Dyslexie - hrozba pro školáka ? 2. díl

Rodičovství

Dyslexie je nejznámějším pojmem z celé skupiny poruch učení. Začalo se o ní hovořit nejdříve, protože nejnápadněji ovlivňovala úspěšnost dítěte. Jde o poruchu projevující se neschopností porozumět čtenému textu, dítě čte pomalu, zaměňuje písmena.

Tato porucha učení se asi ze všech nejvíce negativně projevuje v dalších vyučovacích předmětech. Např. v matematice při čtení slovních úloh, v naukových předmětech (přírodopis, zeměpis, dějepis atd.) a samozřejmě v cizích jazycích, kde se navíc liší pravopis a výslovnost.

Definice říká, že dyslexie je specifická neschopnost naučit se číst a většinou i psát při zachování přiměřené inteligence. Někdy je dyslexie nazývána „oční slepotou". Dělíme ji na dvě formy: dyslexie pravá, která je způsobena nějakou vnitřní poruchou v organismu dítěte (genetická, mechanická, tj. poškození mozku) a dyslexie nepravá jako výsledek vnějších nepříznivých vlivů okolí dítěte (zanedbávané dítě, absence ve škole, dvojjazyčné prostředí, porucha zraku nebo sluchu)

Dyslexie se projevuje v některých případech již v úplných počátcích čtení při rozpoznání a zapamatování si jednotlivých písmen, zvláště pak v rozlišování písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j). Problémem může být i rozlišení zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p). Obtíže nastanou při spojování hlásek v slabiku a posléze souvislé čtení slov, související s oslabením v oblasti spolupráce mozkových hemisfér nebo v souvislosti s očními pohyby. Obtíže takto postižených dětí se promítají do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění čtenému textu.

Některé studie uvádí, že výskyt dyslexie je u chlapců 3× větší než u děvčat, jiné studie to popírají, tvrdí, že výskyt je u dívek i chlapců stejný, chlapci se jen s dyslexií hůře srovnávají a projevy dyslexie jsou tedy u nich patrnější a lépe odhalitelné.
Proces nápravy dyslektických potíží dítěte je dlouhodobý proces, jehož cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží dítěte a zlepšení stavu jeho psychiky. Zkušenosti ukazují, že neexistuje univerzální účinná metoda.

J. Pipeková cituje ve svých pracích výzkumné práce českého psychiatra O. Kučery z padesátých let, které naznačily směr pátrání po příčinách specifických poruch učení. Ve skupině dyslektiků v Dolních Počernicích zjistil tyto příčiny obtíží: ·Lehké mozkové dysfunkce se objevily v 50% případů ·Dědičnost byla prokázána ve 20% případů ·Kombinace lehké mozkové dysfunkce a dědičnosti asi v 15% případů ·Neurotická nebo nejasná etiologie byla označena u zbývajících 15%.
Při hledání příčin dyslexie a její diagnostice speciální pedagog nebo psycholog zjišťuje možné příčiny vzniku dyslexie u dítěte: .{type:disc}

  • V biologické rovině

+ genetické zatížení v rodině v oblasti řeči a čtení.Rodiče, kteří sami trpí dyslexií, mají 50 % pravděpodobnost, že jejich dítě bude mít tutéž poruchu. Výhodou však je, že rodiče znají své vlastní problémy. Pamatují si, s jakými nesnázemi se potýkali, a jsou schopni upozornit na to, že se u jejich dítěte objevují obtíže podobné

+ problémy v těhotenství a kolem porodu.Výzkumy shodně prokazují rizikové faktory, které negativně působí na vývoj plodu: kouření, nadměrné používání alkoholu, drogy, onemocnění matky (rizikové je období narození květen až červenec, vzhledem k tomu, že matka mohla prodělat virózu) a též dlouhotrvající stres

+ zdravotní problémy dítěte vyplývající z anamnézy.Pokud dítě prodělalo časté záněty středního ucha, může mít problémy při sluchovém rozlišování zvuků řeči. Dlouhodobá onemocnění provázená vysokými horečkami brzdí psychomotoric­ký vývoj

  • V rovině poznávacích procesů

+ deficit ve vývoji jemné a hrubé motoriky(lezení, chůze, běh)

+ opožděný vývoj řeči

+ poruchy procesu automatizace(dítě se stále učí vše od začátku, naučené dovednosti si nepamatuje)

+ slabá krátkodobá verbální paměť(dítě si nepamatuje básničky, někdy ihned zapomíná pokyny a krátká sdělení)

+ obtíže při opakování nesmyslných slov

+ porucha koncentrace pozornosti

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
maxik
Kelišová 5761 příspěvků 1 inzerát 14.10.06 12:44

Ahoj Šárko, snahu cením, ale nebylo by lepší odkázat na nějakou publikaci, kde je téma zpracováno kvalitně? Obávám se, že když některá maminka někde přijde s nepravou dyslexií, budou se na ni dívat dost divně ;-). Dítě trpící smyslovou poruchou, která mu komplikuje  možnost naučit se číst,  dítě výchovně zanedbané nebo kterému se např. z důvodu častých nemocí nedostalo adekvátního výukového vedení není dyslektik. Dyslexie je porucha schopnosti naučit se číst, obtíže se psaním se řadí pod jiné poruchy (v klasifikaci používané u nás, v anglosaských zemích je tomu většinou jinak).
 Eva

 
Šárka
Kecalka 418 příspěvků 14.10.06 19:35

Ahoj, nemyslím si, že téma dyslexie by nemohlo být na těchto stránkách uvedeno, ani si nemyslím, že si toto téma je z mé strany zpracováno nekvalitně - jde o moji semestrální práci z VŠ z předmětu speciální psychologie a tato práce byla oceněnana na výbornou.
Dyslexie nepravá je terminus technikus a ne můj výmysl, v článku je to vysvětleno dostatečně, je uvedeno z jakých příčin má zde dítě problémy se čtením.
Vývojovou vadu, která souvisí se psaním jsem uváděla v 1. díle, většinou ale dítě, které hůře čte má potíže i se psaním - tedy ne s „kvalitou“ písma, ale vynechává písmenka, přehazuje je atd…
Uvedu i odkazy na knížky na toto téme, ale až v posledním díle tohoto seriálu. šárka

 
maxik
Kelišová 5761 příspěvků 1 inzerát 14.10.06 20:04

Ahoj,

  1. nenapsala jsem, že by zde toto téma nepatřilo, měla jsem výhradu ke kvalitě. Co se literatury týče, osobně bych ji ocenila i dříve než na konci seriálu, pokud bych byla maminkou s dítětem s dyslexií, ale to je jen můj názor a článek je tvůj ;-)
  1. pojem nepravá dyslexie jsi užila tak, že není zřejmé, že se o dyslexii nejedná; existuje několik typů dyslexie, ale d. nepravá mezi ně rozhodně nepatří, je to stav, kdy dítě vykazuje obtíže podobné dyslektickým, ale z jiných příčin (viz. můj předchozí příspěvek nebo třeba zde http://casopisy.portal.cz/…s/detail.php?… )
  1. vycházíme-li z teorie, že jednou z příčin poruch učení jsou deficity dílčích funkcí, které se promítají do různých školních dovedností, děti s dyslexií trpí často i jinou poruchou učení, která je ovlivněna podobnou kombinací deficitů. Přesto jsou poruchy psaného projevu - dysgrafie a dysortografie klasifikovány samostatně, ty řadíš tyto obtíže pod dyslexii. Tebou uvedené obtíže v předchozím příspěvku jsou potíže dysortografické.
  1. vím, o čem píšu, jsem speciální pedagožka se zaměřením na specifické poruchy učení.
 

Hezký večer. E.      

 
HankaB
Ukecaná baba ;) 1009 příspěvků 16.10.06 11:54

Ahoj maminky,  

knížek o dyslexii je kvanta (mezi nejlepší řadím vydanou v Portálu od Pokorné), myslím, že v každém lepším knihkupectví jich mají dost a i poradí. Ale to je teď  fuk.
Co se týče pravé a nepravé dyslexie, většinou se skutečně pojem „nepravá“ nepoužívá, i když myslím, že většina odborníků tomu bude v pohodě rozumět. Pokud se tedy jedná o tuto pseudodyslexii, z poradny (pedagogicko-psychologické, kde se tyto poruchy většinou diagnostikují) se do zprávy pro školu a další lidi píše „dyslektické potíže“ apod. a vysvětlí se, na jakém je to podkladě. Učitel pak ví, jak s dítětem pracovat, je to dost podobné pravé dyslexii.
Jinak je u dyslexie podstatné, která mozková hemisféra je postižena - a dle toho se pak dyslexie projevuje. Pak samozřejmě záleží na hloubce postižení, ale i na intelektu - v tom smyslu, že velmi chytré děti, nemají-li příliš těžkou formu dyslexie, dovedou tento svůj nedostatek dosti vykompenzovat díky inteligenci (ale není to pravidlo; i velmi chytré děti moho mít velké problémy).
Prostě si myslím, že maminka s dítětem s takovýmto problémem musí stejně přečíst dost publikací nebo aspoň hovořit s odborníkem, povrchní informace nestačí. Ale pro celkovou informovanost je fajn, že se tady toto téma otevřelo.
Ale není úplně pravda, že kdo má dyslexii (porucha čtení), má většinou poruchu psaní. Může to být, ale není to pravidlo.
Hanka
PS: pracuji jako dětský psycholog a speciální pedagog (aprobovaně)  

 
Šárka
Kecalka 418 příspěvků 16.10.06 16:11

Ahoj,
díky moc za doplnění. Nechtěla jsem napsat odborný článek, k tomu nemám ani vzdělání, ani odvahu. Chtěla jsem jen otevřít toto téma - řada maminek zde má předškoláky i školáky.
Máš pravdu, kdo má dítě dyslektika, tak musí stejně prostudovat odbornou literaturu, spolupracovat s lékaři, psychology, učiteli. šárka

Vložit nový komentář