rozštěp

6545
7.7.04 19:21

rozštěp

Ahojky, nevím, jestli píšu do správného fora, ale vy mě neukamenujete:)
Vlastně píšu za jednu holčinu z chatu, která se moc trápí a myslím, že by jí pomohlo, kdyby našla někoho, kdo jí poradí, kdo s tím má zkušenost.
Začíná 25tt, je po AMC, která je prý v pořádku (žádné chromozomální vady), na UTZ byl odhalen rozštěp. Ale počítala s tím. Jenže se moc trápí a obává, jak to vypadá, když se mimčo narodí, jak probíhá léčení a potřebuje určitě slyšet slůvka, že to jde. Bohužel její přítel ji moc nepodržel, ba dokonce to vypadá, že by byl rád, kdyby snad šla na vyvolání porodu a „dala“ mimčo pryč. Bohužel se obávám, že jí k tomu pomalu viklá. Prosím, ozvěte se někdo, ať jí můžem co nejdřív ukázat zkušenosti těch, kteří to prožili, aby jednou svého rozhodnutí nelitovala. Protože se bojí, že by na to mohla zůstat sama a jak by to zvládla, tento ztížený start do života.
Nemůžu se k tomu moc vyjadřovat coby nezkušená, ale tohle je přeci dnes už řešitelná záležitost a i doktor jí povídal, že se to dá a že podle něj to u ní patří k těm menším. Myslím, že když má možnost, že jí pomůžou, byla by to škoda, ne? Já si myslím, že bych teda do toho šla…
Díky moc
Gabča a Barča 28+0tt

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
Napsat příspěvek

Reakce:

Anonymni
7.7.04 22:13

Gábi, ta tvoje kamarádka má v podstatě štěstí v neštěstí! Rozštěp se dá v dnešní době opravdu úspěšně operovat a já jsem znala od vidění člověka, který byl po takové operaci už před X lety a nebylo to téměř poznat, až na trošku „spadnutý“ nos. Rozhodně si nemyslím, že by tvá kamarádka měla být zoufalá, zvlášť když je dítě jinak v pořádku. Pro manželství je to jistě obrovská zkouška a neumím si představit jak bych tohle prožívala já, naštěstí mám partnera který by mne jistě podržel i v takové situaci. Jsou ale chlapi, kteří to neustojí. Držím tvé kamarádce ze všech sil pěsti aby v téhle zkoušce oba dva obstáli na jedničku a rozhodně nic nevzdávali předem!!!!

 • Nahlásit
 • Citovat
Anonymni
7.7.04 22:34

Ahoj, dívala jsem se na diskuzi na www.rodina.cz. Když zadáš do Googlu"rozštěp patra", hodí tě to na zajímavé příspěvky maminek, které to mají za sebou … Bohužel neumím zkopírovat odkaz přímo z té diskuze, ale když jsem to našla já, určitě to taky najdeš … Tvé kamarádce držím palce, miminka bych se určitě nevzdávala, bude to mít na začátku těžké, ale dobře to dopadne. Hodně síly!!!
Katka

 • Nahlásit
 • Citovat
Anonymni
7.7.04 22:46

Péče o děti s rozštěpovými vadami
Rozštěpové vady obličeje patří mezi vrozené vývojové vady známé již od starověku. Vzhledem k tomu, že postihují obličej, byly vždy svými nositeli i jejich okolím obtížně snášeny.

Současná úroveň jejich léčby však umožňuje dosažení velmi dobrých výsledků a začlenění postižených dětí mezi zdravou populaci.

Je však třeba si uvědomit, že je to podmíněno dokonalou spoluprací rodiny a týmu odborníků. Česká republika má díky akademiku Burianovi i jeho pokračovatelům dlouholetou tradici v léčbě rozštěpových vad, která je celosvětově uznávaná. Již v padesátých letech 20. století byla započata na Klinice plastické chirurgie v Praze a později v Brně komplexní péče o tyto pacienty, což z hlediska dnešních poznatků a trendů bylo nesmírně pokrokové.

V roce 1995 vznikl pod záštitou EU program Euro-cleft, který se zabýval výzkumem úrovně léčby rozštěpových vad v Evropě a na základě rozsáhlých srovnávacích studií vypracoval doporučení a kritéria zá:,–( kvalitní léčby. Z těchto studií jednoznačně vyplynulo, že nejlepších výsledků dosahují země, kde je léčba soustředěna do několika specializovaných center poskytujících dlouhodobou komplexní péči vyškolených odborníků, před zeměmi, kde je léčba roztříštěna do mnoha pracovišť a tato skutečnost úplně nesouvisí s celkovou úrovní zdravotní péče v dané zemi, protože i ekonomicky velmi vyspělé země, kde však dosud nefungují centra, vykazují horší výsledky než třeba skandinávské země, kde ? tak jako u nás ? centra fungují.

Přes veškeré výzkumy a prevenci zatím rozštěpových vad neubývá. Celosvětově se rodí průměrně 1 postižený jedinec na 500 zdravě narozených dětí. Ve střední Evropě je incidence poněkud nižší, 1 pacient na 600 až 700 zdravých dětí, ale i zde počet kolísá podle různých oblastí.

K postižení plodu dochází v prvních týdnech gravidity a svou úlohu zde sehrává multifaktoriální dědičnost, zevní vlivy prostředí, výživa, zdravotní stav matky v prvním trimestru, viry jako např. EB virus a mnoho dalších dílčích faktorů.

Druhy rozštěpů
Pro přehled uvádím jen zjednodušenou klasifikaci:
1. Rozštěpy typické
2. Rozštěpy atypické (vzácné)
Rozštěpy typické:
A. Rozštěp rtu ? jedno i oboustranný, Rozštěp rtu a čelisti ? jedno i oboustranný, Rozštěp rtu, čelisti i patra = celkový rozštěp ? jedno i oboustranný
B. Rozštěp patra izolovaný
Rozštěpy skupiny A bývají častější u chlapců, skupiny B u dívek.
Rozštěpy také mají různý stupeň postižení od mikroforem, přes formy naznačené, neúplné a úplné.Pochopitelně tento stupeň postižení má vliv na finální výsledek

Komplexní léčba rozštěpových vad

Léčba pacienta s rozštěpovou vadou je záležitost dlouhodobá. Zhodnocení jejího výsledku je otázkou mnoha roků, či spíše dvou desetiletí. Pro pochopení této složitosti je třeba si uvědomit, že rozštěp neznamená jen nespojení tkání, ale zároveň jejich deficit a méněcennost, takže v průběhu růstu obličeje dochází ke zvratům, které je nutno včas podchytit při kontinuálním sledování. Tým odborníků podílejících se na léčbě tvoří: plastický chirurg, ortodont, foniatr, pediatr, psycholog, logoped, anesteziolog a genetik, eventuálně další specialisté. Důležitá je zkušenost příslušných specialistů v rozštěpové problematice, jejich vzájemné konzultace a v návaznosti flexibilní řešení postupu léčby.

Nedílnou součástí úspěšné léčby je spolupráce rodičů. Po prvním šoku, že se jim narodilo postižené dítě, je třeba si uvědomit po pohovoru s těmito specialisty, že nic není ztraceno, pouze bude nutno dítěti věnovat dlouhodobě systematickou péči ruku v ruce s lékaři.

Program léčby

Vzhledem k současným trendům v léčbě rozštěpových vad je třeba se co nejdříve přihlásit v některém ze dvou Center pro léčbu rozštěpových vad na klinikách plastické chirurgie v Praze nebo Brně. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o návštěvu jednorázovou, ale budete tam dojíždět mnoho let a v období intenzivní ortodontické léčby poměrně často. Při první návštěvě jsou rodiče předběžně informováni o průběhu léčby, dítě je vyšetřeno plastickým chirurgem, psychologem, genetikem a stomatologem. Někdy je indikována předchirurgická ortopedická léčba.

Primární operace rozštěpu rtu je prováděna od 3 měsíců věku, pokud dítě není postiženo jinými sdruženými vývojovými vadami a splňuje základní kritéria dobrého zdravotního stavu, jako váhu nad 5000 g, přiměřené laboratorní hodnoty KO apod. Nejčastěji jsou užívány metody podle Millarda a Tennison- Randall. Při primární operaci rtu je prováděna nejenom rekonstrukce rtu, ale i nosu včetně repozice septa (přepážky), které je deviováno i u mírnějších forem rozštěpů. Tato korekce nosu není rutinně prováděna všude ve světě, ale u nás již dlouhodobě a nejnovější výzkumy tento trend podporují.

