Recenze knih z www.knihy.cpress.cz

Ostatní

Představujeme Vám knížky z dětské naučné edice, které jsou určené, jak pro děti, tak jejich rodiče: Znamení ďábla a jiné záhady pro mladé chemiky Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících Počítání soba Boba 1.díl Kozlík Bertík mezi čerty Angličtina pro začátečníky Příroda pro nejmenší

Znamení ďábla - a jiné záhady pro mladé chemiky

Petr Kukal, Svatava Janoušková

Prodejní kód: KDV0007

Je babka Dočekalová ve spojení s ďáblem? Pokouší se někdo otrávit starého mládence Klíra? Kam zmizely cínové korbele z nedalekého zámku? To jsou otázky, které si kladou obyvatelé městečka, ve kterém žijí také deváťáci Katka a Robin. Jsou to právě oni dva, kteří překvapeným sousedům otvírají oči a nacházejí vysvětlení všech záhad, jež se kolem nich dějí. Nepotřebují přitom tým detektivů ani kriminalistickou laboratoř. Vystačí si se zdravým rozumem, trochou štěstí a tím, co se dozvěděli v hodinách chemie.

Připojit se k nim můžete i vy - případy Robina a Katky zůstávají otevřené. Rozluštěte záhadu, a staňte se tak spolutvůrci příběhů. Kdybyste si náhodou nevěděli rady, připravili jsme ke každé povídce malou nápovědu. Svou domněnku si nakonec můžete ověřit v kapitole Řešení.

Tak už na nic nečekejte a vypravte se s Robinem a Katkou do městečka, kde falešní mágové mění vodu ve víno a z hřbitovních zdí nad ránem opadávají malby…

/---div



Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících 

John Sharry

Prodejní kód: KDV0009

Kniha nabízí rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a dalším laikům i odborníkům pečujícím o děti a dospívající praktické rady na cestách výchovy. Jejím hlavním cílem je nabídnout rodičům vodítko při jednání s dětmi, a to v kontextu rodinného systému, v němž autor knihy přihlíží i k potřebám rodičů samých, neopomíjí je ani nesnižuje. Výchovu pojímá jako náročný úkol, který není nutné zvládat bezchybně, naopak doporučuje, aby se rodiče poučovali z chyb a čerpali z nich podněty pro další výchovu. Na konkrétních situacích pak představuje osvědčené strategie a postupy při řešení nejrůznějších konfliktů, jež staví především na pozitivně orientované komunikaci a konstruktivním diskutování.

/---div



Počítání soba Boba - 1.díl

Cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení pro děti od 3 do 5 let

Jiřina Bednářová

Prodejní kód: KDV0010

Publikace Počítání soba Boba - 1. díl obsahuje:

 • 1) náměty pro rozvoj matematických schopností pro děti ve věku od 3 do 5 let, pomocí kterých se rozvine:
  o používání výrazů, jež vedou k porovnávání, srovnávání, vytvoření matematických představ a pojmů
  o myšlení, logické uvažování
  o prostorové vnímání

*

 1. metodiku rozvoje matematických schopností pro rodiče a učitele, která
  o upozorňuje na úskalí při nácviku předčíselných a později číselných představ
  o shrnuje zá:,–(y, jež by se měly dodržovat při práci

Publikace Počítání soba Boba - 1. díl se vymyká běžným příručkám, které jsou u nás na trhu a zabývají se přípravou na matematiku a především matematickým myšlením. Její zvláštní přínos je v tom, že autorka nenahlíží na matematické dovednosti pouze jako na schopnost počítat, ale zaměřuje se na porozumění matematickým operacím v širokém smyslu toho slova. Dostává se tak i k nám to, co se v některých zahraničních odborných kruzích předpokládá, že rozvoj kognitivních, poznávacích funkcí je předpokladem pro to, abychom předcházeli u žáků obtížím v matematice. Mnohé z těchto dětí se utíkají k bezmyšlenkovitému učení memorováním a pouze reprodukováním toho, co se jim řeklo. Dokonce někteří učitelé se domnívají, že pamětní učení početních příkladů, nejen ve sčítání, ale dokonce i v násobilce, je nejlepší metodou výuky matematiky.

