Svatba s cizincem

Fotoalbum tématu (0) Sledovat e-mailem Přidat k oblíbeným Zapnout podpisy Hledání v tématu
První příspěvek v tématu
Kri27
Povídálka 24 příspěvků 01.12.18 23:39
Svatba s cizincem

Ahoj, s pritelem, ktery je z kamerunu plánujeme svatbu. Mě ale zajímá, kam v Praze zajit na úřad ci policii aby ho sem vůbec za ucelem svatby pustili. Nema totiž samozřejmě id eu. Má prosím někdo zkušenost? Jsem v tom jednoduše nepolibena.. Velice děkuji

Reakce:
Victoria1988
Kecalka 225 příspěvků 02.12.18 00:00

Tak pokud ty procesy jsou podobný,tak on musí dostat víza do EU a nebo snoubenecke víza. Kamerun je africká země,takze pochybuji ze jejich občane mají volný vstup do EU - bezvízový styk. Když to srovnam s Ceskem,jak je mnohdy těžké jet na dovo do USA,tak si myslím,ze o to těžší to bude mít on do EU

Victoria1988
Kecalka 225 příspěvků 02.12.18 00:04

Článek : http://www.michaelmbake.org/index.php?…

Kamerunsky držitel pasu muže bez viz pouze do 38 zemi,což je pas na úrovni toaletniho papíru

Kri27
Povídálka 24 příspěvků 02.12.18 00:08

@Victoria1988 ten odkaz mi hlasi jako nebezpečný, co to posilate?

Kri27
Povídálka 24 příspěvků 02.12.18 00:10

Kde se na to mohu zeptat?

Victoria1988
Kecalka 225 příspěvků 02.12.18 00:23

Tam jen byl seznam těch zemi. Hlavne 3.svet. Ministerstvo zahraničí by určitě mohlo vědět, popripadne velvyslanectví Kamerunu, které je dle meho infa v Moskvě, ale z toho co jsem si přečetla, tak on musí ve své zemi požádat o vízum. Já znám jen postup Američana do ceska. Tam je to easy, jen přiletí a zaregistrujes si ho na cizinecké policii. Toho tvojeho v žádném případě nepustí do letadla bez víza do ČR.

Osssa
Povídálka 36 příspěvků 02.12.18 00:25

Pokud mu nedají vízum, stačí vyjet na člunu, Pašeráci bez hranic ho do Evropy dovezou.

Osssa
Povídálka 36 příspěvků 02.12.18 00:27

Hardcore, svatba s někým, kdo nikdy v Evropě nebyl… Brána do ráje.

Kri27
Povídálka 24 příspěvků 02.12.18 00:55

@Osssa na tvuj nazor se nikdo neptal..

Kri27
Povídálka 24 příspěvků 02.12.18 00:59

Pritel pracuje na Kypru

Victoria1988
Kecalka 225 příspěvků 02.12.18 01:22

Aha tak to pak má pracovní víza do EU atd atd,tak to si myslím,ze muže jet do ČR a vzít se a pak poradi nejaky imigrační právník co dal.

Russet
Neúnavná pisatelka 15232 příspěvků 02.12.18 02:38

@Kri27
InfoCizinci

Informace pro cizince žijící v České republice

English (Angličtina)Русский (Ruština)Čeština

Sňatek s cizincem

01/07/2016 Natela Machaidze

Pokud jste se zamilovali do cizince a chcete s ním uzavřít sňatek na území České republiky, není třeba se bát s tím spojeného úředního postupu, jelikož se nejedná o nic komplikovaného. Jen je třeba trochu toho „papírování“ a rozmyšlení si kde a jakou formou by mělo ke svatbě dojít.

Ze zákona musí být sňatek s cizincem uzavřen veřejně v přítomnosti 2 svědků a to buď formou občanského sňatku či církevního, v tomto případě platí stejná pravidla jako při sňatku státních občanů ČR.

Svatba s cizincem se může zkomplikovat, pokud Česká republika nemá s zemí cizího státního příslušníka uzavřené dohody o právní moci. V tomto případě je nutné zajistit ověření listin tzv. apostilou (doložkou listiny, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka pro použití v zahraničí) z české ambasády v dané zemi či ministerstva zahraničních věcí v ČR.

Svatba s cizincem aneb jaká forma uzavření manželství je lepší?

V zásadě neexistují žádné velké rozdíly mezi těmito dvěma formami. Je opravdu jen na Vašich preferencích, zda byste obřad raději uskutečnili v kostele, či jiné instituci v souladu s Vaší vírou, nebo podstoupili formální obřad občanského sňatku. Pokud se přikláníte k církevní formě, je třeba se důkladně informovat u pověřené osoby oprávněné církví nebo náboženskou společností. Pokud jste se rozhodli pro občanský sňatek, je nejprve třeba vybrat termín a místo konání slavnosti. Poté se nutná dokumentace k sňatku bude vyřizovat na tom matričním úřadě, do jehož správního obvodu Vámi vybrané místo spadá.

