Zpět přehled všech poraden

Poradna o očkování

Odpovídají MUDr. Alena Šebková a MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová

Poradna slouží k zodpovídání dotazů k tématům bezpečnosti a účinnosti očkování, dostupnosti volitelného očkování, významu vakcinace v dětském věku. Poradíme, proti jakým nemocem se lze očkovat a pro koho je dané očkování vhodné.

Cílem poradny je osvěta, nejde o reklamu na vakcíny. Neptejte se na to, kterou konkrétní očkovací látku zvolit v případě, že existuje více variant očkování. Poradit může praktický dětský lékař.

Rovněž nekonzultujeme konkrétní případy výskytu nežádoucích účinků. Takové případy je potřeba probrat přímo s praktickým dětským lékařem.

MUDr. Alena Šebková se věnuje praktickému dětskému lékařství od roku 1993. Je předsedkyní Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL). Věnuje se výuce mladých lékařů a přednáškové a publikační činnosti.

MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost v Plzni. Od roku 2010 je zástupcem ČR v Evropské konfederaci primární pediatrie (ECPCP). Je členkou OSPDL a SPLDD a spoluautorkou několika materiálů OSPDL.

Zeptejte se v poradně

Nově zodpovězené otázky v poradně

Provozovatelem poradny je AIFP