V našem prostředí se setkáváme i s názorem, že není nutné, aby se dítě naučilo matematice, může používat kalkulačku. To jsou zcela mylné představy těch, kteří právě proto, že počítat umí, používají tyto nástroje. Zjednodušují si výsledky matematických operací, protože rozumí jejich procesu.

Ve skutečnosti by neměl být poznávací přístup v matematice podceněn již v období mateřské školy. To předpokládá, že je dítě dobře seznámeno a přesně používá pojmy, které vymezují prostor, později čas a pořadí.

Autorka proto dobře uvádí dítě do jednotlivých pojmů pomocí základní myšlenkové operace - porovnávání. To je základem každé kategorizace, třídění, seskupování podle významu i každého rozhodování.

Cílem výuky by měl být rozvoj potřeby spontánního porovnávání u dětí (R. Feuerstein). Proto je nutné vyzbrojit žáky nejen slovní zásobou, jejichž pomocí mohou rozdíly a podobnosti mezi předměty a jevy popsat, ale i přesným vyjadřováním, které jim pomůže porozumět jednotlivým vztahům. Proto bych doporučovala jednotlivé lekce doplnit i pozorováním a porovnáváním předmětů a jevů v nejbližším okolí dítěte, při procházkách, při prohlížení obrázků v knížkách, vždy podle daných měřítek (vyšší - nižší apod.).

Rodičům i dětem přeji hezké chvilky strávené nad příběhem a úkoly.

Doc. PhDr. Věra Pokorná
přednáší na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě v Praze, členka International Association of Instrumental Enrichment Trainers

/---div



Kozlík Bertík mezi čerty - Angličtina pro začátečníky

Martin Kučera

Přiložen CD-ROM

Prodejní kód: KD0143

Jednoho slunečného dne se malý kozlík Bertík prochází po rozkvetlé louce. Když vtom najednou se zem pod ním propadne a kozlík padá kamsi do tmavých hlubin. Když se z toho leknutí vzpamatuje, zjistí, že se ocitl v samotném pekle, přímo mezi čerty!

Takto začíná velké dobrodružství malého nebojácného kozlíka, který se s pomocí kamaráda Hlavounka začne učit anglicky a díky tomu se spřátelí s obyvateli pekla. Bertík nebojácně plní zapeklité čertovské úkoly, za odměnu získává pekelné kartičky (samolepky), při tom všem se učí anglický jazyk a nachází si stále nové přátele.

Děti mohou stejně jako malý kozlík Bertík prožít toto fantastické dobrodružství, procvičovat si základy angličtiny, plnit nejrůznější úkoly, sbírat pekelné kartičky a pouštět si výukové multimediální CD, na kterém jsou další kozlíkovy hry a úkoly. Ke knize jsou přiloženy také samolepky. Uvidíte, že toto peklo vůbec není strašné, naopak je moc zajímavé a zábavné.

Přejeme vám spoustu úspěchů a radosti s touto knihou!

/---div



Příroda pro nejmenší

Martina Drijverová

Prodejní kód: KD0182

Tato kniha je určena nejen dětem mladšího školního věku, ale i jejich rodičům, kteří svým potomkům mohou s její pomocí, prostřednictvím zajímavých textů a názorných ilustrací, umožnit poznávání přírody a jejích rozmanitých tajemství.

Publikace je rozdělena na pět částí: první z nich přináší vysvětlení podstaty vajíček, druhá část vypráví o ptácích a jejich hnízdech, třetí je pak věnována různým typům zvířecích obydlí, čtvrtá část knihy poradí při výběru a ošetřování domácího mazlíčka a konečně část pátá obsahuje praktické návody pro hrátky s rostlinami.

V knize děti naleznou odpovědi nejen na následující otázky:

 • Jaký význam má vajíčko a co všechno se z něj může vylíhnout?
 • Z čeho a jak si ptáci tvoří svá hnízda?
 • Kde zvířátka bydlí a jakým způsobem si staví své domečky?
 • Podle čeho si správně vybrat domácího mazlíčka a jak se o něj co nejlépe starat?
 • Které užitečné rostlinky si můžeme vypěstovat doma?
Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek