Zimňátka 05/06 č.51 - Deset klíčů k výchově dětí

Rodičovství

Ahoj holky, narazila jsem na netu na tenhle článek a jelikož jsme v minulém deníčku výchovu nakously, tak ho kopíruju jako nový deníček.

Deset klíčů k výchově dětí (autor článku: Kristina Navrátilová)

Dalo by se říci, že univerzální recept na výchovu neexistuje. Každý člověk, i ten malinký, je unikát, na každé dítě platí něco jiného, každý rodič má jiné předpoklady. Je však možné definovat několik zá:,–(, které se ve výchově dětí vyplatí používat.
Trendy ve výchově dětí se mění s vývojem civilizace, navíc se názory na samotnou výchovu různí nejen mezi státy a národy, ale i v rámci naší země. Některé osvědčené metody však zůstávají, i když se někdy tváří jako zcela nové přístupy. Všeobecně platí, že hlavním klíčem k výchově je láska. K výchově dítěte v dobrého, spokojeného a úspěšného člověka však vedou vrátka se spoustou zámků. Kde k nim hledat další klíče?

1. Dávejte dítěti najevo svou lásku a pochopení.
Dítě je schopné vnímat jen některé projevy lásky. Nešetřete proto úsměvem, láskyplnými dotyky a slovy, pochopením. Naslouchejte a reagujte. Dejte dítěti jistotu, že jste jeho oporou. Buďte na dosah, cítí-li se dítě ohroženo. Věnujte dítěti dostatek času. A nemějte strach, že tím dítě rozmazlujete. Pokud právě neřešíte nějaký problém, kdy je třeba dát najevo nesouhlas nebo nějak zakročit, nešetřete projevy lásky. Jednejte však přirozeně, nevnucujte se. A nezapomínejte, že milovat neznamená vlastnit.

2. Stanovte pravidla a mějte vždy poslední slovo.
Děti potřebují ke své spokojenosti jistotu a tu by měli nacházet ve svých rodičích, kteří vědí, co je potřeba. Proto postupně a nenásilně stanovujte pravidla chování svého dítěte a trvejte na jejich dodržování. Není to snadné, dítě s vámi často nebude souhlasit. Jakmile však pochopí, že pravidlo platí, přijme je za své. Čím dříve, tím lépe pro vaše další kroky a pro jeho spokojenost a vyrovnanost. Pokud řídíte vůz, nepřemýšlíte o tom, zda a proč zastavit na červenou. Zastavíte, protože je to dané pravidlo. Dítě musí chápat slušné chování, hygienické návyky či poslušnost jako pravidla, o kterých se nediskutuje.

3. Poskytněte dítěti řád.
Děti stále objevují něco nového. Aby se však ve velikém a složitém světě cítily dobře, potřebují řád v běžných záležitostech, na který se mohou spolehnout. Řád je zároveň užitečnou pomůckou k zvládání pravidelných denních aktivit. Dávejte dítě spát vždy ve stejnou hodinu, ušetříte si spoustu diskuzí a scén kolem ukládání do postýlky. Jezte vždy společně u stolu a odpadne vám část problémů spojených s jídlem. Přimějte dítě čistit si zuby hned po jídle a nebude nutné mu to stále připomínat. Řád úzce souvisí s pravidly, nedodržujte jej však za každou cenu pro něj samotný. Pokud věci nejdou obvyklou cestou, je třeba improvizovat. Zároveň je však vždy dobré se k zaběhnutému režimu zase vrátit anebo jej nenásilně změnit podle nových potřeb rodiny.

4. Jděte dítěti příkladem a buďte důslední.
Děti potřebují kolem sebe odmalička vzory pro své chování - napodobují jednání svých nejbližších, vědomě i podvědomě. Jestliže chcete trvat na určitých pravidlech a řádu, musíte je sami dodržovat. Děti jsou neobyčejně všímavé a nic jim neujde. Vaše požadavky by měly být splnitelné, musíte však na nich vždy trvat, být důslední k dítěti i k sobě. Důslednost nemá nic společného s přísností ani pedantstvím a pro rodiče je velmi náročná. Vlastní dobrý příklad vám však ušetří spoustu námahy s ní spojené.

5. Chvalte, ale ne za každou cenu.
Někteří rodiče zastávají názor, že chvály není nikdy dost. Jiní s chválou naopak velmi šetří. Pravda je asi někde uprostřed. Zasloužená chvála povzbuzuje zdravé sebevědomí dítěte a jeho chuť do další činnosti. Neměla by se mu ale přejíst. Pochvalte dítě vždy, když máte radost z jeho jednání, když se mu něco povede, a buďte zároveň přirození. Častým výbuchům přehnané chvály dítě buď neuvěří nebo v něm vzbudí přemrštěný pocit výjimečnosti a nadřazenosti. Na druhou stranu nezapomeňte, že činy, které se vám zdají samozřejmé, mohou být u dítěte provázeny mnohem větším úsilím. V takovém případě si vaši chválu určitě zaslouží.

6. Šetřete s tresty i odměnami.
Někdy není snadné najít pro dítě správnou motivaci. Nikdy by však nemělo být poslušné jen ze strachu před trestem ani pouze pod vidinou odměny. Dítě by vás mělo poslechnout, protože ve vás vidí autoritu, protože vám důvěřuje, protože ví, že musí poslouchat. Trest i odměna představují širokou škálu různých postojů, činů a hmotných statků. Při správném způsobu výchovy většinou stačí odlišnost v tónu hlasu k tomu, aby dítě vědělo, kdy končí legrace. Trest navíc často představuje určitou formu vykoupení, takže potrestané dítě se soustředí na svou křivdu způsobenou vlivem trestu, nikoli na chybu, kterou udělalo. Vhodnější je trestat dítě tak, že se trest jeví jako přirozený důsledek jednání dítěte: nechceš jíst, nemůžeš dostat nic dobrého; rozbil jsi hračku, nemůžeš si s ní teď hrát. Pomozte však dítěti jeho chyby napravit, jeli to možné. Povzbuzujte je k lepšímu jednání. Naopak, jestliže dítě těší vaše radost nad tím, že poslechlo, je to pro něj ta pravá odměna. A vám pak nic nebrání udělat naopak radost jemu - pamlskem, drobným dárkem, příjemnou aktivitou.

7. Nejednejte pod vlivem emocí, buďte trpěliví.
Děti mají neuvěřitelnou schopnost dospělé rozčílit. V takových případech je vždy lepší zůstat nad věcí. Dítě může mít k neposlušnému jednání důvod - únava, nuda, nemoc atd. Mnohem spíše se vám podaří situaci zvládnout, zůstanete-li klidní a promyslíte-li svou reakci. Časté zvedání hlasu se brzy začne míjet účinkem a vy budete nuceni přitvrdit nebo změnit přístup. Pokud s dítětem v krizových situacích jednáte pod vlivem emocí, jdete mu navíc špatným příkladem - samo pak nebude podobné situace zvládat. Vyplatí se vám však trpělivost. Dítě potřebuje dostatek času, aby pochopilo situaci a stačilo zareagovat lépe. Pokud dítě zlobí na veřejnosti a nedá si říci, je lepší je přesunout do ústraní a teprve poté jednat. Zlost z vás většinou částečně vyprchá a dítěti bude spíše jasné, že něco provedlo.

8. Neplýtvejte slovy.
Dítěti, které ještě nechápe smysl většiny slov, je zbytečné cokoli vysvětlovat. Ale ani u starších dětí nejsou dlouhé litanie vhodným prostředkem k nápravě. Pokud roční dítě dělá něco, s čím nemůžete souhlasit, řekněte zcela jasně a zřetelně NE a od takové činnosti je ihned odveďte. Dál situaci není třeba řešit. Důležité je takto reagovat pokaždé. Někteří rodiče říkají NE poměrně často, ale nechají své dítě v činnosti pokračovat. Kouzelná moc slůvka NE se rychle ztratí, dítě navíc nechápe, proč rodič reaguje pokaždé jinak. Jakmile dítě lépe rozumí slovům, přidejte k slůvku NE stručný důvod. NE, to bolí, NE, to je špinavé, NE, to pálí. Slůvkem NE však zbytečně neplýtvejte. Někdy stačí odvést pozornost dítěte na jinou činnost, záleží na závažnosti prohřešku a schopnosti dítěte pochopit, že tohle opravdu nechcete.