Důležité dokumenty pro sňatek s cizincem

Souhrn potřebných dokumentů k předložení matričnímu úřadu se mírně liší pro občany České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, občany České republiky s trvalým pobytem v zahraničí, a pro cizince jehož si hodláte vzít. Podrobně tyto náležitosti upravuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Snoubenec, jenž je občanem České republiky a má na území České republiky trvalý pobyt musí předložit:rodný listdoklad potvrzující státní občanstvívýpis z informačního systému evidence obyvatel potvrzující místo trvalého pobytuvýpis z evidence obyvatel o osobním stavu

Pokud byl již snoubenec v minulosti ženatý, je třeba také doložit pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, či úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec, jenž je občanem České republiky, ale má trvalý pobyt v cizině

V tomto případě je ze zákona povinen prokázat svoji totožnost a taktéž předložit výše uvedené nebo obdobné doklady. Dokumenty týkající se místa pobytu musí být vydány státem, v němž má cizinec trvalý pobyt.

Snoubenec, jenž je cizincem předloží:rodný listpotvrzení státního občanství (lze prokázat i cestovním dokladem)doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být starší 6 měsíců k datu uzavření manželství)potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno)pokud je cizinec ovdovělý, musí předložit úmrtní list zemřelého manžela (je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, není třeba to předkládat)pokud je cizinec rozvedený, musí předložit pravomocný rozsudek o rozvodu manželstvíuzavírá-li se manželství zástupcem, musí být doloženo potvrzení o tom, že bude manželství uznáno i v domovském státě cizincepokud žil cizinec v partnerství, je třeba pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní listu zemřelého partneradoklad, kterým je možné prokázat totožnostpotvrzení vydané Policií České republiky o oprávnění cizince k pobytu na území České republiky, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (není ho třeba, pokud se jedná o občana EU, nebo jiného smluvního státu)

Musí být předložené doklady ověřené?

Pokud cizincem předložené dokumenty byly vydány orgány cizího státu, musí být úředně přeloženy do českého jazyka a náležitě ověřeny tzv. superlegalizací či Apostille. Toto se netýká států, které mají s Českou republikou mezinárodní smlouvu stanovující jiný postup. Za podmínky, že je s opatřením potřebných dokladů či s jejich ověřením spojena těžko překonatelná překážka, může matriční úřad tuto skutečnost prominout. Pokud však matriční úřad nevyhoví žádosti snoubenců o prominutí předložení některých dokladů nutných k uzavření sňatku, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání prostřednictvím stejného matričního úřadu do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Potřebuji ještě nějaké dokumenty od matričního úřadu?

Součástí potřebných dokumentů pro sňatek s cizincem je pro všechny osoby Dotazník k uzavření manželství. Tento dotazník Vám mohou poskytnout na matričním úřadu, nebo si ho můžete stáhnout z pohodlí svého domova na stránkách MVČR. První část dotazníku vyplní oba partneři, při druhé části je nutná účast matrikářky. Vyplněný dotazník se předloží matričnímu úřadu, do jehož správního obvodu spadá to místo, kde chcete uzavřít manželství.

Matrikář také na základě Vámi předložených listin vyplní Protokol o uzavření manželství.

Do protokolu se uvede jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození a místo narození.

Poplatky za sňatek s cizincem

Pokud snoubenci nemají trvalý pobyt na území České republiky, je za uzavření manželství vybírán poplatek ve výši 3000 Kč.

V případě, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území České republiky, úřední poplatek činí 2000 Kč. Snoubenec také platí 500 Kč za vydání vysvědčení o jeho právní způsobilosti k uzavření manželství. Pokud by si snoubenci přáli uzavřít sňatek v jinou dobu či na jiném místě, než je úřadem stanoveno, je takové úřední povolení dodatečně zpoplatněno částkou 1000 Kč. Je nutné taktéž podotknout, že se výše uvedené poplatky mohou uhradit pouze v hotovosti, nebo složenkou ještě před provedením úkonu.

Kdo musí být při ceremonii přítomen?

Kromě dvou svědků, je na ceremonii občas nutná i přítomnost tlumočníka.

Je povinnosti na svatbě s cizincem mít tlumočníka?

V případě sňatku s cizincem, který nemluví ani nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němý, je přítomnost tlumočníka vyžadována přímo zákonem. Bez jehož účasti nelze prohlášení o uzavření manželství učinit. Tlumočník musí být jmenován ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu. Pokud tomu tak není, tato skutečnost se ještě před uzavřením manželství musí sdělit matrikářce, jelikož tlumočník jí musí prokázat svojí totožnost a složit slib dle zvláštních právních předpisů do jejích rukou. Poté se tlumočník také podepisuje na protokol o uzavření manželství. Tlumočníka hradí jeden ze snoubenců na vlastní náklady.

 

Filed Under: Sňatek s cizincem, Život v České republice

O Natela Machaidze

I contribute to infocizinci.cz since 2013. As a foreigner who lives in the Czech Republic I use my own experience for writing the articles. I hope my articles help all foreigners who want to study or relocate to the Czech Republic.

Copyright © 2018 · infocizinci.cz

Váš příspěvek
Reklama