změnu povolí.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
4920
21.12.20 20:00
@bejbyn píše:
Změnit ho lze, Sára Saudková si ho taky změnila, i když se Saudkem st. nebyli manželé. Ale ta žádost o změnu jména či příjmení musí být zdůvodněna, je jen na pracovnici matriky, zda změnu povolí.

ano, na žádosti musí být důvod

dvě příjmení, pokud vím, zakázaná nejsou, a lze si je změnit z jednoho na dvě, klidně i zcela jiná než původní

stejně tak z jednoho křestního lze na dvě, přidat si, nebo úplně změnit na dvě jiná

více než dvě, pokud vím, zapsat nejde, a nezapíšou hanlivé a. t.d.

příklad, když si svoje nechám změnit na Jitka Kráva Donebevolající…tak mi to asi nezmění, bo hanlivé a divné a cosi kdesi

ale když se rozhodnu se z Jitky Veselé stát se Jitkou Smutnou nebo Jitkou Smutnou Zelenou, tak mi to, pokud vím zákon nezakazuje a zapsat lze…fakt nevím že by bylo zakázáno si zapsat dvě příjmení i jako svobodná nebo rozvedená

:think:
 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
10870
21.12.20 20:08
@Borrealis píše:
ano, na žádosti musí být důvod

dvě příjmení, pokud vím, zakázaná nejsou, a lze si je změnit z jednoho na dvě, klidně i zcela jiná než původní

stejně tak z jednoho křestního lze na dvě, přidat si, nebo úplně změnit na dvě jiná

více než dvě, pokud vím, zapsat nejde, a nezapíšou hanlivé a. t.d.

příklad, když si svoje nechám změnit na Jitka Kráva Donebevolající…tak mi to asi nezmění, bo hanlivé a divné a cosi kdesi

ale když se rozhodnu se z Jitky Veselé stát se Jitkou Smutnou nebo Jitkou Smutnou Zelenou, tak mi to, pokud vím zákon nezakazuje a zapsat lze…fakt nevím že by bylo zakázáno si zapsat dvě příjmení i jako svobodná nebo rozvedená

:think:

Ne, bohužel, dvě příjmení lze získat jen sňatkem. Nelze si dát žádost o přidání příjmení, pouze přidání křestního jména. Příjmení lze pouze změnit, z původního na jiné.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat

Mohlo by vás zajímat