Pokud se týká termínu operace patra, dlouho panovala nejednota, zastánci pozdějších termínů argumentovali postižením růstu čelisti, proto i dnes dělají některá renomovaná pracoviště uzávěr rozštěpu patra ve dvou dobách. Uzávěr měkkého patra časně, často i s operací rtu a uzávěr tvrdého patra ve 3,5 roce. Vzhledem k současné úrovni ortodoncie však většina pracovišť se přiklání k jednodobé operaci patra kolem 1 roku, takže i u nás přecházíme k časnějším termínům.

Principem operace je odpojení patologických svalových úponů a jejich přesměrování k vytvoření velofaryngeálního uzávěru, takže rekonstrukce patra ve smyslu anatomickém i funkčním. Nejčastěji užívanými metodami operace patra jsou von Langenbeckova, Wardill-Kilnerova a dvojitá reverzní Z plastika dle Furlowa. Komplikacemi může být vznik píštěle v patře, nebo krátké insuficientní patro, jejich procento je však u nás relativně nízké.

Toto jsou základní chirurgické výkony, které mohou být dle potřeby následovány dalšími, jako prodloužení přepážky, drobné korekce rtu či reoperace krátkého nebo defektního patra nejčastěji v předškolním věku. Kolem 9. roku je prováděna u širokých defektů čelisti implantace spongiosy do alveolu z indikace ortodontů. Dále v průběhu vývoje mohou být indikovány další korekční operace. To ovšem neznamená, že by nás čekala vždy celá série operací, značné procento pacientů je vyřešeno pouze primárními operacemi rtu a patra.

Plastickým chirurgem je pacient kontrolován kontinuálně v intervalech 3 až 6 měsíců, v případech stabilizovaného stavu po roce až do dospělosti. Stejně tak po operaci patra foniatrem. Logopedická péče nastupuje od 1 ? 1,5 roku věku dle potřeby. Kontinuální ortodontická péče kulminuje po prořezání trvalé dentice, kdy jsou aplikovány snímací i fixní aparáty. Posléze jsou prováděny dostavby v případě defektního chrupu. Při závažných poruchách skusu jsou indikovány stomatochirurgické výkony.

Zá:,–(y péče o dítě s rozštěpovou vadou

Není třeba se bát a hledat v tom nějaké problémy. Kromě návštěvy Centra pro léčbu rozštěpů bychom měli dbát, aby dítě co nejlépe prospívalo, nedávat jej spát na břicho, nedávat dudlíka a bránit cucání prstů, krmit savičkou s dlouhým dudlíkem nebo lžičkou a spolupracovat s pediatrem v přípravě na operaci. Pooperačně dodržovat pokyny chirurga a pravidelně chodit na kontroly.

V různých zemích existují také organizace sdružující rodiče rozštěpových pacientů, které slouží výměně užitečných zkušeností, vzájemné podpoře i vylepšení spolupráce s centry. Také u nás již někteří rodiče projevili zájem o vytvoření obdobné organizace.

My a svět

V péči o pacienty s rozštěpovými vadami má naše republika velmi dobré renomé. Proto také byla zástupkyně z pražské kliniky přizvána jako národní reprezentant do skupiny Eurocleft, aby přispěla našimi zkušenostmi k vypracování doporučení na vytvoření systému center v celé Evropě. Zároveň byla zahájena příprava k mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu. Heslem této akce je umožnit poskytnutí co nejkvalitnější péče všem dětem s rozštěpy. Přičemž i když úroveň péče v některých evropských zemích není ideální, nelze ji ani v nejmenším srovnávat s katastrofální situací v některých chudých zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Tam se můžeme i dnes setkat s dospělými pacienty, kteří nikdy nebyli operováni, nebo s výsledky a komplikacemi, které si u nás ani neumíme představit. Proto, zejména v USA, vzniklo několik humanitárních organizací, které vysílají týmy specialistů k odoperování zanedbaných pacientů s rozštěpy a zároveň zaškolení tamního personálu. Měla jsem možnost se jedné takovéto akce zúčastnit a bylo skutečně dojemné, jak dlouhé fronty pacientů a jejich příbuzných čekaly na pomoc.

U nás díky dlouholeté systematické péči dosahujeme velmi pěkných výsledků a jsme nadále připraveni poskytovat dětem s rozštěpovými vadami co nejlepší péči.

14.5.2003 MUDr. Jitka Vrtišková (Děti a my)

Tohle je článek z Rodiny, snad k něčemu bude :))

 • Nahlásit
 • Citovat
6545
8.7.04 08:36

Ahoj holky,
opravdu si myslím, že ta dívka má štěstí v neštěstí a díky moc za vaše příspěvky. Snad jí to pomůže, moc jí držím pěsti…
Gabča

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
Anonymni
8.7.04 09:33

Ahoj holcinky.
Tak se ozyvam ja, ta, ktere se tato diskuze tyka.
Nejdrive bych chtela podekovat Gabince, moc mi timto pomohla. Ja nejsem technicky typ, tudiz bych tuto diskuzi asi ani nezalozila.
Dale bych chtela podekovat Vam vsem, ktere jste sem dosud prispely. Moc to pro me znamena.
Jde o to, ze rozstep u naseho mimi se dal predpokladat, uz proto, ze jej mela moje sestra. Nase mimi bude mit rozstep rtu, mozna i patra a celisti, ale pry to vypada na rozstep z te kategorie mensich. Coz by me mozna mohlo uklidnit, ale moc neuklidnilo, prave proto, ze se v tom dost stoura muj pritel. Ma dve zdrave deti z prvniho manzelstvi, a ted najednou mimi s rozstepem, jak je tohle mozne, ze… A tak navstivil par doktoru, na kterych pozadoval priklady, ukazky, a kdyz mu doktori ukazali fotky, jak vypada rozstep, kdyz se mimi narodi, a pak, jak se to postupne spravuje, lekl se toho a rekl mi, ze ma hrozny strach a nedokaze se tesit… A ze by pochopil, kdybych si „nechala napsat ukonceni tehu“. Jenze ja to proste nedokazu. AMC jsem podstoupila, mimi snad bude jinak zdrave, vysledky byly v poradku. A tak si rikam, copak je to opravdu tak osklive, ze se s tim neda zit???? Vzdyt je dneska tolik dobrych doktoru, kteri to krasne spravi.. A co na to reknou lidi? To je ME uplne jedno, ale priteli asi bohuzel ne.. Tak prochazim obdobim, kdy misto toho, abych se tesila, porad jen premyslim, trapim se a placu, protoze nemam oporu v nikom, krome sve mamky (nastesti - ona si tim prosla a vi, co me ceka).. Nemam oporu v osobe, do jejiz rukou jsem chtela vlozit svuj zivot. Tak si rikam uz i to, jestli vubec ten vztah ma cenu, kdyz takhle uvazuje. Jedna se preci o NASE dite..
Jsem hodne zmatena z toho vseho, ale mimi se nehodlam vzdat, at to stoji co to stoji.
Holcinky, chtela bych Vam strasne moc podekovat, tobe, Gabi, obzvlast. Moc mi pomahate.
Nezlobte se, jestli jsem to napsala trosku chaoticky, ale malokdo si dokaze predstavit, co se ve me ted odehrava a kolik myslenek se mi honi hlavou.
Jeste jednou vam moc dekuju a preju vsem zdrave mimisky.
Maja

 • Nahlásit
 • Citovat
Anonymni
8.7.04 10:23

Majo, moc tě obdivuju a přeju ti k tvému nelehkému rozhodnutí, aby vaše děťátko bylo v rámci možností co nejvíc v pohodě. Musím povědět, že chápu i tvého přítele, ale je postaven před hotovou věc a pokud je dobrým a silným životním partnerem, pak by si měl uvědomit, že v životě přijdou i těžší okamžiky, přestože asi diagnóza vašeho miminka je prozatím to nejtěžší, čím dle jeho reakcí, momentálně procházíte. Sama sebe si na tvém místě neumím představit, určitě se ozvi jak to všechno u vás vypadá dál. Moc ti fandím, zvlášť proto, že i v našem příbuzenstvu jsou 3 dost těžce nemocné děti a já vidím, jak to dokáže stmelit partnerský vztah.
Radina

 • Nahlásit
 • Citovat
Anonymni
8.7.04 12:50

Ahoj Majo,
Nesmirne si vazim toho,ze nepodlehnes svemu priteli a nejdes na ukonceni tehotenstvi.Ja bych nesla,myslim si,ze rozstep neni zas tak hrozne postizeni,jako treba downuv syndrom,a da se vylecit.
Moc ti preji,aby ti tvuj pritel byl oporou a vse jste spolu zvladli a pokud nebude, neztracej hlavu a vez ze nebyl tim pravym.Tes se na dite,ono ti to vsechno vynahradi.Vim, ze je to nelehka situace,ale jednou budes rada,ze jsi se rozhodla dite nechat a treba jednou na nem vubec nebude poznat,ze se narodilo s rozstepem.Jednou jsem videla dokument v televizi o diteti s rozstepem,jak ho operovali a pak uz vypadal jako kazdy jiny.Takze neves hlavu a pozdravuj maminku.
Moc bych si prala aby se ten ultrazvuk (nebo spis doktor mylil).
Mej se hezky a mysli pozitivne!!!
Petra

