Zpět přehled všech poraden

Fyzioterapeutická poradna

Odpovídá: Tým terapeutů z Centra Roseta a Dobřichovice

Centrum komplexní péče Roseta:

ROSETA je ambulantní nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní prevenci, diagnostiku a léčbu všech problémů pohybového systému - bolestí zad, kloubů a svalů, funkčních i degenerativních onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů. Komplexní přístup v našem zdravotnickém zařízení spočívá jednak v týmové spolupráci odborníků (lékařů, fyzioterapeutů,psychologů a dalších terapeutů jako jsou například maséři nebo lymfoterapeuté)a dále pak v podrobném seznámení se s životními způsoby a zvyky každého individuálního pacienta. Tento přístup je velmi účinný také při diagnostice a léčbě řady dalších zdravotních obtíží mimo pohybový systém, jakými jsou stavy nevysvětlitelné únavy, závratí, hučení v uších, bolestí na hrudi a dechové tísně, vysokého krevního tlaku a bolestí u srdce, funkčních zažívacích, urologických nebo gynekologických obtíží nebo také opakovaných infekčních onemocnění, alergií a oslabení imunity.

Centrum komplexní péče Dobřichovice:

Jsme nestátní zdravotnické pracoviště s desetiletou tradicí umístěné v příjemném prostředí brdských lesů. Pacienti u nás vyhledávají ambulantní péči v oborech fyzioterapie, rehabilitační lékařství, psychologie, psychosomatická medicína, neurologie, ušní – nosní – krční a gastroenterologie. Nabízíme též speciální pohybové a relaxační programy.
Náš tým zkušených odborníků se věnuje jak pacientům z bližšího okolí
tak pacientům ze vzdálenějších oblastí České republiky i ze zahraničí.

Bližší informace o obou centrech najdete www.roseta.cz

Poradna byla uzavřena

Nově zodpovězené otázky v poradně

Stránka:  1 2 3 4 5 6 Další »