Měsíční výpověď z bytu

Anonymní
11.5.18 20:26

Měsíční výpověď z bytu

Zdravím, mám dotaz.. máme dlouhou dobu byt v pronájmu ale nedávno nám majitel oznámil že byt bude prodávat a že se musíme do 3 měsíců vystěhovat, dal nám výpověď a vše bylo ok. Po týdnu jsme mu řekli, že se odstěhujem již za 2 měsíce jelikož už máme náhradní byt a nato jsme se domluvili, že už mu ty 2 měsíce platit nebudeme a že si to vezme z kauce kterou jsme skládali na začátku. Jenže teď nám pán poslal novou výpověď která má měsíční lhůtu na vystěhování z důvodu, že použil kauci na zaplacení nájmu a ta mu do 5 pracovních dnů nebyla doplněna, takže to vypadá že se nás tímto chtěl zbavit dříve aby byt mohl dříve prodat.. Teď se tedy chci zeptat, zda je ta výpověď platná když už nám předtím jednu dal a jaká případně platí?

 • Citovat
 • Nahlásit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
17066
11.5.18 20:35

Má smůlu. I v připadě neplacení nájmu musí postupovat dle občanského zákoníku. To znamená, že výpověď v jednoměsíční lhůtě fakt neexistuje a to ani v případě, že by to bylo ve smlouvě. Majitel se může třeba stavět na hlavu, výpověď se řídí občanským zákoníkem.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
11.5.18 20:39

@Janli On tam právě uvedl že je to hrubé porušení nájemní smlouvy, nevím zda v zákoně něco takového je nebo kde to vzal, moc se v tom nevyznám :nevim:

 • Citovat
 • Nahlásit
380
11.5.18 20:42

A to bylo v t= první nebo druhé výpovědi

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
11.5.18 20:44

@elan nene právě že jsme jí nepodepsali, odmítli jsme jí převzít, akorát nevím jak je to s tou kaucí, jestli když mu jí teď nedoplatíme tak jestli nás opravdu do toho měsíce může vyhodit

 • Citovat
 • Nahlásit
Anonymní
11.5.18 20:45

@elan to co jsem psala je v té druhé kterou jsme nepodepsali

 • Citovat
 • Nahlásit
17066
11.5.18 20:50
@Anonymní píše:
@Janli On tam právě uvedl že je to hrubé porušení nájemní smlouvy, nevím zda v zákoně něco takového je nebo kde to vzal, moc se v tom nevyznám :nevim:

Výpověď pro neplacení nájmu ti může dát až po třech nezaplacených nájmech, tudíž je druhá výpověď neplatná. O hrubé porušení nájemní smlouvy se jedná, ale lhůty se řídí občanským zákoníkem. Platí první výpověď.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
139
11.5.18 20:55

§ 2254
Jistota

(2) Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.

Lze předpokládat, že k započtení vašeho dluhu a jistoty - kauce, dojde až při jeho skončení, a proto je dle mého argument hrubého porušení nájemní smlouvy v tomto případě naprosto bezzubý. Zároveň bych potřebovala vidět znění nájemní smlouvy a výpovědí - jak z Vaší strany, tak ze strany pronajímatele.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
14941
12.5.18 11:04
@Anonymní píše:
@elan nene právě že jsme jí nepodepsali, odmítli jsme jí převzít, …

Chyba! A je potřeba rozlišovat potvrzení doručení (na kopii) od podpisu na důkaz souhlasu s obsahem.

Výpověď je jednostranný právní akt ( = jednostranný projev vůle), čili její platnost a účinnost není vázána na souhlas adresáta. Jen na doručení adresátovi. Ovšem: Platnosti jednostranného projevu vůle nemůže být k tíži, je adresát tohoto projevu hatí její doručení. Dřív to bylo v judikatuře, teď je to i v občanském zákoníku:

ObčZ, § 570 odst. 1: Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Jednostranné projevy vůle působí vůči jejich adresátovi od okamžiku doručení. Za okamžik doručení hmotněprávní listiny se považuje okamžik, kdy adresát měl objektivní možnost seznámit se s jejím obsahem. Čili - pokud jste výpověď odmítli převzít, byla vám doručena (odmítnutí převzetí adresátem se považuje za doručení), ale těžko se nad ní můžete radit s právníkem a těžko na ni můžete reagovat (například namítnutím neplatnosti), když ji nemáte v ruce: Je to, jako byste ji převzali a spálili.

Pokud se vám někdo snaží doručit jakoukoliv listinu, je nesmysl odmítat převzetí: Správný postup je potvrdit mu na kopii převzetí tak, aby to nebylo možno vykládat jako podpis na důkaz souhlasu s obsahem, prostudovat obsah, poradit se nad obsahem s odborníkem a pak reagovat.

Potvrzení od doručení na kopii je třeba odlišovat od podpisu na důkaz souhlasu s obsahem hlavně proto, že soukromoprávní dokumenty se hodnotí podle obsahu, nikoli nadpisu. Pokud by vám někdo dal k podpisu listinu nadepsanou „výpověď“, ale podle obsahu to byla nějaká dohoda, tak po vašem podpisu dole pod obsahem (třeba pod odstavcem „strany dohodu četly, souhlasí a na důkaz souhlasu ji podepsaly) je to vámi podepsaná dohoda. Pokud ale někde na prvním listě nahoře za (třeba vámi napsanou větou Bylo mi doručeno dne“ napíšete datum doručení a podpis, není to důkaz souhlasu s obsahem, ale pouze důkaz doručení návrhu dohody, ke kterému se teprve vyjádříte (nebo třeba nevyjádříte).

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
15.5.18 08:26

@eumedon On nám jí právě neposlal, to jsem napsala špatně, byl u nás na prohlídce na kterou chodil vždy jednou za rok a při té příležitosti nám tu výpověď dal, tudíž on ani nemá ničím stvrzene že jsme si jí nepřevzali, jen si na svou kopii výpovědi napsal nepřevzali

 • Citovat
 • Nahlásit
14941
15.5.18 08:39
@Anonymní píše:
@eumedon On nám jí právě neposlal, to jsem napsala špatně, byl u nás na prohlídce na kterou chodil vždy jednou za rok a při té příležitosti nám tu výpověď dal, tudíž on ani nemá ničím stvrzene že jsme si jí nepřevzali, jen si na svou kopii výpovědi napsal nepřevzali

Ale dal vám ji k dispozici. Doručil vám ji osobně. Písemnost vám byla dána k dispozici, měli jste objektivní možnost seznámit se s jejím obsahem. Že jste ji nepřevzali, bylo vaše rozhodnutí a nemůže být k tíži její účinnosti vůči vám. Otázka je, má-li to jak dokázat. Kdyby u toho měl svědka, tak to dokáže svědecky.

Jak asi vysvětlíte soudci, proč jste odmítli převzít písemnost, kterou vám pronajímatel osobně doručil?

Převzetí písemnosti není projevem souhlasu s jejím obsahem. Nemůže být, protože při přebírání písemnosti její adresát obsah ještě nezná. Nejdříve převezme písemnost, pak se seznámí s jejím obsahem a pak projeví souhlas, projeví nesouhlas, vyjádří se, nebo se nevyjádří.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit
Anonymní
15.5.18 18:09

@eumedon To ano ale svědka na to nemá, nicméně jako já mu nechci dělat problémy ale nevím co mám teď dělat když byt kam se mám stěhovat bude volný až nejdříve v polovině června a ta jeho měsíční výpověď je do konce května, nebo spíše ani nevím na co teď tedy mám právo nebo co platí, jestli ta první výpověď kterou má podepsanou nebo ta co doručil osobně ale nemá stvrzení o tom že mi jí opravdu doručil..

 • Citovat
 • Nahlásit
14941
15.5.18 22:10
@Anonymní píše:
@eumedon To ano ale svědka na to nemá, nicméně jako já mu nechci dělat problémy ale nevím co mám teď dělat když byt kam se mám stěhovat bude volný až nejdříve v polovině června a ta jeho měsíční výpověď je do konce května, nebo spíše ani nevím na co teď tedy mám právo nebo co platí, jestli ta první výpověď kterou má podepsanou nebo ta co doručil osobně ale nemá stvrzení o tom že mi jí opravdu doručil..

Tak nejdřív získejte to, co vám chtěl doručit, a pak se k tomu vyjádřete.

 • Citovat
 • Zmínit
 • Nahlásit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Reklama