 • Nahlásit
 • Citovat
1652
8.7.04 20:23

Majo,
máš to opravdu moc těžké, a pochybnosti a postoj partnera ti nepřidávají, je to velká škoda. Rozštěp a jak píšeš, který vypadá na menší rozsah přece v dnešní době není takový problém! je to komplikace ano, je to starost, je to lítání po doktorech, je to k uzoufání, ale zvládla to tvá máma..zvládneš to určitě také!!! ..přeju ti hodně síly a co nejmíň slz, raduj se z bříška, mimča, ze života a uvidíš, že všechny nesnáze smaže jediný úsměv mimča!!!
jak se říká: „nebuj bude to dobrý“ ;-))

Zdenik

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
659
8.7.04 21:25

Májo,

mojí známé se narodil syn s rozštěpem před rokem. Byla zoufalá, když jí to po porodu oznámili. Když jsem ji potkala s kočárkem v šestinedělí, uviděla jsem krásné miminko, které mělo trošku zdeformovanou pusinku, ale naprosto mi nepřišlo nijak postižené. Vnímala jsem to jako maličký defekt a ten chlapeček byl opravdu nádherný, úžasný, k pomazlení!!!. Asi v šesti měsících prodělal první operaci a nyní nevím, bydlí daleko a mám jenom zprávy od příbuzné, korekce se ještě potom dělají. Plastická chirurgie je dnes na naprosto profesionální úrovni a po pár měsících nikdo nepozná, že vůbec něco takového bylo. Přeju ti pohodové těhotenství a hlavně - aby se tatínek vzpamatoval. Buď statečná, opravdu, neboj se, jsi silná a uvidíš, že až ti miminko stiskne ručičkou prst (a hlavně tatínkovi), budeš vědět, jak chutná štěstí.
Pajdule

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
Anonymni
9.7.04 08:05

Ahoj Majo, předem přeji hodně síly a hlavně podpory od přítele.
Chtěla jsem se zeptat, zda je rozštěp u vás v rodině dědičný?
Trochu jsi mě překvapila tím, že jsi napsala, že se to dalo čekat.
Víš, ptám se proto, že sama mám rozštěp většího rozsahu, a když jsem
se ptala gynekologa, zda by to mohly zdědit i mé děti (které ještě nemám), tak mi řekl, že bych musela být fakt velká smolařka. Já sama jsem v rodině první (a doufám, že poslední). Takže by to prý nemělo být dědičné. Můžeš mi, prosím, napsat, jaké informace máš Ty? Předem díky za pochopení. Mirka