9. Odpouštějte.
Pro dítě je nejdůležitější vědomí, že je mají rodiče rádi takové, jaké je. Musí být proto zcela jasné, že se na dítě zlobíte kvůli jeho prohřešku, nikoli proto, že je zlé. Jakmile je krizová situace vyřešena, dítě projeví lítost anebo je potrestáte, měl by se váš vztah co nejrychleji vrátit do normálních kolejí. V praxi to vypadá například takto: dítě nechce jíst, plive jídlo kolem sebe. Řeknete NE, to nedělej. Dítě neposlechne. Utřete mu pusu, odnesete ho do koupelny a umyjete. Pak pokračujete v tom, co jste měli v plánu, jen nesmíte podpořit zlobení dítěte čímkoli příjemným. Tvařte se neutrálně a teprve až odvedete pozornost dítěte od nevhodného chování, může nastat nová, nyní už i třeba příjemná činnost. Pokud dítě například ubližuje ostatním dětem na pískovišti a nereaguje na váš zásah, odvedeme dítě pryč a tím přerušíme činnost, u které možná chtělo zůstat. Zopakujeme NE, to se nedělá, odvedeme dítě domů, umyjeme, převlékneme. Krize je tím uzavřena, není třeba se k ní vracet a stále připomínat dítěti, že bylo zlobivé. A už vůbec ne mluvit o tom znovu před tatínkem, až se odpoledne vrátí domů.

10. Trénujte krizové situace.
Pokud je to možné, hrajte si s dítětem na skutečnost a přitom mu ukazujte, jak se má chovat. Dobré je například nacvičit si nakupování v obchodě, společné hraní na písku, cestu autobusem nebo návštěvu restaurace. Dítě pochopí, že nemůže v obchodě vytahovat věci z regálů, bořit dětem bábovky na pískovišti, běhat po jedoucích dopravních prostředcích a vyvádět u stolu v restauraci. Přehrávat si spolu můžete i běžnější situace, zkuste si také vyměnit role. Kterákoli hra představující řešení a zvládání situací bude dítě bavit a zároveň mu umožní zažít si správná pravidla pro své vlastní chování.

Některé věci budou aktuální až za pár měsíců, ale aspoň budeme připravené, že? :) Všechno to takhle vypadá celkem logicky a jednoduše, tak jsem moc zvědavá na realitu :))
Danča a Ondráš (15 týdnů)


Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 Další »
 Váš příspěvek
 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 13.04.06 19:08

Ze by prvni? Jdu cist…

Hana

 
007
Kecalka 111 příspěvků 13.04.06 19:11

Jsem druhá :-)
papa

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 19:24

Třetí!!! ale Klárka mě nenechá číst…
Janička+Klárka

 
Monha
Zasloužilá kecalka 841 příspěvků 13.04.06 19:24

Třetí!!!

 
Monha
Zasloužilá kecalka 841 příspěvků 13.04.06 19:25

Tak ne :-)

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 19:25

Zimňátka 2005/2006
Miminka: 65 miminek-32 holčiček/33 chlapečků

04.10.2005-Metelka/1968/Česká Lípa+Nina-Marie 10:20hod.(TP 29.9.)
19.10.2005-Lennys+Šimon,Ma­touš,Marek (TP 31.12.)
31.10.2005-Yasmin/1980/Pra­ha+Jakub 2,95kg, 49cm 15:30 (TP 28.11.)/ 04.11.2005-Monha/1977/Pra­ha+Matěj 2,68kg, 48cm 13.45 (TP 15.11.) 07.11.2005-Melsi+Davídek 20:23 (TP 17.11.) 08.11.2005-Sophie/1976/Me­norca+Daniel 19:11 (TP 29.11.)
26.11.2005-Klára007+Anetka 3320g, 47cm 17:30 (TP 17.11.)
27.11.2005-Selka (Štěpík)/1977/Ústí n.L.+Vítek 2,6 Kg Vrchlabí (TP 24.12.)
29.11.2005-Bludička/1977+Ja­neček 3930g, 52cm 11:00 (TP 9.12.) 01.12.2005-Makys/1973+Jiřík 3820g, 53cm 00:00 (TP 2.12.) 01.12.2005-Barule/1976/Nový Jičín+Michael 3,65kg, 50cm 1:36 (TP 6.12.) 01.12.2005-Katarina/1978/Hlin­sko+Helenka 3360g, 48cm 12:15 (TP 4.12) 02.12.2005-MartinaK/1981/Mladá Boleslav+Tadeáš, CŘ,2,97kg, 48cm 16:23 (TP 22.12.) 58 04.12.2005-Monique/1972/Zlín+­Michal 3,09kg, 49cm 12:33 (TP 12.12.) 05.12.2005-Skotik/Ústí nad Labem+Petr 3230g, 52cm 14:53 (TP 2.12.) 07.12.2005-Majki/1978/Ža­tec+Simonka 3250g, 50cm 6:17 (TP 13.12.) 07.12.2005-Mami/Karlovy Vary+Karolínka 3260g, 50cm (TP 23.12.) 08.12.2005-Mila/1979+Danielka, 3400g, 51cm 18:20 (TP 15.12.)
10.12.2005-BaruskaII./1978/Hu­sinec+Kačenka 2140g,49cm a Eliška 2780g, 48cm (TP 16.1.)
11.12.2005-Bára(Malta)/1977+He­lenka 2760g, 48cm 6:30h (TP 9.1.)
12.12.2005-JaničkaB/1981+Klár­ka 3940g, 53cm 8:40 (TP 11.12.)
12.12.2005-Alfie/1982/Pra­ha+Davídek 3130g, 48cm 8:35 (TP 8.12.)
14.12.2005-Verča/1978+Vojtíšek 4,01kg, 55cm (TP 9.12.)/12t 6300g
14.12.2005-Mikis/1979/Olo­mouc+Anetka 2,96 kg, 48 cm, CŘ 9:21 (TP 22.12.)
16.12.2005-Market2/1979/Žďár nad Sázavou+Filípek 3,29kg, 50cm 15:25 (TP 29.12.)
17.12.2005-Nonu/1976/Kro­měříž+Eliška 2,90kg, 50cm 5:58 (TP 25.12.)
18.12.2005-HanaPospisilo­va+Denis 3450g, 50cm 18:20 (TP 18.12.)
19.12.2005-Ally/1978+Monička 3475g, 48cm 4:45 (TP 22.12.)/11t 6100g, 61cm
20.12.2005-Necka/1978/Nové město pod smrkem+Adámek 3 140 g, 50cm 15:50 (TP 25.12

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 19:25

22.12.2005-Pajda/1973/Nové Město+Rozárka 2,9kg, 46cm 13:25 (TP 8.1.)
23.12.2005-VeronikaR/1979/Nové Zámky+Sarah, 4300g a 54 cm 2:30 (TP 17.12.)
24.12.2005-Rybka/Nymbursko+Va­šík, 51 cm a 3,420 kg 14:53 (TP 13.12)
24.12.2005-Zani+Marijka 3,2kg, 52cm 16:32 (TP 28.12.)
24.12.2005-Milka/1979/Pra­ha+Kristýnka 3830g, 51cm 16:45 (TP 19.12.)
26.12.2005-Lokynka-Peťula/1980/Trut­nov+Julinka 4070g,53cm 2:29 (TP 15.12.)
27.12.2005-Cifka/1980/Vyš­kov+Bořivoj 3300g, 48cm 13:05 (TP 7.1.)
29.12.2005-Nicol/1976/Hradec Králové+Stella 4130g, 53cm 8:50 (TP 29.12.)/ 10t 5800g, 62cm
29.12.2005-DančaM/1979+Ondřej 3090g, 48cm CŘ 16:28 (TP 9.1.)/3m 6760g+55cm
30.12.2005-Kacatko/1981/Kar­viná+Rozárka 3100g , 47cm 12:38 (TP 31.12.)
31.12.2005-Berča/1979/u Rou­dnice nad Labem+Jiříček 4kg, 53cm 6:15 (TP 27.12.)
31.12.2005-Gejby/1980/Pra­ha+Simonka 2580g, 47cm (TP 30.1.) 01.01.2006-Pepi+Nelinka 3,7kg, 49cm 12:35 (TP 4.1.) /3m - 6240g,61cm 02.01.2006-Inka2/Prostějov+Voj­tíšek 3,7kg, 52cm 18:19 (TP 22.12.) 02.01.2006-Míša/1975/Pra­ha+Berenika/3,25kg,48­cm,10:25(TP.2­.1 04.01.2006-Zuzana/1974/Par­dubicko+Honzík 2,9kg, 48cm 8:19 (TP 12.1.) 05.01.2006-Paulinka+Anetka 2620g, 48cm 10:55 (TP 6.1.) 05.01.2006-Kousinek/1980/Vy­sočina+Kryštů­fek 2,4kg, 49cm 9:12 (1.2.) 05.01.2006-Lucik5+Barunka 2500g, 45cm 08.01.2006-Míša/1975/Pra­ha+Berenika/3,25kg,48­cm,10:25(TP.2­.1) 08.01.2006-Mašinka/1974/Pra­ha+Ondřej 3,8kg, 52cm 23:20 (TP 8.1.)/ 2m+4d 5900g
10.01.2006-Gaabina/1980/Pros­tějov+Tobiášek 3350g, 50cm 6:57
10.01.2006-Claudie/1976/Pra­ha+Matyáš 3,34kg, 51cm 12:50 (TP21.1.)/ 9 t 5270g
10.01.2006-Agatha/1976/České Budějovice+Agátka 3250g, 49cm 18:03 (TP 11.1.)
10.01.2006-Daja/1977/Pra­ha+Kubíček 3460g, 50cm 19:55 (TP 7.1.)
11.01.2006-Andela+Jaroslav 22:10 (TP 4.1.)
13.01.2006-Tobia/1977/Pra­ha+Adélka 3140g, 49cm 5:27 (TP 6.1.)
13.01.2006-Radana2/1978/Ji­čín+Emička 3000g, 50cm 12:30 (TP 15.1.)
14.01.2006-Eva+Valerie 2900g, 49cm
17.01.2006-Werty+Alešek 3600g, 50cm/ 2m 5kg, 58cm
19.01.2006-Yenefer/Praha+Ne­linka 3580g, 50cm
26.01.2006-Miky/1981/Pra­ha+Valerie 3337g, 50cm 23:03 (TP 24.1.)
27.01.2006-Dobrotova(Len­ka)/1978/Znoj­mo+František 3,67kg, 52cm 11:45 (TP 31.1.) 02.02.2006 Da­nielaC/1979/Jin­dřichův Hradec+Eliška 3,30kg, 51cm 22:47 (TP 1.2.)

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 19:26

Tak sorry ale čvrtý taky dobrý :-)
J. :-)

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 19:28

Kubíček (Yasmin) ------ 3m: 5500g/60cm
Matýsek (Monha) ------ 4,5m: 5300g/55cm --------5 m: 6160g /65 cm.
Míša (Barule) ---------- 4m: 5680g/66cm
Helenka(Katarina) ----- 3m: 5500g/57,5cm--------4m: 6150g/62 cm
Michal (Monique) ------ 4m: 6650g/62cm
Tadeášek (Martina) ---- 4m: 6050g/61 cm
Péťa (Skotík) -----------4m: 6600g/63cm
Simonka (Majki) ------- 3m: 5440g/61cm----------4m: 6060g/62cm
Helenka (Malta) ------- 3m: 6000g
Klárka (Janička) ------- 2m+3t: 6750g/61cm------4m: 7600g/64cm
Vojtík (Verča) --------- 12t: 6300g
Filípek (Market2)--------3m:5960g/61,5cm--------4m: 6660g/žížalka 
Eliška (Nonu)-----------16,5t:5250g/63cm
Denisek (HanaP) ------ 3m: 6300g/59cm
Monička (Ally) --------- 11t: 6100g, 61cm
Adámek (Necka) -------3,5m: 5900g/59cm
Julinka (Lokynka) ------3m: 6800g/62,5 cm
Bořík (Cifka)------------ 3m: 6700g/61cm
Stellinka (Nicol) ------- 3m: 6200g, 65cm
Ondra (Danča) -------- 3m: 6760g/55cm
Jiříček(Berča) --------- 3m+1t: 7000g/68cm
Nellinka (Pepi) -------- 3m: 6230g/61cm
Berenika (Missak) ------3m: 5130g/asi60cm
Ondřej (Mašinka) ----- 3m: 6600g
Matyáš (Claudie) ------ 12t: 6170g/62cm
Alešek (Werty) ------ –2m: 5000g/58cm
František (LenkaD) ---- 2m+1t: 6350g/62cm
Eliška (DanielaC)--------2m: 4660g/57cm

případné chyby a změny důrazně hlašte ať nejsou přehlédnuty…stát se ale může .-)))
 J.

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 19:42

DANČO super článek, souhlasím se vším, jen se bojím, jestli to zvládnu u nás doma se tak praktikovalo málo co, spíš to bylo přesně tak, jak se to nemá!! Ale zase na druhou stranu i tak si přijdu jako člověk v pohodě, tak proč by ta naše kočička měla být jiná že?? Ale budu se snažit spoustu toho co znám z domova změnit, protože vím, co fakt na mě nefungovalo.
Janička+Klárka 4m+1d

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 13.04.06 19:50

Dančo, čupr deníček, ale jak říkáš, uvidíme, jaká bude realita :o)

Holky, já jsem dneska úplně grogy. Nic jsem pořádně neudělala, Týna si vesměs vystačila sama, ale já jsem úplně hotová. Jdu do sebe narvat nějaké cukry :-) a dát si vanu :-) Týna už spí, tak asi půjdu brzy taky :-)

Jo, přidávám do seznámku Týniny 3 měsíční hodnoty - 5890g a 60 cm. Pracujeme na tom, aby to ve 4 měsících bylo lepší :-)

M.

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 13.04.06 19:52

Já ti dám žížalku, no počkej!
Ne, máš pravdu, vypadá to, že Filípek bude nejspíš dlouhej po taťkovi a vychrtlej po mně - už jsem zase jako ústřední topení. Ale prý přikrmovat nemáme, tak uvidím.

Teď jsem zapomněla, co jsem chtěla napsat, protože mě vyrušil manža a oznámil mi, že jde na JEDNO! Normálně jsme to přivolaly, ale má štěstí, celý odpoledne si hrál s malým a slíbil, že mi přinese pizzu, tak jen doufám, že nepřijde o půlnoci.

Jo, už vím, úžasnej deníček, včera jsem sledovala Chůvu v akci a byly tam podobný rady, celý pořad jsem přikyvovala, haha, tak jsem zvědavá, co z toho uplatním, protože ten mrňous s námi mává už teď natož až bude mít rozum, to nechci vidět.

Holky, co nakupujete v MMB, mám dotaz: kupujete jen nový věci nebo i třeba nošené oblečky od maminek? Ptám se proto, abychom se nenapálili.

Ještě jsem chtěla k tomu hlídání - náš taťka taky hlídá tím stylem, že si vezme Filípka k sobě, položí si ho na svůj „pupek“ a čučí na fotbal a na hokej - vkládám foto jako důkaz, to už na mě budou 2 a to bude přesilovka.

Baru - taky přejeme krásné velikonoce - já osobně je teda nenávidím k smrti, ale letos mám výmluvu - budu kojit, kojit a kojit a nebo budu venku. Ani vejce se mi barvit nechce, jsem hroznej lenoch po tom 4m ležení v těhu.

Mějte se krásně,
market

 
Nicol001
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 13.04.06 20:24

Trinacta !!! :-)))))

Danco - moc pekny denicek, tisknu a budu sprtat. Nektere veci si budu muset asi dat na lednicku:-)))

Srazik - ucastnim se i v Praze i ve Dvore… Uz se tesim.

Musim kojo

N

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 13.04.06 20:31

Tak Nicol mě předhonila :-)

Jsem čtrnáctá :-)))

Deníček si přečtu až zítra protože kdybych to začala číst teď tak se Tadeášek určitě probere na poslední krmení.To znám.

Tak zítra pa

Martina a Tadeášek 4m11d

 
pepi
Zasloužilá kecalka 555 příspěvků 13.04.06 20:31

DANČO - supr deníček, realita je ovšem
fakt trošku drsná.S článkem úplně souhlasím, jenže se podle něho řídit......:)
Kolikrát já už říkala že jíst se bude pouze u velkého stolu v kuchyni, hlavně kvůli Davídkovi, protože v obýváku, když něco baští u televize po něm věčně zůstávají drobečky všude možně, politá sedačka i koberec, upatlané jídlo po konferáku, sedačce,po televizi,…no prostě všude. Kolikrát to nestihnu
ani zaregistrovat .Naše sedačka vypadá strašně, a těším se až nám děti odrostou - tak za 10 let :), že si koupíme novou :)) !

Táta nám šel taky na jedno!On teda přišel jenom pro deštník a že zase jde!
Jsem úplně hotová, děti mně vyšťavily, je to děsný, když vůbec nemůžu ven.Plánuju na zítra pomstu, že mu je nechám a vyrazím do města a něco si koupím.Jenom doufám, že přijde včas, aby měly ještě obchody otevřené :).

Děti už jsou v posteli, myslím, že ještě úplně nespí, ale radči se tam ani nejdu dívat.Pohádku jsem přečetla, Neli v postýlce taky ještě koukala, ale byla ticho.Jinak předtím jsem chovala jako blázen a ona měla oči jako baterky.
Tak myslím, že jim začnu pomalu dělat „nenásilně“ režim. :)

P.

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 13.04.06 20:31

Uzasny denicek! Taky mam spoustu predsevzeti, jak to vsechno budu delat spravne, tak uvidime :) Nevim nevim, uz ted me muze vzteknout, kdyz Helenka rve a vypada to, ze absolutne bez priciny. Ale navenek se chovam mile a trpelive, to jo. I kdyz ten rozpor ve mne urcite neni dobry, ona to urcite vyciti, ze jsem z toho jejiho jeceni na nervy.

Market, ja tyhle velikonoce taky nic nedelam a ani se nevymlouvam. Proste Velikonoce prijdou a odejdou a tak nejak jdou mimo mne :) Ale poprat jsem si vzpomnela :) Na Malte se stejne vejce nebarvej, jen se pece tzv. figolla, ta se da ale taky koupit, ze jo. Takze uz ji mame koupenou a ted budeme jenom mlsat. Je to totiz pecene z lineckeho testa plnene marcipanem. Krome toho dneska pritel prinesl dve krabice zakusku, to budeme tlusty, mnam, mnam. Co ovsem miluju na Velikonocich na Malte, ze tady neni ten pitomy zvyk slehani pomlazkou, z toho jsem mela vzdycky v Cechach zkazenou naladu.

Helenka taky uz vytuhla, ale budu ji muset jeste nekdy pozdeji vzbudit a prebalit, to jsem nezvladla a v bavlneny pline az do rana nevydrzi.

Mejte se krasne, jdu si uzivat „volny“ vecer.

Bara

 
Paulinka
Kecalka 384 příspěvků 13.04.06 20:41

Ahojík,
jdu teprve číst,ale určitě to bude moc užitečné:-)

JaničkoB- asi jsi nás přehlédla,v minulém deníčku jsem udávala aktuální míry:-/Na 3m má Anetka 4.70kg 60cm a kolem hlavičky 39cm:-)

Zatim paaa Paulinka + Anetka

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 20:51

Báro s těma Velikonocema mi mluvíš z duše, nesnáším to, doma jsme to nějak neřešili, jenže tady u manži v rodině se to nějak drží a tak už šest let dostávám na pr…od všech chlapů co sem za ten den přijdou, kromě manži, toho to taky nebere. Ale točí mě to, nespíme v pyžamech a když se v pondělí přiřítí tchán se švagrem a synovcem v sedm ráno a sundavají ze mě peřinu, tak situace NIC MOC. Od jisté doby si v předvečer velik.pondělí beru nční košili :-))) Navíc maj vždycky ukrutně dlouhou koledu a já nevím co dělat, mít vystrčenou prdku a čekat než se vypovídaj…no ukrutný, ještě že letos jeli celá roďka na chalupu ač nám tchán volá 2× denně ať přijedem, tak nepřijedem, ani jsme o tom nemluvili, tuším, že se nám tam nechce ani jednomu. Navíc tchán s tchýní stále kašlou jak tuberáci…

Velikonční výzdoba u mě začala a skončila tím, že jsem koupila ubrus s jarním motivem, doma zjistila, že je papírovej, ale hezkej a na stole ještě není a toť vše!!!

Jé Klárka se nějak budí bežím asi ještě přistrčit prso pro uklidnění…

páček Janička

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 13.04.06 21:04

Óóó, Baru, jak Ti závidím to „nešlehání“, i ty zákusky, mňam, abych si šla dát aspoň čokynu (denně zblajznu tabulku hořký - doháním to, co jsem v těhu nemohla, mám absťák jako hrom).
Jo velikonoce, to je jedinej svátek a jediná tradice, kterou manža přísně dodržuje, chjo, a za rok bere prý s sebou i Filípka! Proč já ubohá nemohla mít holčičku! Zase budu trčet sama doma. Prostě to nesnáším a proto ani výzdobu jsem neudělala, což se divím, protože to bylo jediný, z čeho jsem měla radost, ale holt mám jiný a mnohem lepší zájem, že jo, maminky - jak já tu prdelku naši miluju (když už 3 hodiny spinká, to se mi to píše, co).
No nic, jdu si dát něco lehkýho na zub a půjdu chrupčit taky, tak hezkou noc bez přestávek.
 market

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 21:05

OMLUVA :-)

Kubíček (Yasmin) ------ 3m: 5500g/60cm
Matýsek (Monha) ------ 4,5m: 5300g/55cm --------5 m: 6160g /65 cm.
Míša (Barule) ---------- 4m: 5680g/66cm
Helenka(Katarina) ----- 3m: 5500g/57,5cm--------4m: 6150g/62 cm
Michal (Monique) ------ 4m: 6650g/62cm
Tadeášek (Martina) ---- 3m+1t: 4910g/58cm -----4m: 6050g/61 cm
Péťa (Skotík) -----------4m: 6600g/63cm
Simonka (Majki) ------- 3m: 5440g/61cm----------4m: 6060g/62cm
Helenka (Malta) ------- 3m: 6000g
Klárka (Janička) ------- 2m+3t: 6750g/61cm------4m: 7600g/64cm
Vojtík (Verča) --------- 12t: 6300g
Filípek (Market2)--------3m:5960g/61,5cm--------4m: 6660g/žížalka :-)
Eliška (Nonu)-----------16,5t:5250g/63cm
Denisek (HanaP) ------ 3m: 6300g/59cm
Monička (Ally) --------- 11t: 6100g, 61cm
Adámek (Necka) -------3,5m: 5900g/59cm
Kristýnka(Milka)--------3m: 5890g/60 cm
Julinka (Lokynka) ------3m: 6800g/62,5 cm
Bořík (Cifka)------------ 3m: 6700g/61cm
Stellinka (Nicol) ------- 3m: 6200g, 65cm
Ondra (Danča) -------- 3m: 6760g/55cm
Jiříček(Berča) --------- 3m+1t: 7000g/68cm
Nellinka (Pepi) -------- 3m: 6230g/61cm
Anetka (Paulinka)------3m: 4700g /60cm
Berenika (Missak) ------3m: 5130g/asi60cm
Ondřej (Mašinka) ----- 3m: 6600g
Matyáš (Claudie) ------ 12t: 6170g/62cm
Alešek (Werty) ------ –2m: 5000g/58cm
František (LenkaD) ---- 2m+1t: 6350g/62cm
Eliška (DanielaC)--------2m: 4660g/57cm

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 13.04.06 21:08

Ještě poslední větička:
Pepi - a kup si něco moooc hezkýho a drahýho, ať si to taťka příště rozmyslí! Taky se tomu mýmu pomstím - rozhodla jsem se, že v neděli pojedem na návštěvu k těm nejukecanějším příbuzným - to nesnáší. Se těším, až mu to oznámím, chacha!
Tak teď už opravdu dobrou!

 
JanickaB
Zasloužilá kecalka 978 příspěvků 13.04.06 21:11

MARKET-já všechno co mám z MMB bylo nošené a bylo to snad ze 100% vždy úplně dokonalé, teď mi přišly oblečky na křtiny a je to všechno skoro jako nové, jsem nadšená.

Dneska jsme byli koupit i přes MMB kočár, trojkolku co jsem chtěla na ty brusle!!!! Není to žádný luxus, ale je ještě v záruce a stála 1900,– a pak jsme k tomu ještě vzali vložnou tašku na mimi, třeba i na to příští :-))) Jinak má vše co jsem chtěla, ruční brzdu, je skladný, polohovací záda i nohy, 5ti bod.pásy, nánožník, nafukovací kola jen jejich vnitřek je plastový což se mi moc nelíbí a asi se nedá přetáčet rukojeť ale jinak jsem nnadmíru spokojená, až tam vrátím vyprané části hodím fotečku do galerky.
Tak jsem snad definitivně uspala a jdu si dát zbytek gril.žebírek ze včerejška :-)))

Zatím páček
Janička

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 13.04.06 21:21

Jani, díky, potřebujeme nějaký větší věcičky a když z toho ti mrňousové tak rychle rostou, tak se mi nechce dávat za „blbý“ dupky takový prachy, když je to jen na chvilku. A taky sháníme pomalu už větší autosedačku, tak ještě jednou díky a nech si chutnat - taky bych si dala, bože mě chytá mlsná a hlad, že jsem ten kompl už nevypnula!
Tak ahoj
 market

 
skotik
Zasloužilá kecalka 793 příspěvků 13.04.06 21:48

Ahoj holčinky,
deníček super. Jsem na nás zvědavá /myšleno já a můj mužskej :o) /
Tak jsem před chvílí utratila opětovně peníze, ale tentokrát jiným směrem. Pro Dominika a pro Kubu. Sice jsem si nejdřív říkala, jestli ta částak není směšná, ale nakonec…kdyby každý poslal aspoň tohle, tak ono to nějaký hezký peníz udělá. Musím si zakázat číst „nešťastné“ příběhy. Od té doby, co máme Peťulu, to všechno moc špatně nesu a přiznám se, že za chvíli bych se bála mít další miminko, aby se náhodou něco nestalo… Přispěju vždycky ráda a i proto, že člověk nikdy neví, kdy on sám bude pomoc potřebovat.

Pro Hanku - Hani, snad jsi tam ještě nejela a nebo jo a teď mě proklínáš :o)
Paní mi psala, že nejsou obchod jako obchod, že tam mají sklad, kde si zákazník může zboží vyzvednout a že se tedy mám podívat někde, kde ho prodávají a pak, když budu chtít, si ho u nich objednat. No jo, jenže problém je, že ho mají jen v Polsku. Tak mi ještě napsala, že si ho můžu objednat a když něco nebude OK, tak do 14dnů ho můžu v originál obalu vrátit. Tak to tak možná udělám. Mě se fakt moc líbí, ale pořád moc nevěřím tomu, že je tak lehký…copak ten blbej kočár nemají nikde v Čechách? začínám si připadat jak magor :o)

Holky, ještě jeden dotaz. Koukala jsem do galerky a pak taky na nejprohlíženější fotografie. Zdá se mi poněkud podivné, že nejprohlíženější jsou skoronahé těhulinky. Nechci být nepřející, ale tak trochu mi příjde, že emimino má asi dost „zajímavé“ návštěvníky. S tím se ale asi stejně nedá nic dělat......no jo, tak ať je jim přáno. Máte ještě některá z vás podobný pocit jako já nebo jsem jen schizofrenik…?

Klára a Peťula

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 14.04.06 08:21

Ahoj holky,
sotva jsem večer dolouskala starý deníček,už je tu nový.
DANCO-supr deníček…jen to vše ještě dodržovat a zvládnout tu výchovu :-)

VELIKONOCE-tak už jsem si myslela,že jsem divná,protože tyhle svátky mi toho moc neříkají.Vejce nebarvíme, beránka nepeču-stejne by ho nikdo nejedl.A jediná výzdoba co mám,mamka mi přinesla větve vrby a 2 vajíčka,tak jsem to šupla do vázy a to je vše.Myslím,že až bude Kubík větší tak budeme barvit vajíčka…atd…Mě to jako malou hrozně bavilo,pak nám mamka schovávala na zahradě vajíčka a my je museli s bráchou hledat.Bylo to hezký.Tak za pár let,to hodlám taky provozovat.

JANIČKO-doplňuju míry ve 4.měsících 6600gr a 64cm díky

MMB-taky nakupuju většinou obnošené věci a jsou vždycky super.

pá Yasmin+Kubíček 5,5měsíce

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 14.04.06 08:24

JANIČKO-oprava 666O gramů a 64cm,to by mi Kuba neodpustil,že jsem ho obrala o 60gr :-) díky

 
lokynka
Kelišová 5139 příspěvků 14.04.06 08:39

Dobré ráno holčinky,

zatím jsem zaregistrovala zájem o dvorský srazík u:

Pepi
Nikol

Takže to je zatím minisrazík. Co navrhnout nějaké datum? Mě se to hodí prakticky kdykoliv během týdne, pokud nemá manžel zrovna denní, protože to jsem bez auta, ale i to by se dalo domluvit. Pouze pátky jednou za 2 týdny jezdíme pro kluky, takže to nejde. Sem s nějaký datem, nejlépe kdy bude krásné počasí!!!!! :-))))))))

Manžel teď vyspává, přijel mu včera kamarád zapíjet Julču. Kamarád mi udělal radost, dostali jsme Avent lahev s redukovatelnou savičkou.
Vyrazili do hospody, dorazili v jednu a do postele šli v 5 ráno. Chci manžu vidět, jak dneska v 17 h pojede na noční do práce. A vím vše tak přesně proto, že se prostě nedali přeslechnout a já i Julča jsme byly vzhůru, takže dnešní počet nočních kojení je 2 :-(

Janičko - Klárka je plně kojená? Koukám, že je to docela obřík a myslím, že Julča se příští týden při vážení bude také pohybovat daleko za sedmikilovou hranicí :-))) No hlavně že jim chutná, však to vyběhají.

Deníček je moc pěkný, měl by si ho přečíst můj manža a začít se také některými pasážemi řídit při výchově jeho synů, protože si ho pěkně omotali kolem prstu a on je schopen udělat pro ně cokoli bez ohledu na to, že si moc rychle zvyknou a až nebudou peníze, tak nevím, co budeme dělat. Od května budu na rodičáku, tak jsem zvědavá, jak to budeme finančně zvládat. vy už jste to doma nějak probírali a počítali, jak budete vycházet s tou almužnou? Začínám se toho dost děsit. Dohromady budeme mít tak 18 000,–-. 3000,– alimenty, 3000,–- splátky půjčky, 2500,–- splátky bance, dále inkaso, benzín, telefony, jídlo, plíny, no vstávají mi z toho hrůzou vlasy na hlavě.

No nic, mějte se krásně

Peťula a Juli

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 14.04.06 08:49

Ahoj holky při upršeném pátku.

Dančo,super deníček. Nemůžu jinak než souhlasit leč jsem zvědavá na realitu.

Včera jsem byla s Helčou u Dr. a na poslechu to bylo OK. A už se mi snad i zdá, že ta rýma ustupuje, tak snad Helča bude brzy zase úplně fit.

Velikonoce-taky nesnáším. Vejce barvit nebudu, manžu to taky vůbec nebere, takže asi dostanu nějaké šlehnutí od tchána a to bude vše. Ale jelikož ráda peču, tak využiju příležitosti a udělám asi mazanec nebo nějaké koláčky.

Tak se zatím mějte

Katka a Helenka 4m+13d

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 14.04.06 08:58

Ahoj holky,

tak denicek je super, velika pochvala! Vcera jsem ho predcitala i manzelovi a budeme se snazit dle toho ridit. U spousty veci jsem jen prikyvovala hlavou.. :o)

Skotik - Tak to me mrzi,ze to takhle dopadlo. Ja jsem tam vcera byla pripravena s manzou zajet, stejne jsme byli ve meste (manza se sel objednat na tetovani,ja se jeste rozmyslim..),ale pak jsem si vzpomnela,ze jsem tak „prudce inteligentni“ a nepodivala jsem se na znacku toho kocarku,takze bych tam vypadala prinejmensim komicky, kdyz bych se prijela zeptat na kocar,jen nevim na kterej.. :o)
No..ja byt Tebou a pokud ho opravdu tolik chcec,tak bych to udelala,jak Ti tam radili. Objednat a pokud by jsi nebyla spokojena, vratit zpet.

Dvur Kralove - tak tohle,kdyz jsem nadhodila pred manzelem, byl okamzite pro…jenze jsem ho musela zklamat,ze s nim tam nikdo nepocita a ze by se jelo v tydnu,coz ja sama si z Brna s malym autem netroufnu… Tak me to privedlo na napad, jestli by jste si nektery nechtely udelat takovej srazik v Zoo i s manzelama nektery vikend? Co?

Jo..jeste Skotikovi ohledne tech nejprohlizenejsich fotek v galerce. Mne uz parkrat napadlo to samy, ze sem ty fotky snad chodi prohlizet nejaci uchylaci! No…nastesti na tech fotkach nejsme my.. :o))

No nic…diteti se klizi ocicka,tak mu dam asi napapkat a supnu ven do kocarku,abych tu trochu poklidila. No a na dvanactou zase valime s tchyni na solarko…takze ho chudacka budu nejspis pak muset probudit. Je zvykly vetsinou prospat dopoledne ty tri hodinky..

Pa paaaaaaaaa

Hana a Denisek

 
claudia02
Ukecaná baba ;) 1124 příspěvků 14.04.06 10:04

Třicátááá :--))))))

…a ještě nemám dočtený ani minulý deníček.

Na Velikonoce taky prdim!!! Vajíčka mě netankujou vůbec, blinkám po nich. Jediná zvyklost, která se mi zamlouvá je, že si má na pondělí člověk pořídit něco nového aby ho beránek nepokakal, takže hurá do obchůdků, to ráda dodržím.

Jdu si všechno přečíst, čekám plynaře, takže tohle je možná poslední komentář :--))

Claudie

 
Werty
Nováček 10 příspěvků 14.04.06 10:05

Ahojte holky, omlouvám se za delší pauzu, ale skolil nás bacil. Nejprve lehl manža a potom se to už jenom vezlo. Naštěstí Alešek zůstal fit a snad už to tak zůstane. Deníček jsem průběžně sem tam skoukla,ale odpovídat jsem nestíhala. Teď už to bude zase lepší.I když to počasí je hrozný. Už jsem se těšila z jara a ono prd.

Deníček je moc pěkný, něco podobného už jsem četla v jedné knížce,tak teď jen praktikovat to úspěšně v praxi, když teorii už máme. :o))) Já mám strach, že budu hrozná měkota. Alešek udělá oči a já jsem na měkko.Oproti tomu taťka je cholerik, takže nejednat v emocích bude boj.

Velikonoce- taky neslavíme, jako malá jsem se vždycky po ránu schovala po domě a bráchové mě museli hledat-to byla legrace. Pak už jen následovalo trapné otvírání koledníkům.Při­padala jsem si jak kus zboží-vyslechnout koledu, otočit se, dostat pomlázkou a ještě jim dát vejce.Brr

MMB-nakupovala jsem dvakrát , a zatím spokojenost, i ty obnošené věci-jsou jako nové. teď ale mám od rodičů-bydlí u hranic, možnost zajet si do Rakouska, tak kupuju tam. Např. Body tam vyjde nové v akci na jedno Euro, takže ceny jsou bezkonkurenční a to jde o nové věci.

Holky mám dotaz-vím, že řada z Vás už má vítání občánků za sebou, ale nás to teprve čeká koncem dubna- nevím,co Aleškovi oblíct- babičky vymýšlejí bílé krajkové kompletky,ale to mě zrovna dvakrát nebere..Jinak musím pochválit radnici- jako dárek dostane každý prcek 2000 Kč. To mě potěšilo,čekala jsem ,že dostanem nějakou blbost.

Očkování- řadíme se do klubu-ani jedna včelička. Kromě TBC z porodnice zatím nic. Máme na ni pořád dost škaredou reakci,tak Dr. čeká až se to zahojí. Asi tím pádem budu shánět Hekcínu. Snad by ji měli mít v okolí Olomouce za 1200Kč. Což je asi cena bezkonkurenční. No, ale ještě ji nemám, tak uvidím.

Tak už Alešek nespí:o((. Míry z poslední KO- 2.5měsíce 5550gr, 60cm

Mějte se pěkně. PS: Ty fotky těhotných asi opravdu sledují hlavně nějací poš…, manžel si prohlížel mimča a už mě na to taky upozornil.

Ještě jen téma k poště- stěžovat si, stěžovat. Já jsem na tom podobně- nechala jsem si dělat kartu pro výběr zásilek pro manžela-takové zmocnění( nevím jak to popsat) A pošťačka nám to vystavila bez toho aby viděla jakýkoliv náš doklad. Takže pokud někdo zná Vaše rodné číslo, může s klidem všechno zfalšovat a kromě zásilek do vlastních rukou Vaši poštu vybírat. Dobrý že??
Tak jdu kojit a pak uvařit nějakou rychlovku.

 
skotik
Zasloužilá kecalka 793 příspěvků 14.04.06 10:07

Hani -díky moc za ochotu. Psala jsem do Babypoint a ten distrubuje hodně obchodů a dokonce i jeden v Ústí, tak se zkusím přeptat nás :o)

Velikonoce - sice mám tak málo času, ale u nás se každé Velionoce malovaly vajíčka. Dneska se chystáme do Kaufu, měli by tam mít bílý. Maluju voskem, pak obarvím a vosk seškrabávám. Někdy je to makačka, i když výsledky občas rozpačité :o)

Dvůr Králové - do ZOO bych taky jela. Myslím, že mužskej by nebyl proti, ale mi máme teď tak šílený přibližovadlo, že s ním bychom takovou dálku nejeli /bála bych se, že se nám cestou rozpadne :o) / Chtěla jsem jet do Šiklova mlýna na Westernový městečko a taky mi to bylo zamítnuto kvůli autu - je fakt děsný, ale na nákupy po městě to stačí. I když si pořád říkám, že ho ještě pemluvím a třeba do té doby dá do pucu oktávku, která mu stojí na dvorku.

Peníze - Lokynko, o tom snad ani nepiš :o) Je to síla. Jsme samej dluh a pořád ještě nemaáme zaplacené vše do bytu. Mamka nám půjčila „bezúročnou“ půjčku, takže z toho poplatíme dluhy jinejm a jí pak budeme v klidu splácet. Samo, že přítel chce mít i tuhle splátku, co nejdřív z krku. Nevím, jestli bych to sem měla psát, ale my se chystáme na to, že po prodloužený mateřský se půjdu zaregistrovat na pracák a mužskej bude brát rodičák. Je to hnusný, ale z pracáku budu mít dobrý peníze a bylo by škoda je tam jen nechat. No a to by nám mělo vydržet do Nového roku a pak by měl být rodičák vyšší. Když to vezmu kolem a kolem, tak veškeré poplatky, týkající se přestavby, se platí z mých příjmů, takže u nás by to byl najednou skok.

Na MMB kupuju pouze obnošené oblečení. Na nové nemáme a kdybych chtěla nové, tak si zajdu do obchodu. Jinak na MMB snad neexistuje „obnošené“ - maminky to mají v perfektním stavu. Když mi něco příjde, jsem z toho úplně hotová, protože většinou to vypadá ještě líp než na fotečkách. Objednávala jsem tolikrát a ještě se mi nestalo, že bych byla s něčím nespokojená.

ZAs už nevím, jestli jsem chtěla ještě něco napsat. Budu si muset dělat poznámky :o)

Zatím se loučím, Klára a Peťula /18t + 4d/

 
Monha
Zasloužilá kecalka 841 příspěvků 14.04.06 10:17

Ahoj holčiny!

Dančo - deníček zajímavej a určo se bude hodit. Jsem zvědavá, jak se nám bude jednou dařit ty zá:,–(y dodržovat.

Velikonoce - taky nedržíme. Když jsem ještě bydlela u našich, tak jsem ráda viděla třeba kluky ze školy - chvilku jsme pokecali a šli dál. To bylo v poho. Horší to bylo se sousedama - přišlo mi divný čekat s vystrčenou zadnicí, až si odvykládaj svoji říkanku. A na to, abych vřískala a předstírala, že před nima prchám, jsem neměla chuť. Teď už na Velikonoce vytáhnu jarní ubrus, někdy seženu nějaký větve (letos ne) a navěsím na ně umělý pidivajíčka. Letos máme jen ten ubrus a koupila jsem si kytici tulipánů, ať máme pocit jara. Ale až Mates trošku vyroste, tak asi budeme jezdit k našim, nabarvíme vajíča a obejdou s taťkou tety.

Srazíky - já bych jela jak do Dvora, tak na mega sraz do Krkonoš, ale manža by to nerozdejchal.

Tak zatím pa
Monika

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 14.04.06 10:22

Holkýýý, pomóóóc… Asi jsem se pokusila zabít našeho osmiletého anduláka Filípka… Prostě jsem ho přivřela do dveří… Vypadá, že přežil, ale buď mu něco je nebo festovně trucuje, protože sedí v ložnici na skříni (tam nesmí, ale po té nehodě může vše :-)), nehýbe se a když se přiblížím, tak zacouvá, abych na něj nemohla. Normálně vyřvává na celý barák, pozpěvuje a opakuje to jeho vykrákané Filipečku, Filipku ahoj… No, budu ho dnes celý den pozorovat… Tak, jsem se vypsala, a hned je to lepší. Když spadl na zem, tak by se ve mně krve nedořezal.

Jsem ráda, že nejsem černá ovce, protože Velikonoce taky neslavíme. Nenávidím je. U nás je ještě takový blbý zvyk, že koledníci vtrhnou do bytu, zatáhnout svou oběť do koupelny a sprchujou studenou vodou…! a šlehají, nejlépe jalovcem…! Magoři, docela by mě zajímalo, jak by se to líbilo jim samotným… Takže Velikonoce nebrat, ještěže manžel na to taky prdí :-)

Katko, super, že Helence rýma ustupuje. My s tou mrškou bojujeme asi od 6. týdnů, kdy střídavě je a není… Odsávám a stříkám mořskou vodou. Asi chudera bude po tatínkovi s věčně plným nosem. Ach jo, jak říká moja mama, „Po čem hovno, to se zdědí."…

Jé, Hani, do Dvora bych taky jela, možná bych i toho svýho ukecala :-) U nás je spíš problém s volným víkendem, protože každý třetí má manžel hotovost, takže musíme smrdět v Praze. Ale kdyby se to realizovalo a vyšlo to, tak se hlásíme :-)

Musím letět, Týna se ozývá. Větráme prdelku, tak asi nějaká nehoda :-)

M.

 
Monha
Zasloužilá kecalka 841 příspěvků 14.04.06 10:24

Werty - na vítání občánků měl Mates béžový laclový manšestráky a pruhovaý body. Rozhodně bych žádný bílý krajkový věci nedávala. Nejsou to křtiny. A taky mi přišlo, že dřív se to bralo jako slavnostní obřad, ale teď už moc ne. My jsme s manžou sice šli slušně oblečený, ale v té další skupině po nás přišli i rodiče v šusťákových soupravách.
 M.

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 14.04.06 10:25

Skotik - Klari,nemas za co dekovat,vzdyt jsem pro Tebe nic neudelala! :o) Snad Ti to teda nejak s tim kocarkem vyjde,drzim pesticky…

No a co se tyce penez,tak to teda rozhodne neni vesely tema.. Kazdopadne nam ted strasne pomohlo,ze tchan zacal delat od novyho roku ridice u jedne firmy,co rozvazi obedy. Takze skoro kazdy den neco priveze a my prakticky nevarime. No..obcas treba v nedeli,kdyz uz nevyjde. A to nas je tu v baraku (kdyz nepocitam Deniska) 6 lidi a vsichni se podelime. To by clovek nerekl,jak se diky tomu usetri. Do obchodu ted chodime nakupovat jen nejakou tu sunku, syr, pecivo…coz zase tak nakladny neni.. Ovsem driv, to bylo co nakup to 1000,– v prumeru (za jidlo). Nepocitam ostatni veci kolem..
Tak snad to nejak prezijeme. Rikam si,ze do ledna to snad zvladnem a pak uz to bude veselejsi,kdyz bude RP pres 7tis. :o)

Pa

Hana

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 14.04.06 10:31

Teda Milkoooo…ty zvireci :,-(istko! :o)) Chudacek Filipek…snad to rozdejcha! Ale jak znam ty vycurany papousky (tchanovci maji taky a je to vylozenej herec),tak to na Tebe ted urcite jen hraje,aby ses citila co nejvic provinile! :o)

Ale bylo by to fajn,kdyby jsme se na tu Zoo domluvili! Ja ovsem teda doufam,ze kdyz nevyjde Zoo v Brne,prijedete s Tynuskou aspon k nam do Brna na tu seznamovaci navstevu! :o) My uz se s Deniskem moooc tesime!

Pa

H.

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 14.04.06 10:32

…samozrejme jsem chtela napsat - kdyz nevyjde ta zoo ve Dvore… ach jo … jdu radeji neco delat,asi jeste spim.. :o)

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 14.04.06 10:53

Ahojky,
prcek teď na chvilku usnul, oběd se mi vaří, tak mám chviličku:
Werty - vítání občánků - já jsem měla koupenou nádhernou pistáciovou sametovou soupravičku v domnění, že nás „přivítají“ kolem 2. měsíce, jak psali, no a Filípkovi budou v neděli 4 m a nic se neděje, samo, že už mu to neoblíknu. Takže jsem se rozhodla koupit něco na poslední chvíli až nám přijde pozvánka a když nic neseženu, dostal riflové lacláče, tak půjde asi v nich. Já bych ho určitě taky do ničeho extra svátečního nestrojila, ale to je samozřejmě tvoje rozhodnutí.
A k tomu dárku od města - my dostali BRYNDÁK s nápisem Občánek města … Prostě dar za všechny prachy, měli jsme OHROMNOU radost, takže ty 2000 nám jsou naprosto fuk, jak jinak, když se topíme taktéž v dluzích.
Píšete, že od ledna to bude lepší, já myslím, že ten RP je stále ještě u prezidenta na podpis nebo že by už podepsal?!!! Kéž by, to by tak bodlo, byli bychom vysmátí, takhle se fakt člověk jen stresuje, jestli má koupit to nebo tohle.

Yasmin - koukám, že kluci v:,–(ili s váhou na satanovo číslo, co, asi si budou konkurovat, tak jsem zvědavá, jestli nás nepředběhnete.

Milko - jak se ti to povedlo, chudáček Filípek. Já myslím, že je jen otřesený a souhlasím s názorem, že papoušci jsou herci, tak se zase moc nevyměkni.

Rýma - koukám, že s tímhle problém se potýkají snad všechna mimča - my jsme si dovezli z porodnice a od té doby taky jeden dobrý, druhý den se objeví, a pak zase dobrý, tak nevím.
Kdy používáte odsávačku? I při troše rýmičky nebo až když je slyšet, že se jim špatně dýchá? Nám zatím stačilo vytírat tamponkem, jen jednou to bylo fakt hrozný, to mu to v tom nosíku bublalo, jak voda v hrnci.

MMB - díky za napsání vašich zkušeností.

Tak jdu si dodělat oběd, jo, ještě musím pochválit manžu, kterej včera překvapil a přišel z hospůdky v 9:45 !!! Ještě jsem nebyla ani v posteli, čučela jsem jak puk, ale byla ráda.

Zatím páček,
market

 
HanaPospisilova
Kecalka 382 příspěvků 14.04.06 11:02

Market - ja pouzivam odsavacku kdyz vidim,ze uz malymu sopilek tece. Ale nestrkam ji moc hluboko,spis jen na zacatek nosanku a vysaju jen to nejvetsi zlo,aby se mu dobre dychalo. Jinak taky vytirame vatovou tycinkou…ovsem u toho dostavame zachvaty vzteku. :o

No…tak to si manzel opravdu zaslouzi pochvalu za takovy brzky navrat! To se vidi malokdy! Prece jen ti chlapi nejsou k zatraceni! :o))

Pa

 
Milka01
Kecalka 292 příspěvků 14.04.06 11:07

Filip zatím stále sedí na skříni…

Hani neboj, něco určo klapne. Možná už příští pátek. Manžílek by rád na Moravu, o víkendu má být nějaká schůzka bývalých i součastných členů aeroklubu :-) a v pátek má dokonce i krátkou školu, takže :-) Doufám, že ještě nic nemáte :-)

Hezky si s tchýní užijte solárko a bacha na spálené dupky :-)

M.

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 14.04.06 11:08

Teda, to jsem napsala blbě, jasně, že ne v 9:45, ale už ve 21:45 - ten by mi dal.

Od rána jsem Vám chtěla písnout, co se mi dneska zdálo za strašnej sen, ale nerada bych děsila, jenže jsem z něho tak hotová, že prostě musím (tak se kdyžtak nezlobte). Byl to sen a zároveň asi nějaká předtucha, či co - pro Filípka si na velikonoce přišel děda tchán, že ho vezme ven, abych měla čas na koledníky a Filda se vyspal. Celý den jsem pak byla jako na trní, tchán s malým nikde - měl se vrátit do 2 h jako vždy na kojení, a najednou byla tma, zazvonil zvonek u dveří a tam sám tchán, jestli máme Filípka doma??? Pak z něho vylezlo, že se s někým zapovídal a najednou byl kočár fuč, tak si říkal, že jsme šli kolem a asi si ho odvezli.
Vzbudila jsem se úplně spocená, nevěděla, která bije, ale pak jsem uslyšela to naše mrně, jak nechutně prdí do plíny, tak se mi táááák ulevilo, že by to byl jen sen, ale…
Ráno se vzbudím a na mobilu SMS - děda si chce na velikonoce půjčit Fildu!!! Ještě jsem mu neodepsala a normálně mám husí kůži, asi ho nikomu nepůjčím!

Tak, aspoň trošku se mi ulevilo, omlouvám se a díky za pochopení.

market

 
Nicol001
Ukecaná baba ;) 1242 příspěvků 14.04.06 11:10

Ahoj holky,
SRAZ - ja pojedu do ZOO v DK klido kdykoliv, nicmene je mi jasne, ze bez partnera, on takoveto hromadne akce bojkotuje. Nez aby tam za nama chodil s hubou nadmutou, mobilem u ucha, tak si to radeji proziju sama a v klidku a pohode:-)))

VITANI - u nas byly temer vsechny deti v krajce. Nase Stella mela bile kalhoty a fialove body s dlouhym rukavem. Vypadala na prvni pohled jak chuda pribuzna tech okrajkovanych, ale je mi to fuk. Krajku nedam v zivote!!! Dostali jsme karafiat a medaili… ty dva litry vam preji a zavidim, hodi se to rozhodne lepe nez debilni karafiat a medaile:)))))

MARKET - hustej sen, to teda joo. Ja na takovy veci dam, nepujcila bych ho… Kdyz tak s doprovodem.

Jezisi, letim kojo, ja snad nikdy nenapisu vse…
N a S, 15 tydnu

 
MartinaK
Zasloužilá kecalka 980 příspěvků 14.04.06 11:36

Ahoj holky

Penízky - tak to jako bych to začala řešit já.Dneska mi volali z práce a u té příležitosti jsem se ptala jak je to s proplacením dovolené za rok 05(28dní) a za letošek.Pusa se mi dost protáhla když mi řekli že mi to praoplatí až po 2 letech. Založila jsem i kvůli tomu diskuzi ale vy mi asi neporadíte .

http://emimino.cz/modules.php?…

Já počítala stím že to trochu pomůže při RD do konce roku a ono h… . Jinam mi platíme hypotéku 7tis. a do konce října ještě leasing 8tis. takže to asi budeme řešit tak že si na 1/2 roku dáme odklad v hypotéce.Naštěstí nám to naše smlouva u ebanky umožnuje.Plus máme ještě jeden menší úvěr a je potřeba udělat u auta nějaká garančka motoru s výměnou čehosi za 10.tis a manžel um má vyhlídnuté nové pneu s obyč.disky.Je to nutnost jinak bych byla šedivá z toho jeho ježdění do práce 170km.A já si tak přeju k narozenimám brusle :-)

Hani - já už jsem to smanželem taky probírala a ZOO ve Dvoře u nás společně prošlo takže až bude hezky tak vyrážíme :-) teda pokud nebude zase v práci.

Milko - teda chudák andulák Filípek.No ale taky si myslím že ta máš z toho větší šok než on.Nebuj on to rozlítá.

Market - Fildu nepůjčuj anebo jak někdo psat tak jen s doprovodem.Nevím jak tvůj tchán chce slavit velikonoce ale jestli u každého souseda dostane kalíšek tak bych na něj moc nespoléhala.

A když už jsem u těch Fildů a Filípků tak můj manžel je taky Filip :-)))

Martina a Tadeášek 4m12d

 
Malta
Závislačka 4097 příspěvků 14.04.06 11:38

Caute holky,
tak vas zdravim, dneska mame ten svatek, tatinka doma a odpolko se chystame na nejaky vylet. Uz se tesim.

Market, taky bych tomu snu verila a Filipka nepujcila!

Nicol, co ten vas ekzem?

Sice jsem precetla vsechny komentare, ale prd si pamatuju. Snad jen Milko, doufam ze to papouch prezije v pohode, ale jestli zpiva, tak snad jo. Mozna je jen v soku.

Mejte se krasne,
Bara

 
Monha
Zasloužilá kecalka 841 příspěvků 14.04.06 11:49

Marti - nevím přesně, jak je to u vojáků a ještě s neschopenkou, ale mě zbytek dovolené za 2005 a celou za 2006 proplatí teď po skončení mateřské.

Market - vyšší RP od ledna už prezident podepsal, zrovna včera jsme to s manžou hledali. A Fildu bych po tomhle snu půjčila taky jedině s doprovodem.

Vítání - tak my jsme dostali plyšovýho slona, hrkačku a keramický sluníčko od dětiček ze stacionáře. Jo, a já 3 karafiáty. Ty 2000 by teda bodly víc.
 M.

 
market2
Zasloužilá kecalka 640 příspěvků 14.04.06 11:50

Martí, tak to taťku Fildu zdravíme, jinak s tou dovolenou, já myslím, že zaměstnavatel ti dovolenou opravdu proplatit nemusí a natož hned, ale dá se to řešit tak, že než nastoupíš na rodičovskou dovolenou, tak si vyčerpáš „normální“ dovolenou na zotavenou, pokud ti trvá pracovní poměr a budeš se do práce po RD vracet.
Přesně už si to nepamatuju, musela bych ti to kdyžtak najít, ale třeba to bude někdo vědět na 100 %.
A, už se ozývá řev jako hrom, tak jdu taky kojo.
 market

 
Masinka
Kecalka 317 příspěvků 14.04.06 11:56

Ahoj,

čtu odzadu :-)

Peníze - já to mám spočítané už od léta, když jsme se pustili do rekonstrukce, kupovali byt a řešili, jakou si vzít hypotéku. Výdaje jsem jen odhadovala, ale pořád mi to vycházelo, že budeme tak 2-3000 v mínusu. Takže nás ten zvýšený rodičák zachrání a do té doby snad nějak vyjdeme. Jenže přítel asi skončí v současný práci, protože tam jsou fakt hrozný podmínky a takhle placenou určitě nesežene. No uvidíme. My bohužel nemáme žádný záložní zdroje jako rodiče, všichni jsou v důchodu a sami mají co dělat. U nás by bylo nejlepší, kdybych pracovala já, sice jsem měla trochu míň, ale pohodovou práci s kluznou pracovní dobou, takže bych se po práci mohla v klidu starat a přítel si přivydělávat, což u mě zatím nehrozí, když je furt v tahu. Možná to od 1,5 roku tak uděláme, on se na to těší :-). I když já jsem teď ve stavu, že bych chtěla druhé dítě co nejdřív. A taky by nám pomohla svatba - společn= zdanění, ale o tom zatím nechce ani slyšet. Nezávislák :-)

Musím si postěžovat - na Velikonoce jsem se hrozně těšila, přítel má volno, takže to měly být 3 dny v kuse, kdy bysme se mohli všichni v klidu užít. To se nám od porodu ještě nepovedlo. No a teď mi volal že je nemocnej. takže asi nikam nepojedem a užívání bude spočívat v tom, že mu budu vařit čajíčky :-(. Ach jo. Nejvíc mě štve, že nechce k doktorovi, takže bude do pondělka ležet a v úterý zase nakluše do práce.

Aspoň si v klidu dočtu všechny deníčky.

Mašinka

 
Katarina
Zasloužilá kecalka 634 příspěvků 14.04.06 12:04

Ahoj holky!

Peníze,to je kapitola sama pro sebe. Taky to u nás není nic moc, ale říkám si, že nějak bylo a nějak bude. A od ledna to bude super s tím dvojnásobným rodičovákem.

Skotik-to máš dobře vymyšlený, že se zaregistruješ na pracáku. Jen mě napadlo, že když bereš podporu, oni Ti hledají práci a Ty si ji máš taky hledat. Tak přemýšlím, co bys dělala,kdyby Ti něco našli. Nevím, jestli to nebudeš mít nějak jinak, ale pokud ne, tak teda nevím.

Rýma-já odsávám, když to v Helče chrčí, ale to bych jí teď mohla dělat skoro nonstop. Jí to z nosánku vůbec nevytéká, spíš se to v ní drží a stéká jí to do krku. Nejhorší je, když začne hltat jídlo a hodně se nadechovat, tak pak nemůže dýchat, tím pádem jíst a je to docela boj. Pak vždycky zkouším různé polohy,aby to pro ni bylo co nejlepší.

Báro-užijte si svátek!

Market-Filípka samotného určitě nepůjčuj. !Taky bych se po takovém snu bála.

Tak zatím

Katka

 
claudia02
Ukecaná baba ;) 1124 příspěvků 14.04.06 12:11

Ač teda tady ty velikonoce skoro žádná nedržíme, tohle mi přišlo mailem :--)) , tak vám sem tohle přáníčko posílám:

Tráva zatím neroste, vody plné sklepy,
místo slunka pro zahřátí nutno dělat dřepy.

I skřivan má ztuhlý zobák, těžko se mu vrzne.
Kdo si nedá denně groga, ten určitě zmrzne.

Přesto všichni doufáme, že se slunko vrátí
a ta zima, svině jedna, nebude nás sráti.

Jinak WERTY- tý jo, kde bydlíte že bysme se na takové vítání za dva litry ještě přestěhovali??? ;-) To je slušný!!!!

Claudie

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 Další »

Reklama


Reklama