 • Nahlásit
 • Citovat
Anonymni
9.7.04 10:46

Ahoj Mirko,
zadne extra informace nemam. Proc jsem psala, ze se to „dalo cekat“, bylo to, ze rozstep mela moje sestra, ja sama jsem se narodila s „naznacenym“ rozstepem - cili pouze se slabe viditelnou jizvickou - vypadam normalne, jestli chces, podivej se na http://rodina.cz/rudolfovi, je tam jedna ma fotka. Jde o to, ze lekar mi take rikal, ze pravdepodobnost, ze by to melo nase mimi, je mala, ale stat se muze cokoliv. Brani nekolikanasobnych davek kyseliny listove par mesicu pred pocetim a i potom, resp. do konce vyvoje plodu to muze ovlivnit, ale take nemusi. Kazdy doktor rika neco jineho, takze clovek je spise odkazany na to, co si zjisti sam na internetu nebo tak.
Pomalu se s tim vyrovnavam, i kdyz vim, ze dneska je plasticka chirurgie na takove urovni, ze se da udelat hodne, a neni to skoro poznat. Doufala jsem, ze se nam to vyhne, ale priroda nam asi neprala, a jedna moje kamaradka mi rekla krasnou vetu: Ber to tak, ze se ti vraci sestricka, tak ji nevyhanej (sestra zemrela pred 2 lety pri autonehode). Tu vetu mam neustale na mysli, a nejvic na to myslim prave ted, v obdobi, ktere je pro me nejtezsim v zivote, protoze muj pritel se s tim rozstepem neumi srovnat, rika, ze se dite bude trapit, my se budeme trapit, ze ho ostatni deti nevezmou mezi sebe a budou se mu treba i smat.. A dokonce uvazoval o tom, jestli by nebylo lepsi to mimi proste nedonosit. Jenze ja se ho kvuli rozstepu NEDOKAZU VZDAT. Podstoupila jsem i odbery plodove vody kvuli vylouceni chromozomalnich vad, vim, ze cekam chlapecka.. Je to nadherny pocit, kdyz kope, a nedoazu si predstavit, ze by proste najednou ve me nemel rust. Mam dokonce pocit, ze nas to s pritelem i rozdeli. Nechci mu krivdit, mozna to jsou me pocity, ale ted mi to tak pripada. Tezko se s tim smiruje. Ale ja za mimi budu bojovat.
Moc bych ti prala, aby u tebe, az budes cekat miminko, bylo vse v poradku a tehotenstvi sis mohla uzivat. Je to opravdu velke stesti.
Maja

 • Nahlásit
 • Citovat
Anonymni
9.7.04 10:55

Ahoj holcinky,
chtela bych vam vsem podekovat za slova podpory. Moc mi to pomaha, protoze obdobi, kterym prochazim, bohuzel neni prave to nejlepsi. Ale to uz urcite vite, precetly-li jste si muj prispevek pro Mirku (viz vyse).
Mam strach z toho, jak velky ten rozstep bude, a prestoze jsem byla uz trosku „nalomena“ pochybnostmi od meho pritele a zacala premyslet nad jeho strachem a obavami, ze jsou opravnene, a co by opravdu bylo pro to miminko v brisku nejlepsi, vcera mi pomohl jeden telefonat s holcinou, ktere se pred dvema lety narodil chlapecek s rozstepem - nevedeli o tom v prubehu tehotenstvi, ale az pri porodu (v siroke rodine u nich nikdo tuto vadu nemel). Odzbrojila me svym klidem a pristupem k veci, dodala mi hodne sily a jsem odhodlana bojovat, i kdyz vim, ze to ze zacatku nebude ani trosku jednoduche. A take nevim, jestli budu mit dostatecnou podporu v priteli, anebo na to vsechno zustanu sama. Ale me to proste za to stoji.
Holcinky, jeste jednou vam dekuji a preji zdrava miminka.
Maja

 • Nahlásit
 • Citovat
6545
9.7.04 12:05

Ahoj Májo,
jsem ráda, že se ti ozvala děvčata tady i dívka po telefonu a že ti dodaly odvahu a utvrdily tě jen v tom, že to zvládneš:) Přeju ti moc štěstíčka, určitě to za to stojí a věř, že mimi se ti odvděčí:)
Posílám ti moc veliké pohlazení:)
Gabča a Barča 28+2tt

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit
1785
9.7.04 16:36

Milá Majo,
určitě tady před tebou všechny hluboce smekáme za odvahu a statečnost. Při vší té smůle, která tě potkala ale máš v podstatě výhodu v tom, že tuhle vadu znáš z rodiny, takže víš, co to obnáší a že to zdaleka není taková hrůza. Krom toho plastika dnes dokáže opravdu zázraky, i když těch operací se dělá několik. Zajímalo by mě, zda tvůj přítel znal tvou sestru nebo ji viděl třeba na fotkách..aby věděl, že tihle lidé jsou naprosto normální a žijou plnohodnotný život. Zkuste o tom spolu ještě mluvit, neodsuzuj ho hned, možná jen potřebuje čas se s tím srovnat. Navíc si myslím, že až toho drobka uvidí a pochová si ho…:-)
Btw mojí kamarádce se před měsícem narodila holčička s nedovyvinutou ručičkou. Taky to byl pro oba šok, nevěděli to, oplakali to, ale říkají si, že tu malou dostali právě oni, protože jsou prostě ti nejlepší rodiče. Vidíš, proti tomuhle je nakonec rozštěp jen kosmetická vada.Přeju hodně síly a hodně štěstí!

Linda

 • Nahlásit
 • Citovat
 • Zmínit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další podobná témata podle názvu

Další témata z kategorie

Reklama